arwa.cz
Obsah

Agenturní zaměstnávání- dočasné zaměstnávání – Přenechání zaměstnanců – Co to je?

Obsah

Co znamená dočasná práce?

Pojem dočasná práce označuje trojstranný vztah mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a agenturou dočasného zaměstnávání. Agentura dočasného zaměstnávání funguje jako nájemce, který dodává jiným společnostem pracovníky, když je potřebují. Přestože zaměstnanec ve skutečnosti pracuje ve společnosti, která je klientem agentury práce, uzavírá pracovní smlouvu s agenturou práce. Jako synonymum se často používá termín dočasná práce.

Jak funguje dočasná práce?

Dočasná práce je přesněji řečeno převodem práce. Zaměstnanci agentury dočasného zaměstnávání jsou pronajímáni jiným společnostem. V tomto procesu musí zaměstnavatel s personálními potřebami kontaktovat agenturu dočasného zaměstnávání a popsat své potřeby. Zaměstnancům jsou pak zaslány údaje, jako je společnost, datum, pracovní doba, činnosti, odměna a případné příplatky v odvětví. Dočasné přidělení na příslušnou dobu je možné pouze s výslovným souhlasem dočasného pracovníka.

Po skončení přidělení se dočasný pracovník vrací do agentury práce. Přestože zaměstnanec vykonává svou činnost pouze v jiných společnostech, agentura dočasného zaměstnávání je odpovědná za dovolenou, zákonné odvody, pracovní neschopnost a dodržování pracovněprávních předpisů.

Jaké jsou výhody dočasné práce pro zaměstnance?

Výhody:

  • První kontakty se známými společnostmi
  • Široké zkušenosti
  • Seznámení s různými pracovními pozicemi v oboru
  • Vysoká flexibilita
  • Šance na přijetí

Proč existuje dočasná práce?

Firmy využívají dočasnou práci z různých důvodů. Nájemci jsou obvykle společnosti, které potřebují na určitou dobu jednoho nebo více zaměstnanců navíc, např. jako záskok nebo kvůli sezónním zvláštnostem, k pokrytí špiček zakázek nebo k realizaci dočasného projektu.

Vzhledem k tomu, že agentura dočasného zaměstnávání neboli práce přebírá nábor i všechny povinnosti zaměstnavatele, odlehčuje tento typ zaměstnávání personálnímu oddělení nájemce- společnosti. Dočasné zaměstnávání je proto pro firmy obzvláště jednoduché a nekomplikované. Pronajímatel uzavírá smlouvu pouze s agenturou dočasného zaměstnávání, nikoli se samotnými zaměstnanci.

Dočasné zaměstnání však nabízí výhody nejen pro podniky, ale i pro zaměstnance, jako je možnost získat odborné zkušenosti v různých podnicích nebo odměna podle kolektivní smlouvy.

Jak funguje dočasná práce?

Agentura dočasného zaměstnávání inzeruje pracovní místa, která chtějí její klienti obsadit v rámci dočasné práce. To znamená, že zaměstnanec žádá o práci přímo agenturu dočasného zaměstnávání. Ani první pohovor neprobíhá v podniku, kde se má práce vykonávat, ale v agentuře dočasného zaměstnávání. Vhodní uchazeči jsou pak navrhováni přímo společnosti. Pokud jste zaměstnaní prostřednictvím agentury dočasného zaměstnávání, je oficiálním zaměstnavatelem agentura dočasného zaměstnávání. Přebírá tedy veškeré závazky zaměstnavatele vůči zaměstnanci, vyplácí mzdu, stará se o sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další. Přijímá také žádosti o dovolenou a provádí pohovory o zpětné vazbě.

Jakmile skončí doba přidělení, agentura dočasného zaměstnávání hledá novou společnost pro přidělení podle přání zaměstnance. Nemusí se jednat o trvalou změnu: mnoho poskytovatelů personálních služeb se snaží najít dlouhodobé úkoly v rámci dočasného zaměstnání v délce až jeden rok. Poté by se muselo změnit místo výkonu práce, protože podle nového zákona může doba přidělení v téže společnosti trvat maximálně 12 měsíců. Pokud bude zaměstnanec agentury práce nadále souhlasit s přidělením ke společnosti, kde stále pracuje, tak se dočasné přidělení opět prodlouží. Zvláště profesionální agentury dočasného zaměstnávání se proto specializují na určité profesní skupiny a odvětví. To zvyšuje jejich šance na rychlé nalezení nových úkolů pro své zaměstnance u podobných společností.

Velmi jednoduché: žádost v dočasném zaměstnání

Velkou výhodou pro zaměstnance a uchazeče o zaměstnání na dobu určitou je zjednodušené hledání zaměstnání a rozsáhlá podpora poskytovaná agenturou dočasného zaměstnávání. Jako přihláška často stačí jednoduchý životopis v tabulkové podobě. O zbytek se postarají personalisté agentury dočasného zaměstnávání: provedou vstupní pohovor, navazují kontakt s firmou a obhajují své uchazeče před osobami s rozhodovací pravomocí v personální oblasti. Některé personální agentury dokonce nabízejí individuální kariérní poradenství předem. Pokud se společnost (zaměstnavatel) nakonec rozhodne pro jiného kandidáta, hledá novou pracovní nabídku, která odpovídá kariérním ambicím uchazeče.

V případě dočasného zaměstnání proto stačí jediná žádost, abyste byli posouzeni pro mnoho pracovních míst. Mnohé agentury pro dočasné zaměstnávání, jako je například ARWA Personaldienstleistungen s.r.o., dokonce financují další vzdělávání svých zaměstnanců, pokud je to pro konkrétní pracovní pozici nutné.

Od dočasné práce ke stálému pracovnímu místu

Od dočasné práce ke stálému pracovnímu místu

Existují profesionálové, kteří záměrně využívají dočasnou práci jako odrazový můstek ke stálému pracovnímu místu. To není vůbec nepravděpodobné. Často totiž existuje možnost, že pokud se spolupráce osvědčí, přijme vás nájemce jako stálého zaměstnance. Například společnost expertů je poskytovatelem personálních služeb, který se považuje za kariérního partnera pro své zaměstnance a přímo informuje uchazeče o perspektivách, které s sebou daná pozice přináší.

Burza práce expertům již u každého pracovního místa uvádí, zda se jedná o personální umístění, čistý pronájem zaměstnanců nebo pronájem zaměstnanců s možností převzetí.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Agenturní zaměstnávání- dočasné zaměstnávání – Přenechání zaměstnanců – Co to je?