arwa.cz
Obsah

Zákoník práce – novinky od října 2023

Obsah

Co musí zaměstnavatelé a zaměstnanci vědět o klíčových změnách?

Od 1. října 2023 vstoupily v platnost některé změny v zákoníku práce České republiky, které byly implementovány novelou č. 281/2023 Sb. Ačkoliv se nejedná o rozsáhlou novelu, přináší několik klíčových změn, které jsou pro zaměstnavatele i zaměstnance důležité.

Od 1. října 2023 vstoupily v platnost některé změny v zákoníku práce České republiky, které byly implementovány novelou č. 281/2023 Sb. Ačkoliv se nejedná o rozsáhlou novelu, přináší několik klíčových změn, které jsou pro zaměstnavatele i zaměstnance důležité.


 • Informační povinnost zaměstnavatelů

Zákoník práce nyní vyžaduje, aby zaměstnavatelé informovali zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru písemně, pokud tyto údaje nejsou obsaženy v pracovní smlouvě. Tato informace musí být poskytnuta do 7 kalendářních dní od vzniku pracovního poměru.


 • Dohody konané mimo pracovní poměr

Změny se týkají i tzv. “dohodářů”. Zaměstnavatel musí nyní písemně určit rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance či s jeho změnou nejpozději 3 dny před začátkem směny. Dále, “dohodáři” mají nyní nárok na příplatky za práci a na překážky v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance.


 • Doručování zaměstnancům

Novela také zjednodušuje doručování zaměstnancům, zejména písemností spojených se skončením pracovního poměru, které se nyní doručují vždy do vlastních rukou podle upravených podmínek.


 • Práce na dálku

Zákoník práce nyní také upravuje práci na dálku, kterou může zaměstnavatel nařídit na nezbytnou dobu v případě opatření orgánu veřejné moci. V ostatních případech je práce na dálku možná pouze po dohodě se zaměstnancem.


 • Odpočinek v práci a další změny

Novela také zpřísňuje podmínky pro denní i týdenní odpočinek v práci a upravuje možnost srážek ze mzdy z dohod konaných mimo pracovní poměr, povinnou písemnou žádost zaměstnance o rodičovskou dovolenou a další aspekty.

Otázky k zamyšlení:

 • Jaké jsou klíčové aspekty změn v informační povinnosti zaměstnavatelů a jak to ovlivní proces nastupování nových zaměstnanců?
 • Jak změny v práci na dálku ovlivní dynamiku práce a komunikaci v týmech, zejména v kontextu stávajících pracovních modelů?
 • Jak budou změny v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr ovlivňovat flexibilitu pracovních vztahů a finanční aspekty pro zaměstnavatele a zaměstnance?

Změny, které přináší novela zákoníku práce od 1. října 2023, signalizují významný posun v regulaci pracovních vztahů a podmínek v České republice. Ačkoliv některé změny mohou být vnímány jako administrativní úpravy, jiné mají potenciál významně ovlivnit dynamiku mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, a to zejména v oblastech, jako jsou dohody konané mimo pracovní poměr, práce na dálku, nebo informační povinnosti zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé budou nyní vyzváni, aby pečlivě přezkoumali a aktualizovali své interní procesy, dokumenty a komunikační strategie tak, aby odpovídaly novým právním požadavkům. To může zahrnovat revizi pracovních smluv, přizpůsobení procesů doručování dokumentů, nebo aktualizaci politik práce na dálku a kompenzačních strategií.

Zaměstnanci na druhé straně budou mít nové možnosti a práva, která je třeba pochopit a využít ve svůj prospěch. Větší flexibilita v práci na dálku, změny v odpočinku v práci, a nové regulace ohledně dohod mimo pracovní poměr přinášejí nové příležitosti, ale také nové výzvy v oblasti work-life balance a profesního rozvoje.

V kontextu globálního pracovního prostředí, které se neustále vyvíjí a adaptuje na nové technologie a pracovní modely, je důležité, aby jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci byli dobře informováni a připraveni na změny, které přicházejí. Vzdělávání, transparentní komunikace a kolaborativní přístup budou klíčové pro úspěšnou implementaci a adaptaci na nové regulace v praxi.

