arwa.cz
Obsah

Co dělá a co nabízí personální agentura

Obsah

Personální agentury se vydaly novým směrem

Personální agentury se vydaly novým směrem, kterým chtějí zaujmout zájemce o práci, a také firmy, kterým chtějí být plnohodnotným partnerem na pracovním trhu. Jejich potřeba za posledních pár let výrazně vzrostla a většina společností deleguje proces hledání vhodných kandidátů na konkrétní volnou pozici ve své organizaci pouze na personální agenturu. Na začátku roku 2021 postrádalo 50 % firem nekvalifikované kandidáty a počet volných míst kvůli nekvalifikovaným kandidátům by měl do roku 2030 dosáhnout více než 60%. Personální agentury v zásadě přesahují sféru vlivu firmy, aby našly vhodné kandidáty pro konkrétní volné pracovní místo. Fungují jako most mezi uchazeči o zaměstnání a firmami, které spolupracují s personálními agenturami. Poté, co konkrétní kandidát získá práci, pomáhají mu také s vyjednáváním podmínek a dohod, a také přicházejí, pokud mezi vybraným kandidátem a společností dojde k nějaké kontroverzi ohledně odměňování, kompenzací nebo pracovních výhod. Pomohly mnoha talentovaným uchazečům o zaměstnání najít vhodné uplatnění, a tak snížit míru nezaměstnanosti ve společnosti a zajistit, aby jejich talent nepřišel vniveč. Pomohli také snížit počet nekvalifikovaných zaměstnanců na trhu, protože procházejí přísným výběrovým řízením, aby vybrali ty správné poctivé uchazeče. Je známo, že jsou v tomto efektivní a jejich jedinečnou vlastností je, že to dělají co nejrychleji a za rozumné ceny. Díky tomu získávají kvalifikované a šikovné kandidáty pro firmy v krátkém čase, a také firmám šetří náklady na inzerci.

Postup po podpisu smlouvy s novou klientskou společností

Jakmile se personální agentura dohodne s firmou, která s nimi chce uzavřít spolupráci, důkladně prozkoumá svou databázi, aby našla kandidáty, kteří jsou nejvhodnější a odpovídají popisu práce. Pokud ve své databázi nenajdou kvalifikovaného kandidáta, osloví své kooperační partnery, aby se podívali do jejich sítí a úzkých kruhů. Agentury poté sestaví seznam vhodných kandidátů a následně tyto kandidáty podrobně vyhodnotí a následně kontaktují nejvhodnější kandidáty, aby domluvili termín pohovorů. Většina personálních agentur zajišťuje tři kola výběrového řízení, aby se ujistila, že práci získá ten nejvhodnější kandidát. Provedená studie zjistila, že většina zaměstnavatelů schvaluje náročnější proces výběrového řízení, lépe než zkrácený proces o dvou pohovorech, protože jim to také dává šanci řádně prozkoumat kandidáty a vybrat si pro danou pozici správnou osobu. Vzdálenost zde není překážkou, protože většina agentur používá k vedení pohovoru platformu pro videokonference se zoomem nebo jiné platformy pro videokonference, pokud jsou někteří kandidáti daleko. To nesnižuje kvalitu pohovoru ani neovlivňuje výsledek pohovoru, protože platformy pro videokonference se používají po celém světě pro vzdělávací účely a dokonce i mezi prezidenty různých zemí pro důležitá jednání. Během prvního pohovoru jsou kandidáti informováni o firemní kultuře, potřebách, pracovní morálce, přesvědčení a vizi společnosti. Dále jsou prověřovány kandidáti a agentura se společností spolupracuje a kontaktuje vybraného kandidáta, jehož zájmy, přesvědčení a pracovní morálka jsou v souladu s vlastními zájmy společnosti nebo jsou v nejlepším zájmu společnosti.&& ;;Toto je důležitá fáze v procesu pohovoru, protože uchazeči o zaměstnání, kteří nesdílejí přesvědčení společnosti nebo se domnívají, že by bylo obtížné dodržovat zásady společnosti nebo očekávání ohledně zaměstnání, jsou okamžitě vyloučeni z pohovoru a nemají dovoleno jít do druhého kola výběrového řízení. V květnu 2022, gigantická platforma pro streamování filmů, Netflix poradil svým zaměstnancům, kterým jeho obsah vadí a je obtížné s ním pracovat, že mohou společnost opustit, pokud si to přejí. Ve firmě, kde je první pohovor realizován a veden pro všechny zaměstnance, by k takovému incidentu nedošlo, protože by se tito zaměstnanci do firmy vůbec nedostali. Na druhém pohovoru personální agentura vyhodnotí a pečlivě prověří důležité otázky týkající se zkušeností, pracovních zkušeností, kvalifikace a jedinečnosti každého kandidáta. Může to být také osobně nebo prostřednictvím platformy pro videokonference, jako je twitch nebo zoom. To pak umožňuje personální agentuře mít užší seznam kandidátů, kteří jsou pro danou pozici nejvhodnější. Studie ukázaly, že při pohovorech vedených personálními agenturami se do závěrečné fáze pohovoru dostanou pouze 2 % uchazečů. Agentura poté předloží seznam kandidátů společnosti, která má zájem o dočasné přidělení vybraných kandidátů. Společnost získá tedy od personální agentury seznam úspěšných kandidátů, kteří se dostali do závěrečné fáze pohovoru, a poté pokračují dále tím, že pro vybrané kandidáty zajistí závěrečný pohovor. Závěrečný pohovor vede společnost, která je chce zaměstnat, za účasti personální agentury, která hraje pouze poradenskou roli, pokud si to společnost výslovně přeje. Společnost poté kandidáty prověří jejich vlastními metodami a vybere nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici. Společnosti mají různé způsoby, jak provést konečný výběr kandidáta a dělají to, jak sami chtějí. Postup se může u jednotlivých společností lišit. Když společnost vybere vhodného kandidáta, personální agentura poté spolupracuje se společností na vyjednávání podmínek- termín nástupu do zaměstnání, vstupní školení a BOZP. Vybranému kandidátovi objasní všechny podrobnosti o práci a výhody, které s danou prací souvisejí.

