arwa.cz
Obsah

Práce ve skladu

ARWA Blog Sklad
Obsah

Skladník

Práce ve skladu zahrnuje různé úkoly související s příjmem, ukládáním a vyskladňováním zboží v skladu. Práce ve skladu může být fyzicky náročná a může vyžadovat práci s různými druhy zařízení, jako jsou paletové vozíky nebo vysokozdvižné vozíky.

Pracovníci ve skladu obvykle spolupracují s počítačovými systémy, aby sledovali pohyb zboží a vytvářeli záznamy o nákupu a prodeji zboží. Můžou také spolupracovat s ostatními členy týmu při plánování a organizování skladových operací.

Práce ve skladu může být vhodná pro lidi, kteří jsou fyzicky zdatní a mají zájem o práci s počítači a organizaci. Může to být také dobrá volba pro ty, kteří jsou schopni pracovat v rychlém tempu a pod tlakem.

Některé z možných úkolů pracovníka ve skladu mohou zahrnovat:

 • Příjem zboží: Kontrola příchozího zboží a zaznamenání jeho množství a kvality do počítačového systému.
 • Ukládání zboží: Na základě kategorií nebo kódů zboží umisťovat zboží na určená místa v skladu.
 • Vyskladňování zboží: Vybírat zboží podle objednávky a připravovat ho k odeslání nebo dodání zákazníkovi.
 • Správa skladu: Sledování stavu zásob a organizace skladových prostor tak, aby byly využity efektivně.

K práci ve skladu mohou být vyžadovány určité dovednosti a znalosti, jako například:

 • Fyzická zdatnost: Práce ve skladu může vyžadovat fyzickou práci, jako je například tahání těžkých balíků nebo vysokozdvižných vozíků.
 • Organizační schopnosti: Práce ve skladu vyžaduje pečlivé plánování a organizaci, aby bylo zboží příjmáno, ukládáno a vyskladňováno správně.
 • Schopnost práce s počítačem: Pracovníci ve skladu obvykle spolupracují s počítačovými systémy, aby sledovali pohyb zboží a vytvářeli záznamy o nákupu a prodeji zboží.
 • Schopnost týmové práce: Práce ve skladu obvykle vyžaduje spolupráci s ostatními členy týmu při plánování a organizování skladových operací.
 • Znalosti z oblasti zboží a obchodu: Znalosti o různých druzích zboží a obchodních postupech mohou pomoci při příjmu, ukládání a vyskladňování

Picker

Picker je pracovník, který zodpovídá za výběr zboží podle objednávky v rámci skladových operací. Picker je obvykle zodpovědný za to, aby vybral správné množství zboží v daném množství a s přesností, a aby jej připravil k odeslání nebo dodání zákazníkovi.

Picker může pracovat s různými druhy zařízení, jako jsou paletové vozíky nebo vysokozdvižné vozíky, a může spolupracovat s počítačovými systémy, aby sledoval pohyb zboží a vytvářel záznamy o nákupu a prodeji zboží.

Práce pickera může být fyzicky náročná a může vyžadovat práci ve skladu nebo v chladném prostředí. Picker by měl být fyzicky zdatný a schopný pracovat rychle a s přesností. Měl by také být schopný pracovat v týmu a spolupracovat s ostatními členy týmu při plánování a organizování skladových operací.

K práci pickera mohou být vyžadovány určité dovednosti a znalosti, jako například:

 • Fyzická zdatnost: Práce pickera může vyžadovat fyzickou práci, jako je například tahání těžkých balíků nebo používání paletového nebo vysokozdvižného vozíku.
 • Přesnost: Picker musí být schopen vybírat zboží s přesností, aby byly objednávky zákazníků správně splněny.
 • Schopnost práce s počítačem: Picker může spolupracovat s počítačovými systémy, aby sledoval pohyb zboží a vytvářel záznamy o nákupu a prodeji zboží.
 • Týmová spolupráce: Picker může spolupracovat s ostatními členy týmu při plánování a organizování skladových operací.
 • Znalosti o zboží: Picker by měl mít znalosti o různých druzích zboží, aby byl schopen vybírat správné množství a kvalitu zboží podle objednávky.

Picker může pracovat v různých typech skladů a obchodních společností, včetně velkých obchodních řetězců, maloobchodních prodejen, výrobních společností nebo logistických společností. Může pracovat na plný nebo částečný úvazek a může být zaměstnán na základě smlouvy o pracovní činnosti nebo jako OSVČ. Mzda pickera se může lišit v závislosti na typu skladu nebo obchodní společnosti, místě a počtu hodin práce.

VZV

Práce na vzv znamená práci na vysokozdvižném vozíku nebo jiném zařízení, které slouží k přepravě nebo vyskladňování zboží ve skladu nebo v jiném prostoru. Práce na vzv může zahrnovat přepravu zboží z místa na místo, vykládání kamionů nebo manipulaci s paletami zboží.

Práce na vzv může být fyzicky náročná a může vyžadovat práci s různými druhy zařízení, jako jsou vysokozdvižné vozíky nebo paletové vozíky. Pracovníci na vzv by měli být fyzicky zdatní a schopní pracovat s přesností a rychlostí. Měli by také být schopní spolupracovat s ostatními členy týmu a řídit se bezpečnostními pravidly a postupy.

Práce na vzv může být vhodná pro lidi, kteří jsou fyzicky zdatní a mají zájem o práci s technickými zařízeními. Může to být také dobrá volba pro ty, kteří jsou schopni pracovat v rychlém tempu a pod tlakem. Mzda pracovníka na vzv se může lišit v závislosti na typu skladu nebo obchodní společnosti, místě a počtu hodin práce.

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis je základním kamenem každého úspěšného hledání práce. Je to první příležitost, jak udělat dojem na potenciálního zaměstnavatele a zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti.

SLEDUJTE HNED

Práce ve skladu