arwa.cz
Obsah

Hledání vysněné práce prostřednictvím dočasné práce jako změna kariéry

Obsah

Dočasná práce je pracovněprávní vztah mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. V tomto případě je zaměstnavatelem agentura dočasného zaměstnávání, která pracovníka umístí nebo pronajme své klientské společnosti. Personální agentura “pronajímá” pracovníka nájemci. Nájemce je klientskou společností příslušného poskytovatele personálních služeb. Jak již název dočasná práce napovídá, zaměstnanec je obvykle zaměstnán u klienta na omezenou dobu. Místo výkonu práce se proto může čas od času měnit, což zajišťuje profesní rozmanitost.

Dalšími termíny pro dočasnou práci jsou například agenturní zaměstnávání, personální leasing nebo pronájem zaměstnanců. V tomto příspěvku se dozvíte, jak se liší dočasné zaměstnávání od tzv. personálního umístění a jaké výhody s sebou oba modely přinášejí.

Co přesně je dočasná práce?

Celý proces náboru zajišťuje příslušná agentura práce. Patří sem například zveřejňování různých pracovních nabídek s cílem získat zájemce o zaměstnání nebo také vedení pohovorů.

Na druhou stranu pracovník zůstává zaměstnancem agentury dočasného zaměstnávání, když začne pracovat pro klientskou společnost. Personální agentura je tedy také kontaktní osobou v případě jakýchkoliv problémů. Přebírá také všechny další povinnosti zaměstnavatele, jako je úhrada sociálního a zdravotního, výplata dovolené, pracovní neschopnosti a mzdy. Pokud zaměstnanec agentury dočasného zaměstnávání potřebuje dovolenou, podává žádost o dovolenou také personální agentuře a společnosti, ve které právě pracuje, to oznámí s informací zda mu to agentura práce schválila.

Po ukončení spolupráce s danou firmou hledá personální disponent agentury dočasného zaměstnávání další firmu, kde by zaměstnanec mohl pracovat. Ne vždy však musí být místo výkonu práce rychle změněno. Některé společnosti spolupracují s agenturami práce na dobu neurčitou a proto potřebují zaměstnance opakovaně a průběžně.

Podle zákona o přenechání zaměstnanců však může doba zaměstnání pracovníka v rámci takové spolupráce trvat maximálně jeden rok (12 měsíců).

Rozdíl mezi přenecháváním a zprostředkováním zaměstnanců

Poskytovatelé personálních služeb (agentury dočasného zaměstnávání) a agentury práce se věnují dvěma možnostem dodání personálu a to je zprostředkování a přenechání personálu. Ve skutečnosti se však jedná o dva různé systémy. Obě tyto možnosti si nyní vysvětlíme trochu podrobněji.

Přenechání zaměstnanců

Zaměstnanci mají s agenturou dočasného zaměstnávání uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Personální agentura je “půjčuje” jiným společnostem – jinými slovy, pronajímá je. Odtud pochází pojem přenechání. Doba zaměstnání může trvat několik dní nebo týdnů, ale také měsíců. Noví zaměstnanci jsou často potřeba v případě vysokého počtu zakázek nebo pro doplnění stálé pracovní síly.

& ;

Dočasná práce je skvělou příležitostí ukázat, jaké zvláštní dovednosti máte během dočasného přidělení v klientské společnosti. V lepším případě můžete přesvědčit své nadřízené o svých schopnostech a společnost vás přijme. V souladu s tím existují také dobré příležitosti pro propagaci u klienta.

Zprostředkování zaměstnání

Jak již název napovídá, zprostředkování zaměstnanců je čistě umístěním pracovníků. Úkolem personální agentury je vyhledávat potenciální zaměstnance pro firmy, které je chtějí okamžitě zaměstnat. Náboroví pracovníci komunikují se zaměstnavateli i uchazeči, a pokud vše vyhovuje, navážou kontakt.