Práce a benefity

Někteří kandidáti získají práci, která je spojena s výhodami, jako je ubytování, auto, internet zdarma, notebook a mnoho dalších. Některé společnosti se domnívají, že to má zlepšit efektivitu jejich práce. Ubytování je důležitou součástí lidského života a někdy může ovlivnit vztah ke společnosti a práci člověka. Některé firmy nabízejí svým zaměstnancům ubytování ve velmi krátké vzdálenosti&& ;; od místa výkonu práce. Ostatní také nabízejí ubytování v rámci firmy. Velké technologické společnosti jako Facebook, YouTube, Google a Amazon mají pro své zaměstnance ubytovací plány. Tato ubytování se mohou pohybovat od základního až po slušné a někdy velmi luxusní ubytování.

Informace o práci z celého světa

V roce 2022 Čína uvalila celostátní uzamčení kvůli dopadům pandemie koronaviru. Tesla, přední výrobce elektrických vozidel na světě, byla nucena poskytnout provizorní ubytování pro své zaměstnance v Šanghaji, aby zabránila společnosti v nedodržení plánované dodávky vozů svým zákazníkům. Zaměstnanci Tesly měli po celou dobu uzamčení zajištěno ubytování ve společnosti ve slušných životních podmínkách, což jim umožnilo pokračovat v práci a tím pádem zajistit, aby společnost nezaostávala v plánovaném dodávání elektrických vozidel svým zákazníkům. Pracovních nabídek s ubytováním – jako benefit každým dnem přibývá, protože poskytování tohoto benefitu zaměstnanci, jsou ty nejlepší možné pracovní podmínky. Pandemie koronaviru v roce 2020 také přiměla firmy, aby pochopily, že je potřeba zajistit ubytování svým zaměstnancům, protože někteří zaměstnanci byli nuceni pracovat z domova na extrémně vzdálených místech, což ovlivnilo jejich efektivitu a jejich pracovní výkon. Tento trend je tak populární, že některé špičkové personální agentury nabírají kandidáty pouze na pracovní nabídky s výhodami ubytování. V některých případech, kdy je kandidátovi nabídnuta práce v mezinárodní zemi, tito kandidáti někdy zdůrazňují, že je třeba zajistit jim slušné ubytování, a pokud by jim ubytování nebylo nabídnuto, práci by nevzali. Nabídka práce s výhodami ubytování je skutečně atraktivní nabídkou a někdy závisí na společnosti, míře odbornosti a důležitosti kandidáta pro společnost a konkrétní personální agentuře, která funguje jako prostředník mezi společností a uchazečem o zaměstnání.

