arwa.cz
Obsah

Pracovní pohovor – jak na to?

Obsah

Pracovní pohovor – jak na to?

Představme si tedy situaci: společnost zaujal Vás životopis a byli jste pozvání na pracovní pohovor. Jste nadšeni a plni elánu! Ale netěšte se předem, protože následuje další velký krok – absolvování pracovního pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem. Tento první rozhovor s personalistou odhalí Vaše silné a slabé stránky a ukáže manažerům, zda se do jejich společnosti vůbec hodíte.

Přípravu na pracovní pohovor proto nikdy nepodceňujte! I když společnost zaujal Váš životopis, první osobní rozhovor může tento první dojem zvrátit. Pro Váš profesní život je tedy nesmírně důležité věnovat dostatek času přípravě kvalitní sebeprezentace a přemýšlet o tom, jakou hodnotu můžete dané společnosti přinést.

Jaké kroky pro přípravu byste tedy měli zvážit?

 • Online / offline pracovní pohovor. Nemyslete si, že tyto dvě formy pracovních pohovorů jsou stejné. I když online a offline pohovory slouží stejnému účelu, nicméně ovlivňují chování uchazečů o zaměstnání odlišně. Někteří lidé jsou například před objektivem kamery nervóznější nebo naopak – někteří uchazeči se v kancelářském prostředí cítí trapně. Pokud předem víte, co můžete očekávat, bude pro Vás snazší se psychicky připravit a zohlednit specifické body jednotlivých typů pohovorů.

Pokud se zúčastníte online pohovoru, věnujte pozornost těmto bodům:

-Technické vybavení. Předem si zkontrolujte funkčnost svého vybavení: notebooku, sluchátek, mikrofonů atd. Ujistěte se, že Vaše internetové připojení je stabilní. Tento bod je pro pracovní rozhovor zásadně důležitý, protože nic nezhorší průběh pohovoru tak, jako nekonečné výpadky internetu. Zeptejte se také náboráře na platformu pro budoucí pracovní pohovor: Skype, Facetime, Zoom atd., abyste se mohli ujistit, že máte v počítači nainstalovány všechny potřebné aplikace. Pokud Vám personalista poskytl odkaz na pohovor – zkontrolujte si ho předem, abyste se ujistili, že se budete moci bez problémů připojit.

Pohled kamery. Zohledňujte prosím kvalitu přenosu přes webovou kameru, protože kvůli kamerám vypadají lidé úplně jinak. Proto si předem zapněte kameru a zhodnoťte, jak na ní vypadáte. Bylo by dobré provést zkušební videohovor s kamarádem, abyste si mohli zkontrolovat svůj vzhled na kameře. Vyzkoušejte různé účesy, líčení, barvy oblečení atd. a požádejte kamaráda o zpětnou vazbu. Tento test rovněž pomůže vyhodnotit Vaši neverbální komunikaci a případně ji vylepšit. Ujistěte se, že kvalita zobrazení kamery je přijatelná – nesmíte mít rozmazané nebo nekvalitní snímky.

Hlasitost. Když mluvíte na kameru, zní Váš hlas tišeji než ve skutečnosti. Proto je zde nejlepší radou cvičení. Zapněte kameru, zavolejte příteli/příbuznému a zkuste mluvit o něco hlasitěji, než jste zvyklí. Bylo by skvělé si trochu pohrát s barvou hlasu a intonací. Vyzkoušejte si různá dechová a artikulační cvičení, zkoušejte mluvit jasněji a stručněji. Tato dovednost Vám pomůže nejen při pracovním pohovoru, ale také v budoucím kariérním růstu a ve vztazích s kolegy, přáteli a rodinou.