Po podpisu smlouvy mezi náborářem a společností obdrží náborář od klienta provizi za umístění kandidáta. Velký rozdíl oproti dočasné práci spočívá v tom, že pracovníky nezaměstnává personální agentura, ale přímo klientská společnost. Pracovníci tedy nedostávají od poskytovatele personálních služeb pracovní smlouvu, jako je tomu v případě dočasné práce. Úkolem personální agentury je výhradně nábor a zprostředkování zaměstnání.

Který model je pro žadatele výhodnější?

Na tuto otázku nelze odpovědět paušálně. Agentury pro dočasné zaměstnávání i personální agentury nabízejí své služby uchazečům zdarma. Uchazeči mají větší jistotu při zaměstnání na dobu určitou. Jsou najímáni přímo a okamžitě vydělávají peníze. U personálních agentur naopak musí doufat, že jim daná agentura najde vhodné pracovní místo co nejdříve.

Kromě toho záleží na tom, zda klientská společnost vůbec bude o uchazeči na volné pracovní místo uvažovat.

Cíle dočasné práce

Hlavním cílem dočasné práce je co nejpružněji reagovat na personální potřeby firem. To může být nezbytné v nejrůznějších situacích, například při nedostatku zaměstnanců z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti. Kromě toho jsou dočasné práce velmi užitečné pro vyrovnání výkyvů v ekonomice nebo i při vysokém počtu zakázek.& ;

Pět faktů o dočasné práci

Mnoho pracovníků je dočasných

V roce 2020 bylo v Německu zaměstnáno téměř 800 000 pracovníků na dobu určitou. Téměř 10 % z nich bylo zaměstnáno v sociálním a zdravotnickém sektoru a 30 % v sektoru dopravy a logistiky.

Sociální zabezpečení

Stejně jako v případě zaměstnání v podniku jsou i zaměstnanci agentury práce sociálně chráněni. Agentura dočasného zaměstnávání proto také platí veškeré příspěvky na sociální zabezpečení, jako je pojištění v nezaměstnanosti, zdravotní a důchodové pojištění.

Mnoho modelů

Dočasnou práci lze vykonávat na plný úvazek, částečný úvazek.

Individuální plány nasazení

S agenturou dočasného zaměstnávání je možné sestavit individuální plány nasazení a zajistit tak dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Systém dočasného zaměstnávání je vhodný i pro začátek nové kariéry.

Platba podle kolektivní smlouvy

Zaměstnanci agentury dočasného zaměstnávání jsou odměňováni podle speciálně sjednaných kolektivních smluv. Často je možné získat i nadstandardní mzdu a někdy i další výhody zaměstnavatele.

Flexibilita

Velkou výhodou dočasné práce je flexibilita. Dočasní zaměstnanci mohou ovlivnit odvětví, ve kterém jsou zaměstnáni nebo si mohou vyzkoušet různé pracovní pozice. To jim dává příležitost seznámit se čas od času s něčím novým. Kromě toho se daná agentura práce samozřejmě zaměří i na to, ve které společnosti lze daného zaměstnance nejlépe uplatnit.

Bezpečnost

Jedním z nejdůležitějších bodů ve prospěch dočasného zaměstnání je bezpečnost. Ti, kteří jsou zaměstnáni agenturou dočasného zaměstnávání, dostanou vždy novou nabídku práce a nemusí se sami starat o zdlouhavý proces podávání žádostí. Místo toho má zaměstnanec jisté zaměstnání a může získat zkušenosti v mnoha různých oblastech. Dalším důvodem, proč je dočasná práce velmi oblíbeným modelem zaměstnávání.

Zaměstnanci v žádném případě nemusí umět všechno a prostřednictvím agentury dočasného zaměstnávání mají vždy možnost získat první dojmy z nových profesních oblastí a odvětví. To jim dává příležitost získat potřebné dovednosti a mohou být zaměstnáni v různých odděleních společnosti.

Zaměstnanci agentury práce si navíc mohou být jisti, že dostanou bezpečnou odměnu.

