arwa.cz

Obchod a marketing

Obchod a marketing

Obchod a marketing

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru obchod a marketing. Obchod a marketing jsou klíčovými pilíři úspěšného podnikání a efektivního prodeje produktů a služeb. Tento sektor nabízí širokou škálu zajímavých a perspektivních pracovních příležitostí. Jestliže máte zájem o kariéru v oblasti obchodu a marketingu, naše stránka vám poskytne užitečné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Vítejte na naší stránce, která nabízí ucelený seznam povolání v sektoru Obchod a marketing. Obchod a marketing jsou klíčovými pilíři úspěšného podnikání a efektivního prodeje produktů a služeb. Tento sektor nabízí širokou škálu zajímavých a perspektivních pracovních příležitostí. Jestliže máte zájem o kariéru v oblasti obchodu a marketingu, naše stránka vám poskytne užitečné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Zde najdete seznam povolání jako obchodní zástupce, marketingový manažer, copywriter, digitální marketingový specialista, obchodní analytik a mnoho dalších. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru obchodu a marketingu, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře v oblasti obchodu a marketingu. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru obchodu a marketingu, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře v oblasti obchodu a marketingu.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minut čtení

Aranžér

Úvod do profese
Aranžér je odborník v oblasti vytváření esteticky příjemných a harmonických aranžmá v různých kontextech, jako jsou květinové aranžmá, dekorace prostor, výstavní stánky, scénografie a další. Jeho úkolem je vytvářet prostředí, které oslovuje smysly a vyvolává pozitivní emoce u lidí.

Silné stránky

 • Kreativita a estetické cítění: Schopnost vytvářet poutavé a harmonické aranžmá, vybírat vhodné barvy, tvary, materiály a dekorativní prvky.
 • Znalost rostlin a materiálů: Dobrá znalost květin, rostlin a dekorativních materiálů a schopnost je vhodně kombinovat a využít.
 • Detailní orientace: Schopnost věnovat pozornost malým detailům a dodržovat estetická pravidla při aranžování.
 • Dobré organizační dovednosti: Schopnost plánovat a organizovat svou práci, zajišťovat potřebné materiály a dodržovat časové limity.
 • Komunikační schopnosti: Schopnost spolupracovat s klienty a porozumět jejich potřebám a preferencím. Také schopnost komunikovat s ostatními členy týmu, jako jsou floristé, designéři a dodavatelé.

Zkušenosti

 • Praxe v aranžování květin a dekorací, ideálně s profesionálními květinářskými technikami a trendovými styly.
 • Znalost různých druhů rostlin, jejich vlastností, péče a životnosti.
 • Schopnost pracovat s různými aranžérskými nástroji a pomůckami, jako jsou nože, dráty, pěny, lepidla apod.
 • Dobrá barevná harmonie a schopnost vytvářet vizuálně atraktivní kompozice.
 • Zkušenosti s práci na výstavních a eventových projektech, schopnost pracovat pod tlakem a v souladu s přesnými specifikacemi a rozpočtem.

Pracovní doba
Pracovní doba aranžéra se často liší v závislosti na povaze projektů a pracovních podmínek. Běžně mohou být zapotřebí práce večer, o víkendech nebo o svátcích, zejména při přípravě na speciální události, jako jsou svatby, veletrhy, módní přehlídky nebo jiné slavnostní události. Práce může být sezónní, s vyšší aktivitou v určitých obdobích, jako jsou Vánoce, Valentýn, svatby atd.

Manažer prodeje

Úvod do profese
Manažer prodeje je klíčovou osobou ve společnosti, která je zodpovědná za plánování, organizování a řízení prodejních aktivit. Jeho hlavním cílem je dosáhnout stanovených prodejních cílů a zajišťovat růst tržeb. Manažer prodeje spolupracuje s týmem prodeje, rozvíjí strategie prodeje, sleduje tržní trendy a analyzuje výkonnost prodeje.

