arwa.cz

Sklářská a keramická výroba

Sklářská a keramická výroba

Sklářská a keramická výroba

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru sklářská a keramická výroba. Sklářství a keramika jsou odvětví, která spojují uměleckou kreativitu s řemeslnou zručností. Naše stránka vám přináší informace o různých povoláních a jejich požadavcích v tomto fascinujícím odvětví. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru sklářství a keramiky, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře v oblasti sklářství a keramiky. Ať už se vydáte cestou designu, výroby nebo restaurace historických artefaktů, naše stránka vám poskytne důležité informace a zdroje, které vám pomohou rozvinout svůj talent a dosáhnout vynikajících výsledků ve světě sklářství a keramiky.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minuty čtení

Brusič skla

Úvod do profese
Brusič skla je odborník specializující se na opravu, restaurování a broušení skleněných povrchů. Jeho hlavním úkolem je připravit sklo na použití ve výrobním procesu nebo na instalaci ve výrobku, a to prostřednictvím ručního nebo strojového broušení.

Silné stránky

 • Manuální zručnost: Brusič skla musí mít vynikající manuální zručnost a preciznost při práci s malými a křehkými skleněnými předměty. Schopnost manipulace s nástroji a materiály je klíčová pro dosažení kvalitních výsledků.
 • Detailní pozornost: Schopnost zaměřit se na detaily je důležitá pro brusiče skla. Je nutné rozpoznat a opravit drobné vady a nedokonalosti na skleněných površích a zajistit jejich dokonalý vzhled.
 • Technické znalosti: Brusič skla by měl mít dobré technické znalosti týkající se různých typů skla, broušení a restaurování skla, používaných nástrojů a technik. Znalost materiálů a technologií pomáhá dosáhnout nejlepších výsledků.
 • Bezpečnostní vědomí: Práce s ostrými nástroji a křehkými materiály vyžaduje pečlivé dodržování bezpečnostních postupů. Brusič skla by měl mít povědomí o správných bezpečnostních opatřeních a ochraně před zraněními.

Zkušenosti

 • Praxe v oboru: Brusič skla by měl mít relevantní pracovní zkušenosti v oboru. Praxe umožňuje získat potřebné dovednosti a znalosti v oblasti broušení skla, používaných technikách a přístrojích.
 • Znalost skleněných materiálů: Důkladná znalost různých typů skla, jejich vlastností a možností broušení je nezbytná pro dosažení kvalitních výsledků.
 • Dovednosti v používání nástrojů: Brusič skla musí být schopen správně a bezpečně používat různé nástroje a stroje pro broušení a restaurování skla. To zahrnuje znalost jejich funkce, údržby a oprav.
 • Estetické cítění: Schopnost hodnotit estetické aspekty skla a dosáhnout dokonalého vzhledu je důležitá pro brusiče skla. Měl by mít vkus a schopnost rozhodovat o nejlepších způsobech opravy a úprav skleněných povrchů.

Pracovní doba
Pracovní doba brusiče skla se obvykle řídí pracovními hodinami v daném podniku nebo ateliéru, ve kterém pracuje. Může zahrnovat práci ve dne, večery, o víkendech nebo dokonce na noční směny, pokud je to potřeba. Směnnost a pracovní doba se mohou lišit v závislosti na konkrétním pracovišti a povaze projektů, které brusič skla provádí.

Kameník

Úvod do profese
Kameník je odborník specializující se na práci s kamenem a jeho zpracování do různých forem a konstrukcí. Jeho práce zahrnuje opracování a tvarování kamenných bloků, vytváření soch, restaurování historických kamenných objektů a instalaci kamenných prvků do různých stavebních projektech.

