arwa.cz
Agenturní zaměstnávání - Co to je

Přenechání zaměstnanců/Temporary Help - flexibilní ve všech situacích

Sezónní práce, sezónní špičky, doba dovolených, náhrada za dlouhodobě nemocné pracovníky:

to jsou důvody ke zvýšené potřebě personálu.Zajišťujeme individuální personální řešení svým kvalifikovaným personálem a to téměř ze všech oborů.

Nabízíme

 • dočasné poskytnutí kvalifikovaných pracovníků a pracovnic
 • vybavená pracovníků odpovídajícím pracovním a ochranným oblečením
 • při nedostatečném dopravním spojení zajišťujeme svoz pracovníků na plánované směny
 • zajištění pracovníků i mimo region a s tím spojené možnosti ubytování
 • dlouhodobé plánování každoročně se opakujících pracovních špiček
 • individuální přístup ve spolupráci se zákazníkem
 • náhrada za zaměstnance je realizována v průběhu hodin ještě téhož dne

Vaše výhody

 • určujete si přesný počet pracovních sil dle aktuální situace
 • odpadají Vám náklady na vyhledávání a zaškolení pracovníků
 • kompletní  mzdovou agendu řešíme za Vás, odpadá Vám starost s přihlašováním a odhlašováním zaměstnanců na státní instituce, výpočty mezd, řešení možnosti propouštění během zkušební doby, po zkušební době
 • nenavyšuje se počet zaměstnanců pro odvod povinného podílu zaměstnávání osob OZP
 • máte možnost zaměstnance kdykoliv ukončit a to i bez udání důvodu
 • máte možnost po vzájemné domluvě převzít zaměstnance do kmene společnosti po zkušební době (prověření jeho kvalit, dovedností a schopností

Obory

Zprostředkování pracovníků/Permanent Placement - snadný nábor zaměstnanců

Vyhledáme Vám vhodné kandidáty pro obsazení pevných pracovních míst. Veškeré administrativní úkony, jako je vyhledání, první pohovory se žadateli a následné doporučení provádíme za Vás. 

Nejdříve vyhledáváme z vlastní databáze, která obsahuje velké množství kandidátů vhodných do různých oborů. Následně využíváme naše inzertní portály, které nám zajišťují nejširší rozptyl mezi kandidáty o zaměstnání

Nabízíme

 • vyhledání vhodného kandidáta v naší databázi, na inzertních portálech a sociálních sítích
 • předvýběr kandidáta – první kolo přijímacího řízení
 • doprovod kandidáta do společnosti zákazníka

Vaše výhody

 • úspora času a financí
 • zvete si na osobní pohovory již vybrané uchazeče, kteří prošli předvýběrem a máte k dispozici jejich zpracované profily
 • platba za zprostředkování je provedena až po nástupu uchazeče a do té doby je vyhledání a zaslání profilů zdarma

Vyhledáváme pro naše zákazníky od operátora výroby, administrativních pracovníků, střední management až po IT.

Přenechání zaměstnanců/Temporary Help - flexibilní ve všech situacích

Vyhledáme Vám vhodné kandidáty pro obsazení pevných pracovních míst. Veškeré administrativní úkony, jako je vyhledání, první pohovory se žadateli a následné doporučení provádíme za Vás. 

Nejdříve vyhledáváme z vlastní databáze, která obsahuje velké množství kandidátů vhodných do různých oborů. Následně využíváme naše inzertní portály, které nám zajišťují nejširší rozptyl mezi kandidáty o zaměstnání.

Nabízíme

 • vyhledání vhodného kandidáta v naší databázi, na inzertních portálech a sociálních sítích
 • předvýběr kandidáta – první kolo přijímacího řízení
 • doprovod kandidáta do společnosti zákazníka

Vaše výhody

 • úspora času a financí
 • zvete si na osobní pohovory již vybrané uchazeče, kteří prošli předvýběrem a máte k dispozici jejich zpracované profily
 • platba za zprostředkování je provedena až po nástupu uchazeče a do té doby je vyhledání a zaslání profilů zdarma

Outsourcing - individuální řešení pro jednotlivé úkoly

S koncepty střiženými na míru podporujeme naše zákazníky v odvětvích výrobních, obchodních a logistických. Přebíráme odpovědnost za určitou část chodu společnosti zákazníka a následně řešíme pracovní procesy a efektivně využíváme personál. Zákazník předá objednávku společnosti ARWA a také knowhow ke splnění správné kvality výrobku. ARWA zodpovídá za kvalitu výrobku ale také za dodání správného množství produktu dle dané objednávky.

Zajišťujeme personální agendu

 • nábory, nástupy, výstupy, zaškolení nových zaměstnanců
 • docházka, mzdové zpracování

Zajišťujeme pečlivou analýzu s přihlédnutím k provozním požadavkům podniku. Intenzivní přípravu a následné vyhotovení outsourcing-konceptů. Zavedení interního ARWA managementu kvality a splnění nasmlouvaného výkonu práce organizuje ve vlastní koordinaci společnost ARWA.

Vaše výhody

 • zajištění dlouhodobého plánování díky přeměně variabilních nákladů na náklad fixní
 • zrušení personálního oddělení díky zajištění kompletní agendy společností ARWA (šetření nákladů)
 • převzetí odpovědnosti za určitou část chodu společnosti
 • komunikace se státními institucemi

ON - SITE MANAGEMENT - dokonale organizovaný personál zaměstnaný na dobu určitou

Nabídka kompletní služby v rámci pronajímání pracovníků k výkonu práce jinému podniku. Organizace všech pracovníků nasazených na dobu určitou a realizace administrativních úkolů k výkonu práce jinému podniku probíhá prostřednictvím našich vlastních koordinátorů a koordinátorek kvalifikovaných a vyškolených za tímto účelem. Podle potřeby můžeme tuto službu poskytnout jako Inhouse- Support a to přímo v zákaznickém podniku. 

Jsou-li v podniku nasmlouvány další agentury práce, je možnost vést všechny agentury z jednoho centrálního místa ve společnosti zákazníka a zákazník následně již komunikuje pouze s hlavní agenturou – odpovědným koordinátorem společnosti ARWA.