Silné stránky

 • Výborné komunikační a prezentační schopnosti: Schopnost efektivně komunikovat s různými zainteresovanými stranami, prezentovat a prodávat produkty či služby společnosti.
 • Vůdčí schopnosti: Schopnost vést a motivovat tým prodeje, delegovat úkoly a vést týmové schůzky.
 • Strategické myšlení: Schopnost vyvinout a implementovat strategie prodeje, identifikovat tržní příležitosti a stanovit cíle pro růst prodeje.
 • Analytické schopnosti: Schopnost analyzovat tržní data a výkonnost prodeje, identifikovat trendy a přijímat informovaná rozhodnutí.
 • Dobré jednání a vyjednávací schopnosti: Schopnost vyjednávat s klíčovými zákazníky a obchodními partnery, budovat dlouhodobé vztahy a dosáhnout vzájemně prospěšných dohod.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v oblasti prodeje a řízení prodejních týmů.
 • Dovednosti ve vedení a motivaci týmu, řízení výkonnosti a hodnocení prodejních výsledků.
 • Znalost prodejních technik a strategií, například vytváření a správa prodejních plánů, identifikace potřeb zákazníků, vyjednávání, uzavírání obchodů a správa vztahů se zákazníky.
 • Zkušenosti s analýzou tržních dat a trendů pro plánování prodejních strategií.
 • Znalost oboru a trhu, konkurence, produktů a služeb společnosti.

Pracovní doba
Pracovní doba manažera prodeje se obvykle řídí standardními pracovními hodinami, které jsou obvykle od 9:00 do 17:00. Nicméně, kvůli povaze práce a potřebám zákazníků může být vyžadována práce mimo standardní pracovní dobu, včetně víkendů a večerů. Pracovní doba se může lišit v závislosti na oboru, konkrétních požadavcích společnosti a potřebách zákazníků.

Marketingový specialista

Úvod do profese

Marketingový specialista je odpovědný za plánování, koordinaci a realizaci všech marketingových aktivit ve společnosti. Tato práce zahrnuje vývoj marketingových a reklamních strategií, tvorbu propagačních materiálů, organizaci eventů a mnoho dalších úkolů.

Silné stránky
Marketingový specialista by měl mít silné analytické a strategické schopnosti, kreativitu, schopnost spolupracovat s týmem, komunikační dovednosti a schopnost řídit projekty. Dále by měl mít znalosti o marketingových trendech a schopnost sledovat trh.

Zkušenosti
Marketingový specialista by měl mít zkušenosti s plánováním a realizací marketingových kampaní, znalosti marketingových nástrojů a technologií, včetně digitálního marketingu a analytiky. Dále by měl být schopen analyzovat data a vyhodnocovat efektivitu marketingových strategií.

Pracovní doba
Pracovní doba marketingového specialisty může být různá a závisí na konkrétní společnosti. Obvykle se jedná o standardní pracovní dobu, nicméně při plánování a organizaci eventů může být nutné pracovat i večery nebo víkendy.

Nákupčí

Úvod do profese
Nákupčí zajišťuje kompletní nákupní proces pro firmu včetně dodávek materiálu, surovin, strojů a zboží. Je zodpovědný za časové plánování a organizaci nákupu pro jednotlivá oddělení firmy a podporuje obchodní strategii společnosti.

Silné stránky
Silné stránky, které by měl nákupčí přinést do této profese, zahrnují schopnost strategického myšlení, komunikace a vyjednávání s dodavateli, analytické a organizační schopnosti a schopnost řešit problémy a konflikty.

Zkušenosti
Kvalifikace nákupčího zahrnují přehled o obchodní strategii firmy, znalosti a zkušenosti s analýzou trhu, schopnost realizovat nákupy a vyjednávat obchodní podmínky a smlouvy s dodavateli, sledovat proces dodání zboží, řešit reklamační řízení a kontrolovat dodržování smluvních podmínek.

Pracovní doba
Pracovní doba a směnnost jsou závislé na konkrétních potřebách firmy a mohou se lišit.

Obchodník

Úvod do profese
Obchodník zajišťuje prodej zboží a služeb a získává nové zákazníky. Kromě toho má na starosti kontrolu expedice zásilek výrobků a řeší případné reklamace a stížnosti klientů.

Silné stránky Obchodník by měl mít sebevědomé chování a profesionální mluvený projev. Dále by měl být společenský a umět se ovládat.

Zkušenosti

 • Přijímání a kontrola zboží
 • Příprava zboží k prodeji
 • Kontrola zásob
 • Příjem objednávek
 • Analýza tržních segmentů
 • Vyřizování stížností, reklamací, požadavků a podnětů zákazníků
 • Osobní, telefonické a e-mailové poradenství pro zákazníky
 • Řízení a kontrola toku zboží

Pracovní doba
Obvykle se jedná o práci v maloobchodních firmách, jako jsou obchodní domy, supermarkety, obchody s potravinami, železářství, pronájem nebo leasing. Pracovní doba bývá různá a závisí na konkrétní firmě.