To také znamená, že v případě ukončení pracovního poměru s klientskou společností bude kolektivní mzda samozřejmě vyplácena i nadále. Zpravidla však dochází k bezproblémovému přeřazení zaměstnanců do nové společnosti. Zároveň, jak bylo uvedeno výše, sociální dávky vyplácí agentura práce. Díky včasným a pravidelným platbám můžete lépe plánovat své finance a jste vždy v bezpečí.

Jako zaměstnanec agentury dočasného zaměstnávání můžete samozřejmě rozhodnout, pro kterou společnost budete pracovat. Agentura dočasného zaměstnávání posoudí dovednosti zaměstnance a vyhledá pro něj vhodné pracovní místo, kterého se pak ujmete. Dočasné zaměstnání je v mnoha ohledech velmi dobrým odrazovým můstkem k nové profesní a bezpečné budoucnosti.

Kolektivní smlouvy

Většina agentur dočasného zaměstnávání pravidelně znovu vyjednává o kolektivních smlouvách. To znamená, že zaměstnanci mohou vždy počítat se spravedlivými podmínkami a bezpečnou mzdou. Kdo má k tomuto tématu dotazy, může se obrátit například na na úřad práce v příslušném kraji, kde mu poradí. Mnoho dalších užitečných informací naleznou zájemci na adrese www.uradprace.cz

Kolektivní smlouva stanoví přesně načasované zvyšování mezd po dobu její platnosti. Po uplynutí doby platnosti zahájí federace jménem všech členů jednání o nové kolektivní smlouvě.

Dočasná práce snižuje nezaměstnanost 

Pravděpodobně největší výhodou dočasné práce je, že zaměstnanci mohou rychle získat jisté pracovní místo díky přímému přístupu na trh práce. V lepším případě přesvědčíte příslušnou společnost o svých schopnostech a následně získáte stálé místo. Lze tedy s jistotou říci, že dočasná práce snižuje nezaměstnanost.

Přibližně 35 % zaměstnanců agentury dočasného zaměstnávání mohlo přejít přímo do společnosti, kde již předtím přímo odešli. Proto se vyplatí nejprve se obrátit na firmu prostřednictvím agentury dočasného zaměstnávání.

Zaměstnání na plný úvazek je pravidlem  

Většina dočasných pracovníků zpravidla pracuje na plný úvazek. Sami se pak mohou rozhodnout, ve které oblasti ekonomiky budou nakonec pracovat, a podat přihlášku do vybrané společnosti. Velkou výhodou je, že díky brigádám již mají znalosti o činnosti a také již znají potenciální firmy. To znamená, že při podávání žádosti nemusí provádět vlastní průzkum trhu. Kromě toho: vzhledem k případnému předchozímu zařazení ve firmě již nadřízení mohli posoudit, zda je uchazeč vhodný pro jejich firmu, či nikoli. To je další velká výhoda, kterou nakonec přinesla práce pro agenturu dočasného zaměstnávání. Místo toho, aby člověk stále znovu a znovu měnil společnost, je pak trvale zaměstnán u jedné společnosti. Zpravidla se také jedná o práci na plný úvazek.

Samozřejmě je možné a velmi oblíbené i zaměstnání na částečný úvazek. Měli byste se obrátit na poskytovatele personálních služeb a požádat ho o vysvětlení možností. Zejména díky flexibilním modelům pracovní doby je dočasné zaměstnání atraktivní také pro lidi, kteří chtějí získat možnost vrátit se do práce po delší nepřítomnosti na trhu práce.

