arwa.cz

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru elektrotechnika. Elektrotechnika je obor, který hraje klíčovou roli ve všech aspektech našeho moderního života, od energetiky až po elektroniku a automatizaci. Jestliže máte zájem o kariéru v oblasti elektrotechniky, naše stránka vám poskytne cenné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru elektrotechniky, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minut čtení

Autoelektrikář

Úvod do profese
Autoelektrikář je specialistou v oblasti elektrických systémů automobilů. Jejich prací je diagnostika, oprava a údržba elektrických součástí a zařízení v automobilech, včetně palubních systémů, osvětlení, klimatizace, zabezpečení a dalších elektronických komponent.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silná znalost elektrotechniky, elektroniky a automobilových systémů a schopnost aplikovat tuto znalost při diagnostice a opravě elektrických problémů.
 • Diagnostické dovednosti: Schopnost identifikovat a analyzovat elektrické poruchy a problémy v automobilech pomocí speciálních diagnostických nástrojů a zařízení.
 • Manuální zručnost: Dovednost pracovat s elektrickými součástmi, kabeláží a připojováním elektrických zařízení v automobilech.
 • Řešení problémů: Schopnost systematicky řešit elektrické poruchy, identifikovat příčiny a provádět opravy s vysokou přesností a spolehlivostí.
 • Komunikace a služby zákazníkům: Dobré komunikační dovednosti pro poradenství zákazníkům, vysvětlení diagnostiky a oprav a poskytování vynikajícího zákaznického servisu.

Zkušenosti

 • Znalost automobilových elektrických systémů, včetně principů fungování, komponent, obvodů a jejich propojení.
 • Dovednost čtení a interpretace elektrických schémat a návodů k obsluze automobilů.
 • Zkušenost s používáním diagnostických nástrojů a zařízení pro identifikaci elektrických poruch.
 • Praxe v diagnostice a opravě různých elektrických problémů, jako jsou zkraty, poruchy světel, nefunkční elektronika atd.
 • Znalost bezpečnostních postupů a předpisů pro práci s elektrickými systémy automobilů.

Pracovní doba
Pracovní doba autoelektrikáře se obvykle řídí otevíracími hodinami autoservisů. Mohou pracovat v různých směnách.

Autotronik

Úvod do profese
Autotronik je specialistou v oblasti elektroniky a automatizace automobilů. Jejich prací je diagnostika, oprava a údržba elektronických systémů, řídících jednotek a senzorů v automobilech, včetně motorového řízení, palivových systémů, brzdových systémů, klimatizace a dalších elektronicky řízených komponent.

Silné stránky

 • Silná technická a elektronická znalost: Široká znalost elektronických systémů a komponentů v automobilech, včetně senzorů, řídících jednotek, kabeláže a propojení.
 • Diagnostické dovednosti: Schopnost používat diagnostická zařízení a software pro identifikaci a analýzu elektronických poruch v automobilech.
 • Manuální zručnost: Dovednost pracovat s elektronickými součástmi, provádět montáž a demontáž, opravy a údržbu elektronických systémů.
 • Analytické a problémové řešení: Schopnost analyzovat a řešit složité elektronické problémy, identifikovat příčiny poruch a provádět opravy s vysokou přesností a spolehlivostí.
 • Aktualizace v technologii: Schopnost učit se a sledovat nové technologie v automobilovém průmyslu, včetně elektronických systémů a jejich aktualizace.

Zkušenosti

 • Znalost automobilových elektronických systémů, včetně principů fungování, komunikace mezi jednotlivými komponenty a diagnostických postupů.
 • Dovednost čtení a interpretace elektronických schémat, technických manuálů a diagnostických kódů.
 • Zkušenost s používáním diagnostických zařízení a software pro identifikaci a řešení elektronických poruch.
 • Praxe v diagnostice a opravě elektronických systémů, včetně programování a aktualizace řídících jednotek.
 • Znalost bezpečnostních postupů a předpisů pro práci s elektronikou v automobilech.

Pracovní doba
Pracovní doba autotronika se obvykle řídí otevíracími hodinami autoservisů. Mohou pracovat v různých směnách.

