arwa.cz
Obsah

Tvrdé dovednosti vs. měkké dovednosti

Obsah

Co však tato slova vlastně znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl? A proč jsou v dnešním procesu podávání žádostí tak důležité? Na tyto a další otázky najdete odpovědi v tomto příspěvku na blogu.

Hard skills je termín, který jste již téměř všichni jistě slyšeli. Jak definovat tvrdé dovednosti? Za tímto anglickým termínem se skrývá slovo “odborné kompetence“. To znamená, že pojem “hard skills” zahrnuje všechny schopnosti, které se můžete naučit a následně prokázat.

Co tyto dovednosti zahrnují? Mezi tyto dovednosti patří například maturitní vysvědčení, ukončené střední odborné vzdělání nebo vysokoškolský diplom, ale také počítačové dovednosti nebo znalost cizích jazyků. To znamená: tvrdé dovednosti jsou schopnosti, které se lidé mohou naučit, které jsou měřitelné a které lze prokázat kvalifikací. Díky svým osobním dovednostem můžete potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, jaké máte schopnosti. Díky tomu může společnost dobře posoudit, zda se hodíte pro danou pracovní pozici.

Po jakých odborných kompetencích je poptávka?

Samozřejmě existuje mnoho různých tvrdých dovedností, které hrají v profesním životě důležitou roli. V této kapitole bychom vás rádi seznámili s pěti různými tvrdými dovednostmi.

Řízení změn

Tento pojem znamená rozsáhlé změny ve společnosti a vývoj nových systémů, procesů a strategií. Prostřednictvím nového vývoje může manažer změn změnit chybné podnikové struktury a rozvíjet je následně k lepšímu. Dovednosti v oblasti řízení změn se využívají při změně značky společnosti, při reorganizaci týmu nebo při nové definici pracovních postupů.

Dovednosti v oblasti sociálních médií

Zejména v době digitalizace používají různé platformy sociálních médií miliardy lidí na světě. Sociální sítě jsou tak pro příslušné společnosti důležitým prostředníkem směrem ven. Proto v závislosti na pracovní pozici patří dovednosti v oblasti sociálních médií k důležitým dovednostem. Především je důležité umět správně posoudit dosah, cílovou skupinu a relevanci různých platforem, protože nesprávný přístup k sítím může v konečném důsledku způsobit společnosti značné škody. Právě proto stále více firem řadí dovednosti v oblasti sociálních médií mezi své klíčové kompetence.

Podnikové řízení

Tato dovednost je důležitá v případě, že se uchazeč zajímá o manažerskou pozici. Tuto obtížnou dovednost lze rozdělit do dvou dílčích oblastí: řízení lidí a prezentační dovednosti. Pokud uchazeč tyto dvě vlastnosti má, bude uznáván jako vůdčí osobnost a respektován jako autorita. Vedení je těžká dovednost, která se rozvíjí až v průběhu kariéry a prokazuje se praktickými zkušenostmi. Zejména v dnešním světě se však do vedoucích pozic dostává stále více mladších lidí. Proto si musí poměrně rychle osvojit základní znalosti o řízení podniku.

Jazykové dovednosti

Mluvit několika jazyky má vždy své výhody. Zejména v mezinárodních společnostech je běžné mít další jazykové znalosti. Vzhledem ke globalizaci dnešního světa je také běžné pracovat s různými kulturami, takže byste měli mít dobrou znalost angličtiny.

Softwarové dovednosti

V dnešní době je základním požadavkem, abyste při práci s počítačem uměli s jistotou pracovat s programy Microsoft Office, jako jsou Word, Excel a PowerPoint. V závislosti na oboru zaměstnavatelé také očekávají, že budete umět používat specializované programy, jako jsou grafické programy InDesign a Photoshop nebo, že budete umět používat různé systémy pro správu obsahu, jako je WordPress, a také nástroje pro SEO, jako je Sistrix.

Tvrdé dovednosti v životopise

Vedle motivačního dopisu je hlavní pozornost velmi věnována strukturovanému životopisu, a to zejména ve velkých skupinách s mnoha žádostmi. Životopis poskytuje personálnímu manažerovi společnosti nejdůležitější dovednosti uchazeče. V životopise je důležité, aby byly jasně patrné tvrdé dovednosti. Pokud je náborový pracovník musí dlouho v životopise hledat, žádost nebude plně posouzena.

Jaký je však nejlepší způsob, jak ve strukturovaném životopise uvést náročné dovednosti? Různé tvrdé dovednosti by měly být umístěny na různých místech. Konkrétní kategorie jsou nejlépe uvedeny v dolní části životopisu. V rámci příslušného vzdělání by měly být jako dílčí položky uvedeny tvrdé dovednosti.

