arwa.cz

Impresum

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.

Dr. Davida Bechera 2037/23

360 01 Karlovy Vary

Kontaktní telefon: 00420 / 352 601 788

Faxové číslo: 00420 / 354 424 230

E-Mail: karlovyvary@arwa.cz  

Jednatel: Petr Tvarůžek
Krajským soudem v Plzni
DIČ: CZ 005514681

Příslušný dozorčí úřad:

Generální ředitelství Úřadu práce ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – Letná

Odpovědnost za veškeré vlastní obsahy mají v souladu s § 7 odst. 3 něm. telemediálního zákona:

Petr Tvarůžek

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah stránek

Naše stránky byly po obsahové stránce sestaveny s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů stránek však nemůžeme převzít nijakou záruku. Jakožto poskytovatel služeb jsme v souladu telemediálního zákona zodpovědní za naše vlastní obsahy na těchto stránkách v souladu s obecně platnými zákony. Však jako poskytovatel služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které poukazují na případnou protiprávní činnost. Povinnosti odstranění nebo zablokování používání informací v souladu s obecně platnými zákony tím zůstávají nedotčeny. Příslušné ručení je však možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práv. Zjistíme-li nějaké porušení práv, tak tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy na jiné stránky

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto ani nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít záruku. Za obsahy stránek, na něž odkazujeme, je zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Stránky, na něž odkazujeme, byly v okamžiku umístění odkazu prověřeny, zda na nich nejsou případné protiprávní údaje. V okamžiku umístění odkazu se tam nevyskytovaly žádné protiprávní obsahy. Permanentní obsahové kontroly těchto stránek jsou však bez konkrétních styčných bodů poukazujících na porušení práva neproveditelné. Zjistíme-li nějaké porušení práv, tak tyto odkazy neprodleně odstraníme.