arwa.cz

Strojírenství a automobilový průmysl

Strojírenství a automobilový průmysl

Strojírenství a automobilový průmysl

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru strojírenství a automobilový průmysl. Strojírenství a automobilový průmysl jsou klíčovými odvětvími, která hrají významnou roli ve výrobě a vývoji technologií a vozidel. Jestliže máte zájem o tuto dynamickou oblast, naše stránka vám poskytne užitečné informace o různých povoláních a jejich požadavcích. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru strojírenství a automobilového průmyslu, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře v oblasti strojírenství a automobilového průmyslu. Bez ohledu na to, zda se zajímáte o výrobu strojů, technický design, vývoj nových technologií nebo opravy a údržbu vozidel, naše stránka vám poskytne důležité informace a zdroje, které vám pomohou rozvíjet své dovednosti a dosáhnout vynikajících výsledků ve světě strojírenství a automobilového průmyslu.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minut čtení

Autolakýrník

Úvod do profese
Autolakýrník se specializuje na lakování automobilů a jejich součástí. Jedná se o práci, která vyžaduje odbornost a preciznost, neboť kvalita výsledného laku a jeho ochrana proti vnějším vlivům jsou velmi důležité pro udržení estetického vzhledu vozidla a jeho ochranu proti korozi.

Silné stránky
Autolakýrník by měl být precizní a pečlivý, mít smysl pro detail a být schopen pracovat s různými typy barev a lakovacích hmot. Důležitou vlastností je také trpělivost a ochota učit se nové technologie.

Zkušenosti

 • Odborné znalosti v oblasti laků a lakovacích hmot
 • Zkušenosti s lakovaním automobilů a jejich součástí
 • Schopnost pracovat s různými typy nástrojů a strojů
 • Znalost správného postupu při opravách poškození povrchových částí vozidel
 • Schopnost posoudit rozsah poškození povrchů vozidel a volba správného odstínu

Pracovní doba
Směny jsou obvykle děleny na ranní a odpolední, pracovní doba se může lišit podle konkrétních pracovních podmínek a objemu práce.

Automechanik

Úvod do profese
Automechanik je odborník na údržbu, opravy a seřizovací práce na motorových vozidlech. Jeho práce zahrnuje nejen mechanické části, ale také elektronické systémy vozidla.

Silné stránky
Automechanik by měl mít zájem o motorová vozidla a jejich funkčnost, manuální zručnost, pečlivost a schopnost řešit problémy. Důležitá je také schopnost spolupráce s kolegy a komunikace se zákazníky.

Zkušenosti
Automechanik by měl mít znalosti z mechanických oprav vozidel a být vyškolen v oboru automechanik. Důležité jsou také zkušenosti a praxe na obdobné pozici. Dovednosti zahrnují používání testovacích a měřicích přístrojů, instalaci a údržbu mechanických, elektronických a mechatronických komponent, montáž jednotlivých dílů a kontrolu opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí vozidel.

Pracovní doba
Pracovní doba automechanika může být různá, v závislosti na potřebách servisu. Některé servisy mohou pracovat i o víkendech nebo v noci, takže flexibilita a přizpůsobivost jsou v této profesi důležité.

Betonář

Úvod do profese
Betonáři se specializují na práce spojené s betonovými konstrukcemi a jsou často zaměstnáni ve stavebnictví. Je důležité mít kvalifikaci v oboru, jako je železobetonářství, zednictví nebo kamnařství.

Silné stránky
Betonáři by měli být zruční a mít dobré ruční zručnosti. Musí mít také dobré pochopení matematiky a geometrie, protože práce s betonem vyžaduje přesné měření. Důležité je mít také pečlivost a pozornost k detailům.

Zkušenosti
Betonáři musí být schopni provádět různé betonářské práce, jako je výroba betonových prefabrikátů, betonování stavebních konstrukcí, injektážní práce a renovace betonových povrchů a konstrukcí. Také musí mít základní znalosti o používání speciálního testovacího zařízení s podporou IT a vedení záznamů o pracovních a technických podmínkách v prostorách budov.

Pracovní doba
Betonáři pracují obvykle v rámci běžné pracovní doby, ale mohou být využíváni při opravách a údržbě konstrukcí mimo pracovní dobu. Může se také stát, že pracují na stavbách, které vyžadují práci o víkendech nebo v noci.

