arwa.cz
Obsah

Nová práce: pracovní svět budoucnosti

Obsah

Různé podnikové struktury se neustále vyvíjejí. Firmy jsou stále modernější a kladou stále větší důraz na zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Nyní se na trhu práce objevil pojem “nová práce“, známý také jako “koncept nové práce“. Říká se, že v mnoha podnicích se již žije Novou prací. Ale co je vlastně New Work? A jak nová práce ovlivňuje personální služby? Tyto a další otázky objasníme a vysvětlíme v tomto blogu.

Nejdříve bychom si měli ujasnit, co to vlastně nová práce je a odkud tento termín pochází. New Work znamená “nový způsob práce“. Koncept nové práce pochází od rakousko-amerického sociálního filozofa Frithjofa H. Bergmanna. Tento koncept vytvořil v 80. letech minulého století. Myšlenkou je, že práce by neměla být něčím vynuceným, ale něčím, co lidé dělají rádi, protože to opravdu chtějí.

Koncept New Work se zaměřuje především na rozvoj vlastní osobnosti a kreativity.

Koncepce New Work má následující základní hodnoty:

Společenství

Freedom

Sebeurčení

V mnoha společnostech se již struktury změnily. Způsob práce již nemusí být hierarchický, ale manažeři a zaměstnanci pracují společně jako jeden celek. Důležitou roli v New Work však hrají také technologie a digitalizace. Prvním krokem mnoha společností bylo odstranění papíru a zpřístupnění všeho v digitální podobě. Díky dostupnosti internetu a různých cloudových aplikací to již není problém.

Digitalizace navíc dává zaměstnanci možnost pracovat odkudkoli. Je však také třeba říci, že jednotlivé profese se neustále mění a vznikají další. Vytváření nových profesí vyžaduje také odlišné dovednosti a odlišnou odbornou přípravu.

S novými profesemi se mění i vztah lidí k práci. Zaměstnanci mají příležitost učinit svůj každodenní pracovní život pozitivnějším.

Nová práce vs. stará práce

Ve výše uvedené části jste se dozvěděli, co je to vlastně Nová práce nebo koncept Nové práce. V čem se však koncept nové práce liší od starých struktur? Vysvětlíme si několik příkladů:

Modely pružné pracovní doby:

Stále více společností, které sledují trend konceptu New Work, nabízí různé modely pracovní doby. Mezi nejčastější dnes patří následující:

Pružná pracovní doba

Domovská kancelář

Sdílení pracovních míst

Práce na částečný úvazek

Pracovní doba založená na důvěře

Práce na směny

Abyste přesně věděli, co jednotlivé pracovní modely zahrnují, stručně vám je vysvětlíme.

Pružná pracovní doba

Pružná pracovní doba je nejběžnějším modelem v pracovním světě. Pokud má zaměstnanec například smlouvu na 40 hodin, je povinen pracovat osm hodin denně. Může se však individuálně rozhodnout, kdy chce v pracovní dny začít pracovat.

Domovská kancelář

Od začátku pandemie se tento termín stal nepostradatelným. Co ale home office vlastně obnáší? V home office zaměstnanec komunikuje se zaměstnavatelem například e-mailem nebo telefonicky. To znamená, že zaměstnanec není na pracovišti, ale pracuje z domova.

Sdílení pracovních míst

Při sdílení pracovního místa se dva zaměstnanci dělí o pracovní místo na plný úvazek. To znamená, že tento model pracovní doby je založen na pracovnících na částečný úvazek.

Práce na částečný úvazek

Při práci na částečný úvazek pracují zaměstnanci v průměru méně než při práci na plný úvazek. Při tradičním částečném úvazku je denní pracovní doba rovnoměrně zkrácena. To znamená, že délka pracovních dnů je pevně stanovena.

Důvěryhodná pracovní doba

V případě pracovní doby založené na důvěře si zaměstnanci mohou pracovní dobu organizovat zcela svobodně. Cílové dohody však musí být splněny včas. Navíc nezáleží na tom, kdy a odkud zaměstnanci pracují.

Práce na směny

Při práci na směny je jedno pracovní místo obsazeno několika pracovníky. Běžně se zde střídají ranní, noční a noční směny. Tento model se používá v případech, kdy je třeba na pracovišti pracovat déle, než je běžná denní pracovní doba, například ve výrobě.

Mobilní práce

Při mobilní práci může zaměstnanec pracovat bez ohledu na místo. To znamená, že zaměstnanec nemá stálé pracoviště – ani v kanceláři, ani doma. Svou práci vykonává bez stálého pracoviště. Hlavní výhodou mobilní práce je, že zvyšuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, protože pracovní den je přizpůsoben potřebám zaměstnance. To také zvyšuje ochotu k výkonu a vazbu na společnost.