Pokud přidělený úkol přece jen není ten pravý, obraťte se na personálního dispečera, aby vám našel jiný úkol. Je mnoho možností a s trochou štěstí můžete najít práci svých snů. Často stačí podat neformální žádost, protože jste již nového zaměstnavatele přesvědčili o svých kvalitách aktivním zapojením do brigády.

výhody dočasné práce

Dočasná práce má mnoho praktických výhod. Je to mimo jiné odrazový můstek pro kariéru. Další velkou výhodou je, že můžete čas od času pracovat v různých firmách a poznat tak různé profese a odvětví. Mnozí lidé tuto možnost nemají a pracují celý život v jedné firmě, i když tam nejsou spokojeni. To se u dočasné práce opravdu stát nemůže. Máte dostatek příležitostí učit se a zkoušet stále něco nového.

Nezáleží na tom, jestli jste začínající kariéristé, kteří chtějí získat první profesní zkušenosti, nebo jste na trhu práce již řadu let a chcete změnit svou kariéru. Dočasná práce je správnou volbou pro celou řadu lidí.

Restart kariéry 

Pokud již dlouho pracujete v nějakém zaměstnání a už se v něm prostě necítíte dobře, možná uvažujete o změně kariéry. Dobrou volbou je dočasné zaměstnání. Dočasné zaměstnání je tím pravým místem pro všechny, kteří se chtějí znovu rozhlédnout, ale ještě nevědí, jakým směrem se chtějí vydat. Dočasná práce vám umožní poznat nejrůznější profese a společnosti, takže budete mít příležitost zjistit, kde jsou vaše silné stránky a co vás baví. 

Hledání vysněné práce prostřednictvím brigády

Přesně taková je realita mnoha lidí. Díky tomu, že si můžete každou chvíli vyzkoušet novou práci, můžete v ideálním případě najít i práci svých snů. Je mnoho lidí, kteří nakonec objevili své pravé povolání díky brigádě. I bez vzdělání a jako tzv. kariérní změna je možné se prosadit v mnoha profesních oblastech a odvětvích hospodářství. Pokud potřebujete více informací, můžete se obrátit přímo na jednotlivé agentury práce. Tento typ pracovního umístění je tedy prvním krokem ke šťastné a spokojené profesní budoucnosti.

Široká škála různých odvětví a profesí 

Existuje velké množství různých odvětví, ve kterých se dočasné zaměstnávání využívá. Není proto divu, že personální služby jsou u zaměstnanců i klientů stále oblíbenější. Výhody pro zaměstnance již byly vysvětleny výše. Mimo jiné jsou sociálně chráněni a své peníze dostávají včas a spolehlivě.

Mezi nejčastěji využívané oblasti pro dočasné pracovníky patří zpracovatelský průmysl a sektor služeb. To se týká široké škály činností a kvalifikací. Mezi odvětví, v nichž jsou dočasní pracovníci zaměstnáváni, patří například dřevozpracující průmysl, kovovýroba a zpracování plastů. Existuje však také mnoho profesí v oblasti dopravy, logistiky, elektrotechniky a automobilového průmyslu, které jsou pokryty dočasným zaměstnáváním.

Dočasnými pracovníky nejsou zdaleka jen muži

Přestože v současné době tvoří přibližně tři čtvrtiny aktivních dočasných pracovníků muži, do pracovního procesu vstupuje stále více žen. Důvodem je mimo jiné rozmanitost odvětví a profesí, které dočasná práce v současnosti nabízí. Prakticky každá profese je možná. Například v komerčním sektoru zahrnuje mnoho administrativních a kancelářských prací. Rozsáhlý je také obor lékařství, který je tradičně oblíbený u žen.

I oni tak dostanou za svou práci na dobu určitou peníze. Je to proto, že poptávka po “ženských” odborných znalostech stále roste.

Rychlé získání pracovních zkušeností 

Další velkou výhodou brigády je skutečnost, že můžete snadno a rychle získat odborné zkušenosti v nejrůznějších oborech. Vždyť mnoho firem hledá nové zaměstnance a v mnoha odvětvích je dokonce zřejmý nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Obvykle se kvalifikovaným pracovníkem stáváte prostřednictvím školení, vyššího odborného vzdělání nebo zvláštní kvalifikace a samozřejmě díky odborné praxi.