CNC frézař

Úvod do profese
CNC frézař se specializuje na programování, obsluhu a monitorování frézovacích strojů a kompletní obsluhu CNC frézovacího centra.

Silné stránky
Pro tuto profesi je důležitá znalost čtení výkresové dokumentace, práce s měřidly a schopnost definovat parametry obrábění. Dále je nutné mít základní technické znalosti a manuální zručnost.

Zkušenosti
Kandidát by měl mít minimálně střední vzdělání s výučním listem a zkušenosti v oblasti CNC frézování. Mezi klíčové dovednosti patří programování frézovacích strojů, výběr nástrojů pro obrábění, sledování výrobního procesu a testování konečného produktu. Dále je důležité znát základy údržby a servisu frézovacích strojů.

Pracovní doba
Pracovní doba bývá většinou rozdělena do směn. CNC frézaři mohou pracovat i o víkendech a svátcích, zejména v případě nutnosti dokončení výrobního procesu.

Galvanizér

Úvod do profese
Galvanizér je odborník v oblasti úpravy povrchu kovových dílů, součástek a výrobků pomocí kovových povlaků. Tato práce zahrnuje chemickou a elektrochemickou úpravu povrchů, práci při vysokých teplotách a manipulaci s chemickými látkami.

Silné stránky
Galvanizér by měl být pečlivý a důsledný, protože práce vyžaduje přesnost a pozornost k detailům. Musí mít také dobrou fyzičku, protože práce zahrnuje manipulaci s těžkým materiálem a pracování v nepohodlných pozicích. Důležitou vlastností je také schopnost pracovat v týmu a komunikovat s kolegy a nadřízenými.

Zkušenosti
Galvanizér by měl mít znalosti chemie a fyziky, zejména v oblasti elektrochemie. Musí také být obeznámen s různými procesy povlakování kovů, jako jsou moření, chromování, mědění, zinkování, stříbření, zlacení a elektrolytické leštění. Důležité jsou také zkušenosti s použitím různých nástrojů a zařízení používaných při povlakování, jako jsou elektrolytické a galvanické lázně. Znalosti v oblasti bezpečnosti práce a likvidace chemických látek jsou také klíčové.

Pracovní doba
Pracovní doba galvanizéra může být různá v závislosti na potřebách daného podniku, často se však pracuje ve směnách, včetně nočních a víkendových směn. Práce může být fyzicky náročná a zahrnuje práci v hlučném a prašném prostředí.

Karosář

Úvod do profese
Karosář je odborník na výrobu, montáž, demontáž a opravy karosérií silničních a motorových vozidel. Kromě toho provádí antikorozní nátěry, úpravy jednotlivých dílů, příslušenství a doplňků karosérie a ruční i mechanické opravy deformovaných karosérií.

Silné stránky
Karosář musí mít dobré manuální zručnosti, být pečlivý a precizní při práci s díly karosérie a mít smysl pro detail. Také musí mít dobré prostorové vnímání a schopnost porozumět technické dokumentaci. Důležitými vlastnostmi jsou také kreativita a schopnost pracovat v týmu.

Zkušenosti
Karosář musí mít odborné vzdělání v oboru, a to ideálně v kombinaci s praxí. Musí být schopen číst technickou dokumentaci a pracovat s nástroji a stroji pro opravy karosérií. Důležitými dovednostmi jsou také schopnost diagnostikovat poškození karosérie a nalézt řešení problému.

Pracovní doba
Pracovní doba a směny se mohou lišit v závislosti na konkrétní pozici a zaměstnavateli. Vzhledem k povaze práce může být práce v karosářské dílně fyzicky náročná.

Kovář

Úvod do profese

Kováři pracují s kovy a vyrábějí kovové konstrukce a součásti pro různé průmyslové odvětví. Práce zahrnuje širokou škálu oboru: kovář, obráběč kovů, hutník, zámečník atd.

Silné stránky
Kovář musí být manuálně zručný a mít dobré prostorové vnímání. Dále je nutné mít technické myšlení a schopnost řešit problémy.

Zkušenosti

 • Ovládání technologií kovovýroby
 • Práce s kovovými materiály a nástroji
 • Ovládání svařování, pájení a kování
 • Znalost technických výkresů a plánů
 • Schopnost pracovat s hydraulickými, pneumatickými a elektrickými součástmi
 • Zkušenost s výrobou konstrukcí, designem a údržbou

Pracovní doba
Směnnost se liší podle pracoviště, ale často se jedná o práci ve dvou a více směnách. Pracovní doba může být přizpůsobena aktuální výrobní potřebě.

