arwa.cz
Obsah

Úřad práce a personální agentura Ostrava

Obsah

Ostrava, jakožto třetí nejlidnatější město České republiky, je sídlem dobře fungujícího úřadu práce a mnohých personálních agentur. Úřád práce poskytuje uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům v regionu řadu služeb včetně kariérového poradenství, zprostředkování zaměstnání a náborových služeb, jakožto i podpory v nezaměstnanosti a programů sociální pomoci.
Každý, kdo hledá práci nebo hledá nové zaměstnance, by měl považovat ostravský úřad práce za cenný zdroj.
Hledáte-li vhodnou personální agenturu v Ostravě, jste na správném místě. Přečtěte si více o úřadu práce v Ostravě a jakým způsobem spolupracuje s personální agenturou.

Pokud hledáte práci v Ostravě, úřad práce je skvělým místem, kde začít. Vedou komplexní databázi volných pracovních míst a mohou vám pomoci se spojit se zaměstnavateli ve vaší oblasti.
Úřad práce také nabízí různé služby, které vám pomohou najít zaměstnání, včetně workshopů a individuálního poradenství.

Co je úřad práce?

Úřad práce je státní institucí, která zajišťuje volná pracovní místa a zajišťuje zaměstnávání občanů.
Snahou úřadu práce je vytvářet evoluční podmínky pro zkvalitňování lidských zdrojů, podporu jednotlivce v celoživotním vzdělávání a sladění trhu práce s ekonomickým rozvojem společnosti.
Úřad práce je důležitým faktorem pro udržení makroekonomické stability, bojuje proti nezaměstnanosti a přispívá k sociální soudržnosti.
Úřad práce funguje také jako důležitá spojnice mezi trhem práce a vzděláváním. Zajišťuje, aby vzdělávání odpovídalo potřebám trhu práce.
Úřad práce nabízí široké spektrum služeb jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Pomůže vám najít práci, která odpovídá vašim schopnostem a kvalifikaci. Úřad práce je zároveň personální agenturou.
Ukážeme Vám práci přímo na pracovišti. Jsme tu, abychom vám pomohli najít práci, kterou budete milovat. Pokud hledáte práci, určitě navštivte úřad práce v Ostravě.

Proč personální agentura - agentura vám najde práci dle vašich představ

Hledání práce může být skličující úkol, zvláště pokud si nejste jisti, kde začít.
Existuje však několik klíčových míst, která vám mohou pomoci začít s hledáním práce.
První zastávkou mnoha uchazečů o zaměstnání je úřad práce. Zde můžete najít informace o volných pracovních místech ve vaší oblasti a také získat pomoc s psaním životopisu a přípravou na pohovor.
Úřad práce však není jediným místem, kde práci hledat. Existuje také řada personálních agentur, které vám pomohou najít to správné pracovní místo.
Nejlepší způsob jak najít práci, je začít tím, že se zamyslíte nad tím, jakou pozici hledáte, a poté prozkoumáte všechny různé možnosti, které se vám nabízejí.
Pokud ještě sami nevíte, jaká práce by vás bavila a co je pro vás to správné, nebojte se vyzkoušet se má vše a i když nenajdete práci, kterou hledáte hned na poprvé, jistě se vám ji podaří najít posléze. S trochou snahy určitě najdete tu správnou práci pro vás a pomoct vám se vším může práve personální agentura.

Agentura s vámi bude spolupracovat na nalezení toho správného pracovního místa, kde zužitkujete vaše dovedností. Poskytnou vám zdroje, spojení a koučování, díky kterým vám pomohou získat práci, kterou chcete. Agentura vám také pomůže s papírováním a procesy potřebnými k přijetí do zaměstnání.
Kromě toho bude agentura sledovat volné pracovní pozice a bude vás kontaktovat, jakmile se pozice uvolní. Díky tomu vám personální agentura najde práci, která skvěle odpovídá vašim dovednostem a cílům.

Personální agentura vám najde práci. To se hodí zejména v případě, že hledáte například kancelářskou práci nebo administrativu. Nejdůležitější je najít si práci na kterou máte kvalifikaci a která se vám bude líbit.

Hledání práce může být obtížný a časově náročný proces. Existuje mnoho uchazečů o zaměstnání, kteří mají pocit, že nejsou schopni najít si práci sami. Zde může pomoci personální agentura.
Personální agentura si udělá čas, aby porozuměla vašim dovednostem a zkušenostem a přiřadila vám vhodné nabídky na pracovní volná místa.
Poskytnou vám také podporu v průběhu celého procesu žádosti o zaměstnání, včetně rad, jak zlepšit svůj životopis a techniku pohovoru. V důsledku toho může využití personální agentury zvýšit vaše šance na nalezení práce, která je pro vás to pravé.