Operátor call centra

Úvod do profese
Operátor call centra je profesionál, který je zodpovědný za poskytování kvalitního zákaznického servisu prostřednictvím telefonických hovorů. Jejich hlavním úkolem je poskytovat informace, vyřizovat dotazy a řešit stížnosti zákazníků. Operátoři call centra komunikují s klienty nebo zákazníky a snaží se zajišťovat jejich spokojenost a loajalitu.

Silné stránky

 • Vynikající komunikační dovednosti: Schopnost jasně a vstřícně komunikovat s různými typy lidí a dobře porozumět jejich potřebám a požadavkům.
 • Empatie a trpělivost: Schopnost naslouchat zákazníkům, projevit pochopení a vyjít vstříc jejich potřebám, i když jsou nespokojení nebo rozčílení.
 • Rychlost reakce a řešení problémů: Schopnost rychle analyzovat situaci, najít vhodné řešení a poskytnout odpověď či pomoc zákazníkovi.
 • Organizační schopnosti: Schopnost efektivně spravovat čas, prioritizovat úkoly a udržovat přehled nad informacemi o zákaznících.
 • Stresu odolnost: Schopnost zachovat klid a profesionalitu i v náročných situacích, jako jsou vysoký objem hovorů nebo konfliktní zákazníci.

Zkušenosti

 • Praxe v oblasti zákaznického servisu, ideálně na pozici operátora call centra.
 • Schopnost efektivního využívání telefonních systémů a software pro záznam a správu hovorů.
 • Znalost produktů, služeb a procesů společnosti, pro kterou operátor call centra pracuje.
 • Schopnost rychlého a přesného zadávání dat a dokumentace informací do systému.
 • Základní znalost právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a důvěrnosti informací.

Pracovní doba
Pracovní doba operátora call centra se často řídí provozními hodinami společnosti. Může se jednat o různé směny včetně ranních, odpoledních, nočních a víkendových směn. V závislosti na potřebách společnosti může být operátor call centra součástí střídavého pracovního režimu a pracovat i ve svátcích. Flexibilita v pracovních hodinách a připravenost na občasnou přesčasovou práci jsou v této profesi žádoucí.

Pokladní

Úvod do profese

Pokladní je pracovní pozice, která se specializuje na příjem a výdej peněz a poskytování pokladních služeb v různých typech obchodů a podniků.

Silné stránky
Pokladní by měl být spolehlivý a pečlivý, mít dobré komunikační schopnosti a být schopen rychle reagovat na případné problémy a stížnosti zákazníků. Důležitým faktorem je také zodpovědnost a schopnost správného nakládání s peněžními prostředky.

Zkušenosti
Pro tuto pozici není nutné žádné odborné vzdělání, ale je požadováno střední vzdělání s výučním listem. Pokladní by měl být schopen práce s elektronickými systémy a terminály pro bezhotovostní platby, umět používat snímače a čtečky čárových kódů a být schopen udržovat přehled o obsahu pokladny.

Pracovní doba
Pokladní pracuje většinou na zkrácený úvazek, což znamená směny trvající 4 až 6 hodin. Pracovní doba se může lišit v závislosti na druhu podniku, ve kterém je zaměstnán.

PR specialista

Úvod do profese

PR specialista je odborník v oblasti public relations, který se zaměřuje na budování a udržování pověsti, komunikaci a vztahy se zainteresovanými stranami, jako jsou média, veřejnost, klienti a interní zaměstnanci. Jeho úkolem je vytvářet a implementovat strategie komunikace, spravovat image a pověst organizace a zajišťovat efektivní komunikaci s cílovou skupinou.

Silné stránky

 • Vynikající komunikační dovednosti: Schopnost vyjadřovat se jasně a přesvědčivě v písemné i ústní formě. Dobrá schopnost psát tiskové zprávy, redigovat texty a komunikovat s různými typy lidí.
 • Strategické myšlení: Schopnost plánovat a implementovat efektivní PR strategie a kampaně, které podporují cíle organizace.
 • Vztahové budování: Schopnost navazovat a udržovat vztahy se zainteresovanými stranami, jako jsou novináři, novinářské agentury, influenceři a další. Schopnost vyjednávat a budovat spolupráci.
 • Média a veřejnost: Dobrá znalost médií a schopnost pracovat s nimi. Schopnost efektivně reagovat na novinářské požadavky, organizovat tiskové konference a media relations.
 • Kreativita: Schopnost přicházet s originálními a kreativními nápady pro PR kampaně a akce.
 • Krizový management: Schopnost reagovat na krizové situace a vést komunikaci v obtížných situacích, minimalizovat negativní dopad na pověst organizace.

