arwa.cz
Obsah

Jak vybrat nejlepší personální agenturu?

Obsah

Nakonec jste se rozhodli, že najdete zaměstnance pro svou firmu prostřednictvím personálních agentur? Nebo že se svěříte profesionálům v oblasti náboru zaměstnanců, kteří Vám najdou práci snů? Gratulujeme! Je to krok správným směrem. Krátce poté se však vyskytne logická otázka: jak najít tu nejlepší? Jak se neztratit v dlouhém seznamu personálních agentur?

Představte si – v České republice je zaregistrováno více než 2000 personálních agentur! Při takovém množství nabídek si nemůžete jen tak naslepo vybrat jednu z nich, aniž byste znali kritéria pro správné rozhodnutí. Jak tedy vybrat tu, která vám bude nejlépe vyhovovat?

Tip pro začátek: zvolte si regionální personální agenturu, ne místní. Proč? Regionální personální agentury mají širší nabídku pracovních pozic a zároveň spolupracují téměř se všemi podniky ve Vašem regionu. Jsou s nimi neustále v kontaktu a mají lepší přehled o volných pracovních místech. Nikdy nevíte, kde najdete svou vysněnou práci, proto je lepší mít jistotu a více možností výběru.

Připravili jsme pro Vás hlavní body, na které je třeba dávat pozor při hledání personální agentury

10 kritérií pro výběr nejlepších personálních agentur

1. Poradenství

To je hlavní náplní práce personálních agentur – jasně a průhledně Vám vysvětlit trh práce (pokud jste zaměstnanec) nebo vytvořit srozumitelnou představu o Vašich požadavcích na zaměstnance (pokud jste firma). Jak poznáte úroveň profesionality personální agentury? Již po první konzultaci! Nejlepší personální agentury a jejich odborníci mají hluboké znalosti o trhu práce a uchazečích, takže vědí, jaký typ lidí budete hledat ještě dříve, než je oslovíte.

Pokud jste zaměstnavatel, zeptejte se sami sebe, jestli Vám odborník z personální agentury položil následující otázky:

 • Co konkrétně od zaměstnance očekáváte?
 • Existují nějaké konkrétní požadavky, které by měli uchazeči nebo-l zaměstnani splňovat?
 • Jaké jsou pracovní podmínky, platové rozpětí, zaměstnanecké benefity?
 • Máte zájem o dlouhodobou spolupráci?

Pokud si nejste jisti přesným profilem požadovaného zaměstnance, personální agentura Vám může nabídnout odborné poradenství týkající se faktorů, díky nimž jsou kandidáti vhodní pro určitou pozici.

Pokud jste zaměstnanec, věnujte pozornost tomu, zda odborník z profesionální agentury zmínil následující aspekty:

 • specifika trhu práce ve Vaší oblasti v tuzemsku a v zahraničí
 • identifikaci úrovně profesionality uchazeče
 • varianty budoucí spolupráce: pomoc při tvorbě životopisu, prvotní pohovory, vstupní testy atd.

2. Bezpečnost práce

To je velmi důležité kritérium, zejména pro kandidáty. Zaměstnanci si váží bezpečného pracovního prostředí, které je důkazem toho, že zaměstnavateli záleží na jejich spokojenosti. Proto jsou zaměstnanci, kteří se v práci cítí bezpečně, také více loajální ke svému zaměstnavateli, zůstávají v organizaci déle a vykazují lepší pracovní výsledky.

Na druhou stranu ti, kteří se necítí bezpečně nebo zažili pracovní úraz, mnohem častěji hledají nového zaměstnavatele. Zjistěte, zda Vám personální agentura srozumitelně popsala všechny pracovní podmínky, včetně Vašeho budoucího pracovního místa.

Proto bezpečnost zaměstnanců je hlavní prioritou pro každou odpovědnou a profesionální firmu. Pokud tedy společnost předem zmínila pravidla bezpečnosti práce, je to zárukou normálního zacházení se zaměstnanci. Vždy se ptejte personální agentury na tuto možnost a na základě její odpovědi se můžete nakonec rozhodnout.