Silné stránky

 • Manuální zručnost: Kameník musí být vysoce zručný, protože jeho práce vyžaduje precizní zpracování kamene a detailní práci s nástroji. Schopnost práce s různými druhy kamenů a jejich tvarování do požadovaných tvarů je klíčová pro úspěch v této profesi.
 • Technické dovednosti: Kameník by měl mít hluboké znalosti o vlastnostech různých druhů kamene, jako je mramor, žula, pískovec atd. Znalost správných technik opracování, řezání a lepení kamene je důležitá pro dosažení požadovaných výsledků.
 • Estetické vnímání: Kameník by měl mít cit pro estetiku a schopnost posoudit vhodné kombinace tvarů, barev a textur kamene. Schopnost pracovat s rovnováhou, proporcemi a architektonickým designem je také důležitá pro vytváření atraktivních kamenných prvků.
 • Fyzická odolnost: Práce kameníka je fyzicky náročná, vyžaduje zvedání a manipulaci s těžkými kameny, používání ručních nástrojů a dlouhodobou práci ve stoje. Fyzická odolnost a dobrá kondice jsou proto důležité.

Zkušenosti

 • Praxe v oboru: Zkušenosti s prací v kamenickém ateliéru nebo ve stavebním prostředí jsou výhodou. Praxe umožňuje kameníkovi rozvíjet dovednosti v opracování kamene, řezání, broušení a lepení.
 • Znalost kamenických technik: Kameník by měl mít hluboké znalosti o různých kamenických technikách, jako je ruční řezání, broušení, lepení, modelování a vyřezávání. Důkladná znalost nástrojů a strojů používaných v kamenictví je také nezbytná.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví: Kameník musí být obeznámen s bezpečnostními postupy a ochranou zdraví při práci s kamenem, zvláště při používání různých nástrojů a strojů. Znalost práce s ochrannými pomůckami a dodržování předpisů je důležitá pro minimalizaci rizik zranění.

Pracovní doba
Pracovní doba kameníka se obvykle řídí pracovními hodinami v kamenickém ateliéru nebo na staveništi, kde se provádí instalace kamenných prvků. Může zahrnovat práci ve dne, večery nebo o víkendech, v závislosti na potřebách projektů a na sezónních výkyvech poptávky po kamenických pracích.

Keramický inženýr

Úvod do profese
Keramický inženýr je odborník specializující se na vývoj, výrobu a aplikace keramických materiálů. Jeho práce zahrnuje studium vlastností keramiky, návrh a optimalizaci výrobních procesů, vývoj nových materiálů a aplikace keramických výrobků v různých průmyslových odvětvích. Keramický inženýr využívá technického know-how a inženýrských principů k inovaci a zlepšování výrobních metod a výrobků v oblasti keramiky.

Silné stránky

 • Technické znalosti: Keramický inženýr by měl mít hluboké znalosti o struktuře, vlastnostech a chování keramiky. Rozumění keramickým materiálům, jejich chemickému složení, tepelnému chování a mechanickým vlastnostem je klíčové pro úspěch v této profesi.
 • Inženýrské dovednosti: Schopnost aplikovat inženýrské principy a metody v procesu výroby a vývoje keramiky je důležitá. Keramický inženýr by měl mít dovednosti v oblasti návrhu experimentů, analýzy dat, modelování a simulace pro optimalizaci výrobních procesů a vývoj nových materiálů.
 • Kreativita a inovace: Keramický inženýr by měl být schopen přicházet s novými nápady, inovacemi a vylepšeními v oblasti keramiky. Kreativní přístup a schopnost přeměnit koncepty na praktické aplikace jsou důležité pro rozvoj keramických materiálů a technologií.

Zkušenosti

 • Praxe v keramickém průmyslu: Zkušenosti z praxe v keramickém průmyslu jsou pro keramického inženýra cenné. Pracovní zkušenosti v oblasti výroby keramických materiálů, řízení výrobních procesů, testování a hodnocení vlastností keramiky jsou důležité pro úspěšné působení v této profesi.
 • Materiálové a chemické znalosti: Keramický inženýr by měl mít hluboké znalosti o materiálech, chemii a fyzice keramiky. Znalost keramických surovin, jejich vlastností, procesů tvarování, sušení, pálení a glazování je důležitá pro správné navrhování a vývoj keramických výrobků.
 • Technické dovednosti: Keramický inženýr by měl mít dovednosti v oblasti používání laboratorního vybavení, měření a testování materiálů. Dovednosti v CAD/CAM návrhu, modelování a simulaci jsou také výhodou v procesu vývoje keramiky.

