arwa.cz

Dřevařská výroba a nábytkářství

Dřevařská výroba a nábytkářství

Dřevařská výroba a nábytkářství

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru dřevařská výroba a nábytkářství. Tento sektor je zásadní pro zpracování dřeva a výrobu kvalitního nábytku, který obohacuje naše domovy a pracovní prostředí. Jestliže máte vášeň pro práci s dřevem a toužíte po kariéře v oblasti dřevařství a nábytkářství, naše stránka vám poskytne užitečné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Naše stránka vám umožní získat přehled o různých povoláních v sektoru dřevařské výroby a nábytkářství, abyste mohli naplno rozvinout svůj potenciál a dosáhnout úspěchu ve své profesní dráze.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minuty čtení

Bednář a obalář

Úvod do profese
Bednář a obalář je odborník specializující se na výrobu a úpravu beden a obalů pro různé účely. Jejich práce zahrnuje výrobu a montáž beden, přizpůsobení obalů specifickým požadavkům zákazníka, ochranu a balení zboží, a to v souladu s předepsanými normami a postupy.

Silné stránky

 • Manuální zručnost: Bednář a obalář by měl mít dobré manuální dovednosti pro práci s dřevem, nástroji a stroji výrobní linky.
 • Technické znalosti: Znalost materiálů, technik a postupů výroby beden a obalů, včetně jejich skladování a přepravy.
 • Preciznost a pečlivost: Schopnost pracovat s přesností a důkladností při měření, řezání a montáži beden a obalů.
 • Kreativita: Schopnost navrhovat a přizpůsobovat obaly různým typům zboží, přičemž je nutné zohlednit estetické, funkční a ochranné aspekty.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost komunikovat s klienty a spolupracovat s týmem, aby se zajistilo správné pochopení a splnění požadavků zákazníka.

Zkušenosti

 • Praxe v oblasti bednářství a obalářství s důrazem na výrobu a úpravu beden a obalů.
 • Znalost různých materiálů používaných pro výrobu obalů, včetně dřeva, lepenky, plastu apod.
 • Dovednost číst a interpretovat technické výkresy a specifikace obalů.
 • Zkušenosti s používáním nástrojů a strojů pro řezání, ohýbání a spojování materiálů.
 • Znalost hygienických a bezpečnostních standardů v oblasti obalářství.
 • Schopnost pracovat s počítačem a využívat software pro návrh obalů.

Pracovní doba

Pracovní doba bednáře a obaláře se obvykle řídí podle pracovních hodin daného podniku nebo výrobního zařízení. V závislosti na povaze a rozsahu práce může být vyžadována také práce ve směnném režimu, například v případech, kdy je potřeba zajištění nepřetržité produkce nebo výroby obalů na zakázku.

Čalouník

Úvod do profese
Čalouník je odborník v oblasti čalounictví, který se zabývá úpravou a renovací nábytku, sedadel, stěn, a dalších předmětů pomocí různých typů materiálů a technik čalounění. Jejich prací je vytvořit esteticky příjemné a pohodlné povrchy, které zlepšují vzhled a pohodlí prostorů.

Silné stránky

 • Kreativita: Schopnost navrhovat a vytvářet jedinečné čalounické projekty a přizpůsobit se individuálním požadavkům klientů.
 • Manuální zručnost: Dovednost pracovat s různými materiály, nástroji a stroji potřebnými pro čalounické práce.
 • Detailní pozornost: Schopnost pracovat s precizností a pečlivostí, aby byly výsledky čalounění kvalitní a bezchybné.
 • Estetické cítění: Schopnost vyhodnotit vhodné kombinace barev, vzorů a materiálů pro dosažení harmonického a atraktivního vzhledu čalouněného nábytku.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost porozumět požadavkům klientů a efektivně komunikovat s týmem čalouníků a dalšími profesionály.