Elektrikář

Úvod do profese
Elektrikář je odborník v oblasti elektrických instalací, oprav a údržby elektrických systémů ve stavbách, domech, průmyslových zařízeních nebo veřejných prostorech. Jejich prací je instalace elektrických zařízení, opravy elektrických poruch, provádění preventivní údržby a dodržování bezpečnostních standardů.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silná znalost elektrických systémů, elektrotechniky, elektroinstalací a příslušných předpisů.
 • Bezpečnostní povědomí: Schopnost pracovat v souladu s bezpečnostními normami a předpisy a dodržovat bezpečnostní opatření při práci s elektřinou.
 • Diagnostické dovednosti: Schopnost identifikovat a diagnostikovat elektrické poruchy a problémy v rámci elektrických systémů.
 • Manuální zručnost: Dovednost práce s elektrickými součástmi, připojování kabelů, montáž a demontáž elektrických zařízení.
 • Řešení problémů: Schopnost řešit elektrické poruchy, identifikovat příčiny problémů a provádět opravy s vysokou přesností a spolehlivostí.

Zkušenosti

 • Znalost elektrotechniky a elektroinstalací, včetně schopnosti číst a interpretovat elektrické plány a schémata.
 • Zkušenost s instalací a opravou elektrických zařízení, včetně elektrických rozvodů, světel, zásuvek, jističů a dalších komponent.
 • Dovednost používat měřicí nástroje a diagnostická zařízení pro testování a diagnostiku elektrických systémů.
 • Znalost předpisů a bezpečnostních opatření týkajících se práce s elektřinou a ochrany proti úrazu elektrickým proudem.
 • Schopnost provádět kabeláž a připojení elektrických zařízení v souladu s předpisy a normami.

Pracovní doba
Pracovní doba elektrikáře se obvykle řídí potřebami zákazníků a projekty, na kterých pracují. Může zahrnovat standardní pracovní dobu, která je obvykle 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. V některých případech mohou být elektrikáři také povoláni k pohotovostním službám nebo pracovat na základě individuální dohody s klientem.

Elektroinženýr

Úvod do profese
Elektroinženýr je odborník v oblasti elektrotechniky a elektroniky, který se zabývá návrhem, vývojem, implementací a údržbou elektrických systémů a zařízení. Jejich prací je analyzovat potřeby a požadavky klientů, navrhovat a realizovat elektrické systémy v různých oblastech, jako je energetika, průmyslová automatizace, telekomunikace nebo elektromobilita.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silná znalost elektrotechnických principů, elektroniky, systémů řízení a regulace, mikroprocesorů a dalších relevantních oblastí.
 • Analytické a problémové řešení: Schopnost analyzovat a identifikovat potřeby klienta, navrhovat inovativní a efektivní řešení, a také řešit technické problémy a poruchy.
 • Projektové řízení: Schopnost vést a koordinovat projekty, stanovovat cíle, plánovat časové harmonogramy a zajišťovat dodržování rozpočtu.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost efektivní komunikace s týmem, klienty a dalšími zainteresovanými stranami, a předávat technické informace srozumitelným způsobem.
 • Kreativita a inovace: Schopnost přicházet s novými nápady, inovativními přístupy a vylepšeními v oblasti elektrotechniky.

Zkušenosti

 • Znalost elektrotechnických standardů, předpisů a normativů v dané oblasti působnosti.
 • Zkušenost s návrhem a vývojem elektrických systémů, včetně schopnosti vytvořit technickou dokumentaci, výkresy a specifikace.
 • Dovednost v práci s softwarovými nástroji pro simulace a návrh elektrických obvodů a systémů.
 • Zkušenost s využíváním měřicích přístrojů a diagnostických technik pro testování a ověřování správného fungování elektrických systémů.
 • Znalost moderních technologií a trendů v oblasti elektrotechniky, jako je automatizace, IoT (Internet věcí)

Pracovní doba
Pracovní doba elektroinženýra se obvykle řídí pracovními hodinami ve firmách, kde pracují. Může se jednat o standardní pracovní dobu, která je obvykle 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Nicméně, v závislosti na projektu, mohou se vyskytnout situace, kdy je potřeba pracovat v nepřetržitém provozu, a to i ve večerních hodinách nebo o víkendech. Přesná směnnost a pracovní doba mohou být upřesněny v pracovní smlouvě s danou firmou.