Co společného má agentura a úřad práce?

Úřad práce a personální agentura mají pár věcí společných. Obojí jsou místa, kam mohou lidé jít hledat práci. Mohou také nabízet další služby, jako je pomoc s psaním životopisů nebo přípravou na pohovor. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma typy agentur je však v tom, že úřad práce je státní instituce, zatímco personální agentura je soukromá firma. Úřad práce provozovaný vládou je často zdarma, zatímco personální agentura může účtovat poplatek, ale nemusí. Služby nabízené personální agenturou mohou být rozsáhlejší, ale je důležité si uvědomit, že jsou motivovány ziskem, nikoli tím, že lidem pomáhají najít zaměstnání. Při výběru typu agentury je důležité zvážit, jaké jsou vaše potřeby a za co jste ochotni zaplatit. Oba jsou důležitým místem, kam mohou lidé zajít, aby získali pomoc s jejich pracovními problémy. Abyste z těchto služeb vytěžili maximum, je důležité znát zdroje, které každá agentura nabízí. Když budete vědět, co každá agentura umí, budete moci lépe získat pomoc, kterou potřebujete k vyřešení problémů souvisejících s prací.

Jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly?

 • Úřad práce poskytuje služby uchazečům o zaměstnání bez jakýchkoliv poplatků.
 • Úřad práce obvykle provozuje vláda.
 • Personální agentury jsou v soukromém vlastnictví.

Spojuje je samozřejmě stejný cíl, a to uspokojit požadavky klientů a zároveň, aby byly obě strany s výsledkem spokojeny.

Úřad práce poskytuje uchazečům o zaměstnání různé služby:

 • Zprostředkování zaměstnání.
 • Poradenství a školení dovedností.
 • Vedou také databázi volných pracovních míst, ke které mají přístup jak zaměstnavatelé, tak uchazeči o zaměstnání.

Jsou si úřad práce a personální agentura podobné?

Jak jste si již všimli výše, úřad práce a agentura jsou si v hodně věcech odlišné. Jejich význam a cíl je ale stejný.

Existuje mnoho agentur, které poskytují služby podnikům a pracovní síle. Podnik si může najmout externí agenturu, aby provedla průzkum svých zaměstnanců a zjistila jejich dovednosti a zkušenosti. Úřad práce může udělat totéž s jednotlivci, kteří hledají zaměstnání. Agentury sledují volná pracovní místa a posílají lidi na pohovory. Pomáhají podnikům tím, že obsazují volná místa kvalifikovanými lidmi, a pomáhají jednotlivcům při hledání zaměstnání, které odpovídá jejich dovednostem a zkušenostem. Pokud hledáte práci, je nejlepší obrátit se jak na úřad práce, tak na personální agenturu.

Co je vhodnější pro uchazeče o práci, úřad práce či agentura?

Věčnou otázkou uchazečů o zaměstnání je, zda je lepší spolupracovat s úřadem práce nebo s personální agenturou. Odpověď samozřejmě zní, že záleží na individuálních potřebách a situaci uchazeče o zaměstnání. Pro některé lidi může být lepší volbou úřad práce. Úřady práce mají obvykle pevnější vztahy se zaměstnavateli a v důsledku toho mohou nabídnout více příležitostí. Mohou být také lépe vybaveni k poskytování podpory a vedení během procesu hledání zaměstnání. Řadu výhod však mohou nabídnout i personální agentury. Mohou být schopni poskytovat personalizovanější služby a pozornost a často mají dobré vztahy s řadou různých zaměstnavatelů. Nejlepší možností pro uchazeče o zaměstnání je nakonec ta, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

Spolupráce úřadu práce s agenturou

Spolupráce úřadu práce s personální agenturou je velmi efektivní. Personální agentura zajistí kvalifikované kandidáty na pozice, které úřad práce obsazuje a celý proces proběhne bez problémů. Tento způsob náboru bychom doporučili každé organizaci, která chce rychle a efektivně obsadit pozice.

Personální agentura a úřad práce mohou spolupracovat mnoha způsoby. Úřad práce odkáže uchazeče o zaměstnání na personální agenturu. Obě organizace mohou rovněž spolupracovat při pořádání veletrhů pracovních příležitostí a dalších akcí zaměřených na propojení uchazečů o zaměstnání se zaměstnavateli. Kromě toho může personální agentura a úřad práce sdílet informace o volných pracovních místech a trendech na trhu práce. Díky spolupráci mohou tyto dvě organizace pomoci uchazečům o zaměstnání snadněji najít zaměstnání a pomoci zaměstnavatelům efektivněji najít kvalifikované pracovníky.