Nová práce? Informace o vstupu pro nové pracovníky

Během procesu vyjednávání je nový zaměstnanec informován o některých měnových politikách společnosti, pokud jde o zálohy, půjčky, podmínky pro zvýšení platu a další měnové politiky, které ovlivňují zaměstnance. Podle slovníku Merriam Webster Dictionary je záloha na mzdu, poskytnutí peněz nebo zboží před obdržením celé mzdy. Zaměstnanci se zde snaží dostat svou mzdu nebo výplatu za práci, kterou neodpracovali, ale určitě ji do konce daného měsíce odpracují. Zaměstnanec může žádat o měsíční mzdu předem nebo někdy o dvouměsíční mzdu předem. To závisí na zásadách společnosti, pokud jde o zálohy. Některé společnosti poskytují zálohy dva nebo tři měsíce a některé společnosti poskytují zálohy pouze měsíc a některé dokonce nedávají vůbec. Zálohy jsou pro zaměstnance velmi důležité, protože pomáhají zaměstnanci v době finanční krize nebo pravděpodobně při realizaci projektu. Zaměstnanci žádají o zálohy pouze tehdy, když nemají jinou možnost a je to pro ně docela těžké rozhodnutí pracovat, protože nyní musí pracovat určitou dobu bez mzdy, protože jim byla vyplacena dříve. Zálohy jsou pro zaměstnance tak důležité, že někteří zaměstnanci by přijali práci pouze od společnosti, která zálohy nabízí. Podle průzkumu Employee Benefit Research Institute mezi 250 zaměstnavateli v roce 2018 nabízí zálohy na plat 12 % z nich. Při šetření v těchto společnostech bylo zjištěno, že 12 % společností, které nabízely zálohy, mělo každý rok nejvyšší zájemce a nikdy se nezdálo, že by jim chyběl personál nebo jiný personál. Tito zaměstnavatelé také zjistili, že záloha na mzdu zvyšuje pracovní morálku jejich zaměstnanců a samozřejmě zvyšuje jejich udržení. To dokazuje, že získání práce u společnosti, která nabízí zálohy, je pro zaměstnance velmi důležité, protože poskytuje zaměstnancům větší finanční jistotu a to je důležitý faktor pro každého, kdo hledá práci.

Spolupráce s novými zákazníky

Práce s novou společností může být někdy velmi obtížný úkol. Noví zaměstnanci musí být při nástupu do nového zaměstnání velmi pilní a trpěliví, protože přichází do styku s mnoha překážkami. Personální agentury to chápou a dělají vše pro to, aby byl proces co nejjednodušší a nejpohodlnější tím, že vyjednají pro nového zaměstnance co nejlepší pracovní podmínky, což musí být i v zájmu společnosti. Zaměstnanec si musí být vědom nového pracovního prostředí a musí najít způsob, jak se přizpůsobit a snadno se ve firmě uchytit. Společnosti takové dovednosti obvykle vyhledávají a zvyšuje to hodnocení zaměstnanců a hodnotu ve společnosti, protože společnost chápe, že takové dovednosti jsou vzácné. Většině nových zaměstnanců trvá období dvou až tří měsíců, než se ve firmě uchytí, takže pokud nový zaměstnanec najde nové zázemí za dva až tři týdny, společnost bude obzvlášť potěšena. Tyto problémy vznikají zejména u nových mezinárodních zaměstnanců a zaměstnanců, kteří nemají předchozí pracovní zkušenosti. Zejména mezinárodním zaměstnancům se několik prvních měsíců hůře pracuje v novém prostředích a důvod je jasný. Změna stylu práce, počtu pracovních hodin, změna pracovního zázemí a také změna pracovních pravidel. Mezinárodní zaměstnanci se však v těchto nedostatkových oblastech zlepšují a zlepšují, takže mohou získat více příležitostí v mezinárodním měřítku. Získat příležitost náborovými agenturami pro mezinárodní pracovní pozice, které nabízejí lepší plat a také jim dávají šanci ukázat svůj talent a kvality na celosvětových platformách.