Pokud se zúčastníte osobního pohovoru, věnujte pozornost těmto bodům:

-Kancelář. Vždy si předem zjistěte, kde se bude pohovor konat. Pokud jste v dané lokalitě nikdy předtím nebyli, bylo by dobré se tam zajít podívat například den předem. Tak si budete v den pohovoru stoprocentně jisti, kam se vydáte. Proto si dokážete správně vyhodnotit dobu jízdy. Je nepravděpodobné, že personalisté a manažeři přijmou potenciálního zaměstnance, který přijde na první pracovní pohovor pozdě. Pokud do kanceláře přijíždíte autem, zeptejte se personalisty, zda firma nabízí parkovací místa. Pokud ne, bylo by skvělé předem prozkoumat lokalitu a ujistit se, že je v okolí dostatek parkovacích míst.

-Postoj. Pamatujte, že Vaše nálada může ovlivnit první dojem z Vás. Ani Vaše předchozí profesní zkušenosti nejsou tak důležité jako Váš přístup. To je způsob, jakým se chováte k lidem, práci a celému světu. To je Vaše řeč, chůze, gesta a komunikace. Proto se ujistěte, že jste se zbavili všech negativních a destruktivních postojů. Buďte pozitivní a otevření světu. Nakonec žádný zaměstnavatel nechce zaměstnat depresivního a nemotivovaného zaměstnance, který si nedokáže všímat i pozitivních aspektů života.

-Vyberte si vhodné oblečení. Nemyslete si, že stačí přijít na pohovor v obleku a kravatě. Předem si zjistěte, jaký je firemní dress code. Není nic trapnějšího než přijít na pohovor v klasickém obleku, když všichni zaměstnanci mají na sobě džíny a trička. Každá společnost má svou vlastní kulturu a pravidla. Oblečení je součástí vize a pracovního stylu firmy. Oslovte náborového pracovníka a zeptejte se ho na styl oblékání v této společnosti. Nebo pokud znáte lidi, kteří tam pracují, zeptejte se jich na každodenní firemní dress code.

 • Poznejte lépe sami sebe. Není nic horšího, než když náborář mluví s uchazečem, který nezná svou profesionální úroveň a není si jistý, jakou hodnotu může firmě přinést. Abyste se této nepříjemné situaci vyhnuli, ujistěte se, že jste řádně připraveni. To zahrnuje například:

-Pracovní pozice. Pečlivě si přečtěte všechny požadavky na danou pozici a porovnejte je se svými předchozími profesními zkušenostmi. I když název pracovní pozice zní stejně, obsah pracovních požadavků může znít úplně jinak. Vykonávali jste podobné profesní činnosti již dříve? Jste si jisti, že vaše zkušenosti odpovídají této pozici? Jasná odpověď na tuto otázku je jediným způsobem, jak zjistit, zda se pro tuto společnost hodíte.

-Osobnost. I když si myslíme, že se známe lépe než kdokoli jiný, otázky personalisty na naše osobnostní rysy nás často uvádějí do rozpaků. Analyzujte svou profesní kariéru, chování a vztahy s lidmi a dejte jasnou odpověď na následující otázku: „Kdo jsem jako člověk?“ Zeptejte se svých nejbližších přátel a členů rodiny na svůj typ osobnosti. Jste spíše extrovert nebo introvert? Co pro Vás znamená dosažení svých cílů? Jak často si stěžujete na svůj život? Určete co nejvíce osobnostních rysů. To vám pomůže vytvořit si jasný psychologický portrét vlastní osobnosti.

-Společnost. I když se ucházíte o stejnou pracovní pozici v několika společnostech, není to totéž. Víte proč? Protože každá společnost má svou vlastní kulturu, pravidla a vizi. Než tedy půjdete na pohovor, prozkoumejte webové stránky společnosti a profil na LinkedIn / Facebooku / Twitteru. Pomůže Vám to zjistit priority dané firmy. Můžete tak porovnat vizi firmy s Vaší vlastní a zjistit, zda se na tuto pracovní pozici hodíte. Často se stává, že popis pozice vypadá nadějně, ale firemní kultura neodpovídá vašemu stylu práce. Bohužel se tyto situace často stávají nezkušeným uchazečům, protože neanalyzují hodnoty a vizi společnosti, do které se hlásí. Vybírejte tedy s rozvahou.

Připravili jsme krátký checklist pro přípravu na pracovní pohovor.