Příkladem může být následující:

2016-2019 Bakalářské studium – Mediální management na XY University of Applied Sciences se zaměřením na:

Správa médií

Obrazová a zvuková technologie

Různé dovednosti jste mohli získat i v předchozím zaměstnání. Měli byste je také uvést ve svém životopise. Například takto:

Bankovní úředník v bance XY se zaměřením na:

Nákup a prodej cenných papírů

Správa majetku

Konkrétní kategorie, které by se měly objevit v dolní části životopisu, zahrnují například počítačové nebo jazykové dovednosti. Pokud například mluvíte pouze německy a anglicky a jako své IT dovednosti můžete uvést pouze MS Office, pak nemá cenu vytvářet pro ně další rubriky. Pokud však hovoříte několika jazyky a máte rozsáhlejší počítačové dovednosti, mohou vám být užitečné další rubriky.

Tvrdé dovednosti v aplikaci

Pokud se chcete ucházet o zaměstnání v nějaké firmě, měli byste být schopni prokázat, jaké dovednosti požadují. Pokud nemůžete splnit všechny požadované dovednosti, přihlaste se i tak a nenechte se odradit. Potřebné tvrdé dovednosti se lze naučit i později. Proto téměř každý nový zaměstnanec absolvuje úvodní školení, kde se naučí nejdůležitějším dovednostem pro danou práci.

Motivačním dopisem vyjadřujete, že splňujete dané požadavky. V průvodním dopise je vhodné nenapsat více než jednu stranu formátu A4, protože příliš mnoho textu by mohlo personalisty odradit. V samotném motivačním dopise byste měli přímo odkazovat na daný inzerát, tj. zaměřit se na body, které jsou pro zaměstnavatele důležité.

Měníte zaměstnání a hledáte novou výzvu? Pak se obraťte na společnost ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.. S námi můžete začít svůj osobní nový začátek. Přihlaste se zde.

Nyní jste se dozvěděli mnoho o tvrdých dovednostech, ale co vlastně znamenají měkké dovednosti? Na rozdíl od tvrdých dovedností, které se týkají vašich odborných kompetencí, měkké dovednosti jsou vaše osobní, metodické a sociální kompetence. Ty však nejsou přítomny od narození, ale vyvíjejí se v průběhu času a v závislosti na vaší povaze.

Měkké dovednosti se dělí do čtyř různých kategorií:

 • metodické měkké dovednosti
 • Sebedisciplína
 • Odolnost
 • osobní odpovědnost
 • sociální měkké dovednosti
 • empatie
 • schopnost pracovat v týmu
 • Dovednosti pro řešení konfliktů
 • osobní měkké dovednosti
 • Nezávislost
 • Závazky
 • sebereflexe
 • přesvědčivost
 • Asertivita
 • formulační dovednosti

(Zdroj: vlastní zpracování, srov. Statista 2014.)

Manažeři lidských zdrojů věnují těmto měkkým dovednostem zvláštní pozornost:

Komunikační dovednosti jsou jednou z nejdůležitějších klíčových vlastností, protože tvoří základ úspěšné interakce se zákazníky, kolegy a obchodními kontakty. V podstatě jde o to rozpoznat, co ostatní chtějí, a jasně a efektivně na to reagovat. Komunikační dovednosti tedy zahrnují nejen schopnost komunikovat, ale také pozorně naslouchat. Je také důležité, abyste o situaci dokázali vhodně komunikovat. Konkrétně to znamená, že se ke kolegům a vedení chováte jinak než k zákazníkům nebo obchodním partnerům. Čím lépe si osvojíte společná pravidla, tím srozumitelněji dokážete vyjádřit svůj názor a tím méně chyb uděláte.

Sebevědomí je někdy stejně důležité jako komunikativnost, protože při pracovním pohovoru bude váš potenciální zaměstnavatel věnovat velkou pozornost vašim znalostem o vašich dovednostech a schopnosti se dobře prodat. Zdravé sebevědomí je však výhodou i při práci v týmu nebo v kontaktu se zákazníky. Jak vyplývá z názvu, sebedůvěra je schopnost vědomě vnímat sebe sama. To zahrnuje nejen vaše silné stránky, ale měli byste se umět vypořádat i se svými slabinami a realisticky je zhodnotit.

Je však důležité nezaměňovat sebedůvěru s přehnaným sebevědomím. Pokud jste si totiž příliš jistí sami sebou, můžete velmi rychle působit nesympaticky a arogantně. Proto byste měli dbát na to, abyste si vypěstovali zdravé sebevědomí, v němž se naučíte správně hodnotit sami sebe a budete se ptát, zda vás ostatní vidí tak, jak se vidíte vy.

