arwa.cz

Doprava a logistika

Doprava a logistika

Doprava a logistika

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru doprava a logistika. Doprava a logistika jsou klíčovými oblastmi moderního světa, které hrají důležitou roli v mezinárodním obchodě, dodávkách zboží a pohybu lidí. Pokud máte zájem o kariéru v tomto sektoru, naše stránka vám může poskytnout cenné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Pomůžeme vám získat přehled o různých povoláních v oblasti dopravy a logistiky, abyste si mohli vybrat ten správný směr pro svou profesní dráhu.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minut čtení

Dispečer

Úvod do profese
Dispečer je klíčovou osobou v oblasti řízení a koordinace provozu. Jeho hlavním úkolem je zajištění efektivního a bezpečného průběhu provozu, ať už se jedná o dopravní, logistický, nebo jakýkoliv jiný druh provozu. Dispečer monitoruje a řídí pohyb vozidel nebo personálu, reaguje na vzniklé situace a poskytuje podporu a informace ostatním členům týmu.

Silné stránky
Dispečer by měl mít vynikající organizační schopnosti a schopnost pracovat pod tlakem. Důležité jsou také dobré komunikační dovednosti, protože dispečer je středobodem komunikace mezi různými subjekty, včetně řidičů, zaměstnanců a zákazníků. Další silnou stránkou je schopnost rychle analyzovat informace a rozhodovat se na základě aktuální situace. Dispečer by měl být také spolehlivý a schopný spolupracovat v týmu.

Zkušenosti
Předchozí zkušenosti v oblasti dispečinku, řízení provozu nebo podobných oblastech jsou pro dispečera výhodou. Důležité dovednosti zahrnují schopnost efektivně pracovat s počítačem a specifickým softwarem používaným v dispečerském prostředí. Dispečer by měl mít dobré znalosti geografického prostředí, ve kterém operuje, a měl by být obeznámen s příslušnými předpisy a postupy souvisejícími s daným druhem provozu.

Pracovní doba
Pracovní doba dispečera se obvykle řídí provozními potřebami daného odvětví. To znamená, že práce může zahrnovat směnnou pracovní dobu, včetně ranních, odpoledních, nočních směn a víkendů. Některé dispečerské pozice mohou vyžadovat i práci ve směnách s rotujícími pracovními dny.

Kurýr

Úvod do profese
Kurýr je profesionál, který se specializuje na doručování zásilek a balíků z místa A do místa B. Jeho hlavním úkolem je zajistit rychlé a bezpečné doručení zboží, dokumentů nebo dalších materiálů klientům nebo obchodním partnerům. Kurýr často pracuje ve městském prostředí a spoléhá na různé druhy dopravy, jako jsou automobily, motocykly nebo dokonce jízdní kola.

Silné stránky
Kurýr by měl mít vynikající znalost místních ulic a tras, schopnost orientovat se v terénu a rychle reagovat na změny v dopravní situaci. Důležité je také mít dobré organizační schopnosti a schopnost plánovat optimální trasy doručení pro efektivitu a minimalizaci zpoždění. Fyzická zdatnost a schopnost zvedat a přenášet těžké zásilky jsou nezbytné. Důraz na spolehlivost, přesnost a výborné komunikační schopnosti je také klíčový.

Zkušenosti
Kurýr by měl mít předchozí zkušenosti s doručováním nebo obdobnou prací, která vyžaduje doručování zboží. Důležité dovednosti zahrnují schopnost používat navigační zařízení a aplikace pro plánování tras a sledování doručování. Kurýr by měl také mít dobré komunikační schopnosti pro kontakt s klienty a schopnost řešit případné problémy nebo stížnosti. Znalost předpisů a pravidel pro doručování, včetně bezpečnosti a požadavků na balení, je také důležitá.

Pracovní doba
Pracovní doba kurýra se obvykle řídí potřebami klientů a povahou doručovacích služeb. Může zahrnovat směnnou pracovní dobu včetně ranních, odpoledních a nočních směn, aby byla zajištěna dostupnost doručování v různých časech. Pracovní doba kurýra může být také ovlivněna sezónními výkyvy.

