arwa.cz
Obsah

Jaká práce mi vyhovuje?

Obsah

Každý si v průběhu své profesní kariéry položí následující otázku: jaká práce mi vlastně vyhovuje?

Na to už dnes není tak snadné odpovědět, protože existuje zdánlivě nekonečný výběr vzdělávacích a studijních programů, možností dalšího vzdělávání a další kvalifikace. Nejdříve si musíte určit priority! Má smysl předem zhruba určit zájmy a získat v tomto ohledu dostatečné informace. Kde jsou vaše slabé a silné stránky a především jaké jsou profesionální cíle? Trh práce by měl být odpovídajícím způsobem sledován a hodnocen realisticky. Která odvětví a oblasti jsou v současné době žádané a která nabízejí profesionální zabezpečení a budoucnost?

Chcete-li zjistit, kde jsou vaše vlastní kompetence a jak je nejlépe promítnout do výběru zaměstnání, existuje velké množství bezplatných testů na internetu. Individuální kariérové ​​poradenství je vhodné zejména pro mladé profesionály. Pokud jde o kompetence, rozlišují se takzvané měkké dovednosti: metodické dovednosti (např. organizace, řízení času, analytika) sociální dovednosti (schopnost pracovat v týmu, komunikace, empatie, asertivita) a individuální dovednosti (vše, co začíná „já“ … sebereflexe, sebemotivace, sebekázeň, ale také schopnost pracovat pod tlakem) A tvrdé dovednosti, známé také jako technické kompetence: V jaké oblasti byl ukončen učňovský program nebo studijní program, kde jsou zkušenosti nebo speciální znalosti a za jakým účelem můžete mít různá osvědčení. Existují různé způsoby, jak získat profesionální informace: agentura práce, den otevřených dveří, různé veletrhy práce a události. Stáže jsou také dobrou příležitostí vyzkoušet různé oblasti, protože nejsou závazné. A zůstaňme v tomto odvětví, dočasná práce je zde také v dostatečném předstihu, protože nabízí flexibilnější možnosti než přímé zaměstnání ve společnosti. A konečně, a také velmi důležitá, je vyhlídka na schopnost sladit profesionální a soukromé nápady.

Protože i pro strmý kariérní postup je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem zásadně důležitá.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Druhy pracovních poměrů

Pracovní poměry se mohou lišit v závislosti na délce trvání, druhu práce, formě úvazku a dalších faktorech. Pochopení různých druhů pracovních poměrů je klíčové pro

SLEDUJTE HNED

Jaká práce mi vyhovuje?