Zkušenosti

 • Praxe v oblasti public relations, ideálně s prací ve společnosti, agentuře nebo veřejném sektoru.
 • Zkušenosti s tiskovými zprávami, přípravou mediálního materiálu a komunikací s médii.
 • Schopnost analyzovat a monitorovat mediální pokrytí a vytvářet zprávy o médiích.
 • Znalost sociálních médií a jejich využití pro PR účely.
 • Dovednost v řízení projektů a multitasking.
 • Schopnost pracovat pod tlakem a v rychle se měnícím prostředí.

Pracovní doba
Pracovní doba PR specialisty se obvykle pohybuje v rozmezí standardních pracovních hodin, tedy od 9:00 do 17:00. Nicméně, vzhledem k povaze práce může být vyžadováno flexibilní načasování a příležitostně pracovat mimo standardní pracovní dobu při organizaci akcí, tiskových konferencí nebo řešení krizových situací.

Pracovník odbytu

Úvod do profese

Pracovník odbytu je klíčovým článkem ve prodejním týmu společnosti. Jeho hlavním úkolem je aktivně se podílet na prodeji produktů nebo služeb společnosti a budovat a udržovat vztahy se zákazníky. Tato profese vyžaduje dobré komunikační a prodejní schopnosti, schopnost vyjednávat a přesvědčit zákazníky, aby využili nabízené produkty či služby.

Silné stránky

 • Komunikační dovednosti: Schopnost efektivně komunikovat s různými typy lidí, naslouchat a porozumět jejich potřebám. Umění vyjádřit se jasně a přesvědčivě.
 • Prodejní talent: Schopnost identifikovat potřeby zákazníků a nabídnout jim vhodné produkty nebo služby. Schopnost vybudovat důvěru a vytvořit dlouhodobé vztahy se zákazníky.
 • Aktivní přístup: Schopnost aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti, oslovovat potenciální zákazníky a rozšiřovat zákaznickou základnu společnosti.
 • Organizační schopnosti: Schopnost plánovat a organizovat prodejní aktivity, sledovat a spravovat prodejní procesy a deadline. Schopnost prioritizovat úkoly a efektivně využívat čas.
 • Flexibilita: Schopnost přizpůsobit se různým situacím a zákazníkům, rychle reagovat na změny a poskytovat vynikající zákaznický servis.

Zkušenosti

 • Zkušenosti v oblasti prodeje, ideálně ve stejném nebo podobném odvětví jako společnost.
 • Dovednost v jednání se zákazníky, vyjednávání a uzavírání obchodů.
 • Znalost prodejních technik a strategií, například získávání nových zákazníků, vyhledávání potřeb a představování řešení, prodejní vyjednávání, budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.
 • Orientace na výsledky a schopnost dosahovat prodejních cílů.
 • Znalost práce s prodejními nástroji a systémy, například CRM (Customer Relationship Management) softwarem.

Pracovní doba
Pracovní doba pracovníka odbytu se obvykle řídí standardními pracovními hodinami, které jsou obvykle od 9:00 do 17:00. Nicméně, vzhledem k povaze práce a potřebám zákazníků může být vyžadována i práce mimo standardní pracovní dobu. Pracovní doba se může lišit v závislosti na oboru a konkrétních požadavcích společnosti.

Realitní makléř

Úvod do profese

Realitní makléř je profesionál, který se specializuje na prodej, pronájem a správu nemovitostí. Jeho hlavním cílem je spojit potřeby a požadavky klientů s nabídkou dostupných nemovitostí. Realitní makléř má za úkol zprostředkovat obchod mezi prodávajícím a kupujícím nebo mezi pronajímatelem a nájemcem a zajistit hladký průběh transakce.

Silné stránky

 • Vynikající komunikační schopnosti: Schopnost aktivně naslouchat klientům, porozumět jejich potřebám a představám ohledně nemovitosti a efektivně je komunikovat s ostatními stranami transakce.
 • Dobré prodejní dovednosti: Schopnost přesvědčivě prezentovat nemovitosti, vyjednávat ceny a podmínky, a uzavírat obchody.
 • Znalost trhu a nemovitostí: Široké povědomí o trhu s nemovitostmi, včetně cenových trendů, dostupných nemovitostí a oblastních specifik.
 • Důkladnost a organizační schopnosti: Schopnost efektivně organizovat a řídit procesy prodeje nebo pronájmu nemovitostí, včetně právních a finančních dokumentů.
 • Emoční inteligence: Schopnost vyjít vstříc klientům, být empatický a porozumět jejich potřebám a obavám.