Je pár klíčových věcí, které by každá personální agentura a úřad práce měla mít, aby byla úspěšná. Za prvé, musí mít online, aby je potenciální zaměstnanci mohli snadno najít a kontaktovat. Potřebují také mít dobrou pověst, protože jednají čestně a eticky se zaměstnavateli i zaměstnanci. Konečně musí být schopni poskytovat širokou škálu služeb, aby mohli uspokojit potřeby zaměstnavatelů i zaměstnanců. Zavedením těchto klíčových věcí mohou personální agentury a úřady práce zajistit, že budou poskytovat hodnotné služby oběma skupinám.

Personální agentura - pobočka Ostrava

Jste z Ostravy či blízkého okolí a hledáte zaměstnání či zaměstnance do své firmy? Dbáte na kvalitu a záleží vám na vašem zaměstnání? V tom případě byste měli zvážit, jakým způsobem se rozhodnete toho docílit. V Ostravě je úřad práce a několik personálních agentur, které vám mohou pomoci a i my jsme tady pro vás. Najdete nás na Jiráskově náměstí v Ostravě. Hned při první návštěvě se s vámi pobavíme o všech možnostech.

Proč si vybrat právě nás a co od nás můžete očekávat?

Poskytujeme osobní přístup a pochopení pro každého v jakékoliv situaci. Když vejdete do naší kanceláře, přivítá vás skutečný člověk, který vás chce poznat. Nejdůležitější je pro nás každý spokojený klient a až poté ostatní. Zeptáme se vás na vaše dovednosti, zkušenosti a cíle a poté s vámi společně najdeme volnou pracovní pozici, která nejlépe odpovídá vašim dovednostem a zkušenostem. Věříme, že každý uchazeč o zaměstnání je jedinečný a věnujeme čas tomu, abychom každého z našich klientů poznali, abychom mu mohli pomoci najít perfektní práci. Jsme také k dispozici, abychom vám pomohli s vaším životopisem a přípravou na pohovor a mnoho dalších služeb. Ukážeme vám práci přímo na pracovišti a poskytneme jedinečné příležitosti při rozhodování. Vše záleží jen na vás a jak se rozhodnete. Chceme, abyste uspěli, a uděláme vše pro to, abychom vám pomohli najít tu správnou práci.

Dalších důvodů, proč si vybrat naši personální agenturu v Ostravě, je mnoho.

V první řadě jsme:

 • Osobní agentura, která se stará o naše klienty a kandidáty.
 • Nabízíme již 40 let individuální službu v oblasti zprostředkování a přenechání kvalifikovaného personálu z různých oborů.
 • Uděláme si čas, abychom vás a vaše potřeby poznali, abychom pro vás mohli najít tu nejlepší možnou shodu.
 • Navíc máme v Ostravě rozsáhlou síť kontaktů, což znamená, že můžeme nabídnout širokou škálu pracovních příležitostí.
 • Všem novým klientům navíc nabízíme bezplatnou konzultaci, abyste se dozvěděli více o našich službách a o tom, jak vám můžeme pomoci. Pokud tedy hledáte personální agenturu v Ostravě, která s vámi bude spolupracovat při hledání perfektní práce, tak hledáte správně!

Na jaké obory se specializujeme?

 • obchodní
 • průmyslové
 • logistické
 • zdravotnické a pečovatelské
 • stavebnictví a technické
 • IT
 • bankovnictví
 • administrativa
 • elektrikářské a mnoho dalších.

Nabízíme:

 • Dočasné poskytnutí kvalifikovaného personálu.
 • Vybavení pracovníků odpovídajícím ochranným pracovním oblečením.
 • Při nedostatečném dopravním spojení zajistíme rozvoz pracovníků.
 • Vytvoříme další koncepty pro roční plánování personálu.
 • Zajistíme personál i mimo region.

Nejdůležitější je, že ke každé cenové nabídce vždy přistupujeme individuálně.

Máme mnohaleté zkušenosti jak s projekty v oblasti řízení zásob, logistika, výroba ale i dalšími oblastmi služeb. Využíváme různých nástrojů cíleného náboru. Je kladen důraz na výběr personálu, který odpovídá individuálním potřebám klientů. Nábor zaměstnanců probíhá jak na regionální, tak i mezinárodní úrovni. Získáváme zaměstnance nejvíce z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Chorvatska, ale i Rumunska.

Jste-li firma a hledáte nové zaměstnance do své firmy, díky naší široké databázi na pobočce v Ostravě se postaráme o výběr těch nejlepších kontaktů z širokého okolí.

Stále si nevíte a nemůžete se rozhodnout s výběrem zaměstnání či zaměstnanců? Nebojte se nás kontaktovat a domluvit se s námi na konzultaci.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Úřad práce a personální agentura Ostrava