Ploché hierarchie

Plochá hierarchie znamená, že komunikace je neomezená. To znamená, že zaměstnavatelé mohou rychleji a snadněji spolupracovat s ostatními odděleními.

Díky přímým konzultacím mezi jednotlivými odděleními (namísto několika hierarchických úrovní) jsou zaměstnanci svobodnější a rozhodnutí jsou přijímána rychleji. Takzvaný “we-feeling” se navíc neomezuje jen na vlastní oddělení a neexistuje zde kariérní konkurence, protože lidé táhnou za jeden provaz.

Stará práce

Staré podnikové struktury stále více ustupují do pozadí. Co se však považuje za starší podnikovou strukturu? Podívali jsme se na něj blíže.

Práce na základě polohy

Sedět u stejného stolu od pondělí do pátku, a to už léta? Tato struktura je v mnoha firmách poměrně zastaralá. Stále více firem se rozhoduje pro mobilní práci. Tím se také vytváří rozmanitost pro zaměstnance.

Pevná pracovní doba

Jak již bylo zmíněno, společnosti stále častěji volí modely pružné pracovní doby. Typická denní rutina “od devíti do pěti” se vytrácí, protože pro mnoho firem je tato struktura již zastaralá.

Hierarchické myšlení

Pokud uvažujete hierarchicky, existuje jasný “vrchol” a “spodek”. Ve firmě je tak nadřízený striktně oddělen od níže postaveného zaměstnance. Hierarchický styl řízení se ve firmách používá již velmi dlouho. Je tedy spíše staromódní. Pracovníci nemohou dát volný průchod své kreativitě a vlastním názorům, což může ve většině případů vést k demotivaci.

Nová práce v době Corony

O konceptu nové práce se často hovořilo již před pandemií. Když se pandemie na počátku roku 2020 skutečně rozjela, stala se koncepce New Work předním kandidátem. Flexibilní, kreativní a rychlé řešení problémů a práce na dálku (volně přeloženo: Práce na dálku. To znamená: práce mimo zaměstnání z domova nebo z jiného místa.) byly nyní nevyhnutelné.

V letech 2020 a 2021 se díky pandemii stalo řízení na dálku důležitou součástí práce managementu. Hlavní výzvou bylo, jak řídit tým virtuálně na dálku, aniž by se ztratila komunikace, výkonnost, důvěra a mezilidské vztahy.

Během výluky se však pracovníci potýkali i se zvláštními problémy. Jak funguje práce na volné noze v malých bytech a s případnou péčí o děti? Těmito a dalšími aspekty je třeba se zabývat nejen v souvislosti s pandemií.

Nové dílo pod drobnohledem kritiky

Automatizace, digitalizace a demografické změny jsou pojmy, které ovlivňují svět práce. Lidé se neustále vyvíjejí a stejně tak i svět práce. Vznik nových profesí vyžaduje také nové dovednosti. Tyto inovace mění vztah mezi lidmi a prací. Koncept New Work má v zásadě zpříjemnit lidem každodenní pracovní život.

Jak je zřejmé, koncepce New Work nebo New Work je zaměřena na potřeby zaměstnanců. Kritici často poukazují na to, že Nová práce ignoruje tržní ekonomiku. Domnívají se, že pokud společnost změní své struktury tak, aby se staly lidštějšími, může to mít fatální důsledky. Navzdory této kritice je New Work příležitostí. Společnosti, které se spoléhají na New Work, by samozřejmě měly dodržet sliby, které daly svým zaměstnancům. New Work samozřejmě neslouží k zakrývání špatných pracovních podmínek.

Nová práce na dobu určitou

Dočasná práce vytvořila pro každého pracujícího perspektivu, aby mohl pracovat pružněji a mohl si sám více určovat svůj pracovní život. To samozřejmě funguje pouze tehdy, když si člověk může skutečně vybrat. Je však třeba zmínit, že tato možnost volby existuje pouze v případě dočasné práce, pokud pomineme smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování služeb.

Dočasná práce umožňovala flexibilitu v běžném pracovním poměru a byla od určitého okamžiku vázána právním rámcem. Mezitím existuje rámec kolektivního vyjednávání v oblasti dočasné práce.

Dočasné práci se podařilo začlenit pozitivní aspekty koncepce nové práce do kolektivně dohodnutého systému.

++ Z důvodu zjednodušení a lepší čitelnosti byl z blogu vypuštěn dodatek (m/f/d). ++

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis je základním kamenem každého úspěšného hledání práce. Je to první příležitost, jak udělat dojem na potenciálního zaměstnavatele a zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti.

SLEDUJTE HNED

Nová práce: pracovní svět budoucnosti