Zkušenosti

 • Praxe v oblasti realit a nemovitostí, ideálně jako realitní makléř, agent nebo asistent.
 • Silné prodejní a vyjednávací dovednosti.
 • Znalost právních a finančních aspektů souvisejících s prodejem a pronájmem nemovitostí.
 • Schopnost připravit a interpretovat smlouvy, právní dokumenty a další související materiály.
 • Technické znalosti v oblasti nemovitostí, včetně znalosti stavebních postupů, údržby a základních aspektů stavby nemovitosti.
 • Znalost marketingových nástrojů a technik pro propagaci nemovitostí.

Pracovní doba
Pracovní doba realitního makléře je obvykle flexibilní a může se lišit v závislosti na pracovních potřebách a přáních klientů. Makléři často pracují mimo standardní pracovní dobu, včetně víkendů a večerů, kdy mají klienti čas na prohlídky nemovitostí. Pracovní doba může být i rozdělena mezi kancelářskou práci a terénní aktivity, jako je prohlížení nemovitostí, jednání s klienty a účast na schůzkách. Je důležité být flexibilní a dostupný v době, kdy klienti vyžadují asistenci.

Skladník

Úvod do profese

Skladník je pracovník, který se specializuje na správu a manipulaci s materiály, zbožím a produkty ve skladových prostorách. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat efektivní pohyb a uskladnění zboží, správnou inventuru a výdej zásob. Skladníci jsou nezbytnou součástí logistického řetězce, který umožňuje plynulý tok materiálů a zajišťuje dostupnost zboží pro výrobu, prodej nebo distribuci.

Silné stránky

 • Fyzická zdatnost: Skladníci často pracují s těžkým nebo objemným zbožím, proto je důležité mít dostatečnou fyzickou sílu a vytrvalost.
 • Organizační dovednosti: Schopnost efektivně uspořádat skladový prostor, správně označit a kategorizovat zásoby a udržovat přehled o dostupných produktech.
 • Preciznost a pečlivost: Důkladnost při kontrole a záznamu příchozího a odchozího zboží, aby nedocházelo k chybám ve skladových zásobách.
 • Komunikační schopnosti: Schopnost spolupracovat s ostatními členy týmu, případně s dodavateli a příjemci zboží, a přesně sdělovat informace týkající se skladových operací.
 • Ochota k práci v různých podmínkách: Skladníci často pracují v uzavřených prostorách, případně venku v různých povětrnostních podmínkách.

Zkušenosti

 • Praxe ve skladové logistice nebo oblasti skladování zboží.
 • Znalost skladových postupů, technik a systémů pro řízení skladu (např. FIFO, LIFO, WMS).
 • Schopnost obsluhovat manipulační techniku a skladová zařízení, jako jsou vozíky, regály a balicí stroje.
 • Základní znalost počítačových programů pro skladové operace, jako je evidence zásob a výdejové protokoly.
 • Znalost bezpečnostních a hygienických předpisů pro práci ve skladu.

Pracovní doba
Pracovní doba skladníka se často pohybuje v rámci směnného provozu, protože skladové operace mohou probíhat i ve večerních hodinách, o víkendech nebo ve svátcích. V závislosti na provozu a potřebách firmy mohou být skladníci zapojeni do ranních, odpoledních nebo nočních směn. Pracovní doba může být také ovlivněna sezónností nebo pracovními zatíženími, které vyžadují flexibilitu ve výkonu práce.

Nabídky práce

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí v oblasti automobilovém průmyslu pracovní poměr orientovaný na budoucnost.Naše společnost byla oceněna a certifikována různými sponzory a institucemi, což dokazuje naši

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu jen v několika krocích. Jako autoklempíř budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu. Jako Operátor výroby budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v Sokolově. Pracovní doba:

Zjistit víc »

Hledáme spolehlivé lidi na obsluhu výrobních strojů do třísměnného provozu. Nepožadujeme zkušenosti , ani vzdělání v oboru. Nemusíš se ničeho bát, jelikož tě všemu naučíme.

Zjistit víc »

Místo výkonu práce: Ostrov u Karlových Varů Popis pracovní pozice: Připojte se k našemu týmu jako obsluha šicího stroje nebo šička! Hledáme zručné a spolehlivé

Zjistit víc »

Pro společnost sídlící v Německu ve městě Annaberg-Buchholz (cca 40km z Chomutova a 50km z K. Varů) hledáme obsluhu CNC obráběcího stroje DMF 250L se

Zjistit víc »

Novinky z blogu