Lakýrník průmyslových zařízení

Úvod do profese

Tato pracovní pozice se zaměřuje na lakování průmyslových strojů a zařízení, aby se chránily proti různým vnějším vlivům, jako jsou například korozní procesy.

Silné stránky
Lakýrník průmyslových zařízení by měl být zručný a pečlivý, a měl by mít schopnost pracovat s různými materiály a lakovacími technikami. Důležité jsou také schopnosti a zkušenosti s opravou povrchů a kontrolou kvality.

Zkušenosti
Schopnost pracovat s lakovacími materiály a technikami, jako jsou průškové lakování, aplikace nátěrů podle výkresu a míchání barev. Důležité jsou také zkušenosti s přípravou povrchů před lakováním, včetně očištění, tmelení a broušení, a schopnosti pracovat s protiplísňovými a antibakteriálními nátěry. Lakýrník průmyslových zařízení by měl také být schopný používat stříkací zařízení a přidávat štítky po dokončení práce.

Pracovní doba
Směnnost a pracovní doba mohou být různé v závislosti na konkrétních požadavcích a pracovních podmínkách v dané firmě.

Mechanik seřizovač CNC strojů

Úvod do profese

Mechanik seřizovač CNC strojů se specializuje na seřizování, obsluhu a údržbu CNC strojů v průmyslové výrobě. CNC stroje jsou stroje, které umožňují programovat výrobu přesného výrobku s minimální chybou a úsilím. Tato profese vyžaduje znalosti technologií oprav, údržby a seřizování výrobních strojů, zejména CNC obráběcích strojů.

Silné stránky
Přesnost, detailnost, technické myšlení, schopnost řešit problémy a komunikovat s ostatními pracovníky.

Zkušenosti
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojírenství, znalost technologií oprav, údržby a seřizování výrobních strojů, zejména CNC obráběcích strojů. Dále je nutné mít zkušenosti s prací na řezacím stroji, konfigurací a sledování procesů obrábění, úpravou procesů k dosažení optimální kvality dílů a plánováním postupů práce a jejich koordinací se zákazníky.

Pracovní doba
Mechanik seřizovač CNC strojů pracuje v obvykle v dvousměnném pracovním režimu, a to včetně nočních směn.

Mechanik závodu

Úvod do profese

Mechanik závodu je zodpovědný za výrobu a montáž komponentů výrobního závodu a údržbu a opravy strojů a zařízení.& ;

Silné stránky
Manuální zručnost, schopnost číst technické výkresy a plánovat údržbu a opravy. Mechanik by měl mít dobré komunikativní a zákaznické schopnosti.

Zkušenosti
Mechanik závodu by měl mít zkušenosti s plánováním údržby, znalosti nástrojů a materiálů, svařování a pájení a schopnost instalovat a údržbu výrobních systémů.& ;

Pracovní doba

Směnnost a pracovní doba je obvykle pružná a závisí na potřebách závodu nebo zákazníka.

Návrhář architektonických modelů

Úvod do profese

Tato pozice se zabývá vytvářením architektonických modelů a výkresů pro různé projekty v oblasti stavebnictví a architektury. Zpracování projektové dokumentace a účast na všech fázích přípravy plánovaných projektů jsou klíčové pro tuto pozici.

Silné stránky
Silné stránky zahrnují kreativitu, vizuální a technické schopnosti, přesnost a detailnost. Kvalitní komunikační schopnosti jsou také důležité pro spolupráci s ostatními architekty a inženýry.

Zkušenosti
Pro tuto pozici je třeba odbornou přípravu zaměřenou na architekturu a stavebnictví. Zkušenosti s tvorbou výkresů a modelů a znalost relevantních počítačových programů jsou rovněž nezbytné. Důležité dovednosti zahrnují schopnost převést myšlenky a koncepce do konkrétních vizuálních modelů a výkresů, a zároveň zachovat přesnost a soulad s návrhovými pokyny a specifikacemi.

Pracovní doba
Pracovní doba a směnnost se mohou lišit v závislosti na konkrétní firmě nebo projektu, nicméně často se jedná o standardní pracovní dobu s možností přesčasů a pracování víkendů v závislosti na požadavcích projektu.