Elektromechanik pro silnoproud

Úvod do profese
Elektromechanik pro silnoproud je odborník specializující se na elektrické zařízení a systémy se silnoproudou, jako jsou energetické sítě, elektrické motory, generátory, rozvaděče a další technická zařízení v oblasti elektroenergetiky. Jejich prací je provádět montáže, opravy, údržbu a diagnostiku těchto zařízení, a zajišťovat jejich bezpečný a efektivní provoz.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silná znalost elektrotechniky, elektroniky a mechaniky, a schopnost aplikovat tato technická pravidla a postupy v praxi.
 • Diagnostické dovednosti: Schopnost identifikovat a řešit problémy v elektrických zařízeních a systémech se silnoproudou pomocí diagnostických nástrojů a měření.
 • Manuální zručnost: Schopnost manipulovat s elektromechanickými součástmi, provádět montáže a demontáže zařízení, a pracovat s různými nástroji a vybavením.
 • Bezpečnost práce: Důraz na bezpečnostní postupy a znalost předpisů týkajících se práce se silnoproudem a ochrany proti úrazům elektrickým proudem.

Zkušenosti

 • Zkušenost s montáží, opravami a údržbou elektrických zařízení a systémů se silnoproudou, včetně schopnosti číst technické výkresy a plány.
 • Dovednost v používání diagnostických přístrojů, měřících zařízení a software pro diagnostiku a správné nastavení elektromechanických zařízení.
 • Znalost elektrických předpisů a bezpečnostních standardů týkajících se práce se silnoproudem, a schopnost je aplikovat v praxi.
 • Schopnost provádět kabeláž, připojování a řízení elektromechanických součástí, a také provádět servisní a preventivní údržbu.

Pracovní doba
Pracovní doba elektromechanika pro silnoproud se obvykle řídí pracovními hodinami ve firmách, kde pracují. Může se jednat o standardní pracovní dobu, která je obvykle 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Nicméně, v závislosti na konkrétním projektu nebo potřebě údržby, mohou se vyskytnout situace, kdy je potřeba pracovat mimo standardní pracovní dobu, včetně nočních směn, víkendů a svátků. Přesná směnnost a pracovní doba budou specifikovány v pracovní smlouvě s danou firmou.

Elektromechanik pro slaboproud

Úvod do profese
Elektromechanik pro slaboproud je odborník specializující se na elektrická zařízení a systémy se slaboproudou, jako jsou telekomunikace, počítačové sítě, zabezpečovací systémy, audiovizuální zařízení a další technická zařízení v oblasti elektroniky. Jejich prací je provádět instalace, opravy, údržbu a diagnostiku těchto zařízení a zajišťovat jejich správný a bezproblémový chod.

Silné stránky

 • Elektronické znalosti: Silná znalost elektroniky, signálních systémů a slaboproudých zařízení, a schopnost aplikovat tato technická pravidla a postupy v praxi.
 • Diagnostické dovednosti: Schopnost identifikovat a řešit problémy v elektronických zařízeních a systémech se slaboproudem pomocí diagnostických nástrojů a měření.
 • Manuální zručnost: Schopnost manipulovat s elektronickými součástmi, provádět instalace a demontáže zařízení, a pracovat s různými nástroji a vybavením.
 • Komunikační schopnosti: Schopnost komunikovat s klienty a kolegy, porozumět jejich potřebám a poskytovat jim technickou podporu a rady.
 • Bezpečnost práce: Důraz na bezpečnostní postupy a znalost předpisů týkajících se práce se slaboproudem a ochrany proti úrazům elektrickým proudem.

Zkušenosti
Zkušenost s instalací, opravami a údržbou elektronických zařízení a systémů se slaboproudem, včetně schopnosti číst technické výkresy a plány. Dovednost v používání diagnostických přístrojů, měřících zařízení a software pro diagnostiku a správné nastavení slaboproudých zařízení. Znalost elektronických předpisů a bezpečnostních standardů týkajících se práce se slaboproudem, a schopnost je aplikovat v praxi. Schopnost provádět kabeláž, připojování a řízení elektronických součástí, a také provádět základní programování a konfiguraci systémů se slaboproudem.

Pracovní doba
Pracovní doba elektromechanika pro slaboproud je obvykle stanovena na 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Nicméně, v případě potřeby oprav nebo instalací mimo běžnou pracovní dobu, může být požadována přítomnost v nočních směnách, o víkendech nebo ve svátcích. Přesná směnnost a pracovní doba budou záviset na konkrétním pracovním prostředí a potřebách zaměstnavatele.

Elektromontér

Úvod do profese

Elektromontér se zabývá montáží, instalací, údržbou a opravami energetických, bezpečnostních a osvětlovacích systémů. Je nutná odborná způsobilost v oblasti elektrotechniky a fyzická vytrvalost. Často se také požaduje řidičský průkaz skupiny B.

