arwa.cz
Obsah

Průvodní dopis

Obsah

Průvodní dopis je zásadní součástí každé žádosti o práci. Nejenže doplňuje váš životopis, ale také poskytuje příležitost představit se zaměstnavateli osobnějším způsobem. V tomto blogu se podíváme na to, co je průvodní dopis a jak vytvořit efektivní vzor.

Co je průvodní dopis?

Definice: Průvodní dopis je krátký dokument, který doprovází váš životopis při žádosti o práci. Jeho cílem je zdůraznit vaše klíčové dovednosti a zkušenosti a vysvětlit, proč jste ideálním kandidátem pro danou pozici.

Struktura průvodního dopisu

  • Úvod: Zde uveďte, na jakou pozici se hlásíte a kde jste se o ní dozvěděli.
  • Tělo Dopisu: V této části popište, proč máte zájem o pozici a co vás činí vhodným kandidátem. Zaměřte se na konkrétní dovednosti nebo zkušenosti, které jsou relevantní pro práci.
  • Závěr: Ukončete dopis výzvou k akci, například výrazem zájmu o osobní pohovor a poděkujte za zvážení vaší kandidatury.

Vzor průvodního dopisu

[Vaše Jméno]

[Adresa]

[Telefon]

[E-mail]

[Datum]

[JMÉNO PŘÍJEMCE]

[Název Společnosti]

[Adresa Společnosti]

Vážený/á pane/paní [Příjmení Příjemce],

s velkým zájmem jsem narazil/a na inzerát na pozici [Název Pozice] ve vaší společnosti, který byl zveřejněn na [Zdroj]. Věřím, že moje zkušenosti a dovednosti získané během práce na [Předchozí Pozice nebo Relevantní Zkušenosti] mě činí ideálním kandidátem pro tuto roli.

V mé předchozí pozici ve společnosti [Předchozí Zaměstnavatel] jsem [Popište Klíčové Úspěchy nebo Projekty]. Tyto zkušenosti mi poskytly [Konkrétní Dovednosti nebo Znalosti], které jsou přímo aplikovatelné na požadavky pozice [Název Pozice].

Jsem nadšený/á možností připojit se k [Název Společnosti] a přispět k [něčemu specifickému o společnosti nebo týmu]. Věřím, že můj [nějaký konkrétní přínos nebo dovednost] může přinést hodnotu vašemu týmu a pomoci dosáhnout [konkrétního cíle společnosti].

Děkuji vám za zvážení mé kandidatury. Těším se na možnost osobně diskutovat, jak mohu přispět k úspěchu vaší společnosti. Prosím, neváhejte mě kontaktovat na [Telefonní Číslo] nebo [E-mail] pro další diskuzi.

S pozdravem,

[Vaše Jméno]

Průvodní dopis je vaší šancí zaujmout a přesvědčit zaměstnavatele o vaší vhodnosti pro pozici. Pamatujte, že každý průvodní dopis by měl být přizpůsoben konkrétní pozici a společnosti, pro kterou se hlásíte. S pečlivě napsaným průvodním dopisem zvýšíte své šance na úspěch v konkurenčním prostředí pracovního trhu.

Otázky na téma: Průvodní dopis

Proč je průvodní dopis vyžadován?

Průvodní dopis je vyžadován, aby poskytl zaměstnavatelům lepší přehled o vašich dovednostech, zkušenostech a motivaci pro danou pozici. Umožňuje vám osobněji oslovit zaměstnavatele a zdůraznit, proč jste vhodným kandidátem.

Je průvodní dopis důležitý?

Ano, průvodní dopis je velmi důležitý. Poskytuje první dojem o vás jako o kandidátovi a umožňuje vám zdůraznit relevantní aspekty vašeho profesního profilu, které nemusí být zřejmé z životopisu.

Jak dlouhý má být průvodní dopis?

Průvodní dopis by měl být stručný a věcný, obvykle ne delší než jedna stránka. Důležité je soustředit se na kvalitu obsahu, ne na jeho délku. Zaměřte se na nejdůležitější informace, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.

Jaké informace by měl obsahovat průvodní dopis?

Průvodní dopis by měl obsahovat úvod, kde uvedete, na jakou pozici se hlásíte, tělo dopisu, kde vysvětlíte, proč jste vhodným kandidátem, a závěr s výzvou k akci, jako je pozvání na pohovor.

Měl by být průvodní dopis přizpůsoben pro každou pozici?

Ano, je důležité přizpůsobit průvodní dopis každé pozici, o kterou se ucházíte. To ukazuje, že jste si věnovali čas porozumět požadavkům pozice a že váš zájem o práci je upřímný.

Jaký tón by měl průvodní dopis mít?

Tón průvodního dopisu by měl být profesionální a pozitivní. Vyhněte se příliš neformálnímu jazyku, ale zároveň se snažte, aby váš dopis nezněl příliš strojeně nebo neosobně.

Je nutné zahrnout průvodní dopis při online žádostech?

Ano, i při online žádostech je vhodné zahrnout průvodní dopis, pokud to není výslovně vyloučeno. I v digitálním prostředí může průvodní dopis pomoci vaší kandidatuře vyniknout.

Co dělat, pokud neznám jméno příjemce?

Pokud neznáte jméno příjemce, použijte obecné oslovení, jako je “Vážený pán/paní” nebo “Vážený tým náboru”. Vyhněte se příliš obecným frázím jako “Koho to může zajímat”.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Průvodní dopis