arwa.cz
Obsah

Jak se připravit na pracovní pohovor

Obsah

Jak se připravit na pracovní pohovor

Abychom získali vysněnou práci, je potřeba se na pracovní pohovor důkladně připravit a vědět jak zaujmout potencionálního nadřízeného, který rozhoduje, zda jste vhodný kandidát nebo ne. Níže Vám uvádíme přípravu na pracovní pohovor pro pozici skladníka. Klíčové kroky jsou:

Před pohovorem:

 1. Informace o společnosti: Zjistěte co nejvíce informací o společnosti, její kultuře a odborných nárocích na pozici skladníka.
 2. Rozumění pozici: Pochopit, co pozice skladníka obnáší, včetně odpovědností a dovedností, které jsou potřebné.
 3. Připravit příklady: Mějte připravené konkrétní příklady vašich zkušeností a dovedností, které se vztahují k práci skladníka.
 4. Oblečení: Zvolte vhodné oblečení. V případě pozice skladníka je lepší volit spíše konzervativní a profesionální vzhled.
 5. Otázky na zaměstnavatele: Připravte si několik otázek, které byste chtěli položit zaměstnavateli. To ukáže váš zájem o pozici a společnost.
 6. Zkouškové otázky: Připravte se na typické otázky, které se často objevují na pohovorech pro pozici skladníka, například “Jak byste popsal své schopnosti v organizaci?” nebo “Jaké bezpečnostní postupy byste dodržoval na skladu?”
 7. Dokumenty: Mějte s sebou všechny potřebné dokumenty, jako jsou životopis, doporučení a certifikáty odborné způsobilosti, pokud je máte.
 8. Znalost nástrojů: Pokud je to relevantní, mějte alespoň základní znalost nástrojů a zařízení, které se na skladu používají.

Během pohovoru:

 1. První dojem: Usmívejte se, podávejte pevné ruky a udržujte oční kontakt.
 2. Komunikace: Jasně a stručně odpovídejte na otázky. Používejte pozitivní jazyk a vyvarujte se negativním komentářům o předchozích zaměstnavatelích.
 3. Ukázat dovednosti: Mluvte o svých dovednostech, které jsou relevantní pro pozici skladníka, jako jsou organizace, pozornost k detailům, fyzická zdatnost atd.
 4. Týmová práce: Zdůrazněte svou schopnost pracovat v týmu a komunikovat s kolegy.
 5. Zájem o pozici: Vyjádřete svůj silný zájem o pozici a společnost.
 6. Řeč těla: Udržujte otevřený a sebejistý postoj. To může pozitivně ovlivnit první dojem.
 7. Zdvořilost: Být zdvořilý a respektovat časový rámec pohovoru je klíčové. Přijďte včas a nezdržujte.
 8. Odpovědi na otázky: Když odpovídáte na otázky, snažte se být konkrétní a zaměřte se na to, jak vaše dovednosti a zkušenosti přispívají k úspěchu týmu a společnosti.

Po pohovoru:

 1. Poděkování: Pošlete e-mail nebo dopis s poděkováním za příležitost k pohovoru.
 2. Ohlédnutí: Zrekapitulujte si, co se v pohovoru řešilo a přemýšlejte o způsobech, jak byste se mohli v budoucnu zlepšit.
 3. Ohlášení: Pokud vám bylo řečeno, kdy se rozhodnutí učiní, a ten termín uplyne, je vhodné se ohlásit a zeptat se na stav věci.
 4. Sebereflexe: Po pohovoru si udělejte krátkou sebereflexi. Co se vám povedlo? Kde byste mohli zlepšit?
 5. Feedback: Pokud je to možné, požádejte o zpětnou vazbu, abyste se mohli zlepšit pro budoucí pohovory.
 6. Plán B: Pokud pohovor neproběhne úspěšně, neztrácejte naději. Mějte připravený plán B a pokračujte v hledání dalších příležitostí.

Pamatujte, že každý pohovor je také příležitostí k učení. I když nedostanete práci, zkušenost z pohovoru vám pomůže se připravit na další příležitosti.

Pokud máte otázky nebo byste chtěli osobně pomoci s přípravou na pohovor, neváhejte se nám telefonicky ozvat nebo nás osobně navštivte na pobočce v Karlových Varech.

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis je základním kamenem každého úspěšného hledání práce. Je to první příležitost, jak udělat dojem na potenciálního zaměstnavatele a zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti.

SLEDUJTE HNED

Jak se připravit na pracovní pohovor