Silné stránky
Pro tuto profesi je důležitá především odbornost a pečlivost, aby byla práce bezpečná a spolehlivá. Elektromontér by měl mít také dobré komunikační schopnosti, protože bude spolupracovat s jinými profesionály, jako jsou architekti a projektanti. Fyzická zdatnost a schopnost pracovat v týmu jsou také důležité.

Zkušenosti
Elektromontér musí mít odbornou způsobilost v oblasti elektrotechniky, včetně znalostí elektrotechnických zařízení, materiálů a technologií. Musí být schopen provádět testování elektrických zařízení a měření elektroinstalací. Také musí být schopen číst technické výkresy a plány a porozumět jim. Důležitou dovedností je také schopnost pracovat s různými nástroji a stroji.

Pracovní doba
Pracovní doba a směnnost může být různá v závislosti na konkrétní pozici a zaměstnavateli. Většinou se pracuje v klasickém 8 hodinovém režimu, avšak mohou být vyžadovány i noční, víkendové a sváteční směny.

Elektrotechnik dispečer

Úvod do profese
Elektrotechnik dispečer je odborník, který se specializuje na správu a koordinaci elektrických sítí a zařízení. Jeho úkolem je monitorovat elektrickou infrastrukturu, sledovat napěťové a energetické proudy, a provádět nezbytné dispečerské úkony pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrické sítě.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silná znalost elektrických sítí, energetických systémů a zařízení, a schopnost porozumět jejich fungování a provádět technické analýzy.
 • Analytické schopnosti: Schopnost analyzovat data a informace o stavu elektrické sítě, identifikovat problémy a rychle reagovat na případné poruchy nebo výpadky.
 • Organizační dovednosti: Schopnost plánovat a koordinovat činnosti v dispečerském středisku, včetně řízení komunikace mezi různými aktéry a rozhodování o prioritách.
 • Stresová odolnost: Schopnost pracovat v rychlém tempu, v reálném čase reagovat na neočekávané události a udržovat klid i v stresových situacích.
 • Komunikační schopnosti: Schopnost efektivně komunikovat s ostatními členy týmu, energetickými společnostmi, a zákazníky v případě výpadků či potřeby informování o aktuálním stavu sítě.

Zkušenosti

 • Zkušenost s práce v energetickém sektoru, především v oblasti dispečinku nebo provozu elektrických sítí.
 • Dovednost v používání dispečerských systémů a software, které umožňují monitorování a řízení elektrických sítí.
 • Znalost legislativy a bezpečnostních předpisů v oblasti energetiky a elektrotechniky.
 • Schopnost interpretovat a analýzu dat a informací získaných z monitorovacích zařízení a systémů.
 • Znalost principů a postupů pro řízení a rozvádění elektrické energie.

Pracovní doba
Elektrotechnik dispečer pracuje obvykle ve směnném režimu, neboť monitoruje elektrickou síť 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Směny mohou zahrnovat práci ve dne, noci, víkendy i svátky, aby byla zajištěna nepřetržitá dispečerská služba. Pracovní doba je rozdělena na jednotlivé směny o délce obvykle 8 až 12 hodin, přičemž časový rozvrh se může lišit v závislosti na konkrétním provozu a potřebách energetické společnosti.

Obsluha energetických zařízení

Úvod do profese
Obsluha energetických zařízení je zodpovědná za provoz a správu různých energetických zařízení, jako jsou elektrárny, větrné farmy, solární elektrárny nebo vodní elektrárny. Jejich hlavním cílem je zajištění efektivního a bezpečného provozu těchto zařízení a monitorování jejich výkonu.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silné znalosti energetických zařízení, včetně jejich fungování, komponentů a systémů. Schopnost porozumět jejich provozu a provádět základní údržbu a opravy.
 • Bezpečnost a spolehlivost: Důkladná znalost bezpečnostních předpisů a postupů v energetickém odvětví. Schopnost dodržovat předepsané postupy a zajišťovat spolehlivý provoz energetických zařízení.
 • Analytické a řešitelské schopnosti: Schopnost identifikovat a diagnostikovat problémy v energetických zařízeních, vyhledávat řešení a provádět údržbu a opravy zařízení.
 • Komunikace a týmová spolupráce: Schopnost komunikovat s ostatními členy týmu, provozním personálem a nadřízenými. Spolupracovat při provádění údržby, opravách a monitorování výkonu energetických zařízení.
 • Stresová odolnost: Schopnost pracovat v prostředí s vysokým tlakem, rychle reagovat na neočekávané situace a zachovat klid a efektivitu i v náročných podmínkách.

