arwa.cz

Ekonomika, administrativa a personalistika 

Ekonomika, administrativa,
personalistika

Vítejte na naší stránce, která poskytuje seznam nejčastějších povolání v oborech ekonomických, administrativních a personálních. Tento sektor se vyznačuje vysokou poptávkou po kvalifikovaných pracovnících, kteří mají široké spektrum znalostí a dovedností. Pokud máte zájem pracovat v této oblasti, naše stránka vám může poskytnout užitečné informace o různých profesích a jejich požadavcích. Díky tomu budete mít možnost získat přehled o tom, jaká povolání jsou v současnosti nejvyhledávanější a jakým směrem byste se měli ubírat, abyste měli co největší šanci na úspěch ve své kariéře.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minut čtení

Administrativní pracovník/ce

Úvod do profese
Administrativní pracovník se podílí na vedení veškeré administrativní agendy společnosti a zajišťuje kompletní správu veškerých firemních dokumentů. Tato práce zahrnuje organizační, provozní a administrativní záležitosti. Administrativní pracovník pracuje v oddělení administrativy podniků ve všech odvětvích a vyžaduje dobré organizační schopnosti, rychlé zpracování dokumentů, práci s Excelem a schopnost efektivně komunikovat s celým týmem.

Silné stránky
Administrativní pracovník s excelentními organizačními schopnostmi je klíčový pro plynulý chod každé firmy. Jejich dovednosti v organizaci a koordinaci schůzek a přijímání návštěv zajišťují efektivitu a profesionální dojem. Dále se vynikající administrativní pracovník projevuje ve své schopnosti psát dopisy podle konkrétních úkolů, vytvářet dodací listy, faktury a celní doklady s precizností a pozorností k detailu.

Zkušenosti
Zkušenosti, dovednosti a znalosti potřebné pro tuto profesi zahrnují schopnost práce s počítačem a znalost práce s kancelářskými programy, včetně Excelu a dalších aplikací. Dále je nutná schopnost psát gramaticky správné texty a efektivně komunikovat s kolegy i obchodními partnery. Pro tuto profesi je důležité mít znalost anglického jazyka a být schopen pracovat v týmu.

Pracovní doba
Směnnost a pracovní dobu stanovuje každá společnost individuálně.


Datový/á analytik/čka

Úvod do profese
Datový analytik se zabývá analýzou informací z databází, zpracováním a vyhodnocením dat a následnou prezentací vedení společnosti nebo příslušnému oddělení. Tato pozice je vhodná pro lidi, kteří mají zájem o práci s daty a mají analytické myšlení.

Silné stránky
Silné stránky datového analytika jsou především analytické myšlení, schopnost práce s daty, znalost programování a zkušenost s databázemi. Důležitá je také schopnost identifikovat trendy a předpovídat budoucí vývoj podniku.

Zkušenosti
Datový analytik by měl mít zkušenosti s analýzou dat, práci s databázemi a programováním. Důležité jsou také znalosti statistiky a matematiky. Datový analytik musí být schopen pracovat s různými nástroji pro analýzu dat a být schopen interpretovat výsledky analýz.

Pracovní doba
Pracovní doba datového analytika může být různá, v závislosti na konkrétních požadavcích zaměstnavatele. Některé pozice mohou být založeny na práci na plný úvazek, jiné mohou být flexibilní a umožňovat práci na částečný úvazek.


Finanční účetní

Úvod do profese
Finanční účetní je zodpovědný za správné vedení účetních záznamů podniku v souladu se zákonnými požadavky. Jeho práce zahrnuje účtování výnosů, nákladů, majetků, závazků, pohledávek a celkových výsledků hospodaření podniku. Finanční účetní je často prvním kontaktním bodem pro řízení společnosti v otázkách týkajících se účetnictví.

Silné stránky
Zkušenost s vedením účetnictví, znalost právních předpisů, pečlivost a preciznost, schopnost komunikovat s lidmi na různých úrovních, schopnost pracovat v týmu, analytické a organizační schopnosti, schopnost řešit problémy a rozhodovat se.

