arwa.cz
Obsah

Jaké slabé stránky uvést při pohovoru?

Obsah

Pokud se hlásíte na novou pracovní pozici do nového zaměstnání, je lepší se dobře připravit, ať vás nic nepřekvapí! Kromě chvály, co všechno umíte a jaké máte zkušenosti, je však také důležité, abyste se zaměřili na případné slabé stránky, které máte. Váš tazatel bude hledat známky sebeuvědomění a schopnosti překonávat výzvy. Mluvit o svých slabých stránkách však může být ošemetné, zejména pokud nechcete poškodit své šance na získání zaměstnání. Při pracovním pohovoru může být děsivé mluvit o svých slabých stránkách. Přece jen chcete působit sebevědomě a profesionálně a upřímnost ohledně vašich nedostatků se nemusí zdát jako nejlepší způsob, jak toho dosáhnout. Mluvit o svých slabých stránkách však může být ve skutečnosti skvělý způsob, jak potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, že jste si vědomi sami sebe a máte schopnost růstu. Podívejme se na několik tipů, jak taktně hovořit o svých slabých stránkách při pracovním pohovoru. Zde se dozvíte, co byste měli vědět o slabých stránkách při pohovoru a kterým z nich byste se měli vyhnout. Doufáme, že vám náš článek na blogu pomůže k získání vašeho vysněného zaměstnání!

Jak mluvit o svých slabých stránkách?

Když na pohovoru mluvíte o svých slabých stránkách, je důležité zaměřit se na oblasti, které nejsou pro danou pozici klíčovými dovednostmi. Pokud se ucházíte o pozici prodavače, zmínka o tom, že vám nejde matematika nebo že máte problémy s čísly, vám nepomůže. Místo toho se zaměřte na měkčí dovednosti, jako je komunikace nebo schopnost řešit problémy, které by bylo vhodné zlepšit. Buďte upřímní, ale nezdržujte se tím; mluvte o krocích, které jste podnikli nebo podnikáte ke zlepšení těchto dovedností, a o tom, jak by mohly pozitivně přispět k pracovnímu místu. Rozhodně to neznamená, že budete sami sebe shazovat! To v žádném případě. Vždy použijte slovo “zlepšit” jak sebe či své schopnosti nebo dovednosti. Nemělo by vás to nijak poškodit ani ohrozit váš pohovor.

Běžné slabé stránky, které byste neměli zmiňovat

Při diskusi o vašich slabých stránkách při pohovoru existují témata, kterým byste se měli za každou cenu vyhnout. Patří sem cokoliv, co se týká nedostatku zkušeností nebo dovedností v určitých oblastech, protože to může u zaměstnavatelů vyvolat pochybnosti, proč by vás měli vůbec přijmout. Kromě toho se vyvarujte negativní mluvy o sobě samém; místo toho se zaměřte na pozitivní jazyk, který vyjadřuje růst a rozvoj. A konečně, nikdy nezmiňujte žádná fyzická omezení nebo zdravotní problémy, pokud vás k tomu tazatel nevyzve; mohlo by to vyvolat otázky, zda jste schopni efektivně a účinně vykonávat pracovní povinnosti. Samozřejmě to neplatí v situaci, pokud se vás na to zaměstnavatel či náborář nezeptá. Nikdy na pohovoru o takových věcech nelžete! Mohlo by vás to v budoucnu dohnat a uškodit vám.

Příklady slabých stránek, které byste neměli zmiňovat

Níže vám vypíšeme příklady několika slabých stránek, které byste neměli zmiňovat na pracovním pohovoru:

● Jsem málo organizovaný/á

● Jsem příliš zaměřený/á na detaily

● Jsem příliš plachý/á

● Jsem nespolehlivý/á

● Neumím pracovat najednou

● Snadno se nechám rozptýlit

● Jsem netrpělivý/á

● Prokrastinuji

● Mám problémy se spoluprací s ostatními

● Nepracuji dobře pod tlakem

● Neumím dobře hospodařit s časem

● Špatně snáším kritiku

Přestože mluvit o slabých stránkách může být během pohovoru nepříjemné, je důležité se jimi zabývat, aby si zaměstnavatel mohl udělat úplnou představu o tom, kdo jste a jakým zaměstnancem byste byli, kdyby vás přijal. Když při pohovoru hovoříte o svých slabých stránkách, zaměřte se na oblasti, kde je možné se zlepšit, a zdůrazněte, jak tato zlepšení mohou prospět vám i celé společnosti.

