ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

Firemní kultura

Co vlastně znamená „podniková kultura“?

Firemní kultura je široký pojem, který zahrnuje hodnoty, přesvědčení a zkušenosti, které ovlivňují naše každodenní chování. Firemní kultura popisuje spolupráci ve společnosti. Týmová práce a důvěra jsou zde tedy velmi důležité.

Firemní kultura má na společnost mnohem větší dopad než jakákoli strategie. Aktivní design podnikové kultury je proto nesmírně důležitý.

Jak formovat firemní kulturu?

Každý jednotlivý zaměstnanec (m / ž/ o) i každý manažer (m / ž / o) přispívají k firemní kultuře. Ale proč? Každý člověk má individuální osobnost s odlišným chováním a především různými zkušenostmi, které do společnosti plynou. Dovednosti a schopnosti jednotlivých zaměstnanců nemusí být nutně centrem pozornosti. Pokud dobrá firemní kultura neexistuje, individuální dovednosti nepomohou. Je důležité, aby ve společnosti vládl pravidelný „čerstvý vítr“, a aby pracovní metody nepodléhaly provozní slepotě.

Formování podnikové kultury a vytváření nového prostředí je zdlouhavý proces, protože další vývoj a dosahování cílů trvá hodně času. Zkušenosti i nápady se nekumulují a nerozvinou za několik dní.

Jaké jsou výhody dobré firemní kultury pro společnost?

Zaměstnanci jsou aktivnější, motivovanější a cítí se doceňováni

Zvýšení prodeje

Vysoká účinnost, produktivita a úspěch

Podporuje se spolupráce a kreativita

Lepší pracovní atmosféra

Lepší image (konkurenční výhoda)

Cíle lze lépe dosáhnout

Co mohou vedoucí pracovníci udělat pro utváření podnikové kultury?

Vytvořte nové prostředí! Dejte svým zaměstnancům větší odpovědnost, nejen objednávky. Přímým odvoláním můžete ovlivnit pouze vnitřní přístup, ale chceme získat zkušenosti a dále se rozvíjet. Nechte své zaměstnance měnit věci nezávisle a přinést nové nápady. Najměte nové zaměstnance s novými nápady, aby do společnosti přinesli čerstvý vítr. Nedržte se starých způsobů práce, vyzkoušejte nové věci!

Více článků

Úřad práce Karlovy Vary

Jaký je rozdíl mezi úřadem práce a pracovní agenturou? Každý, kdo hledá práci, se pravděpodobně setká s pojmy „agentura práce“ a „úřad práce“. I když