Tento moment také představuje příležitost pro všechny strany, aby se zamyslely nad tím, jak mohou pracovní vztahy a podmínky v České republice pokračovat v pozitivním směru. Jak mohou být nové regulace platformou pro vytváření pracovních míst, která jsou nejen v souladu se zákonem, ale která také podporují zdraví, štěstí a produktivitu zaměstnanců?


Od 1. října 2023 vstoupily v platnost některé změny v zákoníku práce České republiky, které byly implementovány novelou č. 281/2023 Sb. Ačkoliv se nejedná o rozsáhlou novelu, přináší několik klíčových změn, které jsou pro zaměstnavatele i zaměstnance důležité.

 • Informační povinnost zaměstnavatelů

Zákoník práce nyní vyžaduje, aby zaměstnavatelé informovali zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru písemně, pokud tyto údaje nejsou obsaženy v pracovní smlouvě. Tato informace musí být poskytnuta do 7 kalendářních dní od vzniku pracovního poměru.

 • Dohody konané mimo pracovní poměr

Změny se týkají i tzv. “dohodářů”. Zaměstnavatel musí nyní písemně určit rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance či s jeho změnou nejpozději 3 dny před začátkem směny. Dále, “dohodáři” mají nyní nárok na příplatky za práci a na překážky v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

 • Doručování zaměstnancům

Novela také zjednodušuje doručování zaměstnancům, zejména písemností spojených se skončením pracovního poměru, které se nyní doručují vždy do vlastních rukou podle upravených podmínek.

 • Práce na dálku

Zákoník práce nyní také upravuje práci na dálku, kterou může zaměstnavatel nařídit na nezbytnou dobu v případě opatření orgánu veřejné moci. V ostatních případech je práce na dálku možná pouze po dohodě se zaměstnancem.

 • Odpočinek v práci a další změny

Novela také zpřísňuje podmínky pro denní i týdenní odpočinek v práci a upravuje možnost srážek ze mzdy z dohod konaných mimo pracovní poměr, povinnou písemnou žádost zaměstnance o rodičovskou dovolenou a další aspekty.

Otázky k zamyšlení:

 • Jaké jsou klíčové aspekty změn v informační povinnosti zaměstnavatelů a jak to ovlivní proces nastupování nových zaměstnanců?
 • Jak změny v práci na dálku ovlivní dynamiku práce a komunikaci v týmech, zejména v kontextu stávajících pracovních modelů?
 • Jak budou změny v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr ovlivňovat flexibilitu pracovních vztahů a finanční aspekty pro zaměstnavatele a zaměstnance?

Změny, které přináší novela zákoníku práce od 1. října 2023, signalizují významný posun v regulaci pracovních vztahů a podmínek v České republice. Ačkoliv některé změny mohou být vnímány jako administrativní úpravy, jiné mají potenciál významně ovlivnit dynamiku mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, a to zejména v oblastech, jako jsou dohody konané mimo pracovní poměr, práce na dálku, nebo informační povinnosti zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé budou nyní vyzváni, aby pečlivě přezkoumali a aktualizovali své interní procesy, dokumenty a komunikační strategie tak, aby odpovídaly novým právním požadavkům. To může zahrnovat revizi pracovních smluv, přizpůsobení procesů doručování dokumentů, nebo aktualizaci politik práce na dálku a kompenzačních strategií.

Zaměstnanci na druhé straně budou mít nové možnosti a práva, která je třeba pochopit a využít ve svůj prospěch. Větší flexibilita v práci na dálku, změny v odpočinku v práci, a nové regulace ohledně dohod mimo pracovní poměr přinášejí nové příležitosti, ale také nové výzvy v oblasti work-life balance a profesního rozvoje.

V kontextu globálního pracovního prostředí, které se neustále vyvíjí a adaptuje na nové technologie a pracovní modely, je důležité, aby jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci byli dobře informováni a připraveni na změny, které přicházejí. Vzdělávání, transparentní komunikace a kolaborativní přístup budou klíčové pro úspěšnou implementaci a adaptaci na nové regulace v praxi.