Pracovní doba
Pracovní doba keramického inženýra se obvykle řídí standardní pracovní dobou v průmyslovém prostředí. Může zahrnovat práci ve dne, případně i večery nebo o víkendech, v závislosti na konkrétním projektu nebo potřebách výroby. V případě výzkumného a vývojového zaměření mohou být požadovány příležitostné práce mimo standardní pracovní dobu.

Keramický technik

Úvod do profese

Keramický technik je odborník specializující se na práci s keramickými materiály a výrobky. Jeho práce zahrnuje výrobu, modelování a zdobení keramiky, jako jsou keramické nádoby, sochy, obklady a další keramické předměty. Keramický technik používá různé techniky, včetně ručního modelování, otáčení na keramickém kruhu, glazování a pálení, aby vytvořil esteticky atraktivní a funkční keramické výrobky.

Silné stránky

 • Kreativita a estetické vnímání: Keramický technik by měl mít schopnost vnímat a vytvářet esteticky příjemné keramické výrobky. Kreativní přístup a schopnost pracovat s tvary, texturami, barvami a vzory jsou klíčové pro dosažení vysoké kvality keramiky.
 • Manuální zručnost: Schopnost pracovat s keramickým materiálem vyžaduje dobrou manuální zručnost. Keramický technik by měl mít jemné motorické dovednosti a schopnost pracovat s různými nástroji a technikami pro modelování, vyřezávání a zdobení keramiky.
 • Technické znalosti: Keramický technik by měl mít hluboké znalosti o vlastnostech keramických materiálů, jejich chování při pálení a glazování, a také o technikách modelování a otáčení na keramickém kruhu. Znalost chemických procesů a tepelného chování keramiky je také důležitá.

Zkušenosti

 • Praxe s keramikou: Zkušenosti s prací v keramické dílně nebo výrobním prostředí jsou pro keramického technika cenné. Praxe umožňuje rozvíjet dovednosti v modelování, otáčení na keramickém kruhu, glazování a správném pálení keramiky.
 • Znalost keramických technik: Keramický technik by měl mít hluboké znalosti o různých technikách keramiky, včetně ručního modelování, otáčení na keramickém kruhu, glazování a zdobení. Schopnost vybrat a používat správnou techniku v závislosti na požadavcích projektu je důležitá.
 • Bezpečnost a znalost materiálů: Znalost bezpečnostních postupů při práci s keramikou a správné používání nástrojů a strojů jsou důležité. Keramický technik by měl také mít znalost různých druhů keramiky, včetně různých glazur, barviv a materiálů používaných pro zdobení a pálení.

Pracovní doba
Pracovní doba keramického technika se obvykle řídí pracovními hodinami v keramické dílně nebo výrobním prostředí. Může zahrnovat práci ve dne, večery nebo o víkendech, a to v závislosti na provozu a požadavcích projektů. Flexibilita ohledně pracovní doby je často vyžadována, zejména při práci na zakázkových projektech nebo v případě účasti na keramických veletrzích a výstavách.

Keramik

Úvod do profese
Keramik je odborník specializující se na práci s keramickými materiály a výrobou keramických předmětů. Jeho práce zahrnuje výrobu keramických nádob, dekorativních předmětů, keramického obkladu a jiných keramických produktů. Keramik pracuje s hlínou, glazurou a dalšími materiály, které jsou poté vypalovány v peci, aby získaly pevnost a trvanlivost.