Letuška

Úvod do profese
Letuška je profesionální člen posádky letadla, který se stará o bezpečnost a pohodlí cestujících během letu. Jejich role zahrnuje poskytování bezpečnostních instrukcí, podávání občerstvení a nápojů, zajištění komfortu cestujícím a poskytování základní pomoci a péče v případě potřeby. Letušky pracují ve spolupráci s dalšími členy posádky a jsou zodpovědné za dodržování leteckých předpisů a procedur.

Silné stránky
Letuška by měla mít vynikající komunikační dovednosti a schopnost pracovat s lidmi různých kultur a zázemí. Důležitá je také schopnost udržovat klid a profesionální chování i v náročných situacích, jako jsou například neočekávané události nebo problémy se zdravotním stavem cestujících. Silné stránky zahrnují také schopnost týmové spolupráce, empatii, schopnost rychlého a efektivního rozhodování a ochota pomoci ostatním.

Zkušenosti
Pro práci letušky je obvykle vyžadováno absolvování odborného školení nebo kurzu pro letušky. Důležitá je také zkušenost s prací ve službách zákazníků, přednostně v oblasti letecké dopravy nebo hotelnictví. Dovednosti, které jsou pro tuto profesi důležité, zahrnují znalost bezpečnostních postupů a první pomoci, schopnost pracovat s leteckými systémy a zařízeními, komunikační dovednosti v různých jazycích a schopnost rychle se adaptovat na různé situace a požadavky cestujících.

Pracovní doba
Pracovní doba letušky je často organizována ve směnném režimu a závisí na letovém plánu a potřebách letecké společnosti. Práce může zahrnovat ranní, odpolední, noční směny a také práci o víkendech a svátcích.

Pilot

Úvod do profese
Pilot je zodpovědný za řízení a ovládání letadla, ať už se jedná o komerční lety, vojenské mise, nebo soukromé lety. Jejich hlavním úkolem je zajištění bezpečného letu, dodržování letových procedur a navigace podle letových plánů. Piloti jsou vyškoleni k řešení nečekaných situací a v případě potřeby k provedení nouzových postupů.

Silné stránky
Pilot by měl mít vynikající schopnosti komunikace a spolupráce, protože pilotní činnost vyžaduje spolupráci s posádkou a dispečery. Další důležitou vlastností je vysoká úroveň koncentrace a schopnost rychle reagovat na nečekané situace. Pilot by měl být i v extrémních podmínkách schopen udržet klid a rozhodovat se efektivně. Důležité je také vysoké pracovní nasazení, disciplína a schopnost dodržovat předepsané postupy a předpisy.

Zkušenosti
Pro práci pilota je nezbytné získat licenci, která vyžaduje absolvování teoretického a praktického výcviku u akreditované letecké školy. Kromě pilotního výcviku je žádoucí mít předchozí zkušenosti jako součást posádky nebo v oblasti leteckého provozu. Pilot by měl mít dobré znalosti meteorologie, navigace, leteckých předpisů a používání avioniky a přístrojů v kokpitu. Důležité dovednosti zahrnují ovládání letadel, navigaci, plánování letů a schopnost analyzovat informace z palubních systémů.

Pracovní doba
Pracovní doba pilota je závislá na provozu letecké společnosti. Piloti mohou pracovat ve směnném režimu, který zahrnuje ranní, odpolední a noční směny, včetně práce o víkendech a svátcích. Je důležité být připraven na nepravidelnost pracovní doby, protože lety mohou být plánovány i v nočních hodinách.

Pracovník posunu

Úvod do profese
Pracovník posunu je zodpovědný za přesun vozidel nebo vagónů na železničních nebo nákladních terminálech. Jejich hlavním úkolem je manipulace s kolejovými vozidly, včetně jejich připojování, odpojování, posunu a parkování. Pracovník posunu pracuje pod dohledem dispečera a dodržuje přesné pokyny a bezpečnostní postupy.