Tento moment také představuje příležitost pro všechny strany, aby se zamyslely nad tím, jak mohou pracovní vztahy a podmínky v České republice pokračovat v pozitivním směru. Jak mohou být nové regulace platformou pro vytváření pracovních míst, která jsou nejen v souladu se zákonem, ale která také podporují zdraví, štěstí a produktivitu zaměstnanců?


Informační povinnost zaměstnavatelů

Zákoník práce nyní vyžaduje, aby zaměstnavatelé informovali zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru písemně, pokud tyto údaje nejsou obsaženy v pracovní smlouvě. Tato informace musí být poskytnuta do 7 kalendářních dní od vzniku pracovního poměru.

 • Dohody konané mimo pracovní poměr

Změny se týkají i tzv. “dohodářů”. Zaměstnavatel musí nyní písemně určit rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance či s jeho změnou nejpozději 3 dny před začátkem směny. Dále, “dohodáři” mají nyní nárok na příplatky za práci a na překážky v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

 • Doručování zaměstnancům

Novela také zjednodušuje doručování zaměstnancům, zejména písemností spojených se skončením pracovního poměru, které se nyní doručují vždy do vlastních rukou podle upravených podmínek.

 • Práce na dálku

Zákoník práce nyní také upravuje práci na dálku, kterou může zaměstnavatel nařídit na nezbytnou dobu v případě opatření orgánu veřejné moci. V ostatních případech je práce na dálku možná pouze po dohodě se zaměstnancem.

 • Odpočinek v práci a další změny

Novela také zpřísňuje podmínky pro denní i týdenní odpočinek v práci a upravuje možnost srážek ze mzdy z dohod konaných mimo pracovní poměr, povinnou písemnou žádost zaměstnance o rodičovskou dovolenou a další aspekty.

Otázky k zamyšlení:

 • Jaké jsou klíčové aspekty změn v informační povinnosti zaměstnavatelů a jak to ovlivní proces nastupování nových zaměstnanců?
 • Jak změny v práci na dálku ovlivní dynamiku práce a komunikaci v týmech, zejména v kontextu stávajících pracovních modelů?
 • Jak budou změny v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr ovlivňovat flexibilitu pracovních vztahů a finanční aspekty pro zaměstnavatele a zaměstnance?

Změny, které přináší novela zákoníku práce od 1. října 2023, signalizují významný posun v regulaci pracovních vztahů a podmínek v České republice. Ačkoliv některé změny mohou být vnímány jako administrativní úpravy, jiné mají potenciál významně ovlivnit dynamiku mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, a to zejména v oblastech, jako jsou dohody konané mimo pracovní poměr, práce na dálku, nebo informační povinnosti zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé budou nyní vyzváni, aby pečlivě přezkoumali a aktualizovali své interní procesy, dokumenty a komunikační strategie tak, aby odpovídaly novým právním požadavkům. To může zahrnovat revizi pracovních smluv, přizpůsobení procesů doručování dokumentů, nebo aktualizaci politik práce na dálku a kompenzačních strategií.

Zaměstnanci na druhé straně budou mít nové možnosti a práva, která je třeba pochopit a využít ve svůj prospěch. Větší flexibilita v práci na dálku, změny v odpočinku v práci, a nové regulace ohledně dohod mimo pracovní poměr přinášejí nové příležitosti, ale také nové výzvy v oblasti work-life balance a profesního rozvoje.

V konextu globálního pracovního prostředí, které se neustále vyvíjí a adaptuje na nové technologie a pracovní modely, je důležité, aby jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci byli dobře informováni a připraveni na změny, které přicházejí. Vzdělávání, transparentní komunikace a kolaborativní přístup budou klíčové pro úspěšnou implementaci a adaptaci na nové regulace v praxi.

Tento moment také představuje příležitost pro všechny strany, aby se zamyslely nad tím, jak mohou pracovní vztahy a podmínky v České republice pokračovat v pozitivním směru. Jak mohou být nové regulace platformou pro vytváření pracovních míst, která jsou nejen v souladu se zákonem, ale která také podporují zdraví, štěstí a produktivitu zaměstnanců?

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis je základním kamenem každého úspěšného hledání práce. Je to první příležitost, jak udělat dojem na potenciálního zaměstnavatele a zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti.

SLEDUJTE HNED

Zákoník práce – novinky od října 2023