Zkušenosti
Zkušenost s prací v energetickém odvětví, především s provozem a údržbou energetických zařízení. Dovednost v provádění základní údržby, opravách a diagnostice problémů v energetických zařízeních. Znalost bezpečnostních postupů a předpisů v energetickém odvětví. Schopnost používat různé nástroje a měřicí zařízení pro kontrolu a monitorování výkonu energetických zařízení. Znalost elektrických a mechanických systémů spojených s energetickými zařízeními. Dovednost ve čtení a interpretaci technických manuálů a výkresů.

Pracovní doba
Pracovní doba obsluhy energetických zařízení se obvykle řídí provozními potřebami a může být ve formě směnného provozu. To znamená, že pracovníci mohou pracovat ve dne, noci, víkendy i svátcích, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz energetických zařízení. Směny mohou být organizovány na základě potřeb monitorování a údržby, s důrazem na spolehlivý provoz energetických zařízení. Konkrétní směnnost a pracovní doba se mohou lišit v závislosti na provozu a požadavcích dané energetické společnosti.

Průmyslový elektrikář

Úvod do profese
Průmyslový elektrikář je odborník specializující se na elektroinstalace a údržbu elektrických systémů v průmyslovém prostředí. Jejich hlavním úkolem je zajištění bezpečného a efektivního provozu elektrických zařízení ve výrobních halách, továrnách a průmyslových zařízeních.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silné znalosti elektrických systémů, elektroinstalací a průmyslových zařízení. Schopnost číst a interpretovat technické plány, schémata a výkresy.
 • Bezpečnost: Důkladná znalost bezpečnostních předpisů a postupů v průmyslovém prostředí. Schopnost provádět elektroinstalace a údržbu s důrazem na bezpečnost a minimalizaci rizika pro pracovníky.
 • Diagnostické a řešitelské schopnosti: Schopnost identifikovat a diagnostikovat problémy v elektrických systémech, analyzovat poruchy a provádět opravy a údržbu.
 • Dovednosti v elektroinstalacích: Zkušenosti s instalací elektrických rozvodů, osvětlení, výkonových rozvoden a dalších průmyslových elektrických zařízení.
 • Komunikace a spolupráce: Schopnost komunikovat s týmem a dalšími pracovníky v průmyslovém prostředí. Spolupracovat při instalacích, údržbě a opravách elektrických systémů.

Zkušenosti

 • Praxe v průmyslovém elektrooboru, včetně instalací a údržby elektrických systémů.
 • Znalost elektrotechnických předpisů a standardů.
 • Dovednost ve čtení technických plánů a výkresů.
 • Zkušenosti s měřením elektrických parametrů a diagnostikou poruch v elektrických systémech.
 • Schopnost práce s elektroinstalačním materiálem a nástroji.

Pracovní doba
Průmysloví elektrikáři často pracují ve směnném režimu, aby zajišťovali nepřetržitý provoz elektrických systémů v průmyslových prostředích. Směny se mohou lišit v závislosti na provozu a požadavcích konkrétního průmyslového zařízení. Pracovní doba může zahrnovat i noční směny, víkendy a svátky, pokud je to nezbytné pro nepřetržitou výrobu a provoz. Přesná pracovní doba bude stanovena v souladu s potřebami a požadavky zaměstnavatele.

Revizní technik elektrických zařízení

Úvod do profese
Revizní technik elektrických zařízení je odborník, který se specializuje na kontrolu, inspekci a revizi elektrických systémů a zařízení. Jejich hlavním cílem je zajištění bezpečnosti, dodržování předpisů a správného fungování elektrických instalací v různých oblastech, jako jsou průmysl, bytové domy, obchodní budovy apod.

