arwa.cz

Služby provozní a osobní

Služby provozní a osobní

Služby provozní a osobní

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru služby provozní a osobní. Tento sektor je plný profesí zaměřených na poskytování různých služeb, které podporují plynulý chod společnosti a zlepšují osobní pohodlí a komfort. Naše stránka vám přináší informace o širokém spektru povolání a jejich požadavcích v oblasti služeb provozních a osobních. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru služeb provozních a osobních, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře. Bez ohledu na to, zda se zajímáte o technické služby, zdravotnictví, pohostinství nebo jiné oblasti, naše stránka vám poskytne důležité informace a zdroje, které vám pomohou rozvíjet vaše dovednosti a dosáhnout vynikajících výsledků ve světě služeb provozních a osobních.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minut čtení

Domácí hospodyně

Úvod do profese
Domácí hospodyně se stará o pravidelný a generální úklid domů klientů a profesionální organizaci domácnosti. Může být zodpovědná za doprovod dětí a seniorů, péči o domácí zvířata a zajištění běžných potřeb klientů.

Silné stránky
Domácí hospodyně by měla být zodpovědná, spolehlivá a pečlivá, s organizačními schopnostmi a schopností plánování. Také by měla být flexibilní, přizpůsobivá a mít dobré komunikační schopnosti pro práci s různými typy lidí.

Zkušenosti
Domácí hospodyně by měla mít zkušenosti s pravidelným a generálním úklidem a organizací domácnosti. Dále by měla mít znalosti v oblasti hygieny a stravování, schopnost plánovat a připravovat jídlo, prát, žehlit a provádět drobné údržby. Pokud je požadováno, měla by mít také zkušenosti s péčí o děti a seniory a péčí o domácí zvířata.

Pracovní doba
Domácí hospodyně může pracovat v různých typech zařízení, včetně soukromých domácností, domovů pro seniory, ošetřovatelských domů, nemocnic, sanatorií, rehabilitačních klinik a hotelů. Pracovní doba a směny se mohou lišit v závislosti na konkrétním pracovním místě.

Deratizér

Úvod do profese
Deratizér se specializuje na likvidaci škůdců a obtížného hmyzu pomocí chemických a biologických přípravků a metod. Jejich práce je zaměřena na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví zákazníků před škodlivými organismy.

Silné stránky
Deratizér by měl být zodpovědný, pečlivý a mít dobré komunikační a organizační schopnosti. Důležitá je také odbornost a znalost problematiky škůdců a jejich biologie.

Zkušenosti
Deratizér by měl mít zkušenosti v oblasti likvidace škůdců a obtížného hmyzu. Důležité jsou také znalosti v oblasti chemikálií a biologických přípravků, zdravotních a bezpečnostních opatření a diagnostiky škůdců.

Pracovní doba
Deratizér pracuje obvykle v terénu a jeho pracovní doba se může lišit v závislosti na aktuálních potřebách zákazníků. Pracovní doba může být rozdělena do různých směn včetně nočních a víkendových směn.

Fotograf/ka

Úvod do profese
Fotograf je osoba specializující se na zhotovování fotografických snímků a jejich úpravu pro tisk a zobrazení v digitální podobě. Fotograf může pracovat samostatně nebo v rámci týmu a může se specializovat na různé druhy fotografování, jako jsou portrétní, průkazové a produktové fotografie, krajiny, zvířata, akce a další.

Silné stránky
Pro úspěšné působení v této profesi je třeba mít cit pro detail, kreativní myšlení a estetické cítění. Fotograf by měl být schopen komunikovat se zákazníky a stanovit s nimi cenu a podmínky zakázky. Důležité je také mít technické znalosti a dovednosti v oblasti fotografické techniky, osvětlování a měření. Další výhodou je schopnost práce s grafickými programy pro úpravu digitálního obrazu.

Zkušenosti

Fotograf by měl mít zkušenosti s práci s různými typy fotografických přístrojů a příslušenství, a to jak digitálních, tak analogových. Musí být schopen volby vhodné kompozice, osvětlení a adekvátní fotografické techniky pro dané zadání. Znalosti v oblasti retuše digitálního obrazu jsou také klíčové pro zpracování fotografického obrazu a jeho přípravu pro tisk a zobrazení na digitálních médiích. Komunikační dovednosti jsou také důležité pro úspěšné komunikování se zákazníky a vysvětlení jim, co lze a nelze při fotografování realizovat.