Pracovníci, kteří mění zaměstnání, samozřejmě získávají nové rozsáhlé profesní zkušenosti, a tím se dále vzdělávají. Na druhou stranu firmy získají zaměstnance, kteří k novému úkolu přistupují s vysokou motivací a kteří mají navíc skutečný zájem o to, co dělají. Místo nečinného čekání na ideální práci přistupují zaměstnanci agentur práce k jejímu hledání aktivně.

Sociální zabezpečení 

Sociální pojištění se vztahuje i na osoby, které jsou zaměstnány agenturou dočasného zaměstnávání. Je to proto, že personální agentura stejně jako každá jiná společnost platí za své zaměstnance příspěvky na sociální zabezpečení. Na agentury dočasného zaměstnávání se vztahují stejné povinnosti zaměstnavatele jako na jiné společnosti. Mimo jiné tedy platí všechny daně a odvody, které jsou jinak splatné. To je další významná výhoda ve prospěch dočasného zaměstnání. Dočasný pracovník je chráněn zákonem o dočasném zaměstnávání, který v podstatě upravuje pronájem agenturou dočasného zaměstnávání.

Pokud nedojde k případnému přidělení, zaměstnanec stále dostává své peníze. Přibývají však další a další pracovní místa, takže volných míst je stále dostatek. S trochou štěstí si můžete vybudovat vlastní malou síť a rychle najít další úkol.

Novopečení rodiče, lidé, kteří začínají kariéru, nebo lidé vracející se do zaměstnání mají z rozmanitosti různých pracovních míst, která brigády umožňují, stejný prospěch jako lidé s mezerami v životopise. Zejména v oblasti zdravotnictví a obchodu je po zaměstnancích vždy velká poptávka.

Dobré šance na přijetí klientskými společnostmi

Zaměstnanci agentury dočasného zaměstnávání pracují vždy v různých společnostech. To také znamená, že mají možnost na sebe upozornit. Proto se vyplatí ukázat se vždy z té nejlepší stránky. Ti, kteří přesvědčí své nadřízené o svých pracovních metodách, jsou často přijati do společnosti. Dočasná práce je tedy velmi dobrým odrazovým můstkem pro kariéru. V případě převzetí dochází ke změně zaměstnavatele: pracovníci jsou nyní zaměstnáni přímo u příslušné společnosti.

V tomto případě však musí nejprve dát výpověď agentuře dočasného zaměstnávání a teprve poté mohou začít pracovat pro novou společnost. Obvykle je třeba dodržet výpovědní lhůtu, ale někdy je změna možná okamžitě. Po ukončení smlouvy má zaměstnanec agentury práce nárok na doporučení, které může použít při dalších žádostech o zaměstnání.

Dočasné zaměstnání proto nabízí několik výhod, které byste si neměli nechat ujít.

Provize zprostředkovatele

To by mohlo potenciální klienty zajímat: Agentury dočasného zaměstnávání se obvykle dohodnou na provizi za zprostředkování, kterou musí nová společnost zaplatit, pokud je zaměstnanec přijat v určitém časovém období. Ne vždy tomu tak ale je. Pokud potřebujete více informací, obraťte se předem na příslušnou agenturu dočasného zaměstnávání. Výplaty provizí za umístění jsou upraveny zákonem a nemohou být stanoveny svévolně.

Kritéria nejsou přesně definována, takže někdy dochází k poměrně velkým rozdílům. Důležité je pouze to, aby se provize pohybovala v zákonem stanovených mezích. Provize je například platná pouze tehdy, pokud činí maximálně dva vyplacené hrubé měsíční platy. Proto je nejlepší zjistit, jak je to upraveno ve vaší smlouvě.

možnosti povýšení prostřednictvím dočasné práce

V mnoha případech nabízí dočasné zaměstnání také zajímavé kariérní příležitosti. Toho využívají mimo jiné i začínající kariéristé, kteří dosud nezískali praxi v zaměstnání. Ale i ti, kteří se chtějí profesně přeorientovat, mají možnost postoupit. Tato příležitost k postupu se nazývá efekt odrazového můstku.