Upravte svou odpověď dle pozice, na kterou se hlásíte

Záleží však na tom, o jakou pozici se ucházíte. Také zmíněná pečlivost může být na škodu řadě pozicím (například v oblasti, kde člověk potřebuje projevit svou kreativitu). Je důležité předem určit, které špatné vlastnosti jsou pro práci žádoucí a které ne. V některých článcích se můžete dočíst, že na tuto otázku existuje pouze jedna správná odpověď: “Nejsem si vědom žádné své špatné vlastnosti, která by negativně ovlivnila kvalitu mé práce.” Je důležité pochopit, kdo je tazatel. Někomu může předchozí odpověď připadat namyšlená, pro někoho však docela sebevědomá. Zaměstnavatel vás ale zpravidla rád přivítá, pokud uděláte chybu a ještě vás během zaměstnání velmi dobře pozná. Nakonec je ale nejlepší nelhat a zbytečně si nevymýšlet superschopnosti, které dotyčný nemá. Můžete to říct i během tříměsíční zkušební doby, nebo by se vám práce nemusela líbit vůbec. Důležité je být přirozený, usměvavý, slušně oblečený a mít o danou pozici zájem.

Buďte upřímní o svých slabých stránkách, ale postavte je do pozitivního světla

Při diskusi o svých slabých stránkách je důležité být upřímný – nezapomínejte však, že záleží také na tom, jak se prezentujete. Berte to jako příležitost vysvětlit případné problémy nebo nedostatky, ale také dát jasně najevo, že na nich aktivně pracujete. Například pokud máte problémy s veřejným vystupováním, zkuste místo věty “Nesnáším mluvení před lidmi” říci něco jako “Dříve jsem měl s veřejným vystupováním potíže, protože jsem byl velmi nervózní, ale podnikám kroky ke zlepšení své pohodlnosti. Tím potenciálním zaměstnavatelům ukážete, že ačkoliv ve vašich znalostech nebo dovednostech mohou být určité mezery, neustále pracujete na svém zdokonalování.

Buďte konkrétní a uvádějte příklady

Když uvádíte příklady toho, co považujete za oblasti, ve kterých se potřebujete zlepšit, ujistěte se, že nejsou příliš obecné nebo vágní. Místo toho se zaměřte na konkrétní příklady, jako například: “Dříve jsem měl problémy s řízením více úkolů najednou, ale naučil jsem se používat software pro řízení projektů, což mé schopnosti výrazně zlepšilo.” Kromě toho se ujistěte, že věci, které zmiňujete, jsou rozumné a realistické – nevytahujte něco, co je zcela mimo rámec pracovní pozice, jen aby to vypadalo, že jste si vědomi sami sebe!

Mluvte o tom, co jste se z této slabiny naučili

Náborář se pravděpodobně zeptá na víc než jen “co je něco, co je třeba zlepšit?” Může se také zeptat “jak tato slabina formovala to, kým jste dnes?” To je příležitost, abyste hovořili o tom, jaká cenná ponaučení nebo dovednosti jste získali při řešení tohoto problému, což jim v konečném důsledku přinese prospěch, pokud vás přijmou. Pokud je například jednou z vašich slabých stránek kritičnost k sobě samému, řekněte něco jako: “Dříve jsem si bral kritiku velmi osobně, což mi způsobovalo nejen stres, ale brzdilo mou produktivitu. Od té doby jsem se naučil, jak je důležitá nejen pro mě osobně, ale i pro ostatní kolem mě – nyní jsem schopen konstruktivní kritiku přijímat s nadhledem a využívat ji ke zlepšení své práce” Ačkoli se může zdát nepříjemné mluvit o jakýchkoli svých domnělých nedostatcích, uvedení těchto problémů do správného kontextu ukazuje, jakých charakterových vlastností si zaměstnavatelé cení, například pokory a odolnosti, což jsou vlastnosti často vyhledávané při přijímání zaměstnanců!

