arwa.cz
Obsah

Práce ve výrobě pro ženy?

ARWA Blog Dělník
Obsah

Zdá se, že stereotypy týkající se volby povolání podle pohlaví stále přetrvávají. Mnoho profesí se stále považuje za typicky ženské nebo mužské, což může být pro mnoho jedinců překážkou při hledání zaměstnání. Nicméně, v dnešní době se situace pomalu ale jistě mění a možnosti pro netradiční volbu povolání se stávají čím dál tím větší.

V minulosti byly řemeslné profese pro ženy stejně neobvyklé jako profese v oblasti péče pro muže. Dokonce byly někdy ženám v mnoha oborech práce odepřeny. Naštěstí se dnes situace zlepšila a každý má právo na svobodnou volbu povolání. Nicméně, statistiky ukazují, že typická povolání pro ženy a muže stále existují.

Pokud se podíváme na obor mechatroniky, typické “mužské povolání”, můžeme vidět, že je pro ženy stále neobvyklé. Na druhé straně, v oblasti péče, která se tradičně považuje za typickou “ženskou oblast”, je mnoho méně mužů. Avšak, netradiční volba povolání může být velmi výhodná pro uchazeče o zaměstnání i pro firmy.

Existuje mnoho výhod, které mohou přinést netypické konstelace v oblasti povolání. Například, ženy v mužských profesích mohou získat vyšší plat a lepší pracovní podmínky. Muži v ženských profesích mohou mít výhodu v tom, že jsou v menšině a mohou se tedy stát atraktivními kandidáty pro zaměstnavatele, kteří hledají rozmanitost v týmu.

V každém případě by se volba povolání neměla omezovat pouze na stereotypy pohlaví. Každý by měl mít možnost volby, bez ohledu na to, zda je muž nebo žena. Důležité je vybrat si práci, která nás baví a dává smysl, a při hledání zaměstnání se neomezovat pouze na tradiční profesní role.

Genderová segregace na trhu práce: Dvouúrovňový svět práce

Po mnoho desetiletí byly ženy v českém pracovním světě vystaveny značným nevýhodám. Teprve v roce 1969 byly vdané ženy považovány za plně svéprávné a až do roku 1977 pro ně nebylo možné přijmout zaměstnání bez souhlasu manžela. Avšak dnes si mohou samy volit své povolání, ačkoli stále existuje nerovné rozdělení profesních příležitostí mezi muži a ženami.

Odborníci hovoří o tzv. genderové segregaci na trhu práce. Tento termín pochází ze sociologie a označuje nerovné rozdělení profesních příležitostí a možností mezi muži a ženami. Tato profesní segregace je celosvětovým jevem a vychází z tradičních vzorců rolí. Nerovnováha mezi pohlavími existuje téměř ve všech odvětvích, kde většina profesí je buď typicky ženská nebo typicky mužská. Existují však i některá smíšená povolání, jako například prodavač v maloobchodě.

Statistiky ukazují, že se projevuje jak ve výběru povolání, tak v odměňování. Podle Profilovacího institutu jsou manažerské pozice považovány za typicky mužská povolání, zatímco typicky ženská zaměstnání jsou na nižších stupních hierarchie.

Je důležité si uvědomit, že segregace na trhu práce není pouze problémem pro jednotlivce, ale také pro celou společnost. Nenaplněné potenciály a talenty jednotlivců mohou mít negativní dopad na hospodářství země. Proto je důležité aktivně se snažit o její odstranění, aby byl trh práce spravedlivější a efektivnější pro všechny.

Typická ženská povolání: Statistiky a tradiční role

Ženy jsou stále častěji viděny v povoláních v sociální oblasti, jako jsou vzdělávání, sociální a domácí práce, teologie a zdravotnické profese. Statistiky ukazují, že muži v těchto profesích představují spíše výjimku. Podle dat ze statista.de z roku 2021, ženy tvoří 83,7% z celkového počtu zaměstnanců v těchto oblastech.

Další typicky ženské oblasti zahrnují nelékařské zdravotnické profese, profese v oblasti osobní péče a wellness a zdravotnickou techniku, úklidové profese a prodavačské profese. Tyto oblasti zaměstnávají většinou ženy, přičemž procento žen v těchto oblastech se pohybuje mezi 66,6% a 78,6%.

Termín “ženská povolání” se často používá pro povolání, v nichž převažují ženy. Donedávna se používal především ženský tvar, ale nyní mají firmy ze zákona povinnost formulovat inzeráty na pracovní místa genderově neutrálně. Přesto se stále považuje, že tyto profese jsou typicky ženské, což může souviset s tradičními rolí žen v rodině.

Podle Nadace Hanse Böcklera se typicky ženské profese vyznačují nízkými příjmy a vyžadují nižší kvalifikaci v porovnání s “mužskými profesemi”. Tyto povolání navíc častěji nabízejí možnost zaměstnání na částečný úvazek nebo okrajově, což může být pro některé ženy rozhodujícím faktorem při výběru povolání.

Vzhledem k tomu, že stále mnoho žen pečuje o děti a rodinné příslušníky, mohou být částečné úvazky a flexibilní pracovní podmínky v těchto oblastech pro ně přitažlivé. Tyto faktory mohou také přispět k rozdílům v platech mezi muži a ženami v různých profesích.

I když se tato tradiční role postupně mění, stále existují předsudky vůči ženským povoláním a některé ženy mohou čelit diskriminaci a snižování příležitostí v zaměstnání.

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Práce ve výrobě pro ženy?