Zkušenosti

 • Zkušenost s čalounickými technikami a postupy, včetně vybírání vhodných materiálů, přípravy povrchu, natahování a připevňování látek.
 • Dovednost používat čalounické nástroje a stroje, jako jsou šicí stroje, hřebíkovnice, lepidla a nůžky.
 • Znalost různých typů čalounických materiálů, jako jsou tkaniny, kůže, umělé materiály, a schopnost vybrat ten nejvhodnější pro konkrétní projekt.
 • Schopnost číst a interpretovat návrhy a technické výkresy čalounických prací.
 • Zkušenost s opravami a renovacemi čalouněného nábytku a schopnost pracovat s historickými kusy.

Pracovní doba
Pracovní doba čalouníka se obvykle řídí pracovními hodinami a potřebami zákazníků. Mohou se vyskytovat různé směny, včetně ranních, odpoledních a nočních směn, aby se vyhovělo termínům a požadavkům projektů. Pracovní doba může být buď plný úvazek nebo částečný úvazek, v závislosti na potřebách a kapacitě čalounického podniku.

Dekoratér

Úvod do profese
Dekoratér je odborník v oblasti výtvarného a estetického designu, který se specializuje na vytváření a realizaci dekorativních prvků a prostorových aranžmá v různých prostředích. Jeho práce spočívá v navrhování, plánování a provedení dekorací interiérů, exteriérů, veletrhů, výstav a dalších prostorových událostí.

Silné stránky

 • Kreativita: Schopnost přicházet s originálními nápady a koncepty pro dekorace, které budou přesně vyhovovat potřebám a požadavkům zákazníka.
 • Estetické cítění: Schopnost vnímat a porozumět různým estetickým stylům, barevným kombinacím, materiálům a jejich vzájemnému doplňování pro dosažení harmonického vzhledu.
 • Detailní orientace: Schopnost věnovat pozornost drobným detailům a preciznosti při aplikaci dekorativních prvků a aranžmá, aby byl dosažen profesionální a dokonale vyhotovený výsledek.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost komunikovat s klienty, architekty a dalšími členy týmu a efektivně porozumět jejich přáním a požadavkům.
 • Organizační schopnosti: Schopnost plánovat a koordinovat práci v rámci projektů, včetně dodržování časových termínů a rozpočtu.

Zkušenosti

Praxe v oblasti dekorace interiérů a exteriérů, včetně různých prostorových událostí, jako jsou svatby, veletrhy, výstavy apod. Znalost různých dekorativních technik, materiálů a jejich aplikace (např. malování, tapetování, aranžování květin, použití dekorativních prvků atd.). Schopnost pracovat s různými nástroji a technologiemi pro výrobu a instalaci dekorativních prvků. Znalost aktuálních trendů v designu a dekoraci, aby mohl nabídnout moderní a inovativní přístup ve své práci. Dobré porozumění prostorovým konceptům, barevným teoriím a principům designu.

Pracovní doba
Pracovní doba dekoratéra se často přizpůsobuje potřebám projektů, ve kterých pracuje. Může zahrnovat práci ve standardních pracovních hodinách od pondělí do pátku, ale také práci o víkendech, večerech a svátcích, zejména při realizaci velkých akcí nebo významných projektů. Flexibilita a připravenost pracovat podle potřeby jsou v tomto povolání důležité.

Dělník v dřevozpracující výrobě

Úvod do profese
Dělník v dřevozpracující výrobě je zaměstnán v průmyslovém odvětví zpracování dřeva. Jeho hlavním úkolem je pomoc při výrobě různých dřevěných výrobků, jako jsou nábytek, obaly, podlahy, dveře a další.

Silné stránky

 • Fyzická zdatnost: Práce v dřevozpracujícím průmyslu často vyžaduje fyzicky náročné činnosti, jako je zdvihání a manipulace s těžkými dřevěnými materiály.
 • Manuální zručnost: Důležitá je schopnost manipulovat s různými nástroji a stroji používanými při zpracování dřeva, jako jsou pily, frézky, brusky a další.
 • Důraz na kvalitu: Schopnost pracovat s precizností a dbát na kvalitu výsledného produktu.
 • Týmový hráč: Důležité je umět spolupracovat s ostatními členy týmu a řídit se pokyny nadřízených.
 • Bezpečnost práce: Dodržování bezpečnostních pravidel a ochrana zdraví je klíčová v dřevozpracujícím průmyslu.