Silné stránky

 • Kreativita: Keramik by měl mít vynikající kreativní schopnosti a schopnost přeměnit své nápady a koncepty do fyzické podoby. Schopnost navrhovat a vytvářet jedinečné keramické předměty je klíčová pro úspěch v této profesi.
 • Manuální zručnost: Práce s keramikou vyžaduje vynikající manuální zručnost a jemnou motoriku. Keramik by měl být schopen pracovat s hlínou a modelovat ji do požadovaných tvarů a detailů.
 • Technické dovednosti: Znalost technik a postupů výroby keramiky je důležitá pro keramika. Patří sem znalost různých typů hlín, glazur, techniky modelování, formování a vypalování.
 • Estetické vnímání: Keramik by měl mít estetické vnímání a schopnost hodnotit barevné kombinace, tvary a textury, které se uplatňují v keramických výrobcích. Schopnost pracovat s proporcemi a rovnováhou je také důležitá pro dosažení vizuálně atraktivních výsledků.

Zkušenosti

 • Praxe v oboru: Keramik by měl mít zkušenosti s prací v keramickém ateliéru, výrobním prostředí nebo jiném relevantním prostředí. Praxe umožňuje získat dovednosti v technikách modelování, glazování a vypalování.
 • Znalost keramických materiálů: Důkladná znalost různých typů hlín, glazur a jiných keramických materiálů je nezbytná pro správnou práci keramika. Zahrnuje znalost jejich vlastností, vhodných kombinací a procesů vypalování.
 • Technické dovednosti: Keramik by měl ovládat různé techniky modelování, formování a zdobení keramiky. Patří sem práce s hrnčířským kolem, lisování, leptání, glazování a další techniky.
 • Kreativní portfolio: Keramik by měl mít s sebou kreativní portfolio, které ukazuje jeho schopnosti a dosažení v oblasti keramiky. Portfolio může obsahovat fotografie vytvořených keramických předmětů a důkazy o účasti na výstavách nebo soutěžích.

Pracovní doba
Pracovní doba keramika se obvykle řídí pracovními hodinami v keramickém ateliéru nebo výrobním prostředí, ve kterém pracuje. Může zahrnovat práci ve dne, večery nebo o víkendech, v závislosti na povaze práce a potřebách projektů. Keramik často pracuje na základě individuálních zakázek a může mít flexibilní pracovní dobu, která se přizpůsobuje potřebám klientů.

Malíř skla

Úvod do profese
Malíř skla je odborník specializující se na umělecké malování na sklo. Jeho práce zahrnuje vytváření jedinečných a esteticky působivých designů na skleněné povrchy. Malíř skla využívá různé techniky a materiály, jako je skleněná barva, šablony, štětce a airbrush, aby vytvořil různé vzory, obrazy nebo dekorace na skle. Jeho práce se často uplatňuje v oblastech jako umělecké sklo, design interiéru, dekorativní sklo nebo vitráže.

Silné stránky

 • Kreativita a umělecký cit: Malíř skla by měl mít vrozený umělecký talent a schopnost přeměnit své nápady a koncepty na skutečná umělecká díla. Kreativita a schopnost pracovat s barvami, tvary a kompozicemi jsou klíčové pro vytváření originálních a atraktivních designů na skle.
 • Detailní a precizní práce: Malování na sklo vyžaduje preciznost a pečlivost. Malíř skla by měl být schopen pracovat s malými detaily a dosáhnout vysoké úrovně preciznosti ve své práci. Schopnost kontrolovat a vyrovnávat tloušťku nátěru, přesnost tahů štětce a dokonalé vybarvení jsou důležité pro dosažení kvalitního výsledku.
 • Technické dovednosti: Malíř skla by měl mít dobré technické dovednosti v oblasti práce se sklem a skleněnými barvami. Znalost různých malířských technik, aplikace barvy na sklo, práce s různými nástroji a technikami jsou důležité pro kvalitní provedení malby na skleněném povrchu.

