arwa.cz
Obsah

Proměna starého v nové – změna profese

Obsah

Proměna starého v nové – změna profese

Různé profese jsou vykonávány po tisíce let.

Mohli byste teď odpovědět, která profese nebo činnost je považována za “nejstarší zaměstnání“?

Pátrali jsme za vás a sami jsme ohromeni tím, která různá zaměstnání či činnosti se vykonávají nejdéle a která profese je považována za „nejstarší“.

Kameník

Je jedno, zda jde o ruiny starověku, pyramidy v Egyptě nebo císařské hrobky v Číně. Kameníci byli potřeba již před více než tisíci lety. Jejich odbornost byla potřebná zejména pro tyto stavby.

Různá díla kameníků svou prací utvářela tradice četných kultur tesaných do kamene. Tím zajistili, že se lidé i dnes mohou ponořit do různých epoch. Jako kameník provozujete řemeslo, které je celosvětově zastoupeno v různých stylech. Příkladem toho mohou být sloupy Akropole v Řecku nebo Sfinga v Egyptě.

Zatímco dříve kameníci pracovali pouze s kladivem a dlátem, dnes se jejich práce provádí téměř výhradně mechanickými nástroji.

Kde se dnes dají najít kameníci? Nacházejí se především v dílnách na náhrobky, kamenosochání nebo také se využívají na restaurování budov.

Jedno je ale jasné: kameník je stále jednou z profesí, které provozují umělecká řemesla a jejichž práce často vytváří pomníky a následné vzpomínky.

Výrobce košů

Košíkářství je podle odborníků ještě starší profese než hrnčířství.

Základy pletení na Blízkém východě byly položeny před 12 000 lety. S tenkými větvemi dřeva a unikátní technikou tkaní se toto povolání košíkářství stalo jednou z nejdůležitějších prací v době kamenné a patří k nejstarším profesím.

Především farmáři a jejich rodinní příslušníci se učili plést košíky, aby si něco přivydělali.

Jak se ale košíky pletly v minulosti? Popraskané vrbové proutky se obvykle sklízely a řezaly od prosince do února, aby se v květnu větvičky oloupaly vrbovým hřebenem. Tím se zvýšila pružnost větví a usnadnila práce, dále byly zalévány.

Každý koš byl tedy ručně vyroben a vytvořen jedinečně.

Kovář

Práce s kovem je jedním z nejdůležitějších lidských kulturních úspěchů.

Egypťané vykovali první nástroje před více než 5000 lety. Přestože se zpočátku zpracovávaly pouze kovy jako měď nebo bronz, bylo v tomto období zahájeno zpracování kovů.

Až kolem roku 1200 př. n. l. se lidé poprvé pokusili zpracovat železo.

Nejvyššího uznání dosáhl kovář ve středověku. Zpracování tohoto kovu bylo vždy vyhrazeno specialistům a získávalo si tu nejvyšší úctu. Kovář byl proto ve středověku prvním řemeslem, které se provozovalo na plný úvazek.

Zejména ve středověku se lidé specializovali na kováře zbraní, nožů a hřebíků.

Mlynář

Lidé pěstují obilí již více než 10 000 let. První mlýny sloužily již ve starověku, aby dokázaly pokrýt zvýšenou poptávku po potravinách.

Kromě pěstování obilí a chovu dobytka byli Římané známí i tím, že využívali síly vodního díla.

Věděli jste, že mlynář patřil k bohaté společnosti? Nebo, že mlýny vždy zdědil pouze nejstarší syn? Ta by se dala rozdělit snadněji než například zemědělská půda.

Později, od středověku, se objevily první větrné mlýny, které se pak zabývaly mlynářskou profesí.

Jak je vidět, práce mlynáře bývala nepostradatelná a těžko si bez ní představit život.

Zedník

Stejně jako kameník patří i zedník k nejstarším řemeslům. Mnohé vztyčené zdi dodnes stojí a symbolizují hodnotu této profese a svědčí o vysokém umění dávných řemeslníků.

Teprve po 17. století se zděné cihlové stavby staly módnější a velmi žádané.

