arwa.cz
Obsah

Jak získat práci po mateřské dovolené?

Obsah

Po mateřské dovolené se mnoho žen ocitá před výzvou návratu na trh práce. Je to období, kdy se životní priority posouvají a rozhodnutí ohledně kariéry a rodiny získávají na váze. Nicméně, pro ty, které se rozhodnou vrátit se do pracovního prostředí, může to být často složité a přinášet mnoho otázek. Jak získat práci po mateřské dovolené? Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci při přechodu z mateřství zpět do profesionálního života.

Aktualizujte svůj životopis

Aktualizace životopisu je klíčovým krokem při hledání práce po mateřské dovolené. Není jen o tom přidat poslední zaměstnání, ale také zdůraznit své dovednosti a dosažení. Zde je několik tipů, jak tento proces provést:

 • Zvýrazněte nové dovednosti: Zaměřte se na dovednosti, které jste rozvíjela během mateřství. Organizační schopnost je důležitá v péči o dítě, takže ji můžete přenést i do pracovního prostředí. Multitasking je další dovednost, kterou jste pravděpodobně vyvinula během současného řízení domácnosti a péče o dítě. Řešení problémů je také klíčovou schopností, kterou jste pravděpodobně zdokonalila při řešení nepředvídatelných situací.

 • Zmíněte si své mateřské dovolené: Přidejte informace o svých mateřských dovolených na životopis. Uveďte délku dovolené a popište, jak jste během této doby vykonávala neplacenou práci. To ukazuje, že jste aktivně zapojená do rodičovských povinností a současně si udržovala dovednosti a angažovanost.

 • Vytvořte výčet dosažení: Zahrňte do životopisu seznam dosažení, kterých jste dosáhla během mateřské dovolené. Může se jednat o organizaci rodinných akcí, koordinaci plánování a rozpočtování, nebo vedení dobrovolnických aktivit v rámci školního nebo komunitního prostředí. Tím ukazujete, že jste aktivní a schopná přinést přínos i mimo pracovní prostředí.

 • Upravte formát: Zvažte, zda byste měla přizpůsobit formát životopisu tak, aby lépe reflektoval vaše nové dovednosti a dosažení. Můžete použít funkční formát, který se zaměřuje na dovednosti a dosažení, nebo kombinovaný formát, který kombinuje chronologii zaměstnání s důrazem na dovednosti.

 • Oslovte reference: Pokud jste během mateřské dovolené spolupracovala s lidmi nebo organizacemi, kteří by mohli poskytnout reference, mějte je připravené. Reference mohou být silným prvkem pro přesvědčování potencionálních zaměstnavatelů.

Připravte se na pohovor

Důkladná příprava na pohovor je klíčová. Zkuste si předem zodpovědět otázky, které by vás mohly při pohovoru potkat. Připravte si také příklady, které ilustrují váš profesní rozvoj a schopnosti.

  • Předvídejte otázky: Zkuste si předem představit otázky, které by vás mohly potkat, a připravte si na ně odpovědi. Zaměřte se na otázky o vašem profesním rozvoji, vašich dovednostech a příkladech, které ilustrují váš potenciál a schopnosti.

  • Připravte si příklady: Mějte připravené konkrétní příklady z vaší profesní minulosti, které dokládají vaše schopnosti a úspěchy. Zmiňte projekty, které jste úspěšně dokončili, obtíže, kterým jste čelili, a jak jste je překonali. Tím ukážete, že jste schopni se adaptovat a dosahovat výsledků.

  • Praktikujte pohovor: Zkuste si s někým zahrát simulovaný pohovor, abyste si procvičili odpovědi a získali jistotu. Můžete si také nahrát video ze cvičného pohovoru a zhodnotit své vystupování a verbální i neverbální komunikaci.

  • Buďte autentická: Při pohovoru buďte sami sebou a buďte upřímná. Zaměstnavatelé ocení autenticitu a opravdovost. Buďte připraveni sdílet své mateřské zkušenosti a jak jste se z nich poučila, a ukázat, jak vám to pomohlo rozvíjet se jako profesionál.

Získejte nové dovednosti

Získání nových dovedností může být klíčovým prvkem při hledání práce po mateřské dovolené. Zde je několik nápadů, jak rozšířit své dovednosti a zvýšit svou atraktivitu pro zaměstnavatele:

  • Kurzy a školení: Vyhledejte kurzy a školení, které jsou relevantní pro váš obor nebo oblast, do které se chcete vrátit. Mohou to být online kurzy, intenzivní workshopy nebo dlouhodobé programy. Získané znalosti a certifikáty budou přidanou hodnotou pro váš životopis.

  • Dobrovolnická práce: Zvažte možnost zapojení do dobrovolnické činnosti, která vám umožní rozvíjet dovednosti a získávat nové zkušenosti. Například můžete se angažovat v organizaci zaměřené na oblast, která vás zajímá, nebo v dobrovolnických projektech souvisejících s vaším profesním zaměřením.

  • Online kurzy a webináře: Využijte bohaté nabídky online kurzů a webinářů. Existuje mnoho specializovaných platforem, které nabízejí kurzy zdarma i placené, které vám umožní získat nové dovednosti ve svém volném čase a na vlastním tempu.

  • Zlepšení komunikačních dovedností: Komunikační dovednosti jsou klíčové v mnoha oborech. Pokuste se rozvíjet svou schopnost efektivního psaní a prezentace. Existuje mnoho online zdrojů, které vám mohou pomoci zdokonalit se v oblasti komunikace.

  • Sociální sítě a online platformy: Využijte možností, které nabízí sociální sítě a online platformy zaměřené na profesní rozvoj. Zde můžete najít odborné skupiny, diskusní fóra a možnosti konzultace s odborníky ve vašem oboru.

  • Rozšiřte své jazykové dovednosti: Pokud je to relevantní pro váš obor, zvažte možnost zlepšit si jazykové dovednosti. Vyhledejte kurzy jazyků nebo využijte online zdrojů, které vám umožní zdokonalit se ve vybraném jazyce.

Využijte síly sociálních sítí

  • Profesionální sociální sítě: Založte si profil na profesní sociální síti, jako je LinkedIn, a aktivně ho udržujte. Vyplňte svůj profil co nejkompletněji, včetně informací o svých dovednostech a zkušenostech. Přidejte si kolegy, bývalé spolupracovníky a další lidi ve vašem oboru, se kterými jste se setkali.

  • Aktivita na sociálních sítích: Buďte aktivní na profesních sociálních sítích tím, že přispíváte do diskusí, sdílíte relevantní články a přidáváte hodnotu komunitě. Vyjádřete své názory, pochvalte práci jiných a buďte vidět jako odborník ve svém oboru.

  • Účast na odborných akcích: Vydejte se na odborné konference, semináře, workshopy a další akce ve vašem oboru. Můžete se zapojit do panelových diskusí, položit otázky řečníkům a navázat kontakty s dalšími účastníky. Tímto způsobem se můžete seznamovat s lidmi, kteří mají podobné zájmy a kteří by mohli být pro vás budoucími spolupracovníky nebo zaměstnavateli.

  • Setkání s profesními kontakty: Pokuste se setkat se svými profesními kontakty na kávě nebo obědě. Tato osobní setkání vám umožní navázat pevnější vztahy a získat hlubší povědomí o oboru. Můžete se zeptat na jejich zkušenosti, poradit se s nimi a hledat příležitosti spolupráce.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Jak získat práci po mateřské dovolené?