Zkušenosti

 • Malířské dovednosti: Zkušenosti s malováním na různé povrchy, včetně skla, jsou důležité pro malíře skla. Znalost technik, jako je štípání, leptání, šablony, airbrush nebo různé způsoby stínování, je výhodou. Dovednosti v míchání a aplikaci skleněných barev, ovládání štětců a dalších nástrojů jsou také klíčové.
 • Estetické a barevné smysly: Porozumění barevným kombinacím, kompozici, perspektivě a celkové estetice jsou důležité pro vytváření atraktivních a vyvážených skleněných designů. Znalost barevných teorií a schopnost pracovat s odstíny, tóny a kontrasty je pro malíře skla nezbytná.
 • Bezpečnostní a technické znalosti: Znalost správných postupů a bezpečnostních opatření při práci se sklem, skleněnými barvami a příslušenstvím je důležitá. Schopnost používat a údržbu specifických nástrojů a zařízení včetně pecí na vypalování skla je také nezbytná.

Pracovní doba
Pracovní doba malíře skla se obvykle řídí standardní pracovní dobou v uměleckých dílnách, ateliérech nebo v případě zaměstnání ve společnostech zaměřených na výrobu skleněných výrobků. Může zahrnovat práci ve dne, večery nebo o víkendech, zejména pokud jsou stanoveny termíny nebo je potřeba dokončit určité projekty včas. Flexibilita pracovní doby může být vyžadována v závislosti na charakteru práce a požadavcích zákazníků.

Sklářský technik

Úvod do profese

Sklářský technik je odborník specializující se na zpracování skla. Jeho práce zahrnuje výrobu, opravu a úpravu skleněných výrobků v různých formách a velikostech. Sklářský technik pracuje s různými typy skla, jako je borosilikátové sklo, sodové sklo nebo křemenné sklo, a využívá různé techniky, jako je foukání skla, rytí, leptání, tavení a formování, aby vytvořil skleněné výrobky s různými tvary, vzory a funkcemi.

Silné stránky

 • Manuální zručnost: Sklářský technik by měl mít zkušenosti s prací s rukama a být schopen ovládat nástroje a techniky potřebné pro práci se sklem. Schopnost precizního a jemného ovládání nástrojů je důležitá při formování a opravách skla.
 • Technické dovednosti: Sklářský technik by měl mít dobré technické znalosti a dovednosti v oblasti práce se sklem. Znalost různých technik a postupů, jako je foukání skla, formování, tavení a pájení, je nezbytná pro úspěšné zvládnutí práce ve sklářském oboru.
 • Kreativita a estetické smysly: Schopnost přeměnit koncepty a nápady do konkrétních skleněných výrobků vyžaduje kreativní myšlení a estetické smysly. Sklářský technik by měl mít schopnost navrhovat a vytvářet atraktivní a funkční skleněné objekty s ohledem na design, barevnou harmonii a estetiku.

Zkušenosti

 • Pracovní techniky a postupy: Sklářský technik by měl mít zkušenosti s různými sklářskými technikami, včetně foukání skla, rytí, leptání, tavení a formování. Znalost různých typů skla a jejich vlastností je důležitá pro správné zpracování a výrobu skleněných výrobků.
 • Bezpečnostní procedury: Práce se sklem vyžaduje dodržování bezpečnostních postupů a správné používání ochranných prostředků, jako jsou ochranné brýle, rukavice a oděv. Sklářský technik by měl mít znalost bezpečnostních předpisů a být schopen pracovat bezpečně a efektivně.
 • Materiálové znalosti: Znalost vlastností a chování různých druhů skla je důležitá pro správnou manipulaci se skleněnými materiály. Sklářský technik by měl mít znalost o tepelných vlastnostech skla, jeho reakci na změny teploty a schopnost přizpůsobit se tvarovým a strukturálním požadavkům.

Pracovní doba
Pracovní doba sklářského technika se může lišit v závislosti na zaměstnavateli a povaze práce. Ve výrobních prostředích může být obvyklá standardní pracovní doba, zatímco v uměleckých dílnách nebo ateliérech může být potřeba flexibilita a práce ve víkendech nebo večerech, zejména při zvládání konkrétních projektů. Sklářský technik může také pracovat na základě zakázek a mít nepravidelný pracovní rozvrh v závislosti na dostupnosti projektů a požadavcích zákazníků.