Vlastní práce profese zedníka se dodnes příliš nezměnila. Základní úchopy a technika zůstaly dodnes téměř stejné, až na to, že dnešní snažení usnadnily stroje. Tato profese má i dnes velký význam, aby lidem i nadále nabízela střechu nad hlavou.

Existují zaměstnání, která by mohla zaniknout? Na to můžeme říci velmi jasné „ano“.

V další kapitole vám prozradíme, které profese možná brzy přestanou existovat a které činnosti budou modernizovány.

Těžba

V hornictví je faktem, že autonomní stroje se stávají realitou a že těžařská pracovní místa jsou ohrožena. Automatizace v těžbě je již dnes 75 procent. Navíc těžba ztratila část svého postavení ve společnosti. Těžba surovin je nízká.

To má negativní vliv na nábor kvalifikovaných pracovníků v této oblasti a snižuje tak zájem mladých lidí o výuku přidružených profesí. Celkově těžba a tunelování prochází digitálním otřesem a mnoha těžařským profesím hrozí zánik. Zaměstnanci by měli zvážit nové profesní perspektivy, zejména v profesích, které mají perspektivu budoucnosti.

Zemědělec

Zemědělce stále častěji nahrazují stroje. Dnes pracuje méně farmářů než před 50 lety, i když jíme mnohem více masa a spotřeba neustále roste.

Jak bylo uvedeno výše, hlavním důvodem tohoto prudkého poklesu je to, že velká část byla nebo je nahrazována stroji. Ačkoli by si někdo mohl myslet, že různé procesy nebo pracovní postupy jsou optimalizovány stroji, v tuto chvíli nelze úplně člověka strojem.

Zemědělská profese nevymře, ale v budoucnu bude moci zaměstnat mnohem méně lidí.

Výrobce obuvi

Lidé přikládají trendovým a pohodlným botám velký význam, protože také přispívají k jejich vlastní osobnosti. Kdo ví nejlépe, jak vyrobit botu? Správně, švec. Ale i v tomto profesním oboru s sebou digitalizace přináší stále více technických výhod, které již nemusí zaměstnávat zaměstnance.

Uvedli jsme pro vás, které oblasti jsou zvláště postiženy, abychom je mohli vyrábět strojově:

Jedná se především o strojové šití, stejně jako nauku o kůži a materiálech. To také zahrnuje prošívání kůže a nastavení stroje a systému, stejně jako řezání textilií, jako jsou oděvy a kůže.

Výrobce štětců a štětců

Výrobu štětců všeho druhu má na starosti výrobce štětců a štětců. Digitalizace postupuje i v tomto profesním oboru a výroba se stále více automatizuje.

Samozřejmě se nedá říct, že tato profese za 10 let vyhyne. Přesto si s automatizací můžete být jisti, že se oblasti odpovědnosti v této práci změní.

Oblasti jako lepení, ošetřování a zušlechťování povrchů a zpracování plastů by také mohly být zcela automatizovány. Seznam ohrožených pracovních míst je dlouhý. I když stále více průmyslových odvětví ustupuje kvůli digitalizaci do pozadí, v ekonomice a ve společnosti se vyvíjejí nové priority.

V průběhu historie se objevovalo stále více různých profesí. Mnoho zaměstnání již dávno zmizelo ze scény nebo se muselo přizpůsobit dnešním změnám. Například dnes již neexistují plynové zapalovače lamp.

První průmyslová revoluce začala na konci 18. století. Zejména zavedením vodní a parní energie. Netrvalo ani sto let a se zavedením hromadné a montážní linky již proběhla druhá průmyslová revoluce. Aktuálním příkladem je koncept „self-checkout“ v supermarketech. Tento koncept je v dnešní společnosti velmi populární. Protože samoobslužné pokladny se vyhnou dlouhým frontám a urychlí proces platby. V důsledku toho stále více klesá poptávka po klasických pokladnách. Zatím však bude stále potřeba personálu, který by samoobslužné pokladny hlídal a pomáhal zákazníkům s problémy.