Nábor mezinárodních zaměstnanců

Nábor mezinárodních zaměstnanců vhodných pro konkrétní pracovní pozici je dnes běžnou a stále se zvyšující praxí 21. století. V roce 2020 měla pracovní síla ve Spojených státech celkový počet 164,8 milionů lidí a počet mezinárodních zaměstnanců byl vyčíslen na celkovou hodnotu 24,8 milionů lidí. To znamená, že 17 % pracovní síly Spojených států tvoří mezinárodní zaměstnanci. To ukazuje, že po celém světě neustále roste poptávka po zaměstnancích “International” a dokazuje to, že mezinárodní zaměstnanci jsou velmi důležití. Nábor mezinárodních zaměstnanců na volná pracovní místa ve firmě má však určité nevýhody. Těmito nevýhodami může být nepřizpůsobení se novému pracovnímu prostředí, změna pracovních podmínek a zvláštním problémem, který vzniká, je často jazyková bariéra. Jazyková bariéra je velmi důležitým aspektem práce, protože výrazně ovlivňuje efektivitu práce. Některé společnosti zaměstnávají pouze mezinárodního zaměstnance, který dobře rozumí jazyku konkrétní země nebo města, ve kterém se společnost nachází. Pro některé společnosti je však nejdůležitější dovednost a všechny ostatní faktory jsou považovány za druhé, ale tyto společnosti zajišťují, aby zaměstnanec pochopil, že naučit se nový jazyk je důležité, aby pracovní zkušenost byla bez stresu a snazší. Většina mezinárodních zaměstnanců mluví svým rodným jazykem a je pro ně těžké se domluvit, když najdou práci v nové zemi. Komunikace je klíčem k provedení efektivní práce a poskytování maximálního výkonu úlohy. Tato jazyková bariéra brání tempu dokončení práce. Mezinárodní zaměstnanci a společnost, ve které jsou zaměstnáni, se snaží tuto jazykovou bariéru co nejvíce snížit koordinovaným úsilím. Zahraniční zaměstnanci absolvují osobní jazykové kurzy v době, která je pro ně vhodná, aby se zlepšily jejich dovednosti v mluvení novým jazykem. Berou tyto hodiny vážně a pilně, protože chápou, že jejich schopnost mluvit novým jazykem výrazně ovlivní efektivitu jejich práce. Některé společnosti mohou dokonce využít služeb překladatele, který zaměstnanci pomůže porozumět tomu, co kolegové a klienti říkají. Překladatel by také mohl sloužit jako učitel, který nového zaměstnance naučí jazyk. Společnosti by také mohly zaměstnanci pomoci dosáhnout pokroku tím, že dají zaměstnancům kolegům vědět, že zaměstnanec daný jazyk neovládá, a kolegové by měli udělat maximum pro to, aby zaměstnanci pomohli dosáhnout plynulosti v jazyce. Společnosti by také mohly pomoci tím, že zaměstnance propojí s dalšími zaměstnanci z jejich rodných zemí, kteří umí mluvit zmíněným jazykem a ukázat zaměstnanci, že jde o výkon, kterého lze dosáhnout bez ohledu na to, jak obtížné to může být. To poté poslouží jako zdroj motivace pro zaměstnance, aby se dále snažil a ulehčí mu to proces adaptace. Společnosti, personální agentury a noví zaměstnanci vyvíjejí koordinované úsilí, aby zajistili, že zaměstnanec překoná bariéru učením, a také pomůže zaměstnanci ji překonat.

Proč jsou personální agentury důležité zaměstnavatele?

Personální agentury jsou na pokraji toho, aby se etablovaly jako nejdůvěryhodnější cesta pro zaměstnavatele, jak získat nejlepší možné zaměstnance a pro uchazeče o zaměstnání, jak získat práci s nejlepšími pracovními podmínkami. Většina zaměstnavatelů na ně deleguje úkol v náboru a poptávka po jejich službách díky jejich úspěšným výsledkům stále roste. Dosáhli toho díky svému jedinečnému způsobu náboru a dělání všeho možného, ​​aby získali ty nejlepší zaměstnance a to přispělo k vysoké míře úspěchu, která byla v průběhu let zaznamenána a jejich dopad nelze podceňovat. Personální agentury tu rozhodně zůstanou.

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis je základním kamenem každého úspěšného hledání práce. Je to první příležitost, jak udělat dojem na potenciálního zaměstnavatele a zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti.

SLEDUJTE HNED

Co dělá a co nabízí personální agentura