Zkušenosti

 • Praxe v oboru dřevozpracujícího průmyslu a zkušenosti s různými pracovními postupy a technikami používanými při výrobě a opravách dřevěných výrobků.
 • Dovednost číst technické výkresy a plány pro správné provedení práce.
 • Znalost různých druhů dřeva, jejich vlastností a způsobů manipulace a zpracování.
 • Zkušenost s používáním truhlářských nástrojů a strojů, jako jsou pily, frézky, brusky, hoblíky a další.
 • Schopnost řešit jednoduché problémy a provádět základní údržbu strojů a zařízení v dřevozpracující výrobě.

Pracovní doba
Směnnost a pracovní doba v dřevozpracujícím průmyslu se mohou lišit v závislosti na konkrétních pracovních podmínkách a zaměstnavateli. Obvykle se pracuje ve dnech v pracovním týdnu, a to buď na jednu směnu, dvě směny nebo i ve vícesměnném provozu. Pracovní doba může zahrnovat i práci o víkendech a svátcích, zejména v případech, kdy je potřeba dodržet termíny výroby nebo při rozšířené produkci.

Dělník v nábytkářské výrobě

Úvod do profese
Dělník v nábytkářské výrobě je zaměstnán v průmyslu výroby nábytku. Jeho hlavním úkolem je asistovat při výrobě různých druhů nábytku, jako jsou stoly, židle, skříně, postele a další.

Silné stránky

 • Manuální zručnost: Důležitá je schopnost pracovat s různými nástroji a stroji používanými v nábytkářské výrobě, jako jsou pily, vrtačky, hoblovky a brusky.
 • Fyzická zdatnost: Práce v nábytkářském průmyslu může vyžadovat zdvihání těžkých materiálů a pohyb ve výrobním prostoru.
 • Pozornost k detailům: Schopnost věnovat se drobným detailům a dbát na kvalitu a estetiku výsledného nábytku.
 • Schopnost práce v týmu: Důležité je umět spolupracovat s ostatními členy týmu a dodržovat pokyny nadřízených.
 • Zodpovědnost: Schopnost pracovat efektivně a zodpovědně, dodržovat termíny výroby a přesné plánování práce.

Zkušenosti

 • Praxe v oboru nábytkářské výroby a zkušenosti s různými pracovními postupy a technikami používanými při výrobě nábytku.
 • Dovednost číst technické výkresy a plány pro správné provedení práce.
 • Znalost různých druhů dřeva a materiálů používaných při výrobě nábytku.
 • Zkušenost s ručním i strojním zpracováním dřeva, včetně řezání, broušení, hoblování a skládání.
 • Schopnost provádět základní údržbu nářadí a strojů v nábytkářské výrobě.

Pracovní doba
Směnnost a pracovní doba v nábytkářské výrobě se mohou lišit v závislosti na konkrétním zaměstnavateli a potřebách výroby. Obvykle se pracuje ve dnech v pracovním týdnu, a to buď na jednu směnu nebo i ve dvousměnném provozu. Pracovní doba může být pravidelná od rána do odpoledne, ale v závislosti na objednávkách a výrobních termínech může být nutná i práce o víkendech a večerech.

Designér nábytku

Úvod do profese
Designér nábytku je kreativní profesionál, který se specializuje na navrhování a vytváření esteticky příjemného, funkčního a inovativního nábytku. Jejich role spočívá v kombinaci estetiky, ergonomie a praktičnosti při vytváření designů, které jsou přizpůsobeny potřebám a vkusu zákazníků. Designéři nábytku mohou pracovat pro nábytkové společnosti, designové studia nebo jako samostatní profesionálové.

Silné stránky
Designér nábytku by měl mít silný estetický cítění a schopnost vnímat a porozumět aktuálním designovým trendům. Důležité je také kreativní myšlení a schopnost přinášet inovativní a originální nápady. Designér by měl být orientovaný na detail a mít schopnost pracovat s různými materiály a technologiemi. Důležité je také schopnost komunikovat a spolupracovat s týmem a přizpůsobit se potřebám zákazníka.