Měkké dovednosti v aplikaci

Trénink osobních měkkých dovedností slouží k dlouhodobému rozvoji osobnosti a je důležitý pro každodenní práci i soukromý život. Jak výrazné jsou příslušné měkké dovednosti, se obvykle ukáže až s věkem. Měkké dovednosti však hrají důležitou roli při přijímacím řízení, a to i u mladých odborníků.

Podle studie společnosti Hay Group 70 % dotázaných absolventů a mladých odborníků uvedlo, že odborná kvalifikace je pro ně při hledání zaměstnání důležitější než měkké dovednosti. 69 % respondentů uvedlo, že emoční a sociální dovednosti mohou být překážkou v kariéře. A celých 50 % respondentů považuje měkké dovednosti za irelevantní pro práci v týmu. Skutečnost je však jiná. Pro 85 % manažerů a personalistů jsou nejdůležitější měkké dovednosti. Tvrdé dovednosti jsou totiž na začátku kariéry základem, na kterém se v průběhu času v profesi staví.

Lidé, kteří začínají kariéru, by rozhodně měli během studia nebo odborné přípravy investovat do svých měkkých dovedností a nejen je uvést v žádosti o zaměstnání, ale také je umět prokázat.

Pokud například do přihlášky napíšete, že ve svém volném čase trénujete fotbalový tým, ukážete tím personalistovi, že jste velmi týmově orientovaní a máte vůdčí schopnosti, protože vedete fotbalový tým.

Které měkké dovednosti jsou však pro personalisty skutečně klíčové? Uvádíme seznam klíčových dovedností.

Schopnost pracovat v týmu:

Být týmovým hráčem je jednou z nejdůležitějších vlastností v každodenním kancelářském životě. Pouze ti, kteří dokáží konstruktivně spolupracovat v týmu, se někam dostanou – osamělí vlci nejsou vítáni, protože nijak nepřispívají k dosažení společného týmového cíle. Být týmovým hráčem však neznamená být podřízený, ale diskutovat s ostatními o různých názorech a pohledech.

Je snadné prokázat, zda je daný uchazeč týmovým hráčem. Například zda se ve volném čase rád věnuje kolektivním sportům nebo zda dokonce vede nějaký sportovní kroužek. Pokud jste jako potenciální nový zaměstnanec týmový hráč, nebudete mít problémy s respektující a konstruktivní spoluprací s ostatními lidmi.

Iniciativa:

Tento aspekt je také velmi důležitý jako měkká dovednost. Co ale iniciativa vlastně znamená? Znamená to, že se do úkolů pustíte sami a nemusíte o ně být nejprve požádáni. Kromě toho vám nedělá problém činit vlastní rozhodnutí a převzít určitou míru odpovědnosti.

Organizace:

Být organizovaný znamená mít přehled o svých úkolech i v obtížných situacích nebo pod tlakem.

Emoční inteligence:

Emoční inteligence je schopnost rozpoznat a ovlivnit vlastní pocity a pocity druhých. Lidé s vysokou emoční inteligencí jsou sebevědomí a usilují o dosažení svých osobních cílů. Kromě toho jsou flexibilní a přizpůsobují se svému prostředí. Emoční inteligence hraje důležitou roli zejména ve vedoucích pozicích. Čím vyšší je pozice ve firmě, tím důležitější jsou mezioborové dovednosti. V oblasti emoční inteligence podporují manažeři různé dovednosti svých zaměstnanců.

Pojem emoční inteligence se stal známým především díky americkému psychologovi Danielu Golemanovi. V roce 1995 vydal knihu s názvem “EQ. Emoční inteligence”, která se stala bestsellerem. Goleman definoval emoční inteligenci pomocí pěti různých kompetencí. Jedná se o tyto položky:

Sebeuvědomění:uvědomění si vlastních pocitů.

Seberegulace:Schopnost kontrolovat a usměrňovat různé impulsy vlastních emocí.

Empatie:Vnímat a chápat pocity druhých.

Motivace:Člověk by měl být ochoten provádět požadované činnosti.

Sociální kompetence:Měli byste se vnímat jako součást systému a chovat se ohleduplně.

Odolnost:

Pokud jste od přírody odolní, dokážete se se stresem snáze vypořádat, což znamená, že i ve velmi stresových situacích dokážete zachovat klid a zvládnout nečekané události.

Smysl pro odpovědnost:

V dnešním profesním světě je důležité být zodpovědný v práci, kterou děláte. Co však znamená odpovědné myšlení? Člověk pracuje soustředěně a vždy má na paměti cíle společnosti.

Dovednost řešit problémy:

Schopnost rychle řešit problémy je v každodenní práci velmi důležitá. Nejprve však musíte zjistit, v čem přesně problém spočívá, a poté najít řešení, jak se ho zbavit.