Pracovní doba
Pracovní doba fotografa může být velmi variabilní a závisí na typu zakázky a požadavcích zákazníka. Může se jednat o fotografování během víkendů, večerů nebo dokonce v noci. Fotograf by měl být připraven na to, že bude potřebovat někdy pracovat v terénu a bude muset cestovat za účelem fotografování.

Hrobník

Úvod do profese
Hrobník je pracovník, který se stará o přípravu a úpravu hrobů a hrobek pro pohřbení a exhumace pozůstatků. Dále se také stará o spouštění rakví a ukládání zpopelněných ostatků do hrobů a urnových hrobů.

Silné stránky
Hrobník by měl být zodpovědný a důkladný, s schopností pracovat s lidmi v těžkých situacích a s respektem ke zesnulým a jejich rodinám. Dále je důležité mít fyzickou zdatnost a schopnost pracovat v různých povětrnostních podmínkách.

Zkušenosti
Hrobník by měl mít zkušenosti s výkopovými pracemi, manipulací s rakvemi a urnami a s prací s nářadím. Důležité je také mít znalosti z oblasti hygieny a ochrany zdraví při práci s lidskými pozůstatky. Zkušenosti s komunikací s rodinami zesnulých a s organizací pohřbu jsou také výhodou.

Pracovní doba
Hrobník pracuje obvykle v režimu od pondělí do pátku, avšak může být potřeba pracovat i o víkendech a svátcích v případě potřeby. Pracovní doba je obvykle stanovena podle počasí a aktuálních potřeb hřbitova.

Kadeřník/ce, holič

Úvod do profese
Kadeřník a holič jsou odborníci v oblasti úpravy vlasů a vousů. Jejich hlavními úkoly jsou stříhání, barvení, melírování, styling a pečování o vlasy a vlasovou pokožku zákazníků.

Silné stránky

Kadeřník a holič by měli být kreativní, zruční a mít vrozený estetický smysl. Důležitá je také schopnost porozumět požadavkům a přání zákazníků a být schopen jim poradit s výběrem vhodného účesu. Kadeřník a holič by měli být také přátelští, komunikativní a mít vysokou úroveň hygieny.

Zkušenosti
Kadeřník a holič by měli mít odborné znalosti a zkušenosti s různými druhy vlasů a vousů. Důležité jsou také znalosti v oblasti kosmetiky a chemie, protože musí být schopni vybrat a použít vhodné ošetřující přípravky pro každého zákazníka. Dále je důležitá schopnost vykonávat masáž vlasové pokožky, tvorbu účesů a finální úpravu s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy.

Pracovní doba
Kadeřníci a holiči pracují většinou od pondělí do soboty, přičemž pracovní doba se může lišit v závislosti na konkrétním salonu. Někteří kadeřníci mohou pracovat i o víkendech a svátcích, aby vyhověli potřebám svých zákazníků. Směnnost může být i víkendová a noční, pokud kadeřník pracuje v hotelovém nebo kosmetickém salonu.

Kominík

Úvod do profese
Kominík je odborník na montáž, demontáž, instalaci, čištění, opravu a kontrolu komínů, kouřovodů, kouřových kanálů, spalinových cest, spotřebičů paliv a dalších souvisejících zařízení v souladu s platnou legislativou. Kromě toho poskytuje poradenství a informace v oblasti kominictví, čte stavební výkresy a technickou dokumentaci, diagnostikuje závady, stanovuje pracovní postupy a metody, navrhuje stavební úpravy, vypočítává tepelně technické a spalinové cesty, seřizuje a nastavuje komponenty komínových vložek, čistí komíny, kouřovody a spotřebiče paliv, provádí montáž a demontáž kouřovodů a komínů a testuje konstrukční části komínových těles.

Silné stránky
Kominík by měl mít pečlivost, zodpovědnost, manuální zručnost a schopnost pracovat s technickou dokumentací. Musí mít také vynikající komunikační schopnosti, protože poskytuje poradenství a informace zákazníkům.