Sklenář

Úvod do profese

Sklenář je odborník specializující se na zpracování a instalaci skleněných výrobků. Jeho práce zahrnuje výrobu, opravu, renovaci a montáž různých skleněných konstrukcí, jako jsou okna, dveře, zrcadla, tabule, skleněné stěny nebo vitríny. Sklenáři pracují s různými typy skla, jako je jednoduché, izolační, bezpečnostní nebo ornamentální sklo, a používají techniky jako řezání, broušení, lepení a zasklívání, aby vytvořili skleněné produkty s různými funkcemi a designem.

Silné stránky

 • Manuální zručnost: Sklenář by měl být zručný a mít dobrou ovládání rukou. Práce se sklem vyžaduje přesnost, jemnost a pečlivost při manipulaci s křehkým materiálem a používání nástrojů, jako jsou sklenářské pinzety, řezací nože nebo brousky.
 • Technické dovednosti: Sklenář by měl mít dobré technické znalosti a dovednosti v oblasti práce se sklem. Patří sem schopnost číst a interpretovat výkresy, správně měřit a řezat sklo, a také znalost různých technik a postupů spojování a opravy skleněných konstrukcí.
 • Detailní pozornost a preciznost: Sklenář musí být pozorný k detailům a mít schopnost pracovat s vysokou přesností. Sklo je citlivý materiál, a proto je důležité, aby sklenář dbal na každý detail při zpracování, montáži a opravách, aby dosáhl kvalitního výsledku.

Zkušenosti

 • Řezání a broušení skla: Sklenář by měl mít zkušenosti s řezáním skla a ovládáním nástrojů pro broušení hran skleněných dílů. Znalost správné techniky a používání vhodných nástrojů je klíčová pro dosažení přesných a hladkých hran.
 • Montáž a instalace: Sklenář by měl mít zkušenosti s montáží a instalací skleněných konstrukcí, včetně správného používání upevňovacích prvků a lepidel. Znalost různých technik a postupů pro zasklívání, včetně izolačních a bezpečnostních opatření, je důležitá pro zajištění bezpečné a funkční instalace.
 • Opravy a renovace: Sklenář by měl mít schopnost provádět opravy a renovace skleněných výrobků. To zahrnuje opravu prasklých skel, výměnu poškozených částí a obnovení estetického vzhledu skleněných konstrukcí.

Pracovní doba
Pracovní doba sklenáře se může lišit v závislosti na zaměstnavateli a povaze práce. Ve výrobním prostředí může být obvyklá standardní pracovní doba, zatímco v případě oprav a montáží skleněných konstrukcí se může vyskytovat práce ve víkendech, noční směny nebo práce na zakázku. Sklenáři často pracují na různých místech, včetně stavebních lokalit, bytových jednotek nebo sklenářských dílen.

Nabídky práce

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s montáží nebo kompletací?Pak hledáme právě TEBE!Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 20 000,- Kč.Budeš zajišťovat

Zjistit víc »

Chceš pracovat v příjemném kolektivu, kde tě náležitě odmění a budou si tě vážit? Tak hledáme právě TEBE! Hledáme pracovité zaměstnance pro lehkou manuální práci

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti smontáží, broušením či lakováním? Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 20 000,-

Zjistit víc »

Hledáš jednoduchou práci kde tě náležitě ocení? Nevadí ti pracovat ve třísměnném provozu? Máš zkušenosti s obráběním kovů? Pak si právě našel! Startovací mzda až

Zjistit víc »

Pro našeho významného klienta hledáme vhodné uchazeče na pozici svářeče. Požadujeme zkušenosti v oboru alespoň 2 roky, techniku svařovaní metodou CO2 (135). Nedílnou zkušeností je

Zjistit víc »

Pro našeho klíčového partnera v oblasti LOGISTIKY hledáme šikovné a pracovité SKLADOVÉ OPERÁTORY – obsluha RETRAKU do provozu NOVÁ HOSPODA (Bor u Tachova). Nabízíme Vám

Zjistit víc »

Novinky z blogu