Mnoho dalších průmyslových odvětví bude pokračovat v digitalizaci a změně. V různých zaměstnáních bude stále více změn. Pro profesionály, kteří jsou již pevně etablováni ve světě práce, to znamená, že musí tomuto vývoji čelit, přizpůsobit se mu a rozšířit své vlastní dovednosti. V dnešní době jsou pryč doby, kdy jste do firmy přišel jako koncipient a zůstal v ní až do důchodu.

Je třeba také velmi jasně říci, že svět práce se stal mnohem dynamičtějším a že existují různá zaměstnání, další vzdělávání a rekvalifikace. Ty obohacují vaše vlastní zkušenosti i váš životopis. Sociální profese a řemesla samozřejmě v důsledku digitalizace nezaniknou, ale i ty se musí do budoucna přizpůsobit, aby mohly dále existovat.

Lidé se po stovky let přizpůsobovali technologickému pokroku a změnám. Řada profesí se dále vyvíjela nebo úplně zmizela ze scény. A těchto změn by se nikdo neměl bát, spíše se prokázat svými schopnostmi a přispět k nim.

Budoucnost je v době digitalizace plná zajímavých nových možností. Před sto lety si člověk nedokázal představit, jak dnes vypadá profesionální svět.

Téměř v každé firmě se s obdobím digitalizace zvyšují nároky na zaměstnance. Je proto důležité, aby se zaměstnanci dále vzdělávali, aby byli profesně na úrovni.

Za posledních 20 let se složitost práce enormně zvýšila. V různých společnostech se stále více rozhodnutí přesouvá na nižší úroveň. Různá rozhodnutí tak leží přímo na zaměstnanci samotném než na nadřízeném. Od každého zaměstnance se stále více očekává flexibilita a podnikatelské myšlení. K tomu, abychom se s tím dokázali vyrovnat, však chybí čas a rámcové podmínky. Zejména nyní, v digitálním čase, je mnoho specialistů a manažerů zasaženo rostoucí digitalizací. Každodenní práce se výrazně zkomplikovala a globalizace v jednotlivých odvětvích znamená, že člověk by měl mít stále více znalostí v oblasti moderních médií, což se také očekává.

Digitální čas přináší také nové příležitosti. Trend se stále více vzdaluje klasickému kancelářskému pracovišti, protože nyní můžete pracovat z domácí kanceláře nebo z různých firemních míst. Úřední hodiny se v dnešní době také musí přizpůsobit zákazníkům a obchodním partnerům, protože klasická osmihodinová pracovní doba již neexistuje. Jak již bylo zmíněno, kompetentní zacházení s digitálními médii a komunikačními prostředky se stalo nepostradatelným pro mnoho pracovních profilů. Ale to není vše – stále důležitější je také znalost cizích jazyků. Dříve často stačilo, když jste měli dobrou znalost angličtiny. Nyní máte větší šanci na postup, pokud ovládáte dva nebo tři další cizí jazyky. Dalšími cizími jazyky, které jsou velmi žádané, by byla francouzština, španělština a také asijské jazyky.

Lze si tak odvodit, že moderní zaměstnavatel s sebou musí hodně přinést, pokud se chce na dnešním trhu práce prosadit. To ale neznamená, že se zvýšily pouze nároky zaměstnavatelů. Totéž platí i pro zaměstnance.

Protože znají svou tržní hodnotu a vědí, kolik si mohou za své služby určit. Dnešní zaměstnanci přikládají velký význam dobrým možnostem kariérního postupu. Nabídka dalšího vzdělávání je jedním z minimálních požadavků, které zaměstnanec na společnost dle vlastního výběru klade.

V důsledku toho jsou příslušné společnosti stále více povinny zohledňovat nejen čistý způsob práce zaměstnance, ale také vnímat zaměstnance jako osobu, která má různé nároky. Myšlení dnešních zaměstnanců je výsledkem dovedností a sebevědomí, které s sebou moderní trh práce přináší.