Zkušenosti
Zkušenosti s vedením účetnictví, znalost právních předpisů a daňových zákonů, zkušenosti s mzdovým a závazkovým účetnictvím, znalost finančních výkazů a statistik, schopnost používat účetní software a MS Office.

Pracovní doba
Většinou se jedná o práci na plný úvazek, pracovní dobu lze přizpůsobit podle potřeb a pracovní náplně. Obvykle se pracuje v kanceláři během standardních pracovních hodin, ale mohou nastat situace, kdy je nutné pracovat i v odpoledních hodinách nebo o víkendu.


Mzdová/ý účetní

Úvod do profese
Mzdový účetní se zabývá zpracováním mezd zaměstnanců podle platné legislativy a vedením mzdové evidence a výkaznictví. Je zodpovědný za správu personální databáze, přípravu podkladů pro kontroly úřadů a provádění odvodů příslušným institucím.

Silné stránky
Mzdový účetní by měl být pečlivý, precizní a schopný pracovat s číselnými údaji. Důležité jsou také organizační schopnosti a schopnost pracovat v týmu. Kromě toho by měl mít schopnost orientovat se v platné legislativě a být schopen řešit problémy související se zákony a předpisy.

Zkušenosti
Pro práci mzdového účetního je nezbytné mít vzdělání v oboru účetnictví a zkušenosti s vedením mzdové agendy. Důležité jsou také dobré znalosti právních předpisů v oblasti zaměstnání a sociálního zabezpečení. Mzdový účetní by měl být schopen pracovat s počítačem a měl by mít dobré znalosti práce s programy pro výpočet mezd a DTA soubory.

Pracovní doba
Pracovní doba může být různá v závislosti na konkrétním zaměstnavateli a potřebách firmy. Často se jedná o standardní pracovní dobu, ale může být i odpolední nebo noční směna, zejména u větších firem s kontinuálním provozem.


Personalistka/ta

Úvod do profese
Personalista je odpovědný za administrativní práci v oblasti řízení lidských zdrojů, jako například plánování zaměstnanců, správu mzdové agendy a zadávání veřejných zakázek. Tato profese vyžaduje zkušenosti s administrativními úkoly a základy řízení lidských zdrojů.

Silné stránky
Personalista by měl být pečlivý a precizní v administrativních úkolech. Dále by měl mít znalost mzdového účetnictví a být schopen používat běžné kancelářské aplikace. Také by měl mít dobré komunikační schopnosti a být schopen pracovat v týmu.

Zkušenosti
Personalista by měl mít zkušenosti s administrativními úkoly, mzdovým účetnictvím a základy řízení lidských zdrojů. Dále by měl být schopen používat běžné kancelářské aplikace jako jsou Word, Excel a Outlook a mít dobré znalosti angličtiny.

Pracovní doba
Směnnost a pracovní doba se liší podle zaměstnavatele.


Referent/ka pohledávek a závazků

Úvod do profese
Tato pozice je spojena s vedením účetnictví a soustředí se na sledování pohledávek a závazků ve firmě. Je to klíčová pozice pro udržení finanční stability a řízení rizik spojených s pohledávkami a závazky.

Silné stránky
Osoba pracující na této pozici by měla být detailní a přesná, s dobrými organizačními schopnostmi a schopností řešit problémy. Měla by být schopna pracovat pod tlakem a v souladu s termíny splatnosti faktur.

Zkušenosti
Pro tuto pozici je požadována základní znalost účetnictví a daňové problematiky. Osoba by měla být schopna účtovat všechny faktury, sledovat a aktualizovat seznam neuhrazených pohledávek a vyřizovat upomínky na základě pohledávek společnosti. Důležitou součástí je také posouzení rizika nesplacení závazků a ověřování platební morálky zákazníků.