10 tipů, jak se připravit na pracovní pohovor:

 1. Připravte se na vyjednávání. Pamatujte, že pracovní pohovor není posuzování, ale vyjednávání. Zaměstnavatel i zaměstnanec diskutují o podmínkách potenciálního pracovního poměru. Proto mějte na paměti požadované platové rozpětí, pracovní dobu, rozvrh, pracovní povinnosti, komunikační styl s kolegy atd. Pokud budete mít své požadavky připravené předem, je menší pravděpodobnost, že přistoupíte na nepřijatelné podmínky. Buďte otevření diskusi a nebojte se vyjadřovat. Personalista chce také vidět motivovaného zaměstnance, který má jasné cíle a je připraven diskutovat o všech podmínkách budoucího zaměstnání.
 1. Procvičte si společenskou konverzaci. Každá firma by ráda zaměstnala komunikativního zaměstnance, který je otevřený světu a dokáže podpořit konverzaci na jakékoliv téma. Proto se snažte nemluvit pouze o své pracovní pozici. Projevte zájem o osobnost náboráře a připravte si small talk o svých volnočasových aktivitách. Koníčky, počasí, domácí mazlíčci, globální situace – buďte připraveni mluvit o všem. Základem každého úspěšného pracovního pohovoru jsou lidské vztahy. Nacvičte si tedy povídání se sousedy, známými, rodinnými příslušníky o všem, co vás obklopuje – budete se tak cítit jistěji při vedení snadné konverzace s náborovým pracovníkem.
 1. Připravte si odpovědi na nejčastější otázky. Patří sem Vaše dlouhodobé a krátkodobé cíle, silné a slabé stránky, seznam mimořádných pracovních úkolů ve Vašem předchozím zaměstnání, osobní strategie seberozvoje, vztahy s kolegy a šéfem atd. Buďte připraveni vysvětlit, proč se ucházíte o pozici v dané společnosti. Připravte si důvody, proč jste si vybrali právě tuto společnost. Stručně popište svůj plán kariérního a osobního rozvoje. Tyto otázky jsou základem 90 % všech pracovních pohovorů. Personalisté je mají rádi, protože dávají zaměstnanci možnost představit se co nejefektivněji. Bylo by nerozumné ignorovat tento seznam nejčastějších otázek při pohovoru.
 1. Zvažte své neverbální chování. Výraz obličeje, chůze a gesta vždy prozradí člověka. Je to dokonalý ukazatel Vaší profesionality, postojů a osobnosti. Vždy dbejte na to, abyste nepoužívali příliš nervózní gesta. Vyhněte se jakýmkoliv arogantním výrazům ve tváři. Samozřejmě nemusíte držet neustálý úsměv, ale přesto dbejte na to, aby Vaše mimika byla pozitivní a otevřená. Pamatujte, že neverbální chování vždy ovlivňuje způsob, jakým se k Vám lidé chovají. Nenechte svou nervozitu zkazit první dojem ze své osobnosti.
 1. Připravte si otázky pro personalistu. Na konci pohovoru má uchazeč vždy možnost položit personalistovi případné otázky. Tuto část pohovoru nepodceňujte, protože o Vás vypovídá více, než si vůbec myslíte. Ukazuje Váš zájem o pracovní pozici, postoj k práci a úroveň Vaší profesionality. Otázky jsou nejlepší příležitostí, jak se dozvědět všechny informace o Vaší budoucí roli. I když se zdá, že vám personalista již řekl vše, co jste potřebovali vědět, nesmíte mlčet, když se Vás náborář ptá: “Máte na mě nějaké otázky?”. Můžete se například zeptat na typický pracovní den, možnosti kariérního postupu, nejnáročnější úkoly apod. Pro náboráře je také potěšením mluvit s cílevědomým uchazečem! Otázky z Vaší strany jsou známkou toho, že máte o tuto společnost zájem a víte, jakou hodnotu můžete týmu přinést. Proto si otázky vždy předem promyslete.