Lidé bez vzdělání a uchazeči o zaměstnání, kteří delší dobu nepracovali, mají také šanci osvědčit se a postoupit v podniku výš a výš. Lidé, kteří mění profesi, mají možnost získat zázemí v novém oboru prostřednictvím dočasného zaměstnání.

Od absolventa po kvalifikovaného pracovníka díky pracovní zkušenosti

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci agentury dočasného zaměstnávání neustále získávají nové odborné zkušenosti, mohou se během krátké doby vypracovat na kvalifikované pracovníky. To také podporuje tezi, že dočasná práce může být určitě odrazovým můstkem. Je důležité formulovat cíle svého profesního života a podle toho k nim přistupovat. Mnoho věcí je možné, každý má šanci být profesně úspěšný. Například někdo, kdo dříve pracoval jako úředník, může v budoucnu pracovat jako řidič vysokozdvižného vozíku, protože ho to mnohem více baví.

Dočasní pracovníci jsou ve společnosti ponecháni maximálně na jeden rok. Během této doby získají nové zkušenosti a možná již najdou svou vysněnou práci. V opačném případě je po 12 měsících předají nové společnosti a dostanou novou šanci. To je další velká výhoda tohoto typu personálního leasingu.

Agenturu dočasného zaměstnávání tak mohou využít mimo jiné i osoby, které mění zaměstnání. Mají možnost poznat nejrůznější profese a poté se rozhodnout, v jakém profesním prostředí chtějí pracovat. To se často stává, když někdo strávil v zaměstnání mnoho let a už se v něm prostě necítí dobře. Pak je na čase se profesně přeorientovat a možná se i přeškolit. To vše není v agentuře dočasného zaměstnávání žádný problém a stává se to velmi často.

Další rozvoj prostřednictvím kvalifikace

Agentura dočasného zaměstnávání vám umožní získat speciální kvalifikaci pro určitá pracovní místa. Patří sem například průkaz na vysokozdvižný vozík. Toho je zapotřebí nejen ve skladech, ale také ve výrobních halách a mnoha dalších firmách pro práci. Z tohoto důvodu mnoho firem hledá vhodně kvalifikované řidiče vysokozdvižných vozíků, kteří se vyznají v materiálu a dokáží bezpečně přepravit veškeré zboží z jednoho místa na druhé. Další brigádníci se vyučili svářeči a využívají toho, že firmy v tomto odvětví v současné době zoufale hledají kvalifikované pracovníky.

Agentura dočasného zaměstnávání podporuje zaměstnance při získávání této speciální kvalifikace a pomáhá jim získat cenné “certifikáty”, které jim mohou výrazně pomoci v jejich profesní kariéře. Dvě zmíněná školení jsou jen dva příklady. Existuje mnoho dalších činností, které se lze naučit.

Pokud potřebujete více informací, zeptejte se přímo svého nadřízeného v agentuře dočasného zaměstnávání a požádejte o radu ohledně různých školení, která jsou v současné době nabízena.

závěr

Agentura dočasného zaměstnávání nabízí skvělou příležitost k zahájení nové kariéry. Zaměstnanci se seznámí s různými činnostmi a díky všestranným profesním zkušenostem mohou tyto úkoly využít k budování dlouhodobé kariéry. V ideálním případě nabízejí agentury práce dočasným pracovníkům stálé zaměstnání, aby si dlouhodobě zachovaly jejich spolehlivé pracovní metody. Kromě toho je možné získat různé kvalifikace, například průkaz na vysokozdvižný vozík nebo svářečský průkaz.

Pokud máte zájem o novou kariéru nebo právě začínáte, měli byste se přihlásit ještě dnes. Máme pro vás tu správnou práci.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Hledání vysněné práce prostřednictvím dočasné práce jako změna kariéry