arwa.cz

Co jsou služby personální agentury?

Mnoho lidí si klade otázku, co se rozumí pod pojmem personální služby a jak funguje poskytovatel personálních služeb. Nyní Vám vysvětlíme, proč se mnoho firem i jednotlivců spoléhá na personální služby.

Rozdíl mezi pronájmem a umístěním zaměstnanců

Personální služby jsou službou a zastřešujícím pojmem pro pronájem a zprostředkování zaměstnanců. Personální leasing neboli pronájem je dočasné přidělení uchazeče k zákazníkovi. Umístění je situace, kdy je uchazeč umístěn přímo do klientské společnosti. V případě zprostředkování zaměstnání je pak novým zaměstnavatelem klientská společnost, nikoliv poskytovatel personálních služeb.

Jak funguje personální agentura?

Agentura dočasného zaměstnávání se snaží vyhovět přáním a požadavkům uchazeče i společnosti zároveň. Agentura dočasného zaměstnávání je tedy spojovacím článkem mezi oběma stranami. Uchazeč uzavře s agenturou dočasného zaměstnávání pracovní smlouvu. To znamena ze agenturní zaměstnanci obdrží od první minuty přenechání stejný měsíční plat jako kmenový zaměstnanec. Aby mohl být uchazeč pronajat požadované klientské společnosti, musí mezi klientskou společností a agenturou dočasného zaměstnávání existovat smlouva o pronájmu zaměstnanců. Stručně řečeno, všechny zúčastněné strany jsou v “trojúhelníkovém vztahu”.

Jaké jsou úkoly disponenta v agentuře dočasného zaměstnávání?

Disponent je velmi důležitou součástí agentury dočasného zaměstnávání. Je především kontaktní osobou pro žadatele a firmy, a také se stará o zaměstnance. Stará se o pohodu a bezpečnost zaměstnanců. Disponent zajistí, aby byl zaměstnanec vybaven vhodným pracovním oděvem a v případě potřeby mu poskytne ubytování.

Disponent proto potřebuje mimo jiné velmi dobré komunikační schopnosti, empatii a flexibilitu. Mezi jeho úkoly patří:

 • Získávání nových zákazníků a udržení zákazníků
 • Vývoj individuálních řešení pro klienty
 • Nábor personálu
 • Vedení pracovních pohovorů
 • Vypracování smluv o pronájmu zaměstnanců
 • Personální poradenství a další

Výhody agentury dočasného zaměstnávání pro uchazeče

Rychle a jednoduše

Zejména u poskytovatelů personálních služeb je proces podání žádosti velmi rychlý a jednoduchý. Například u společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. obdržíte odpověď již 24 hodin po obdržení vaší žádosti. To vám ušetří čas a peníze při hledání práce.

Snadný vstup do kariéry

Díky široké síti a mnoha kontaktům na klientské společnosti se zvyšuje šance uchazečů snadno získat práci. Vyplnění přihlášky je prvním krokem k budoucí kariéře.

Servis a poradenství

Ve společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. máte k dispozici osobní kontaktní osobu, která vás podporuje a radí vám kdykoli během procesu žádosti o zaměstnání a během zaměstnání u klientské společnosti. ARWA Personaldienstleistung navíc nabízí pracovního asistenta a kompletní servis!

Výhody agentury dočasného zaměstnávání pro firmy

 • Krátkodobá a dlouhodobá personální řešení
 • Flexibilita je pro agentury dočasného zaměstnávání nejvyšší prioritou. V případě krátkodobého nedostatku zaměstnanců nebo ekonomických změn může agentura dočasného zaměstnávání reagovat rychle a pružně. Společnost ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí kvalitní uchazeče v různých oborech pro krátkodobé nebo dlouhodobé personální potřeby.
 • Úspora času díky rychlému obsazení
 • Rychlé a snadné zajištění personálu prostřednictvím naší online žádosti o zajištění personálu. Jednoduše ji vyplňte, když máte požadavek na zaměstnance, a ušetřete spoustu času při náboru!

Jednotlivé koncepty

Poskytovatelé personálních služeb uplatňují různé koncepce pronájmu a zprostředkování zaměstnanců. U společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. získáte individuální koncept přizpůsobený vašim přáním, představám a požadavkům. To vám umožní soustředit se na vaši hlavní činnost a účinně čelit nedostatku zaměstnanců.

Stojí za to vědět, co je ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.?

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. je agentura práce, která již více než 40 let zprostředkovává kontakt mezi uchazeči a firmami. Mezi cíle společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. patří:

 • Vytvoření profesní budoucnosti pro uchazeče.
 • Doprovázet naše zaměstnance šťastně až na nejvyšší kariérní úroveň.
 • Nabídnout všem žadatelům novou perspektivu.

K dosažení těchto cílů nám pomáhají naše výhody a jedinečné služby pro žadatele i firmy.

Jak mohu kontaktovat společnost ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.?

Jsme vám k dispozici pro dotazy, žádosti a zpětnou vazbu a těšíme se na vaše odpovědi! Můžete nás kdykoli kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu na naší domovské stránce.

Jak se mohu přihlásit u společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.?

Jednoduše a pohodlně: pomocí našeho online formuláře: Kontakt – ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.

Nachází se společnost ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. v mé blízkosti?

Určitě! Zde najdete naše pobočky www.arwa.cz

Proč bych se měl ucházet o práci ve společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.?

Je to jednoduché: snadné hledání práce, kompetentní poradenství a velký výběr pracovních nabídek.

Uchazeči mohou být zpočátku zahlceni velkým množstvím pracovních nabídek. Proto vám nabízíme pracovního asistenta, který vás podpoří při hledání práce a navrhne vám vhodné pracovní nabídky. Je zde také možnost podat iniciativní žádost.

Těšíme se na vás!