O čem Vás musí personální agentura předem informovat:

 • Zda-li společnost dodržuje místní bezpečnostní předpisy
 • Seznam bezpečnostních požadavků firmy
 • Zajišťuje zaměstnavatel, aby všichni zaměstnanci absolvovali školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Pokud jste získali odpovědi na všechny výše uvedené otázky a jste spokojeni, můžete přejít k dalším kritériím výběru personální agentury.

3. Nábor nových zaměstnanců

Nejlepší personální agentury mají rozsáhlou databázi profesionálů ve všech oborech z celého světa. Jedna důležitá poznámka: tato databáze by se měla neustále rozšiřovat! Pokud jsou zaměstnanci personální agentury skutečnými profesionály, pak neustále vyhledávají ty nejlepší kandidáty a firmy! Jedná se v podstatě o nekonečný proces, protože najít talent je dnes opravdu těžké!

Zaměstnanci personální agentury mohou také oslovovat pasivní uchazeče, které byste jinak nemohli kontaktovat. Ujistěte se proto, že personální agentura má neustále rostoucí databázi odborníků a firem. Zeptejte se jich na specifika náborového procesu v agentuře:

 • Jak obvykle hledají špičkové talenty? Jaké jsou jejich nejpoužívanější techniky vyhledávání?
 • Vyhledávají kandidáty přes síť LinkedIn nebo jiné platformy?
 • S kolika společnostmi spolupracují? Jak dlouho působí na trhu práce?
 • Jak dlouho jim náborový proces obvykle trvá?

Všechny tyto údaje Vám ihned napoví, zda agentura je schopna splnit Vaše požadavky. Zamyslete se nad takovými otázkami a prozkoumejte je do hloubky. Pokud se Vám odpovědi na výše uvedené otázky líbí, můžete přejít k dalším kritériím výběru. Myslíte-li si, že Vám styl komunikace a vyhledávání potřebných kandidátů ze strany agentury vyhovuje, pak je to známka toho, že si profesionální agentura váží Vašeho času a udělá vše pro to, aby splnila Vaše požadavky.

4. Školení

Každý zaměstnanec musí absolvovat agenturní školení – bez toho se nelze obejít. Navíc, je to známkou profesionality a důvěryhodnosti. Personální agentura by Vám měla zajistit školení a kurzy z následujících oblastí:

 • Tvorba životopisu a motivačního dopisu
 • Pilotní pohovory, otázky k pohovoru, metody efektivní konverzace
 • Detailní přehled o budoucí pozici, kvalifikační kurzy
 • Prezentační techniky

Nezapomeňte, že profesionální personální agentura by měla vždy připravit kandidáta na budoucí zaměstnání. Agentury Vám nemohou jen tak nabídnout volné pracovní místo a myslet si, že tím jejich práce skončila. Vždy sledujte, zda personální agentura činí proaktivní kroky k Vašemu rozvoji.

Jste-li zaměstnancem, vždy se ujistěte, že personální agentura má jasnou představu o Vaší přípravě na budoucí povolání. Zeptejte se odborníka na svůj plán osobnostního rozvoje. Jak dlouho bude trvat vaše příprava na budoucí zaměstnání? Kolik částí má Váš rozvojový plán? Zahrnuje konkrétní oblasti, ve kterých byste se měli zlepšit? Zahrnuje také soft skills nebo-li měkké dovednosti? Probíhají pro uchazeče nějaké jazykové kurzy? Čím více podrobností získáte, tím více si ujasníte svojí představu o budoucí kariéře.

Pokud jste zaměstnavatel, vždy se zeptejte personální agentury na způsob přípravy zaměstnanců a na výkon práce ve Vaší společnosti. Nikdy nepodceňujte hodnotu přípravy uchazečů! Někdy se stává, že kandidáti vypadají “na papíře” skvěle, dobře působí při pohovoru, ale vůbec se nehodí do Vaší firemní kultury. Bohužel se to stává častěji, než si myslíte – a může to mít za následek značné finanční dopady pro personální agenturu a Vaši firmu.