Pracovní doba
Pracovní doba a směnnost se mohou lišit v závislosti na požadavcích společnosti.


Sekretář/ka

Úvod do profese

Sekretář/ka hraje klíčovou roli v efektivním fungování kanceláře. Je zodpovědná za organizaci a koordinaci každodenních kancelářských aktivit a podporu všech zaměstnanců v administrativních a obchodních činnostech.

Silné stránky
Sekretář/ka by měl/a mít vynikající organizační schopnosti, schopnost plánovat a koordinovat různé úkoly, vynikající komunikační a prezentační schopnosti a být schopen pracovat v týmu.

Zkušenosti
Sekretář/ka by měl/a mít absolvované obchodní nebo administrativní školení a být dobře obeznámen s používáním kancelářských programů. Dále by měl/a mít zkušenosti s organizací a koordinací schůzek a cest, správou kancelářských potřeb a souborů a zkušenosti s tvorbou a úpravou dokumentů.

Pracovní doba
Pracovní doba je obvykle 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, ale může se lišit v závislosti na potřebách firmy. Sekretář/ka může také být v některých případech požádán/a o práci v odpoledních hodinách nebo o víkendech, pokud je to potřeba pro efektivní fungování kanceláře.


Specialista/tka finančního controllingu

Úvod do profese
Specialista finančního controllingu je odpovědný za plánování, řízení a kontrolu podnikových cílů a hospodaření společnosti. Jejich úkolem je analyzovat finanční výkonnost společnosti a pomoci vedení při tvorbě finančního plánu a strategie pro dosažení cílů.

Silné stránky
Kvalitní specialista finančního controllingu by měl mít silné analytické schopnosti, schopnost komunikovat složité finanční informace jasně a srozumitelně pro ostatní, a být schopen pracovat pod tlakem a v souladu s termíny. Dále by měl být obeznámen se základy účetnictví, daňové legislativy a finanční analýzy.

Zkušenosti
Kvalifikace a zkušenosti v oblasti financí, účetnictví a hospodářského řízení jsou v této profesi klíčové. Specialista finančního controllingu by měl být schopen provádět finanční analýzy a plánování, komunikovat s vedením společnosti a podporovat plánování prodeje a řízení nákladových středisek. Dále by měl být obeznámen se základy datové analýzy a s používáním software pro správu finančních dat.

Pracovní doba
Většinou se jedná o práci na plný úvazek v kancelářském prostředí, ale může se vyskytnout potřeba pracovat přes čas a o víkendech při uzávěrce rozpočtu nebo jiných klíčových obdobích.


Nabídky práce

Místo výkonu práce: Ostrov u Karlových Varů Popis pracovní pozice: Připojte se k našemu týmu jako obsluha šicího stroje nebo šička! Hledáme zručné a spolehlivé

Zjistit víc »

Místo výkonu práce: Ostrov u Karlových Varů Popis pracovní pozice: Připojte se k našemu týmu jako obsluha šicího stroje nebo šička! Hledáme zručné a spolehlivé

Zjistit víc »

Místo výkonu práce: Ostrov u Karlových Varů Popis pracovní pozice: Hledáme šikovnou a zkušenou šičku do našeho týmu v Ostrově u Karlových Varů. Pokud máte

Zjistit víc »

Máte rádi dynamické pracovní prostředí a nebojíte se fyzické práce? Připojte se k našemu týmu na letišti Václava Havla v Praze jako pracovník nakládky a

Zjistit víc »

Hledáme nové členy do našeho týmu na pozici Manipulant zavazadel na letišti! Popis pozice:Jste fyzicky zdatní a nebojíte se náročné práce? Chcete pracovat v dynamickém

Zjistit víc »

Popis pozice Hledáme zodpovědného a fyzicky zdatného pracovníka na pozici Pracovník nakládky a vykládky letadel. Vaší hlavní náplní práce bude efektivní nakládka a vykládka letadel,

Zjistit víc »

Novinky z blogu