Zkušenosti
Kominík by měl mít zkušenosti a dovednosti v oblasti montáže, demontáže, instalace, čištění, opravy a kontroly komínů, kouřovodů, kouřových kanálů, spalinových cest, spotřebičů paliv a dalších souvisejících zařízení. Musí být obeznámen s platnou legislativou, umět číst stavební výkresy a technickou dokumentaci, provádět diagnostiku závad, stanovovat pracovní postupy a metody, navrhovat stavební úpravy, vypočítávat tepelně technické a spalinové cesty, seřizovat a nastavovat komponenty komínových vložek a provádět testování konstrukčních částí komínových těles.

Pracovní doba

Kominík pracuje obvykle ve směnném provozu a musí být připraven k nočním a víkendovým službám, zejména v případě akutních závad.

Kosmetik/čka, vizážista/tka

Úvod do profese
Kosmetik, vizážista se zabývá péčí o pokožku a obličej pomocí kosmetických přípravků a dekorativní kosmetiky. Jejich hlavním cílem je zlepšení vzhledu pleti a zpomalení příznaků stárnutí.

Silné stránky
Kosmetik, vizážista by měl mít silné znalosti o kosmetice, kosmetických přípravcích a aplikaci dekorativní kosmetiky. Musí být kreativní, umělecky založený a mít dobré poradenské schopnosti. Důležitá je také vysoká úroveň hygienického standardu.

Zkušenosti
Kosmetik, vizážista musí mít dobré znalosti o různých typech pleti a kosmetických přípravcích, včetně aplikace kosmetiky a hygienických postupů. Měl by být schopen určit typ pleti zákazníka a navrhnout vhodný kosmetický postup. Důležitá je také schopnost provádět masáže a depilace. Výhodou jsou zkušenosti s vytvářením líčení pro různé příležitosti a schopnost poskytovat barevné typologie.

Pracovní doba
Kosmetik, vizážista může pracovat jak v ranních, tak i odpoledních a večerních směnách, v závislosti na pracovní době salonu nebo studia, ve kterém pracuje. Pracovní doba může být i o víkendech a svátcích.

Masér/ka

Úvod do profese

Masér používá své znalosti a dovednosti k tomu, aby pomohl klientům zlepšit jejich fyzické a duševní zdraví pomocí neléčebných masáží.

Silné stránky
Kvalitní masér by měl být empatický a schopný poskytovat komunikační strategie, které jsou přizpůsobené typu klienta. Důležité je také mít základní znalosti anatomie a fyziologie těla a umět stanovit vhodné masérské přípravky, techniky a metody. Masér by měl být také schopen efektivně komunikovat s klienty a být flexibilní v přizpůsobení své práce jejich individuálním potřebám.

Zkušenosti
Kvalitní masér by měl mít zkušenosti s aplikací různých masérských technik, včetně rekondičních, sportovních a pohotovostních masáží. Důležité je také umět pracovat s přístroji a zařízeními pro masáže. Masér by měl mít základní znalosti anatomie a fyziologie těla a být schopen stanovit vhodné masérské přípravky, techniky a metody podle aktuálního fyzického a psychického stavu klienta. Důležitou dovedností maséra je také schopnost efektivní komunikace s klienty a přizpůsobení své práce jejich individuálním potřebám.

Pracovní doba
Masér může pracovat jak ve dne, tak i v noci, v závislosti na požadavcích klientů. Pracovní doba je obvykle nesouvislá a zahrnuje i víkendy a svátky.

Popelář

Úvod do profese

Popelář se stará o správné nakládání s odpadními nádobami a zajišťuje jejich vývoz do sběrných vozů.

Silné stránky
Fyzická zdatnost, schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost.

Zkušenosti
Základní znalosti o nakládání s odpady a jejich třídění. Schopnost pracovat s různými typy odpadních nádob a manipulovat s nimi bezpečně. Znalost pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní doba
Pracovní doba bývá často spojená s ranními hodinami, kdy se sbírají odpadní nádoby v ulicích. Může se jednat o práci v různých směnách, včetně nočních. Vzhledem k povaze práce mohou být pracovní dny i víkendy.

Správce nemovitostí

Úvod do profese

Správce nemovitostí se stará o správu a údržbu nemovitostí, aby zajišťoval co nejvyšší kvalitu pro majitele a nájemce.