Zkušenosti
Pro práci designéra nábytku je vhodné mít vzdělání v oboru designu, interiérového designu nebo oboru souvisejícím s nábytkem. Důležité je také mít zkušenosti s používáním designových softwarů a znalost různých výrobních procesů nábytku. Designér by měl být schopen pracovat s 2D i 3D vizualizacemi a mít schopnost převést své návrhy do technických výkresů pro výrobu. Zkušenosti s prototypováním a testováním nábytku jsou také výhodou.

Pracovní doba
Pracovní doba designéra nábytku se obvykle řídí standardní pracovní dobou, ale může se lišit v závislosti na projektech a termínech dodání. Designéři mohou pracovat jak v kanceláři, tak i na vzdálenosti a často mají flexibilitu ve svém pracovním prostředí.

Dřevařský a nábytkářský technolog

Úvod do profese

Dřevařský a nábytkářský technolog je odborník v oblasti dřevařství a nábytkářství, který se zabývá technickými aspekty výroby dřevěných výrobků a nábytku. Jejich úkolem je zajistit efektivní výrobní proces, správné využití materiálů a technologií a zajištění kvalitního výsledku.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Dřevařský a nábytkářský technolog by měl mít hluboké znalosti o vlastnostech dřeva, výrobních postupech, materiálech, technologiích a návrhu nábytku.
 • Analytické a problémové řešení: Schopnost analyzovat a řešit technické problémy výroby, optimalizovat procesy a navrhovat efektivní řešení.
 • Kreativita a design: Schopnost přinášet inovativní nápady a návrhy, sledovat moderní trendy v oblasti designu a aplikovat je do výrobního procesu.
 • Organizační dovednosti: Schopnost plánovat, koordinovat a řídit výrobní proces, spravovat materiály, sledovat časové a rozpočtové limity.

Zkušenosti

 • Znalost technologií a výrobních postupů v dřevařství a nábytkářství.
 • Praxe s využitím CAD software pro návrh nábytku a technické výkresy.
 • Zkušenosti s vedením a koordinací výrobního týmu.
 • Schopnost číst a interpretovat technické výkresy a specifikace.
 • Znalost kvalitních standardů a postupů pro výrobu dřevěných výrobků a nábytku.
 • Schopnost řídit a optimalizovat výrobní procesy s důrazem na kvalitu, náklady a čas.

Pracovní doba
Pracovní doba dřevařského a nábytkářského technologa se obvykle řídí podle pracovních hodin daného podniku nebo výrobního zařízení.

Ladič pian

Úvod do profese
Ladič pian je odborník specializující se na ladění a údržbu pian. Jeho hlavním úkolem je zajistit, aby piano mělo správnou intonaci a ladění, což je zásadní pro dosažení optimálního zvuku nástroje.

Silné stránky

 • Absolutní sluch: Schopnost rozpoznat a reprodukovat přesné tóny a ladění pian bez použití ladícího zařízení.
 • Technické dovednosti: Zkušenost s laděním pian a schopnost pracovat s ladícím klíčem a dalšími potřebnými nástroji.
 • Detailní orientace: Schopnost věnovat pozornost drobným rozdílům v intonaci a ladění pian a upravit je, aby dosáhlo ideálního zvuku.
 • Komunikační schopnosti: Schopnost komunikovat s klienty a porozumět jejich požadavkům a preferencím v rámci ladění pian.
 • Cit pro hudbu: Porozumění hudební teorii a estetickým principům, které ovlivňují zvuk a výkon pian.

Zkušenosti

 • Praxe v ladění pian a údržbě hudebních nástrojů.
 • Znalost struktury a fungování pian, včetně klaviatury, strun, pedálů a dalších součástí.
 • Schopnost diagnostikovat a opravit drobné problémy s pianem, jako je například oprava kláves nebo strun.
 • Znalost hudební teorie a harmonie pro porozumění vzájemného vztahu mezi tóny a laděním.
 • Vynikající sluch a schopnost slyšet jemné rozdíly v tónech a intonaci.

Pracovní doba
Pracovní doba ladiče pian může být různorodá. Někteří ladiči pracují jako nezávislí profesionálové a jejich pracovní doba je flexibilní podle potřeb klientů. Další ladiči mohou být zaměstnáni ve hudebních obchodech, koncertních síních nebo hudebních institucích a pracovat ve standardních pracovních hodinách. Nicméně, ladič pian může být často vyzván k práci i mimo běžnou pracovní dobu.