5. Bonusové systémy pro zaměstnance

Bonus je speciální benefit, nabízen top-talentům. Tento druh odměny má za úkol stimulovat šikovné uchazeče ke spolupráci s konkrétní firmou. Pokud pochopíte nejzákladnější druhy bonusových odměn, máte možnost vyjednat pro sebe lepší pracovní podmínky nebo, pokud jste majitelé firmy, získat produktivnější pracovníky – tzv. “hvězdy ve svém oboru”. Kromě toho, profesionální agentura by Vám měla vysvětlit bonusové systémy ve společnosti, o kterou jste se ucházeli. Může se jednat například o bonus za doporučení (referral bonus), nárokové a nenárokové složky zaměstnanecké odměny atd.

Jedním z kritérií pro určení nejlepších personálních agentur jsou tedy jasná schémata bonusových systémů. Pokud patříte mezi tzv. “top talents”, položte personální agentuře následující otázky:

 • Budu nějak odměněn za to, že jsem se k dané společnosti připojil?
 • Z jakých složek se budou skládat mé bonusy?
 • Existuje nějaký přehled bonusového plánu ve společnosti?

6. Kvalitní zpětná vazba

Klíčovým bodem pro Náš rozvoj je zpětná vazba od protistrany. Nezáleží na tom, zda jste zaměstnavatel nebo kandidát. Takže charakteristickým rysem profesionální personální agentury je schopnost poskytnout nám konstruktivní zpětnou vazbu v každé fázi zaměstnávání. Pokud jste zaměstnavatel, sledujte následující zpětnou vazbu od personální agentury:

 • Vaše požadavky na kandidáty
 • Styl vedení pracovních pohovorů
 • Bezpečnost pracovního místa
 • Zda jsou zaměstnanci proaktivně zapojeni do náborového procesu
 • Firemní kultura a prostředí

Jste-li uchazečem o zaměstnání, sledujte zpětnou vazbu v následujících bodech:

 • Vaše úroveň profesionality a požadované dovednosti
 • Komunikační styl
 • Pracovní pohovor
 • Proaktivita během přijímacího řízení

Na základě této zpětné vazby budete moci posoudit, zda personální agentura porozuměla Vašim požadavkům na uchazeče / typ práce. Toto kritérium není samozřejmě finální, protože zpětnou vazbu můžete získat až po několika konzultacích s personální agenturou. Pokud Vám agentura poskytne kvalitní zpětnou vazbu ke každému z těchto bodů, pak si můžete být jisti, že jednáte se skutečným profesionálem na trhu práce!

7. Ubytování pro zaměstnance

Vzhledem k tomu, že personální agentury nabízejí pozice po celém světě, je pro každého zaměstnance důležité mít zajištěné ubytování. Zejména v dnešní době není jednoduché najít dobré ubytování za rozumnou cenu, obzvláště’ v cizí zemi. To je jedno z dalších kritérií, na jehož základě můžete identifikovat důvěryhodnou personální agenturu.

Pokud bude Vaše pracoviště v jiném městě, zeptejte se personální agentury na možnosti ubytování. Profesionálové zajistí, že ubytování bude splňovat 3 požadavky:

 • Vzdálenost od místa výkonu práce
 • Přijatelná cena
 • Bezpečnost

Pokud Vám personální agentura nezaručí kvalitní ubytování, měla by Vám poskytnout všechny možné varianty ubytování v dané lokalitě. S personální agenturou byste měli probrat všechny možné alternativy. Někdy je možná i varianta bydlení přímo v místě výkonu práce. Nepodceňujte tento bod a nikdy se nebojte diskutovat o vhodném ubytování pro Vás. Nezapomeňte, že profesionálové by se měli vždy postarat o ubytování svých zaměstnanců z jiných měst.

8. Flexibilní doprava

V závislosti na Vaší pozici a lokalitě může personální agentura dohodnout dopravu zaměstnanců z místa vašeho bydliště na pracoviště. Profesionální personální agentury nechtějí, abyste měli problémy s dopravou – proto Vám tuto službu mohou nabídnout.

Pokud jste kandidátem, vždy nejprve sledujte, zda agentura o této možnosti vůbec hovoří – ujistíte se tak, že potřeby zaměstnanců jsou pro ni prioritou. Nikdy si nevybírejte agenturu, která se nestará o takové potřeby zaměstnanců, jako je ubytování, doprava, bezpečnost a stravování.