Silné stránky
Pracovník posunu by měl mít dobrou fyzickou kondici a být schopen pracovat v různých povětrnostních podmínkách. Důležitou vlastností je preciznost a pečlivost při manipulaci s kolejovými vozidly, aby se minimalizovalo riziko nehod nebo poškození. Pracovník posunu by měl také být spolehlivý, schopný pracovat v týmu a dobře komunikovat s ostatními členy personálu.

Zkušenosti
Pro práci pracovníka posunu se obvykle nevyžaduje žádná specifická předchozí zkušenost. Nicméně, předchozí práce v prostředí s manipulací s vozidly nebo zkušenosti s prací na železnici mohou být výhodou. Důležité dovednosti zahrnují schopnost řídit a manipulovat s vozidly podle pokynů, orientaci ve stanovených kolejových trasách a znalost bezpečnostních postupů v rámci železničního provozu. Je také žádoucí mít znalost základních pravidel při manipulaci s nákladem a používání příslušného vybavení, jako jsou signalizační prostředky nebo pohyblivé rampy.

Pracovní doba
Pracovní doba pracovníka posunu může být závislá na provozních požadavcích železničního nebo nákladního terminálu. Pracovní doba je často ve směnném režimu a zahrnuje práci ve dne i v noci, včetně víkendů a svátků. Pracovníci posunu mohou pracovat i v nočních hodinách.

Přepravní kontrolor

Úvod do profese
Přepravní kontrolor je pracovník, který se specializuje na kontrolu a zajištění správného průběhu veřejné dopravy, zejména v oblasti hromadné dopravy. Jejich hlavním úkolem je ověřovat platnost jízdenek, zajišťovat dodržování přepravních předpisů a informovat cestující o aktuálních jízdních řádech, trasách a tarifech. Přepravní kontrolor také reaguje na případné problémy nebo konflikty ve vozidle a udržuje pořádek a bezpečnost v přepravním prostředku.

Silné stránky
Přepravní kontrolor by měl mít schopnost komunikovat s lidmi různého věku a kulturního prostředí. Důležitá je příjemná a služební orientace, schopnost zachovat klid a profesionální chování i v náročných situacích. Přepravní kontrolor by měl mít dobré organizační schopnosti a být schopen efektivně řešit konfliktní situace. Znalost místních tras, jízdních řádů a tarifů je také důležitá.

Zkušenosti
Přepravní kontrolor by měl mít předchozí zkušenosti v oblasti veřejné dopravy nebo v oblasti služeb a komunikace s veřejností. Důležité dovednosti zahrnují schopnost rychle analyzovat a vyhodnotit platnost jízdenek, důkladnou znalost přepravních předpisů a schopnost orientace v městské či regionální síti veřejné dopravy. Přepravní kontrolor by měl mít také základní znalosti o manipulaci s penězi a používání přenosných kontrolních zařízení.

Pracovní doba
Pracovní doba přepravního kontrolora se obvykle přizpůsobuje provozu veřejné dopravy. To znamená, že práce může zahrnovat směnnou pracovní dobu, včetně ranních, odpoledních, nočních směn a případně i víkendů.

Řidič nákladní a autobusové dopravy

Úvod do profese

Řidič nákladní a autobusové dopravy je profesionál, který je zodpovědný za řízení nákladních vozidel nebo autobusů. Jejich role spočívá v bezpečném a efektivním přepravování nákladu nebo cestujících z jednoho místa na druhé. Řidiči nákladní a autobusové dopravy musí dodržovat dopravní předpisy, udržovat svá vozidla v dobrém technickém stavu a dbát na bezpečnost a pohodlí svých pasažérů nebo nákladu.

Silné stránky
Řidič nákladní a autobusové dopravy by měl mít vynikající řidičské schopnosti a znalosti dopravních předpisů. Důležitá je také schopnost udržovat klid a soustředit se i v náročných situacích na silnici. Silné stránky zahrnují dobrou fyzickou kondici, schopnost efektivního plánování trasy, dobré komunikační dovednosti pro interakci s cestujícími nebo případnými zákazníky a schopnost rychlého rozhodování.