Asertivita:

Tato vlastnost je velmi důležitá zejména pro manažery. Dobrá asertivita by však neměla být chápána špatně. Neznamená to, že chcete nutně prosazovat svůj vlastní názor, ale spíše to, že chcete působit přesvědčivě a sledovat své vlastní cíle.

Zlepšení měkkých dovedností

Nikdo není od začátku dokonalý. Měkké dovednosti se rozvíjejí díky vašim životním zkušenostem nebo je již máte na základě vaší osobnosti či emoční inteligence. Měkké dovednosti však nejsou založeny pouze na vašich zkušenostech a genech, ale lze je také trénovat a prohlubovat.

Je důležité, abyste se nad sebou zamysleli a věděli, v čem se můžete zlepšit. Začněte tím, že se sami sebe zeptáte: jaké jsou vaše silné stránky a jaké slabiny? Které měkké dovednosti jsou důležité pro váš soukromý i profesní život?

Stanovte si realistické cíle a promyslete si strategii, jak a s jakými prostředky lze cílů dosáhnout. Je důležité, abyste v tom pokračovali! Měkké dovednosti se nelze naučit přes noc, trvá to několik měsíců nebo dokonce let!

Můžete také získat odbornou pomoc prostřednictvím školení nebo seminářů. Ty vám pomohou zlepšit vaše stávající měkké dovednosti nebo se naučit a procvičit nové měkké dovednosti. Aktivním prožíváním a procvičováním jednotlivých měkkých dovedností si můžete nové znalosti osvojit lépe a rychleji.

Dobré vzdělání, velmi dobré závěrečné známky nebo úspěšně absolvované kurzy dalšího vzdělávání a odborné přípravy dnes již nestačí k získání dobrého a žádaného zaměstnání. Zaměstnavatelé se u uchazeče v první řadě zajímají o to, jaké má odborné zkušenosti a kvalifikaci.

Z tohoto důvodu je velmi důležité zamyslet se nad sebou a uvědomit si, jak můžete obě dovednosti obratně používat a vyjadřovat. Pro zaměstnavatele jsou rozhodující a stále důležitější jak tvrdé, tak měkké dovednosti, protože si mohou udělat lepší představu o tom, zda uchazeč zapadne do firmy a prostředí a zda se dokáže prosadit v každodenní práci.

Dále bychom rádi vysvětlili, proč je kombinace tvrdých a měkkých dovedností tak důležitá.

Nabízejí flexibilitu

Specializujete se ve svém oboru a máte dobře rozvinuté měkké dovednosti? Pak jste pro společnost flexibilním zaměstnancem. Společnost ví, že nejste omezeni na určitou mezeru; jste schopni se rozvíjet a můžete být flexibilně nasazeni podle potřeby.

Jste přístupní

Pokud ke svým tvrdým dovednostem přidáte i své osobní kompetence, nebudete působit nepřístupně, ale stanete se díky tomu hmatatelnější osobností. Koneckonců, sociální dovednosti jsou také velmi důležité. Nesmíte zapomínat, že ve svém profesním životě jste neustále v kontaktu s ostatními.

Máte disciplínu

Pokud dáte svému zaměstnavateli jasně najevo, že se chcete profesně rozvíjet a zároveň se rozvíjet osobnostně, prokážete tím disciplínu a vytrvalost.

Nabízejí lukrativitu

Různé společnosti mají samozřejmě na mysli i ekonomické hledisko. Pokud jste přesvědčiví v profesní i osobní oblasti, jste pro firmu lukrativní, protože jste silní v obou segmentech.

Orientace na zákazníka

Pokud jste odborně způsobilí, usnadní vám to každodenní práci. Kromě toho jste také orientovaní na řešení, spolehliví a odhodlaní, což jsou všechno měkké dovednosti. To svědčí o tom, že máte i určité osobní kompetence. To je také velmi důležitý faktor.

Shrneme to takto:

Rozdíl mezi tvrdými a měkkými dovednostmi spočívá v tom, jak se získávají a jak se používají na pracovišti. Tvrdé dovednosti se získávají například vzděláním nebo pracovní zkušeností, jak je popsáno v části výše. Zahrnují dovednosti, jako je používání určitého stroje nebo softwaru.

Jak jsme se již dozvěděli, měkké dovednosti jsou považovány za osobnostní rysy, které jste si v průběhu života osvojili a které se mohou dále rozvíjet. Jinými slovy, tvrdé dovednosti lze definovat jako vaše technické znalosti, zatímco měkké dovednosti jsou vaše obecné pracovní návyky.

++ Z důvodu zjednodušení a lepší čitelnosti byl z blogu vypuštěn dodatek (m/ž/o). ++

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Tvrdé dovednosti vs. měkké dovednosti