Naše rady a tipy, na které nezapomenout:

Pokud nevíte, jak probíhá pohovor s uchazeči, zde je několik našich rad!

Vyhněte se obecným odpovědím

Pokud existuje přímá otázka o silných a slabých stránkách, HR manažeři oceňují upřímnost. Více náboráři ocení, když uchazeč při pohovoru nedělá triky a odpovídá upřímně, ne jako v knize s dokonale naučenými ideálními odpověďmi! Každý uchazeč je jedinečný a měl by se vyvarovat obecných odpovědí typu: flexibilita, týmový duch nebo přátelské vystupování. Kandidát nemůže přesně vědět, jaký typ člověka personalista hledá. Emoční inteligence a názor personalisty často určují i jeho schopnost přizpůsobit se týmu. Proto si raději na nic nehrajte a dejte prostor vašemu pravému já.

Získejte zpětnou vazbu

Myslíte si, že jen vy víte nejlépe, co umíte a co byste měli dělat? Málokdo dokáže být k sobě skutečně upřímný. 100% objektivita při hodnocení sebe sama vyžaduje hluboké porozumění své osobnosti a motivům vašeho chování. Většina z nás se o tom dozví až po několika letech. Zkrátka někteří lidé mají tendenci se přeceňovat, jiní naopak podceňovat. Náboráři proto doporučují získat odpověď od třetí strany.

Vyvarujte se ponížení

Zejména pokud jde o vaše slabé stránky, je nezbytné, abyste je správně izolovali. Rozhodně nechcete působit dojmem, že se litujete. Náboráři jsou zároveň alergičtí i na ponižování tedy taktiku, kdy jsou přednosti kandidáta prezentovány jako slabé. Například: „Jsem příliš konkrétní. Někdy umím být příliš vybíravý“ atd. Místo toho si předem připravte, do jakých situací se vaše slabost dostala, co si s sebou vezmete a co uděláte, aby se neopakovala!

K věci vždy stručně

Nemusíte strávit polovinu času pohovoru odpovědí na otázku, jaké jsou vaše silné a slabé stránky. Podle známého klišé: Myslete na kvalitu, ne na kvantitu! Je tedy lepší zaměřit se na dvě až tři slabiny nebo přednosti, které pak podrobněji vysvětlíte.

Stručně o silných a slabých stránkách

● Ujistěte se, že vaše odpověď je relevantní pro pozici žadatele.

Nelitujte se a nechlubte se.

● Neomezujte se pouze na své slabé stránky.

Neodbočujte od tématu a nemluvte o věcech, které s prací nesouvisejí.

● Buďte konkrétní a vždy uvádějte příklad.

Nepomlouvejte.

Buďte vždy na pohovor dobře připraveni!

Zmínění slabých stránek během pohovoru může být obtížné, ale správně provedené může prokázat spíše zralost a sebeuvědomění než nejistotu nebo nedostatek sebedůvěry. Zaměřte se na konkrétní příklady místo obecných tvrzení a vysvětlete, jaké cenné poznatky si z řešení těchto problémů odnesli, což může potenciálním zaměstnavatelům pomoci pochopit, proč se díky těmto zkušenostem lépe hodíte na pracovní pozici, o kterou se ucházíte! Klíčem k úspěchu je najít rovnováhu mezi upřímností a zároveň ukázat, čím se odlišují od ostatních kandidátů. Doufáme, že vám tento článek něco přinesl a pomůže vám získat skvělou práci!

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis je základním kamenem každého úspěšného hledání práce. Je to první příležitost, jak udělat dojem na potenciálního zaměstnavatele a zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti.

SLEDUJTE HNED

Jaké slabé stránky uvést při pohovoru?