Silné stránky

 • Detailní a pečlivý přístup: Schopnost provádět důkladné kontroly a revize elektrických zařízení s důrazem na správnou funkčnost a bezpečnost.
 • Technické znalosti: Silné znalosti elektrotechniky, elektroinstalací a předpisů v oblasti elektřiny. Schopnost číst a interpretovat technickou dokumentaci, schémata a plány.
 • Znalost předpisů a standardů: Detailní povědomí o platných elektrotechnických předpisech a bezpečnostních normách. Schopnost aplikovat a dodržovat předepsané postupy a směrnice.
 • Komunikační dovednosti: Schopnost komunikovat s klienty, kolegy a dalšími zúčastněnými stranami a předávat jim výsledky revizí a návrhy na zlepšení.
 • Analytické schopnosti: Schopnost identifikovat a diagnostikovat případné nedostatky, poruchy a rizika v elektrických systémech. Navrhovat a implementovat opatření pro jejich odstranění.

Zkušenosti

 • Zkušenosti s prováděním revizí elektrických zařízení a systémů v různých prostředích, včetně průmyslových a obytných budov.
 • Důkladná znalost elektrotechnických předpisů a norem, například ČSN, IEC atd.
 • Praxe v provádění měření a testování elektrických parametrů, kontrole spojů a ochranných zařízení.
 • Schopnost identifikovat potenciální rizika a poruchy v elektrických instalacích a navrhnout vhodná opatření k jejich řešení.
 • Znalost bezpečnostních postupů při práci s elektrickými zařízeními a schopnost používat ochranné prostředky a přístroje.

Pracovní doba
Pracovní doba revizního technika elektrických zařízení se obvykle řídí potřebami klientů a projekty, kterými se zabývá. Může zahrnovat standardní pracovní dobu v rámci pracovního týdne, ale také možnost práce na směny nebo víkendy v závislosti na konkrétních podmínkách a potřebách revizí. Přesná směnnost a pracovní doba budou upřesněny zaměstnavatelem nebo projektem, který je realizován.

Technik výroby baterií

Úvod do profese
Technik výroby baterií je odborník, který se specializuje na výrobní procesy a technologie spojené s výrobou baterií. Jejich hlavním úkolem je zajištění optimálního provozu výrobních zařízení, kontrola kvality výroby a řešení technických problémů ve výrobním procesu baterií.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Silné znalosti v oblasti elektrotechniky, chemie, materiálů a výrobních procesů v souvislosti s bateriemi.
 • Schopnost řešit technické problémy: Dobrá analytická a problémová řešení schopnosti, které umožní identifikovat a vyřešit případné nedostatky nebo problémy ve výrobním procesu.
 • Kvalita a kontrola: Důraz na detaily a schopnost provádět kontrolu kvality ve výrobním procesu a dodržovat předepsané standardy.
 • Organizační dovednosti: Schopnost efektivně plánovat a řídit výrobní proces, koordinovat s ostatními členy týmu a zajistit dodržování stanovených časových limitů.
 • Bezpečnost práce: Znalost a uplatňování bezpečnostních postupů při práci s chemikáliemi a specifickými zařízeními používanými ve výrobě baterií.

Zkušenosti

 • Zkušenosti ve výrobě baterií a práci s výrobními zařízeními, jako jsou míchačky, navařovačky, stříkací stroje atd.
 • Dovednosti v nastavování, údržbě a opravách výrobních strojů a zařízení.
 • Znalost technologických postupů a standardů výroby baterií.
 • Zkušenosti s prací v čistých prostorách a dodržování přísných hygienických a bezpečnostních opatření.
 • Schopnost číst a interpretovat technickou dokumentaci, včetně výkresů, návodů k obsluze a specifikací materiálů.

Pracovní doba
Pracovní doba technika výroby baterií se obvykle řídí pracovními potřebami výrobního provozu. Může zahrnovat standardní pracovní dobu v rámci pracovního týdne, ale také možnost práce na směny nebo víkendy v závislosti na provozních potřebách. Pracovní doba může být upřesněna zaměstnavatelem nebo v souladu s konkrétními projekty a výrobními cykly.

Nabídky práce

Brusič s nástupem IHNED, 200 Kč/hod start mzdy a zajištění UBYTOVÁNÍ Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti sbroušením nebo jsi fyzicky zdatný? Pak hledáme právě

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí v oblasti automobilového průmyslu pracovní poměr orientovaný na budoucnost. Naše společnost byla oceněna a certifikována různými sponzory a institucemi, což dokazuje

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný? Máš rád barvy a lakování? Nemáš problém pracovat na třísměnný provoz? Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s obsluhou vysokozdvižného vozíku nejlépe i s oprávněním k obsluze? Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s montáží nebo kompletací?Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 20 000,- Kč.

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s montáží, řezáním nebo všeobecně s dřevovýrobou?Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od

Zjistit víc »

Novinky z blogu