Zkušenosti
Pro práci řidiče nákladní a autobusové dopravy je obvykle vyžadováno řidičské oprávnění příslušné kategorie, například skupina C pro nákladní dopravu nebo skupina D pro autobusovou dopravu. Důležité je také mít odpovídající pracovní zkušenosti a dobrý pracovní záznam. Řidiči by měli mít také základní technické znalosti vozidel a schopnost provádět základní údržbu a opravy v případě potřeby. Další důležité dovednosti zahrnují navigační schopnosti, základy zákona o silniční dopravě a povinného pojištění a schopnost vyrovnávat se s různými silničními podmínkami.

Pracovní doba
Pracovní doba řidiče nákladní a autobusové dopravy je často flexibilní a závisí na potřebách dopravní společnosti.

Řidič osobních a malých dodávkových automobilů

Úvod do profese
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů je odpovědný za přepravu osob nebo malých nákladů z místa na místo. Tato práce vyžaduje bezpečnou a spolehlivou jízdu, dodržování předpisů silničního provozu a pečlivé zacházení s vozidlem. Řidiči těchto vozidel často pracují pro taxi služby, dopravní společnosti, doručovací služby nebo mohou být samostatně zaměstnáni.

Silné stránky
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů by měl mít vynikající řidičské schopnosti a znalosti silničního provozu. Důležitou vlastností je schopnost udržovat klid a koncentraci i v různých dopravních situacích. Silné stránky zahrnují také spolehlivost, důkladnost a schopnost efektivně plánovat trasu a dodržovat časové rozvrhy. Dobrá komunikace s cestujícími nebo zákazníky je také důležitá, zejména pokud se jedná o poskytování taxi nebo doručovacích služeb.

Zkušenosti
Pro práci řidiče osobních a malých dodávkových automobilů je obvykle vyžadováno řidičské oprávnění skupiny B a dobrá řidičská historie. Předchozí zkušenosti s řízením automobilů jsou výhodou, zejména pokud jde o práci v dopravních nebo doručovacích službách. Důležité dovednosti zahrnují schopnost navigace pomocí GPS nebo jiných navigačních systémů, schopnost efektivně plánovat trasu a znalost základní údržby vozidla. Řidiči by také měli být obeznámeni s předpisy silničního provozu a bezpečnostními postupy.

Pracovní doba
Pracovní doba řidiče osobních a malých dodávkových automobilů se může lišit v závislosti na zaměstnavateli a typu práce.

Řidič tramvaje

Úvod do profese
Řidič tramvaje je odpovědný za bezpečnou a spolehlivou dopravu cestujících tramvají po městských trasách. Jejich role spočívá v řízení tramvaje, dodržování předpisů a zajištění pohodlné jízdy pro cestující. Řidiči tramvají často pracují ve veřejných dopravních podnicích a jsou důležitou součástí městské hromadné dopravy.

Silné stránky
Řidič tramvaje by měl mít vynikající řidičské schopnosti a znalosti provozu na tramvajových tratích. Důležitou vlastností je schopnost udržovat klid a koncentraci při řízení tramvaje i v rušném městském provozu. Silné stránky zahrnují také dobrou komunikaci s cestujícími, schopnost pracovat pod tlakem a rychle reagovat na neočekávané situace. Další důležitou vlastností je zodpovědnost a pečlivost při dodržování bezpečnostních postupů.

Zkušenosti
Pro práci řidiče tramvaje je obvykle vyžadováno řidičské oprávnění skupiny B a zvláštní oprávnění pro řízení tramvají. Předchozí zkušenosti s řízením ve veřejné dopravě nebo tramvají jsou výhodou. Důležité dovednosti zahrnují schopnost sledovat a dodržovat jízdní řády, znalost tras a zastávek, a schopnost reagovat na případné poruchy nebo situace, které by mohly ovlivnit průběh jízdy. Řidiči tramvají by měli být obeznámeni s provozními předpisy pro tramvaje a bezpečnostními postupy.

Pracovní doba
Pracovní doba řidiče tramvaje se obvykle řídí provozními potřebami města a dopravního podniku. Jejich práce často zahrnuje práci ve směnném režimu, který může zahrnovat ranní, odpolední a noční směny.

