arwa.cz

Online pracovní pohovor

Použijte náš online pohovor pro přijímací pohovor!

Gratulujeme! Udělali jste první kroky k úspěšné kariéře. Zaslali jste žádost o zaměstnání a byli jste pozváni na pohovor. Nemůžete nás však navštívit? Žádný problém! K pracovnímu pohovoru použijte naší online možnost pohovoru. Pomůžeme vám s přípravou a dáme vám několik tipů pro pohovor!

Zde si domluvte schůzku na online pracovní pohovor! Kliknout: Zaslání životopisu – ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.

& ;

Dobře se připravte!

Důležitá je dobrá příprava. Přestože pohovor probíhá online a nemusíte trávit čas cestováním, je třeba mít na paměti několik věcí. Zkontrolujte, zda vaše internetové připojení a zařízení fungují správně. Závady nebo výpadky internetu při digitálním pracovním pohovoru nepůsobí dobře.

Připravte se na typické otázky při pracovním pohovoru. Pokud si odpovědi na otázky předem promyslíte, bude pro vás automaticky snazší na ně při pracovním pohovoru odpovědět.

Možné otázky při pracovním pohovoru mohou znít:

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

Je důležité to nepřehánět a říct vše popravdě. Pokud vás zaměstnají, pravda vyjde najevo tak jako tak. U potenciálního zaměstnavatele můžete zabodovat příklady a úspěchy. Uveďte své silné stránky a doložte je příkladem z minulosti.

Nikdy nedělejte ze svých slabých stránek horší věc, než jakou ve skutečnosti je. Nejlepší je vybrat si slabé stránky, které můžete interpretovat pozitivně. Někdy si nemůžete pamatovat všechno? Formulujte to takto: “Zapisuji si schůzky a úkoly, abych si nemusel všechno pamatovat. Díky tomu jsem organizovaný a strukturovaný.”

Proč bychom si měli zaměstnat právě vás?

Pro tuto otázku můžete použít popis práce potenciálního zaměstnavatele. Vyjmenujte své silné stránky, dovednosti a znalosti, které se hodí pro danou pracovní pozici, a uveďte své předchozí profesní zkušenosti.

Jak se vyrovnáváte s kritikou?

Odpovězte na tuto otázku kladně a vneste do ní svou vlastní osobnost. Můžete například odpovědět, že se umíte věcně a profesionálně vypořádat s kritikou.

Jak pokračujete ve svém profesním rozvoji?

Touto otázkou chce váš potenciální zaměstnavatel zjistit, zda jste ochotni se neustále rozvíjet. To je příležitost zeptat se, zda zaměstnavatel nabízí také interní školení nebo semináře.

Jaký je váš očekávaný plat?

Tato otázka je téměř vždy kladena při pracovních pohovorech. I když otázka zní poněkud nepříjemně, měli byste uvést částku. Vypočítejte si předem svůj přesný očekávaný plat a buďte si tím návrhem jisti. Očekávaný plat by samozřejmě měl být realistický a měl by odpovídat vaší kvalifikaci.

Proč chcete změnit zaměstnavatele?

Mluvit špatně o předchozích zaměstnavatelích v konečném důsledku vrhá špatné světlo na vás samotné. Raději si vymyslete velmi osobní důvody, které můžete uvést, např. touhu po změně nebo větší flexibilitě.

Jaké jsou vaše koníčky?

Jaké dovednosti máte pro inzerované pracovní místo?

Kde se vidíte za pět let?

& ;

Jak si představujete svou kariéru?

Jakmile si promyslíte vhodné a kladné odpovědi na možné otázky, přečtěte si znovu inzerát potenciálního zaměstnavatele. Zapište si vlastnosti, dovednosti a silné stránky, které zaměstnavatel hledá.

Důležité: Znovu si také přečtěte úkoly dané práce, abyste měli přesně na paměti, co se od vás očekává. Můžete mít také několik konkrétních otázek, které byste chtěli zástupci společnosti položit.

Sebeprezentace

Připravte si krátkou sebeprezentaci. Téměř každý zaměstnavatel začíná pohovor takto: “Proč nám o sobě něco neřeknete?”. Sebeprezentace by měla působit sebejistě a sebevědomě, protože jste sami přesvědčeni, že tuto práci získáte. Nacvičte si doma sebeprezentaci před zrcadlem nebo kamerou.

Tip: Držte se společné linie a začněte svými osobními údaji, poté přejděte k vašemu vzdělání a dosavadní kariéře, ke zvláštním oceněním nebo certifikátům a ke svým koníčkům. Na závěr můžete vysvětlit, proč jste se právě vy ucházeli o tuto práci.

Oblečení

I když pohovor probíhá digitálně, je důležité se vhodně obléknout. Běžný oděv na pohovor pro ženy je např. sako a halenka, pro muže např. oblek.

  1. tipy během pohovoru:

Zůstaňte sebevědomí, profesionální a sebejistí.

Sebevědomé a vyrovnané vystupování během pohovoru ukazuje, že jste si vědomi svých schopností a dovedností. Ujistěte se, že máte upravený vzhled a sebevědomí při mluvení! Pracovní pohovor je rozhovor, nikoli výslech. Oba účastníci pohovoru by na něm tedy měli mít stejný podíl.

Věnujte pozornost výrazu obličeje a gestům.

Zástupce společnosti bude věnovat větší pozornost vašemu chování. Velmi důležité je držení těla, přátelský úsměv, pravidelný oční kontakt a srozumitelná výslovnost. Oční kontakt napovídá, že člověka, se kterým mluvíte, posloucháte a respektujete. Přikývnutím mezi tím potvrdíte, že jste také pochopili, co vám váš protějšek řekl.

Aktivně poslouchejte.

Věnujte potenciálnímu zaměstnavateli plnou pozornost a projevte zájem. Usmívejte se, ptejte se a shrňte, co bylo řečeno. Tím vzbudíte dojem, že aktivně nasloucháte a zajímáte se o rozhovor a společnost.

Rozlučte se řádně.

Při online pracovním pohovoru je důležité, abyste se neodhlašovali, dokud se také nerozloučíte. Teprve když je vše v pořádku, můžete fotoaparát vypnout. Na závěr poděkujte za příjemný rozhovor a vyjádřete svůj optimismus ohledně pozitivní zpětné vazby.

  1. následná opatření

Rozhovor skončil. Nyní vám jako žadateli zbývá jen čekat a doufat v pozitivní zpětnou vazbu, že? Špatně! Ačkoli nyní nemůžete na nadcházejícím rozhodnutí nic změnit, můžete se ze sebe poučit, abyste příště dosáhli ještě lepšího výsledku. Proto byste se měli po pohovoru zamyslet sami nad sebou.

Pomůže vám k tomu následující kontrolní seznam:

Byla moje příprava dostatečná?

Na které otázky jsem nedokázal dobře odpovědět?

Zapomněl jsem na nějakou otázku?

Dokázal jsem dobře předat své osobní dovednosti a silné stránky?

Co bych mohl příště udělat lépe?

Ještě jste u nás nepožádali o práci? Pak je čas! Ucházejte se nyní o práci.

Klikněte: Zaslání životopisu – ARWA Personaldienstleistungen s.r.o.