V dnešním světě se stále více potenciálních zaměstnanců hlásí na pozice, na které jsou vlastně příliš překvalifikovaní. Pro HR manažery nyní vyvstává otázka, proč by měl být přijat právě tento uchazeč, protože by mohlo hrozit, že z příslušné společnosti rychle odejde. Každé nové jmenování na pozici je spojeno s vysokými náklady a časem. Dokud není místo ještě obsazeno, musí úkoly převzít stávající zaměstnanci. Proto si firmy daly za cíl vázat budoucí zaměstnance k firmě a dále je rozvíjet na pracovišti.

Proč se ale hlásí tolik překvalifikovaných uchazečů? Aby bylo možné porozumět jejích cílům, měli by zaměstnavatelé využít osobního pohovoru ke zjištění více, například jejich cíle. V dnešní době lze rozlišit tři typy žadatelů. Na ty jsme se pro vás podívali blíže.

Jako první je podceňovaný uchazeč. Tento uchazeč si není vědom své překvalifikovanosti a má tendenci podceňovat své zkušenosti a dovednosti. Odmítnutí dodávají tomuto typu žadatelů nedostatek sebevědomí. V důsledku toho uchazeč snížil své požadavky na zaměstnání a do centra zájmu uchazeče se přesouvají méně náročné pozice. Tento typ by se však pro příslušnou práci neměl podceňovat, protože má velké know-how a nabízí široký rozvojový potenciál.

Druhý typ, který máme, je cílevědomí. Tento uchazeč ví, že je pro danou práci překvalifikován a ve své profesní kariéře již získal mnoho zkušeností. Vzhledem k tomu, že tento uchazeč bude velmi dobře splňovat dané požadavky, může pracovat přímo a ziskově. Je důležité si uvědomit, že integrace do stávajícího týmu může být pro tento typ uchazečů problematické, protože myslí a jednají jinak. Proto musí být v týmu jasně sděleno jejich postavení, a také postavení celého týmu, aby se nikdo necítil opomíjen. Ten, kdo je cílevědomí, je vysoce motivovaný a mohl by se ujmout vedení ve stávajícím týmu.

Konečně tu máme ignoranty. Jakmile tento typ uchazeče zná své úkoly a požadavky, může se pro něj práce stát nezajímavou, protože si je vědom své vysoké kvalifikace. Pokud tento kandidát v době podání žádosti nezná požadavky na pracovní místo, je možné, že se práce pro něj stane nezajímavou a je znuděný. Jako zaměstnavatel byste měli uchazeče informovat o příslušných požadavcích na pracovní místo a v případě potřeby projednat alternativní pracovní příležitosti ve vaší společnosti.

Každý z těchto uchazečů si s sebou přináší své odborné know-how a osobní zkušenosti. Pokud máte pocit, že se uchazeč na inzerované místo nehodí, pak jejich žádost hned neodkládejte, ale podívejte se, co uchazeče k práci motivuje.

Každý zná nejběžnější zaměstnání, jako je bankovní úředník nebo nákupčí. Která zaměstnání jsou ale na trhu práce poměrně vzácná? Prozkoumali jsme za vás.

Vzácnou prací v České republice je bednář. Bednář vyrábí například sudy na zakázku pro obchod a průmysl. Ty jsou vyráběny převážně z dubového dřeva. Bednáři jsou žádaní zejména pro vinaře nebo zemědělce, protože velmi často potřebují dřevěné sudy pro svou sklizeň.

Jako další vzácnou profesi máme přístavního logistika. Tím je zajištěno, že různé přepravní kontejnery najdou hromadně místo na nejmenším prostoru. Kromě toho se přístavní logistik stará o manipulaci se zbožím v přístavu a kontroluje zatížení lodí a kontroluje různé doklady o nákladu. V této práci je důležité, abyste měli dobré znalosti matematiky, protože přístav je mezinárodní pracoviště a jednáte s různými měnami. Je také důležité, aby přístavní logistik mluvil velmi dobře anglicky, aby mohl komunikovat mezinárodně.

Další vzácnou prací je datový vědec. Datový vědec je odborníkem na datové znalosti, a proto má ve společnosti klíčovou roli. Ale co přesně je práce datového vědce?

