arwa.cz

Bezpečnost & certifikace

Společnost ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí svým zákazníkům při pracovním nasazování flexibilních zaměstnanců maximální jistotu. Případná rizika odpovědnosti (subsidiární ručení / něm. Sociální zákoník IV § 28e) jsou pro podniky, jimž jsou pracovníci přenecháváni, vyloučena na základě předložení potřebných a vždy aktuálních potvrzení o bezdlužnosti u zdravotních pojišťoven, správního profesního sdružení (nositel zákonného úrazového pojištění) a příslušného finančního úřadu. Platné potvrzení o příslušném pojištění odpovědnosti z provozu podniku je rovněž k dispozici.