Skladník

Úvod do profese
Skladník je pracovník, který se specializuje na správu a organizaci skladových prostorů a pohyb zboží. Jeho hlavním úkolem je přijímat, přepravovat, uskladňovat a distribuovat zboží ve skladu. Skladník také zajišťuje správné označování a evidence skladovaného zboží a spolupracuje s ostatními členy týmu pro zajištění plynulého chodu skladu.

Silné stránky
Skladník by měl mít vynikající organizační schopnosti a schopnost pracovat v prostředí s různými skladovými jednotkami. Musí být schopný efektivně plánovat a organizovat skladové prostory, aby bylo zboží snadno přístupné a minimalizovaly se chyby při expedici. Důležité je také mít fyzickou zdatnost a schopnost manipulovat s různými typy zboží a vykonávat fyzicky náročnou práci. Spolehlivost, pečlivost a schopnost pracovat v týmu jsou také klíčové.

Zkušenosti
Skladník by měl mít předchozí zkušenosti s prací ve skladu nebo logistice, což zahrnuje znalosti o procesech přijímání a expedice zboží, inventurních postupech a způsobech uskladňování zboží. Důležité dovednosti zahrnují schopnost používat skladové systémy a technologie, například čtečky čárových kódů nebo skladové software. Skladník by měl také mít dobré komunikační schopnosti pro spolupráci s ostatními členy týmu a schopnost dodržovat bezpečnostní předpisy a postupy pro práci ve skladu.

Pracovní doba
Pracovní doba skladníka se obvykle řídí provozními hodinami společnosti. Může zahrnovat směnnou pracovní dobu včetně ranních, odpoledních a nočních směn, zejména v případech, kdy je sklad v provozu nepřetržitě.

Strojvedoucí

Úvod do profese
Strojvedoucí je odborník, který se specializuje na řízení a provozování železničních nebo tramvajových vozidel. Jeho hlavním úkolem je zajištění bezpečné a spolehlivé dopravy cestujících a nákladu. Strojvedoucí má zodpovědnost za řízení vlaku, sledování signalizace, dodržování předpisů a bezpečnostních opatření, a také za reakci na případné mimořádné události nebo poruchy.

Silné stránky
Strojvedoucí by měl mít vynikající znalost technických aspektů železničního nebo tramvajového provozu. Důležité je mít pevné nervy, schopnost zachovat klid a dobrou reakční schopnost ve stresových situacích. Strojvedoucí musí být zodpovědný a pečlivý, přičemž dodržování bezpečnostních předpisů je na prvním místě. Dobrá fyzická kondice a schopnost dlouhodobé koncentrace jsou také důležité.

Zkušenosti
Strojvedoucí by měl mít předchozí zkušenosti s řízením železničních nebo tramvajových vozidel. Důležité dovednosti zahrnují schopnost rozpoznat a interpretovat signály, porozumět předpisům železničního provozu a být obeznámen s technickými aspekty vozidla. Strojvedoucí musí také mít schopnost komunikovat s dispečery a ostatními členy posádky a případně reagovat na nouzové situace. Znalost bezpečnostních a prvních záchranných opatření je rovněž nezbytná.

Pracovní doba
Pracovní doba strojvedoucího se obvykle řídí provozními hodinami dopravních společností. Vzhledem k povaze práce může zahrnovat směnnou pracovní dobu včetně ranních, odpoledních, nočních směn a případně i víkendů.

Tranzitér

Úvod do profese
Tranzitér je pracovník, který se specializuje na organizaci a sledování přepravy zboží mezi různými destinacemi. Jeho hlavním úkolem je zajištění plynulého průběhu tranzitních procesů, včetně přijímání zboží, jeho správy, skladování, přepravy a předání dalším přepravním společnostem. Tranzitér pracuje často v mezinárodním prostředí a spolupracuje s různými dodavateli a přepravními partnery.

Silné stránky
Tranzitér by měl mít vynikající organizační schopnosti a schopnost pracovat v dynamickém a rychle se měnícím prostředí. Důležité je také mít dobré analytické a logistické schopnosti pro plánování optimálních tras a časových rozvrhů pro tranzitní zásilky. Znalost mezinárodních přepravních předpisů a dokumentace je nezbytná. Tranzitér musí být spolehlivý, pečlivý a schopný pracovat pod tlakem, přičemž dodržování termínů a sledování zásilek je klíčové.