Předně se dá říci, že analyzuje především velké množství dat. Na základě těchto analýz jsou pro společnost odvozena nová doporučení, jak postupovat. Ale jaké dovednosti musí mít datový vědec? Pro tuto práci určitě potřebujete velmi dobré IT dovednosti a také obchodní a analytické myšlení.

Další velmi důležitou profesí, bohužel však poměrně vzácnou, je tlumočník znakového jazyka. Tlumočník znakového jazyka je prostředníkem mezi slyšícími a neslyšícími. Tento tlumočník doprovází neslyšící v každodenních situacích, jako je nákup nebo návštěva lékaře. Pro tuto profesi byste však měli mít ukončené bakalářské studium.

Už jste někdy slyšeli pracovní název robotický trenér? Ne? Pak vám vysvětlíme, co přesně dělá. Roboti jsou v dnešní době nepostradatelní. Elektroničtí pomocníci jsou nejen postaveni, ale také musí být odpovídajícím způsobem naprogramováni a vyškoleni. Jaké jsou ale přesně úkoly robotického trenéra? Jeho úkolem je, aby se robot naučil rozpoznávat tvář a hlas příslušného člověka. Vzrušující věcí na této práci je práce s umělou inteligencí robota. Předpokladem k tomu je diplom z informatiky.

Pokud po zločinu zůstanou digitální stopy, je poptávka po IT forenzních vědcích. IT kriminalista je pravou rukou státního zastupitelství a policie v usvědčení pachatele. Velmi důležitou roli v této oblasti hraje zejména téma kybernetické kriminality. Ale kde přesně jsou místa IT forenzního vědce? Určitě ve vyšetřovacích úřadech nebo na ministerstvech. IT forenzní vědec musí v zásadě vystudovat digitální forenzní vědu a měl by mít znalosti z právní oblasti, protože některé výsledky musí obstát u soudu.

Kromě vzácných pracovních míst vás nechceme připravit ani o nevšední.

Na vrcholu seznamu je plašič. Znáte to z pouti nebo lunaparků, třeba když vás ve vlaku duchů vyděsí živá převlečená monstra. Tento pracovní název se ve skutečnosti nazývá strašák.

Je dobře známo, že jíte očima. Proto je tu food stylista speciálně pro reklamy, kuchařky nebo filmy. Díky tomu bude jídlo na talíři vypadat dobře. S téměř 80 food stylisty v Německu je tato práce poměrně zvládnutelná.

Věděli jste, že existují autoři pro sušenky štěstí? Znáte to, když jíte v čínské restauraci a na závěr dostanete sušenku štěstí. Když ji otevřete, objevíte malá moudra a přesně na to existují speciální autoři. Málokdo navíc ví, že tradice sušenek štěstí nepochází z Číny, ale z Japonska.

Opravdu existují: žijící strašáci. Tato profese se oficiálně nazývá „Flight Safety Officer“. Místem je letiště. Dbá se na to, aby se ptáci v první řadě neusadili, protože mohou představovat extrémní hrozbu pro letecký provoz. Mohlo by se stát, že se hejno ptáků dostane do turbíny letadla a v nejhorším případě může způsobit havárii. Proto musí být tato práce také vykonávána zodpovědně.

Mezi další patří profesionální frontaři. Stojí například za lobbisty nebo politiky, aby získali místo na veřejných schůzích. V Německu se to stalo poprvé v roce 2004. Tato práce je placená jako průměrná studentská práce.

Nechybí ani povolání restaurátor panenek. To se dá najít hlavně v muzeích, ale soukromí sběratelé často zaměstnávají restaurátora panenek. To zajistí, že staré panenky budou opět vypadat jako nové.

Další v řadě máme školitele na přízvuk. Tato práce je velmi důležitá, protože například v Německu je mnoho různých dialektů. Školitel řečníků pomáhá lidem, aby uměli perfektně německy, protože přátelský dialekt prostě není na místě.

Jako poslední nejneobvyklejší práci máme rozchodovou agenturu. Agentura řeší rozchod lidí, kteří už nechtějí žít se svým partnerem. Vzhledem k tomu, že to může být velmi nepříjemná konverzace, když chce člověk vztah ukončit, je zástupce agentury o rozchodu plně informovaný a poté se o tuto záležitost postará.