Pokud jste zaměstnavatel, vždy o této možnosti s profesionální agenturou vyjednávejte, aby Vás v budoucnu žádné “překvapení” ohledně dopravy zaměstnanců na pracoviště nepotkalo. Ujistěte se, že znáte místo pobytu zaměstnanců, jejich ubytování a všechny možnosti rychlé a flexibilní dopravy.

9. Kvalitní pracoviště

Nejde jen o bezpečnost, ale i o motivační prostředí pro kariérní rozvoj. Tato podmínka je hlavním bodem, který může zvýšit produktivitu firmy a míru spokojenosti zaměstnanců.

Personální agentura tedy potřebuje od zaměstnance získat následující údaje:

 • Typ pracovního prostoru: tradiční, kreativní, open space atd.
 • Jaké prostředí zaměstnance motivuje?
 • Jak různé typy pracovního prostředí ovlivňují produktivitu zaměstnance?

Podobné body jsou vyžadovány i ze strany zaměstnavatele:

 • Specifikace pracovního místa: velikost, technické vybavení, počet spolupracovníků, druhy občerstvení atd. Dokonce i barva stěn může být někdy důležitá!
 • Pracovní kultura společnosti: jaký typ pracovního prostředí je preferován? Má každý zaměstnanec oddělené místo, nebo má společnost spíše ráda místa s otevřeným prostorem?
 • Existují nějaké speciální programy na zvýšení motivace zaměstnanců? Zavádí společnost nějaká zlepšení v HR oblasti na základě zpětné vazby od zaměstnanců?

Pokud se Vás personální agentura na tyto body nezeptala nebo Vám o tom neposkytla žádné informace, pak může existovat riziko, že se budete potýkat s nevhodnými nebo dokonce nebezpečnými pracovními podmínkami.

10. Mentoring

Klíčovým bodem pro každou profesionální personální agenturu je vedení svých zaměstnanců a komunikace se společností, se kterou je nastaven dlouhodobý náborový proces. Agentury neopouštějí své klienty. To znamená, že nenabízejí jen jednorázové služby. Naopak: kooperace s agenturami je dlouhodobá a produktivní spolupráce s výhodami jak pro zaměstnavatele, tak pro kandidáty. Dobrá personální agentura hraje roli mentora pro obě strany.

Jakým způsobem?

Pro uchazeče:

 • sledování Vašich obchodních komunikačních dovedností ve všech aspektech: pracovní pohovory, dialogy se šéfem, týmové schůzky, prezentace Vašich nápadů, konverzace ve stylu „small talk“ neboli nezávazný dialog.
 • vyhodnocení Vaší zpětné vazby ze spolupráce s novým zaměstnavatelem
 • poskytnutí poradenství, jak zapadnout do kolektivu v konkrétní firmě, vysvětlení firemních pokynů, doporučení pro lepší výkonnost

Pro zaměstnavatele:

 • porozumění Vašim potřebám při náboru zaměstnanců
 • cílené vyhledávání nejlepších pracovníků v jednotlivých oborech
 • vyhodnocení Vaší zpětné vazby o konkrétních kandidátech, hledání možných cest ke zlepšení procesu náboru zaměstnanců

Závěr: postupujte podle těchto kritérií – a snadno najdete profesionální personální agenturu, která poskytne prvotřídní služby pro Vaši firmu. Spolupráce s personální agenturou Vám poskytne externí pohled nejen na Vaše potenciální nové zaměstnance, ale i na celý proces náboru – tím se více zaměříte na zkušenosti uchazečů, což je v současné době nesmírně důležité.

Agentura, se kterou se rozhodnete spolupracovat, bude odborníkem na oblast, pro kterou se snažíte sehnat a následně zaměstnat odborníka. Různé personální agentury se specializují na různé profese, a proto budou mít celé týmy, které se specializují na konkrétní odvětví. To znamená, že mají rozsáhlé sítě, vědí, na co si dát pozor v profilu Vašeho ideálního kandidáta a přesně rozumí tomu, co motivuje odborníky v dané oblasti.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Jak vybrat nejlepší personální agenturu?