Silné stránky
Organizovanost, pečlivost, zodpovědnost a schopnost pracovat samostatně jsou klíčové vlastnosti, které by měl správce nemovitostí přinést do této profese. Také by měl mít schopnost komunikace s majiteli a nájemci a být schopen řešit jejich požadavky a stížnosti.

Zkušenosti
Správce nemovitostí by měl mít zkušenosti s údržbou a opravou nemovitostí a znalosti v oblasti práva, účetnictví a stavebnictví. Také by měl být schopen používat počítačové programy pro správu nemovitostí a komunikaci s majiteli a nájemci.

Pracovní doba
Pracovní doba bývá obvykle od pondělí do pátku a může zahrnovat i víkendy a svátky, pokud se jedná o naléhavé situace, jako jsou havárie. Směnnost závisí na konkrétních požadavcích majitele nemovitosti a může být různá.

Úklidový pracovník venkovních ploch

Úvod do profese

Úklidový pracovník venkovních ploch je zodpovědný za letní a zimní údržbu veřejných komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Tato práce vyžaduje fyzickou zdatnost, důkladnost a schopnost pracovat v různých podmínkách.

Silné stránky
Fyzická zdatnost, schopnost pracovat v týmu, pozornost k detailům a ochota pracovat za jakýchkoli podmínek jsou klíčové vlastnosti, které by měl úklidový pracovník venkovních ploch přinést do této profese.

Zkušenosti
Zkušenosti s úklidem a údržbou venkovních ploch jsou výhodou, ale není to nutná podmínka. Důležité je mít základní znalosti o bezpečnosti práce a o používání různých nástrojů a strojů používaných při úklidu venkovních ploch.

Pracovní doba
Pracovní doba je zpravidla od rána do odpoledne, s možností práce o víkendech a svátcích v případě potřeby. V zimních měsících může být nutná práce v nočních hodinách kvůli odstraňování sněhu a ledu z chodníků a komunikací.

Úklidový pracovník vnitřních prostor

Úvod do profese

Tato pracovní pozice se zabývá generálním a běžným úklidem vnitřních prostorů, jako jsou kancelářské budovy, obchodní centra a soukromé domácnosti. Úklidový pracovník je zodpovědný za udržování čistoty a hygieny v různých typech budov.

Silné stránky
Úklidový pracovník by měl být spolehlivý a pečlivý, s dobrým organizačním a časovým řízením. Důležitou vlastností je také schopnost pracovat nezávisle a současně být součástí týmu. Pracovník by měl být fyzicky zdatný a mít vysokou úroveň hygieny.

Zkušenosti
Předchozí školení není nutné, ale pracovník by měl mít zkušenosti s úklidem různých typů vnitřních prostor. Důležitými dovednostmi jsou schopnost používat speciální stroje pro úklid, správné používání čisticích a dezinfekčních prostředků a schopnost úklidové práce plánovat a organizovat.

Pracovní doba
Úklidový pracovník může pracovat v různých typech zařízení, jako jsou hotely, restaurace, nemocnice a kancelářské budovy. Pracovní doba může být různá v závislosti na místě zaměstnání, ale často zahrnuje práci v nočních nebo ranních hodinách, víkendy a svátky.

Nabídky práce

Hledáme spolehlivé lidi na obsluhu výrobních strojů do třísměnného provozu. Nepožadujeme zkušenosti , ani vzdělání v oboru. Nemusíš se ničeho bát, jelikož tě všemu naučíme.

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s prací s kovem – ocelí? Hledáš ubytování hned u firmy, kdy ušetříš za dopravu a za 5 minut

Zjistit víc »

Chceš pracovat v příjemném kolektivu, kde tě náležitě odmění a budou si tě vážit? Tak hledáme právě TEBE! Hledáme pracovité zaměstnance pro lehkou manuální práci

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s broušením,montáží či lakováním?Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 22 000,- Kč/měs

Zjistit víc »

Pro našeho klienta hledáme angažovaného manipulačního dělníka jako zaměstnance do Chebu v rámci HPP Stačí nám zavolat nebo poslat e-mail! Telefon: 350601788 E-mail: karlovyvary@arwa.cz Toto

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu. Jako Operátor výroby budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v Sokolově. Pracovní doba:

Zjistit víc »

Novinky z blogu