Profese a sociální média

Nový svět digitalizace s sebou přináší také mnoho nových pracovních míst. Instagram, Facebook, LinkedIn a XING se nejen vyvinuly ve vzrušující komunikační platformy, ale přinesly s sebou i nová pracovní místa. Pro mnoho lidí jsou platformy sociálních sítí srdeční záležitostí, a proto mnoho z těchto lidí přeměňuje svůj koníček v práci, a je to tak správně.

Téměř všechny velké společnosti zaměstnávaly správce sociálních sítí. Pro společnost je důležité být aktivní na jejích platformách sociálních médií a být v přímém kontaktu s příslušnou komunitou. Jako manažer sociálních sítí se nejprve naučíte, jaké jsou nejnovější trendy v sociálních sítích, a také můžete přímo čelit kritickým situacím. Nechybí ani poradce pro sociální sítě. Toho zaměstnávají malé a střední firmy. V tomto segmentu je důležité ukázat, jakých úspěchů lze dosáhnout se sociálními médii, aniž byste museli investovat spoustu peněz.

Práce analytika sociálních sítí je také velmi vzrušující. Vyhledává na platformách sociálních médií, jako je Facebook, Instagram, LinkedIn a blogy, nová relevantní témata, která by mohla být pro příslušnou společnost důležitá. Analytik sociálních médií pak píše zprávy, které obsahují důležité informace pro marketingové specialisty a pro management.

K dispozici je také editor sociálních sítí. Ten vytváří obsah relevantní pro cílovou skupinu pro různé kanály sociálních médií ve společnosti. Aby bylo možné vytvořit tento obsah, je třeba nejprve prozkoumat nejnovější trendy v příslušném odvětví společnosti. Po rešerši je sestaven ediční plán s následnou realizací. Tuto implementaci lze provést z fotografií nebo videí.

Editor sociálních sítí také sleduje úspěšnost a neúspěch příslušných příspěvků nebo kampaní a v případě potřeby vyvíjí strategie. Dalšími úkoly redaktora sociálních sítí je navazování a udržování kooperací, jakož i podílení se na vývoji kampaní na sociálních sítích. Vytváří také důležité zprávy, aby mohl vyvinout nové strategie v případě neúspěchu. Úkoly editora sociálních sítí a úkoly správce sociálních sítí se mohou překrývat. Hlavním úkolem editora sociálních médií je však výzkum, tvorba a revize obsahu sociálních médií.

Samozřejmě, stejně jako v mnoha jiných oblastech, i na sociálních sítích existuje šedá zóna. Mnoho lidí je placeno za to, že zboží od různých výrobců anonymně hodnotí kladně, i když někteří zboží neznají.

Jak bude vypadat budoucnost práce? V dobách COVIN 19 se mnoho zaměstnání hodně změnilo. Práce z domova je dnes součástí každodenního života mnoha společností. Pro lidi je v dnešní době samozřejmě velmi důležitá příjemná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Chtějí trávit stále více času s přáteli a rodinou a už nežít typickou práci od 9 do 5. Změna, ke které dochází každý den ve světě práce, je složitá a zasahuje téměř do všech průmyslových odvětví a podnikových divizí.

Díky všem změnám v oblasti práce, technologií a globalizace se práce zásadně mění. Klíčovým bodem je zde automatizace. V Evropě se automatizace dotkne až 35 procent dnešních pracovních míst a v Číně pravděpodobně až 77 procent.

Podle studie manažerské poradenské společnosti Deloitte bude do roku 2035 vytvořeno kolem 2,1 milionu nových pracovních míst, která bude obtížné nahradit novými technologiemi. Většina z nich je vytvořena v oblasti zdraví, výuky, školení, řízení a správy. Jak to bude v budoucnu skutečně vypadat, zůstává nejisté, protože digitalizace se neustále mění.

Hledáš práci? Poté pouze klidni a vyplň dotazník za pouhých 60 sekund.

++ Z důvodu zjednodušení a lepší čitelnosti byl z blogu vypuštěn dodatek (m/f/d). ++

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Proměna starého v nové – změna profese