arwa.cz
Obsah

Efektivní nábor odborných zaměstnanců

Obsah

Jak rozšířené je hledání vhodných uchazečů prostřednictvím náboru?

Zákazníci společnosti ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. celostátně těží z cíleného vyhledávání našich kariérních odborníků.

To zahrnuje hledání specialistů a vedoucích pracovníků. Pojem nábor úzce souvisí s přímým hledáním nebo lovem správné chytré hlavy. To znamená, že náboráři fungují jako makléři, kteří sdružují náborové společnosti a uchazeče o zaměstnání. Pracovní profil náboráře je relativně podobný profilu lovce hlav. Náborář je obvykle najímán společností, aby: vypracoval se zákazníkem jasný profil požadavků hledal potenciální kandidáty na volné místo oslovil je přímo, provedl počáteční výběr a osobně představil klientovi nejlepší kandidáty. Samotné tyto výhody obvykle přesvědčí mnoho HR manažerů, aby zadali objednávku umístění. 

Osoby s rozhodovací pravomocí v personálních odděleních často nemají tolik času, nebo dokonce vhodný fond uchazečů o příslušné pozice, a proto se opírají o specialisty s rozsáhlou sítí. Vedle čistého hledání personálu může dílčí procesy výběru personálu provádět také náborář, který využívá personální služby ARWA, například prostřednictvím ARWA – Full Service.

Konečné personální rozhodnutí pro, nebo proti žadateli je samozřejmě v rukou zadávající společnosti. Rychlé procesy, rostoucí digitalizace a čerstvé know-how – to jsou základní aspekty, jak hledají společnosti vhodné zaměstnance. Můžete hledat odborníky v níže uvedených oblastech, jako např.: Finance (Finance a účetnictví) Lidské zdroje Právníci / právní záležitosti Zdravotnictví / Lékaři Doprava / sklad / logistika Marketing Nákup Odbyt Dlouhodobě orientované umístění, nebo sezónní umístění vhodných odborníků? 

Personální umístění nemusí být nutně dlouhodobé, mnoho společností také upravuje své personální požadavky na základě určitého projektu nebo sezónně. Náborář ve své síti vždy jedná s velkým nasazením a přesnými znalostmi oboru. Typické sezónní práce v náboru najdete v gastronomii nebo cestovním ruchu.

Často se jedná o práce pro prvotřídní kuchaře nebo například manažery mezinárodního cestovního ruchu.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Efektivní nábor odborných zaměstnanců