 1. Formát pohovoru. Vždy se náborového pracovníka předem ptejte na formát pohovoru. Zda půjde o klasický osobní pohovor / případovou studii / numerické testy na počítači / skupinové úkoly atd. Tak budete vědět, co můžete očekávat, a budete si proto jistější. Není nic horšího, než když jste připraveni na osobní pohovor v 7 hodin ráno, ale náborář vám najednou zadá numerické testy! Vždy buďte připraveni na každý druh úkolu, ale přesto je skvělým nápadem zeptat se na formát pohovoru předem.
 1. Otázky týkající se Vašeho předchozího zaměstnání. Buďte připraveni na to, že náboráři se často ptají na Vaše předchozí pracovní pozice, důvody ukončení pracovního poměru, vztahy se šéfem a kolegy. Připravte si konstruktivní a logické vyprávění o svých předchozích pracovních zkušenostech. Vyvarujte se jakékoli negativity nebo arogance. Místo toho se zaměřte na získané zkušenosti. Čemu Vás naučil předchozí šéf? Jak Vaše předchozí zaměstnání přispělo k seberozvoji? Jak Vám náročné úkoly v předchozím zaměstnání pomohly stát se motivovaným, silným a odhodlaným člověkem? Každá práce může člověka něčemu užitečnému naučit. Tímto způsobem vyprávění svého příběhu můžete náborového pracovníka snadno přesvědčit, že se dokážete poučit ze svých předchozích zkušeností a zároveň – že jste otevřeni novým příležitostem.
 1. Naučte se mluvit sebevědomě. Pamatujte, že pohovor je rovnocenný dialog, kde vy máte dovednosti a předchozí zkušenosti a společnost má pracovní pozici. Mluvte tedy jasně a sebejistě o svých předchozích pracovních zkušenostech, požadavcích a znalostech. Není důvod být nervózní nebo nejistý. Lidé, kteří mluví sebevědomě, mají obvykle správné myšlení. Znají své dlouhodobé i krátkodobé cíle, vědí, kam směřují a čeho chtějí v životě dosáhnout. Zkuste si nejprve určit své cíle a úroveň profesionality. Pokud máte jasné myšlení – budete schopni sebevědomě vystupovat.
 1. Připravte si seznam svých výsledků, nikoli odpovědnosti. Není nic nudnějšího než poslouchat nekonečný seznam Vašich povinností v předchozím zaměstnání. Místo toho náborovým pracovníkům sdělte, jakých výsledků jste dosáhli. Například místo “Denně jsem vytvářel tabulky v Excelu” řekněte něco jako “Díky mým kontingenčním tabulkám v Excelu se mému oddělení podařilo připravit podrobný přehled našich interních procesů” atd. Snažte se být co nejkonkrétnější. Proto i když jste měli pouze jednu zodpovědnost, ale dokázali jste efektivně přispět k rozvoji týmu, bude tato okolnost stačit k tomu, abyste náboráře přesvědčili, že jste pro jejich společnost nejvhodnější.
 1. Zkontrolujte své profily na sociálních sítích. Ano, personalisté často vyhledávají kandidáty na internetu, aby o nich získali více různé informací. Ujistěte se, že váš profil na síti LinkedIn odpovídá vašemu životopisu. Vymažte všechny nevhodné fotografie z Facebooku nebo je alespoň uveďte do soukromého režimu. Tento bod nepodceňujte, protože není nic trapnějšího než zjistit, že náboráři viděli Vaše nevyhovující fotografie ze studentských večírků nebo soukromých schůzek. Dbejte na to, aby Váš obraz na sociálních sítích byl profesionální. V dnešní době se vliv sociálních médií stává klíčovým, proto se o tento bod postarejte předem.

Tohle byl náš kompletní průvodce přípravou na pohovor! Řiďte se našimi doporučeními – a snadno získáte práci svých snů. Buďte pozitivní, profesionální a poznejte svou hodnotu – ve výsledku bude každá firma ráda, že takového skvělého zaměstnance najme.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis je základním kamenem každého úspěšného hledání práce. Je to první příležitost, jak udělat dojem na potenciálního zaměstnavatele a zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti.

SLEDUJTE HNED

Pracovní pohovor – jak na to?