arwa.cz

Nábor zaměstnanců

Recruiting - nábor zaměstnanců na národní a mezinárodní úrovni

Personální služby společnosti ARWA pomáhají zákazníkům najít kreativnější řešení, vhodné zaměstnance pro trvalé zaměstnávání.

 • přenecháte administrativní a základní činnost našim disponentům
 • zajišťujeme kompletní péči o zaměstnance ( přihlášky na státní instituce, školení BOZP a mnoho dalšího)
 • k dispozici máte kontaktní osobu, která je k zastižení 24 hodin denně
 • pravidelně disponent společnosti ARWA navštěvuje zaměstnance ve firmě zákazníka včetně návštěvy personálního oddělení

Zajišťujeme:

 • náborová kampaň – inzerce, veškerá komunikace s uchazeči, pohovory, výběrová řízení
 • samotný nábor, selekce vhodných uchazečů, sestavení profilů na základě CV uchazečů
 • přidělení do společnosti zákazníka
 • zajištění VLP našimi smluvními lékaři, kontrola stavu zaměstnanců v případě potížích, zajištění ORL vyšetření
 • nábor je realizován na regionální, národní nebo nadnárodní úrovni
 • zajištění individuální péče o zaměstnance přímo v sídle společnosti zákazníka
 • zajištění školení personálu – komunikace se školitely BOZP
 • vysoká míra flexibility
 • zajištění ubytování pro mimo regionální uchazeče
 • zajištění dopravy zaměstnanců do práce a následně na ubytování
 • zajištění koordinátora v případě jazykové bariéry

Nadnárodní nábor - zaměstnance získáváme:

 • ze států EU ( Bulharsko, Rumusnko, Polsko, Maďarsko, Slovensko )
 • mimo EU ( Srbsko, Makedonie, Ukrajina )