Montér nábytku a kuchyní

Úvod do profese
Montér nábytku a kuchyní je odpovědný za montáž a dodání nábytku a kuchyní, instalaci elektrických zařízení a spotřebičů a práci ve firmách zaměřených na nábytkářské, kuchyňské a stěhovací služby.

Silné stránky
Kandidát na pozici montéra nábytku a kuchyní by měl mít manuální zručnost a zájem o práci s dřevem a dalšími materiály. Důležitá je také schopnost přesné práce, pečlivost a preciznost při montáži nábytku a kuchyní. Kromě toho je nutné být fyzicky zdatný a být schopen pracovat v týmu.

Zkušenosti
Kandidát by měl mít zkušenosti s montáží nábytku a kuchyní a znalosti v oblasti elektrických zařízení a spotřebičů. Důležitá je také znalost materiálů a nástrojů potřebných pro práci v této profesi. Komunikační schopnosti a schopnost vyřešit problémy jsou také velmi důležité pro tuto práci.

Pracovní doba
Práce je obvykle ve dvousměnném provozu, může však vyžadovat práci o víkendech a svátcích. Pracovní doba se může lišit v závislosti na zakázkách a potřebách zákazníků.

Pracovník výroby matrací

Úvod do profese
Pracovník výroby matrací je zaměstnán v průmyslu výroby matrací. Jeho hlavním úkolem je podílet se na výrobě matrací v souladu s přesnými specifikacemi a standardy kvality. Pracuje ve výrobních halách a provádí různé fáze výrobního procesu.

Silné stránky

 • Fyzická zdatnost: Práce výroby matrací může vyžadovat zvedání těžkých materiálů, manipulaci s velkými matracemi a pohyb ve výrobním prostoru.
 • Detailní pozornost: Schopnost věnovat se detailům a sledovat přesná technická pravidla a postupy pro výrobu matrací.
 • Manuální zručnost: Dovednost pracovat s různými nástroji a stroji používanými v procesu výroby matrací.
 • Spolehlivost: Schopnost pracovat efektivně, dodržovat stanovené termíny a pracovní postupy.
 • Schopnost práce v týmu: Důležité je umět spolupracovat s ostatními členy týmu a dodržovat pokyny nadřízených.

Zkušenosti

 • Zkušenost s prací ve výrobním prostředí, ideálně ve výrobě matrací nebo v oboru textilního zpracování.
 • Dovednost číst technické výkresy a instrukce pro výrobu matrací.
 • Znalost materiálů používaných při výrobě matrací, včetně různých typů pěn, pružin a potahů.
 • Zkušenost s používáním strojů a nástrojů používaných při výrobě matrací, například řezacích strojů, lepidel a šicích strojů.
 • Znalost základních postupů kvality a kontrolních procesů v průmyslové výrobě.

Pracovní doba
Pracovní doba a směnnost výroby matrací se mohou lišit v závislosti na konkrétním zaměstnavateli a potřebách výroby. Obvykle se pracuje v rámci pracovního týdne, a to buď na jednu směnu nebo i ve dvousměnném režimu.

Tesař

Úvod do profese
Tesař je odborník v oblasti dřevařského řemesla, který se specializuje na stavbu a opravy dřevěných konstrukcí. Jeho práce zahrnuje zpracování dřeva, montáž a instalaci dřevěných prvků a konstrukcí, jako jsou stropy, podlahy, okna, dveře, schody a další.

Silné stránky

 • Manuální zručnost: Tesař by měl mít dobré manuální dovednosti a schopnost pracovat s různými nástroji a zařízeními používanými při zpracování dřeva.
 • Technické znalosti: Tesař by měl mít znalosti o vlastnostech dřeva, stavebních materiálech a postupech používaných při stavbě a opravách dřevěných konstrukcí.
 • Přesnost a preciznost: Schopnost pracovat s důrazem na detaily a provádět přesné měření, řezání a montáž dřevěných prvků.
 • Týmová spolupráce: Schopnost pracovat ve skupině s dalšími řemeslníky, architekty a stavebními profesionály pro dokončení projektů.
 • Kreativita: Schopnost vyřešit problémy a přizpůsobit se různým situacím, které se mohou objevit během stavby.

