arwa.cz
Obsah

Nesnáším svou práci – co mám dělat?

Nesnáším svou práci - co mám dělat
Obsah

Každý zná ten pocit: zazvoní budík, musíte vstát a jít do práce. Motivaci žádnou nemám. Ale proč? Mnoho lidí svou práci nenávidí, ale neví, co s tím mohou dělat. Tento článek se zabývá důvody, proč tolik lidí nenávidí svou práci, a tím, co můžete udělat pro zlepšení své situace. Dáváme tipy na změny a vysvětlujeme, proč je důležité mít rád svou práci.

Důvody, proč se mnohým nelíbí jejich práce:

Mnoho lidí není spokojeno se svou prací. Považují ji za nudnou, vyčerpávající nebo špatně placenou.

Existují však i další důvody, proč se mnohým jejich práce nelíbí:

  1. mnoho pracovníků má pocit, že jejich práce nemá smysl. Nevidí v tom žádný smysl, a proto se cítí zbyteční.
  2. často není za práci adekvátně zaplaceno. Lidé mají pocit, že se s nimi zachází nespravedlivě, a nevidí žádné vyhlídky na zlepšení.
  3. mnoho ambiciózních lidí má také problém, že jim jejich práce neumožňuje osobní rozvoj. Stojí na místě a v životě se neprosazují.
  4. dalším bodem jsou často nepříjemné pracovní podmínky. Ať už je to špatná atmosféra v práci, nepříjemní kolegové nebo hyperkritický šéf – to vše může z práce udělat peklo.

V neposlední řadě hraje často roli i časový faktor. Mnoho lidí považuje svůj pracovní den za příliš dlouhý a raději by trávili více času s přáteli a rodinou.

Tipy pro změnu

Pokud se v některé z těchto situací poznáte, je načase něco změnit. Nemusíte změnit celý svůj život, ale určitě existují způsoby, jak situaci zlepšit.

Zde je pět tipů, které můžete začít používat ihned:

1) Promluvte si se svým šéfem.

Pokud se vám v práci nedaří některé věci nebo máte pocit, že podáváte lepší výkony než ostatní kolegové, ozvěte se. Možná je ochotný něco změnit nebo vám dát větší zodpovědnost. Ale buďte opatrní – neobviňujte ho ze všeho a neútočte na něj osobně. Místo toho se snažte zůstat klidní a objektivní a předkládejte návrhy řešení.

2) Najděte si ve firmě mentora.

Mnoho lidí se bojí udělat první krok směrem ke svému nadřízenému – ale nemusí tomu tak být. Pokud najdete někoho, komu důvěřujete a kdo vám chce pomoci s rozvojem, jste již v polovině cesty. Tento mentor vám pomůže odhalit vaše silné a slabé stránky a rozvíjet vás správným směrem.

3) Stanovte si jasné cíle.

Bez jasných cílů nikdy nedosáhnete toho, co chcete. Musíte vědět, kam chcete dojít a jaké kroky jsou k tomu nutné.

4) Zjistěte si informace o možnostech školení ve firmě nebo mimo ni.

Mnoho lidí si stále myslí: “Zatím budu dělat svou práci – někdy později se podívám dál.” Ale tak to bohužel nefunguje! Kdo dnes ještě věří na práci snů? Pravda je taková: Nikdo nezůstane v jedné práci celý život, takže se musíte neustále přeorientovávat a dále vzdělávat. Internet zde nabízí mnoho možností (online kurzy atd.), ale je třeba pravidelně navštěvovat i semináře známějších poskytovatelů, abyste si udrželi aktuální informace.

5) Vyjděte ze své komfortní zóny!

Abyste se profesně posunuli, je často nutné vyzkoušet nové věci nebo zadat nepříjemné úkoly jiným kolegům.

Je důležité, aby se vám vaše práce líbila?

Je důležité, aby se vám vaše práce líbila? Někteří lidé říkají, že to není tak důležité – stačí, když si vyděláte peníze a děláte dobře svou práci. Jiní si myslí, že skutečně úspěšní můžete být pouze tehdy, pokud svou práci milujete a jste do ní zapálení.

