arwa.cz

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je zkrácený termín pro označení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, často známý také pod zkratkou BOZP.

Bezpečnost práce je komplexní soubor opatření vycházející ze zákonných povinností a vnitřních bezpečnostních směrnic zaměstnavatele sloužící k eliminaci pracovních úrazů, potenciálních zdravotních a bezpečnostních rizik zaměstnance

BOZP je upravována více než 110 právními předpisy, stovkami technických norem a dalšími směrnicemi.

Nejpodstatnější z těchto zákonů pak jsou:

 • Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP
 • Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Banner

Instruktáž o pravidlech bezpečnosti

 • protipožární ochrana a jak se chovat v případě požáru
 • udržování volné průchodnosti a průjezdnosti provozních a únikových cest
 • pobyt v technických úsecích
 • zákaz kouření
 • zákaz alkoholu
 • první pomoc
 • povinnost hlásit nehody a úrazy
 • nošení pracovního oděvu

Je nutno nosit následující osobní ochrannou výbavu (PSA): ochrannou přilbu