Zkušenosti
Tranzitér by měl mít předchozí zkušenosti v oblasti logistiky, přepravy nebo tranzitního managementu. Důležité dovednosti zahrnují schopnost efektivně komunikovat s různými dodavateli, přepravními společnostmi a celními orgány. Tranzitér by měl být obeznámen s používáním softwaru pro sledování a správu tranzitních zásilek a mít schopnost efektivně využívat informační systémy a elektronickou komunikaci. Znalost celních a dovozních postupů a předpisů je také výhodou.

Pracovní doba
Pracovní doba tranzitéra se obvykle řídí provozními hodinami přepravních společností a celních úřadů. Může zahrnovat směnnou pracovní dobu včetně ranních, odpoledních a nočních směn, zejména pokud se jedná o mezinárodní přepravu.

Výpravčí

Úvod do profese
Výpravčí je klíčovou osobou ve železničním provozu, která má na starosti správný a bezpečný průběh přepravy vlaků. Jejich hlavním úkolem je ovládání návěstidel, výhybek a signalizačního zařízení, přičemž sledují a řídí pohyb vlaků na kolejích. Výpravčí spolupracují s ostatními členy železničního personálu a dispečery a zajišťují správné informování a pokyny pro strojvedoucí a cestující.

Silné stránky
Výpravčí by měl být zodpovědný a pečlivý, přičemž dodržování bezpečnostních předpisů a přesnost jsou nezbytné. Musí mít schopnost zachovat klid a dobrou reakční schopnost ve stresových situacích. Výpravčí by měl mít dobré komunikační dovednosti a schopnost efektivně pracovat v týmu. Důležitá je také schopnost analyzovat a interpretovat informace a rychle se rozhodovat.

Zkušenosti
Výpravčí by měl mít předchozí zkušenosti v oblasti železničního provozu, ideálně ve funkci pomocného výpravčího. Důležité dovednosti zahrnují schopnost rozpoznat a interpretovat návěstidla, signalizační zařízení a jízdní řády. Výpravčí by měl být obeznámen s technickými aspekty kolejové dopravy a mít znalost předpisů a postupů týkajících se železničního provozu. Schopnost práce s počítačem a elektronickými systémy je také důležitá.

Pracovní doba
Pracovní doba výpravčího se obvykle řídí provozními hodinami železničních společností. Vzhledem k nepřetržitému provozu může zahrnovat směnnou pracovní dobu, včetně ranních, odpoledních, nočních směn a případně i víkendů.

Nabídky práce

Místo výkonu práce: Ostrov u Karlových Varů Popis pracovní pozice: Připojte se k našemu týmu jako obsluha šicího stroje nebo šička! Hledáme zručné a spolehlivé

Zjistit víc »

Místo výkonu práce: Ostrov u Karlových Varů Popis pracovní pozice: Připojte se k našemu týmu jako obsluha šicího stroje nebo šička! Hledáme zručné a spolehlivé

Zjistit víc »

Místo výkonu práce: Ostrov u Karlových Varů Popis pracovní pozice: Hledáme šikovnou a zkušenou šičku do našeho týmu v Ostrově u Karlových Varů. Pokud máte

Zjistit víc »

Máte rádi dynamické pracovní prostředí a nebojíte se fyzické práce? Připojte se k našemu týmu na letišti Václava Havla v Praze jako pracovník nakládky a

Zjistit víc »

Hledáme nové členy do našeho týmu na pozici Manipulant zavazadel na letišti! Popis pozice:Jste fyzicky zdatní a nebojíte se náročné práce? Chcete pracovat v dynamickém

Zjistit víc »

Popis pozice Hledáme zodpovědného a fyzicky zdatného pracovníka na pozici Pracovník nakládky a vykládky letadel. Vaší hlavní náplní práce bude efektivní nakládka a vykládka letadel,

Zjistit víc »

Novinky z blogu