arwa.cz
Obsah

Týmová práce jako faktor úspěchu

Obsah

Co vlastně znamená „tým“? Skvělé, dělá to někdo jiný?

Tým je skupina lidí, kteří společně pracují na úkolu nebo projektu.

Vlastnosti týmu:– Úzká spolupráce mezi několika lidmi – to znamená intenzivní komunikaci a koordinaci, výměnu informací, společný rozvoj určitých úkolů, zastoupení v případě potřeby atd. – Společné cíle, hodnoty a pravidla hry – Samoorganizace a nezávislé rozdělení úkolů Výhody týmové práce: -Posilování loajality: identifikace s kolegy a samotnou společností, obtížná rozhodnutí lze učinit společně -Vylepšení výsledků: vyšší produktivita, optimální využití silných stránek, doplňování se k dokončení společného úkolu -Zvýšení spokojenosti: ti, kteří dobře vycházejí se svými kolegy, přicházejí do práce s mnohem lepším pocitem, zapojení zaměstnanců a zohlednění přání zaměstnanců vede k dlouhodobé motivaci -Méně komplikací: dobře koordinovaný tým se může navzájem doplňovat a kompenzovat deficity, takže problémy lze lépe řešit -Možná plochá hierarchie: práce na úrovni očí -Lze řešit inovace a širší škálu projektů -Zlepšení rozvoje zaměstnanců. Je třeba kontrolovat vlastnosti dobré týmové práce: -Vzájemné ocenění -Dohoda o hlavních cílech a hodnotách -Hlavní cíle jsou sdíleny s odhodláním -Rychlé a konstruktivní řešení konfliktů –Dostatečná svoboda volby k zajištění efektivního a sebe organizovaného způsobu práce ve skupině -Pravidla spolupráce a jak jsou zavedeny organizační požadavky -Společná práce a kontrola pracovního toku -Jestli mezi sebou vztahy fungují dobře.

Přihlaste se hned a staňte se součástí našeho týmu.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Týmová práce jako faktor úspěchu