arwa.cz
Obsah

Kdy se přihlásit na úřad práce?

Kdy se přihlásit na úřad práce?
Obsah

Kdy se přihlásit na úřad práce?

Ztráta zaměstnání nebo ukončení pracovního poměru může být stresující a nejistá situace. Jedním z důležitých kroků, který byste měli podniknout, je přihlášení na úřad práce. Tento úplný průvodce vám poskytne všechny důležité informace o tom, kdy se přihlásit na úřad práce, jakým způsobem a jaké dokumenty budete potřebovat pro žádost o podporu.

Po ukončení zaměstnání

Pokud jste ukončili svůj pracovní poměr, doporučuje se přihlásit na úřad práce do 3 pracovních dnů od ukončení zaměstnání. Tím zajistíte, že budete vedeni v evidenci úřadu práce a budete mít možnost žádat o podporu v nezaměstnanosti.

Před nástupem do nového zaměstnání

Pokud jste našli nové zaměstnání, ale jeho nástup nenavazuje přímo na ukončení pracovního poměru v minulém (ukončeném) zaměstnání, je vhodné se také přihlásit na úřad práce. Tím zajistíte, že případné dny mezi ukončením starého a nástupem do nového zaměstnání budou započítány do vašeho důchodového pojištění.

Pokud jste na neschopence nebo rodičovské dovolené

Pokud jste na neschopence, nemůžete se přihlásit na úřad práce. Musíte nejprve ukončit pracovní neschopnost a poté se přihlásit na úřad práce. Stejně tak na úřad práce můžete podat žádost až po ukončení rodičovské dovolené.

 Jak se přihlásit na úřad práce?

Osobně

Můžete navštívit příslušný úřad práce ve vašem bydlišti a vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání. Při návštěvě úřadu práce nezapomeňte vzít s sebou následující dokumenty:

 • Občanský průkaz

 • Výpověď ze zaměstnání (případně dohodu o ukončení pracovního poměru)

 • Započtový list

 • Potvrzení o výši průměrného výdělku

Online

Mnoho úřadů práce nabízí možnost online registrace na jejich webových stránkách. Stačí vyplnit elektronický formulář a odeslat ho spolu s naskenovanými kopiami požadovaných dokumentů. Tím ušetříte čas a nemusíte navštěvovat úřad práce osobně.

3. Co potřebuji pro žádost o podporu v nezaměstnanosti?

Pokud jste se přihlásili na úřad práce a splňujete podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti, budete muset předložit následující dokumenty:

 • Doklad o ukončení posledního pracovního poměru (výpověď, dohoda o ukončení pracovního poměru)

 • Evidenční list důchodového pojištění

 • Potvrzení o zaměstnání (započtový list)

 • Potvrzení o výši průměrného výdělku

Pokud jste samostatně výdělečně činní (OSVČ), budete muset předložit potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku.

Jaká jsou moje práva a povinnosti při přihlašování na úřad práce?

Práva

 • Žádat o zprostředkování zaměstnání

 • Žádat o podporu v nezaměstnanosti, pokud splňujete podmínky

 • Účastnit se rekvalifikačních kurzů nebo jiných aktivit zaměřených na zlepšení vašich šancí na trhu práce

Povinnosti

 • Informovat úřad práce o změnách ve vaší situaci (např. nástup do nového zaměstnání, změna adresy)

 • Aktivně hledat práci a účastnit se aktivit nabízených úřadem práce

 • Dodržovat podmínky pro získání a udržení podpory v nezaměstnanosti

Co se stane, pokud odmítnu nabídnuté místo?

Pokud odmítnete místo nabídnuté úřadem práce, hrozí vám sankční vyřazení z evidence úřadu práce. To znamená, že budete moci podat opětovnou žádost o přihlášení na úřad práce až za 6 měsíců. Stejná situace vás čeká i tehdy, když ukončíte zprostředkovaný pracovní poměr ve zkušební době. Jedinou možností tedy je, že jako kandidát nebudete vyhovovat. Pokud vás ale přijmou, musíte vydržet, dokud nenajdete lepší pracovní místo. Pokud přijmete pracovní místo, hrozí vám sankční vyřazení z úřadu práce.

Mohu požádat o zvýšení podpory v nezaměstnanosti?

Pokud jste na neschopence, nemůžete požádat o zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Musíte nejprve ukončit pracovní neschopnost a poté požádat o zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Stejně tak pokud jste na rodičovské dovolené, můžete požádat o zvýšení podpory v nezaměstnanosti až po ukončení rodičovské dovolené.

Jaké jsou možnosti rekvalifikace na úřadu práce?

Úřad práce může zprostředkovat rekvalifikaci pro uchazeče o zaměstnání, kteří potřebují zlepšit své dovednosti nebo se naučit novým oborům, aby zvýšili své šance na trhu práce. Rekvalifikace mohou probíhat formou kurzů, školení nebo dalšího vzdělávání. Úřad práce může také poskytnout finanční podporu pro absolvování rekvalifikačních kurzů.

Jaké jsou možnosti finanční podpory při hledání práce?

Úřad práce může poskytnout finanční podporu pro uchazeče o zaměstnání, kteří potřebují pomoc při hledání práce. Tato podpora může zahrnovat:

 • Podpora v nezaměstnanosti

 • Příspěvek na mobilitu

 • Příspěvek na rekvalifikaci

 • Příspěvek na zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením

Jaký je postup pro žádost o zdravotní pojištění?

Pokud jste nezaměstnaní a jste vedeni v evidenci úřadu práce, za vás bude hrazeno zdravotní pojištění státem. Pokud jste nezaměstnaní, ale nejste vedeni v evidenci úřadu práce, musíte si hradit zdravotní pojištění sami.

Jaké jsou možnosti hledání práce při přihlášení na úřad práce?

Úřad práce může zprostředkovat různé možnosti hledání práce pro uchazeče o zaměstnání. Tyto možnosti zahrnují:

 • Nabídky volných pracovních míst na webových stránkách úřadu práce

 • Ucházení se o pracovní místa prostřednictvím inzertních serverů nebo novin

 • Navštěvování veletrhů práce

 • Spolupráce s personálními agenturami

 • Využití profesních sociálních sítí, jako je LinkedIn

 • Využití osobních kontaktů a sítě

Při hledání práce je důležité být aktivní, pružný a trpělivý. Úspěch při hledání práce závisí na vaší schopnosti prezentovat své dovednosti a zkušenosti potenciálním zaměstnavatelům a na vaší ochotě přizpůsobit se situaci na trhu práce

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis je základním kamenem každého úspěšného hledání práce. Je to první příležitost, jak udělat dojem na potenciálního zaměstnavatele a zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti.

SLEDUJTE HNED