Který názor je tedy správný?

Pravda je pravděpodobně někde uprostřed: není nezbytně nutné, abyste svou práci milovali, ale rozhodně vám pomůže, když ji máte rádi. Pokud se vám totiž vaše práce líbí, automaticky jí věnujete více úsilí a odhodlání – a to může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Kromě toho je jednoduše zábavnější chodit do práce každý den rád a těšit se na úkoly – nebo k nim alespoň přistupovat pozitivně. Stručně řečeno, ano, je důležité mít rád svou práci!

Frustrace v práci

Frustrace v práci je častým problémem. Mnoho lidí se ve svém zaměstnání cítí nešťastných a vyčerpaných. To má nejen negativní dopad na kvalitu života, ale může vést i ke zdravotním problémům.

Někteří lidé reagují na frustraci hněvem a agresí, jiní mají tendenci se stáhnout a stát se apatickými. Obojí může mít negativní důsledky: Vztek a agresivita mohou vést ke konfliktům s kolegy nebo šéfem, apatie může vést ke ztrátě zaměstnání nebo k poklesu výkonnosti.

I když je to obtížné, měli byste se snažit frustraci v práci předcházet nebo ji alespoň omezit.

To lze provést několika způsoby:

Udělejte si čas na zamyšlení nad příčinami frustrace. Problémem často není samotná práce, ale například soukromé potíže, které si do práce přinášíte.

Měli byste se pokusit změnit situaci, ve které se cítíte frustrovaní. Pokud je to možné, měli byste si o problému promluvit se svým šéfem nebo kolegy a pokusit se najít řešení.

Člověk by měl také pracovat sám na sobě a snažit se snížit svá vlastní očekávání od práce. Často jsme příliš perfekcionističtí, pokud jde o naše vlastní očekávání, a očekáváme od sebe více, než je reálné. Uvědomění si této skutečnosti a uvolněnější přístup k věcem může velmi pomoci.

Obecně platí, že frustrace v práci není nic neobvyklého – ale měli byste se s ní snažit vypořádat co nejlépe!

Způsoby, jak zlepšit svou situaci

Existuje mnoho důvodů, proč lidé nenávidí svou práci. Možná máte pocit, že nejste dostatečně placeni nebo že vaše práce neodpovídá vašim schopnostem a zájmům. Možná se cítíte pod tlakem nebo vyčerpaní každodenní prací.

Pokud svou práci nenávidíte, může být těžké každé ráno vstávat a těšit se do práce. Existují však způsoby, jak svou situaci zlepšit. Zde je několik tipů:

Zjistěte, co se vám na vaší práci líbí.

Nejprve je důležité zjistit, co vás na vaší práci baví. Možná existují určité úkoly nebo projekty, které vás obzvlášť zajímají nebo motivují. Pokud se zaměříte na pozitivní aspekty své práce, bude pro vás možná snazší tolerovat ty ostatní. Stanovte si realistické cíle. Pokud máte pocit, že vaše práce nikam nevede, může být užitečné stanovit si realistické cíle. Cíle mohou být profesní nebo osobní povahy. Vaším cílem může být například povýšení nebo nalezení nové práce do jednoho roku. Nebo chcete mít více času na koníčky a volnočasové aktivity. Stanovením jasných a dosažitelných cílů můžete lépe přežít v současné situaci a zároveň si vytvořit plán do budoucna.

Promluvte si se svým nadřízeným

Pokud nejste v práci spokojeni, měli byste si promluvit se svým nadřízeným. Řekněte mu o svých obavách a strachu a požádejte ho o způsob, jak situaci zlepšit. Možná máte jiné úkoly nebo projekty, na kterých můžete pracovat, nebo se vám naskytne příležitost k povýšení. Otevřený a upřímný rozhovor s nadřízeným může pomoci zlepšit pracovní prostředí a posílit vztah důvěry mezi vámi.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Nesnáším svou práci – co mám dělat?