Zkušenosti

 • Praxe v dřevařském řemesle a stavbě dřevěných konstrukcí.
 • Znalost různých druhů dřeva, jejich vlastností a vhodného použití v různých situacích.
 • Zkušenost s používáním různých nástrojů a strojů, jako jsou pily, hoblíky, frézky a kotoučové pily.
 • Schopnost číst technické výkresy a plány pro přesnou montáž dřevěných konstrukcí.
 • Dovednost provádět měření, řezání, sestavování a finální dokončení dřevěných prvků.

Pracovní doba
Pracovní doba tesaře se obvykle řídí podle požadavků konkrétního stavebního projektu. Pracuje se převážně ve standardních pracovních hodinách, ale mohou se vyskytnout i práce na víkendech nebo večer, zejména při naléhavých projektech. Tesaři mohou pracovat jak samostatně, tak i ve skupině s dalšími řemeslníky a stavebními profesionály.

Truhlář

Úvod do profese
Truhlář je odborník v oblasti zpracování dřeva a výroby nábytku a dalších dřevěných konstrukcí. Jejich práce zahrnuje výrobu, montáž a opravy různých dřevěných prvků, jako jsou skříně, stoly, židle, okna, dveře a další.

Silné stránky

 • Manuální zručnost: Truhlář by měl mít vynikající manuální dovednosti a schopnost pracovat s různými nástroji a stroji používanými při zpracování dřeva.
 • Kreativita a estetické cítění: Schopnost navrhovat a vytvářet jedinečné a esteticky příjemné dřevěné výrobky s ohledem na funkčnost a design.
 • Technické znalosti: Truhlář by měl mít široké znalosti o vlastnostech dřeva, materiálech, technikách spojování dřeva a dalších postupech používaných při výrobě nábytku.
 • Přesnost a detailní práce: Schopnost pracovat s důrazem na detaily, provádět přesné měření, řezání, broušení a finální dokončení dřevěných prvků.
 • Schopnost číst technické výkresy a plány pro přesnou výrobu a montáž nábytku.

Zkušenosti

 • Praxe v oboru truhlářství a zkušenosti s výrobou a montáží dřevěného nábytku.
 • Znalost různých druhů dřeva, jejich vlastností a vhodného použití v různých projektech.
 • Dovednost používat truhlářské nástroje a stroje, jako jsou pilové pily, frézky, hoblovky, vrtačky a další.
 • Schopnost vyrobit a sestavit dřevěné výrobky na základě technických výkresů a plánů.
 • Zkušenosti s povrchovou úpravou dřeva, jako je lakování, barvení, natírání a leštění.

Pracovní doba
Pracovní doba truhláře se obvykle řídí podle potřeb projektu a pracovního místa. Mohou pracovat ve standardních pracovních hodinách, ale mohou se vyskytnout také noční směny, víkendové práce nebo práce na plný úvazek. Pracovní doba se může lišit v závislosti na aktuálních zakázkách a jejich náročnosti.

Nabídky práce

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu.Jako Pracovník ve výrobě budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v Chebu. Pracovní doba:

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti svýrobou či montáží?Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 25 000,- Kč. Budeš

Zjistit víc »

Strojník s nástupem IHNED, mzdou od 26 000,- Kč čistého a UBYTOVÁNÍ nebo zajištění DOJÍŽDĚNÍ Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s obsluhou stroje na

Zjistit víc »

Hledáš práci? Nevadí ti 12 – ti hodinové směny? Krátký dlouhý týden? Nebojíš se v práci ušpinit? Chceš si vydělat pěkné penízky? Tak to máme

Zjistit víc »

Pro našeho významného klienta hledáme vhodné kandidáty na pozici Lakýrníka. Nabízíme možnost stálého zaměstnání s nástupem ihned. Bydlení v rodinném domě v místě pracoviště. Nabízíme:

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s montáží nebo kompletací?Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 20 000,- Kč.

Zjistit víc »

Novinky z blogu