Operátor CNC soustruhu

Úvod do profese

Operátor CNC soustruhu má za úkol programovat, obsluhovat a sledovat výrobu na CNC soustruzích, aby byla zajištěna kvalitní a efektivní výroba.

Silné stránky
Pro tuto práci je nutná znalost čtení technických výkresů, manipulace s výrobním zařízením a především preciznost a pečlivost při práci. Dále je důležité mít dobré analytické schopnosti, schopnost pracovat s detaily a logické myšlení.

Zkušenosti
Pro tuto pozici je vyžadováno minimálně střední vzdělání s výučním listem, stejně jako zkušenosti s manipulací výrobním zařízením. Dále je nutné mít znalost programování a nastavování CNC strojů, umět upínat a seřizovat nástroje a mít schopnost určit vhodné metody a parametry obrábění. Znalost údržby a servisu strojů je také velmi důležitá.

Pracovní doba
Pracovní doba a směnnost jsou většinou stanoveny v závislosti na požadavcích společnosti a specifikacích jednotlivých projektů.

Operátor CNC strojů

Úvod do profese

Operátor CNC strojů má na starosti obsluhu a správné nastavení CNC strojů pro výrobu dílů nebo komponentů pro různé průmyslové obory.

Silné stránky
Osoba vykonávající tuto práci by měla být pečlivá, mít zájem o techniku a inovace a být schopna pracovat v týmu. Dále by měla být schopna rychle a přesně pracovat s technickými výkresy a být znalá výrobních procesů.

Zkušenosti
Operátor CNC strojů musí mít minimálně střední vzdělání s výučním listem, znalost manipulace s výrobním zařízením a praxi na CNC soustruhu. Důležité dovednosti zahrnují schopnost programovat a nastavovat stroje v souladu se specifikacemi technických výkresů, upínání a seřizování nástrojů a dodržování bezpečnostních předpisů.

Pracovní doba
Pracovní doba a směny se mohou lišit v závislosti na konkrétní společnosti a výrobních potřebách.

Palič

Úvod do profese

Palič je pracovní pozice, která vyžaduje znalosti řezání plynem a manipulace s materiálem podle specifikací. Je nutné ovládat obsluhu CNC strojů a mostových jeřábů a mít příslušnou kvalifikaci v oblasti kovovýroby a obrábění metálů.

Silné stránky
Přesnost, pečlivost, schopnost začlenit se do stávajícího týmu, schopnost práce na dvě směny.

Zkušenosti
Palič má za úkol převážet plechy pomocí mostového jeřábu a vakuového manipulačního zařízení, vyrovnávat plech na vypalovacím stole, nastavovat stroje a výběr vhodných součástí. Dále je nutné umět nastavit parametry obrábění a načítat program obrábění z TNC, pracovat v souladu s pracovním úkolem a vypalovat plechy v souladu s určeným postupem. Také je třeba provádět případné opravy a kontrolovat obrobek.

Pracovní doba
Práce na dvě směny.

Seřizovač stavebních a zemědělských strojů

Úvod do profese

Seřizovač stavebních a zemědělských strojů se specializuje na údržbu, opravy a servis strojů, zařízení a systémů v zemědělství a průmyslu. Je to klíčová role pro zajištění bezproblémového chodu strojů a jejich výkonu.

Silné stránky
Silné stránky seřizovače stavebních a zemědělských strojů zahrnují technické znalosti, zručnost v práci s nástroji a přístroji, schopnost diagnostikovat a odstraňovat závady, schopnost řešit problémy a pracovat pod tlakem. Kromě toho je nutné mít vysokou míru spolehlivosti, pečlivosti a disciplíny.

Zkušenosti
Pro tuto práci jsou nezbytné zkušenosti s opravami a údržbou zemědělských a průmyslových strojů, znalosti elektrotechniky, hydrauliky a mechaniky, schopnost číst technické výkresy a plány a základní znalosti svářečství.

Pracovní doba
Práce seřizovače stavebních a zemědělských strojů bývá obvykle ve směnném provozu a může vyžadovat práci i o víkendech nebo v nočních hodinách. Konkrétní pracovní dobu stanovuje zaměstnavatel.

Svářeč kovů

Úvod do profese

Svářeč kovů se specializuje na svařování kovových součástí a konstrukcí, a to pomocí různých svařovacích metod a technik. Tato profese vyžaduje odbornou způsobilost, znalost technických výkresů a zkušenosti se svařováním kovů.

Silné stránky
Kvalifikovaný svářeč kovů by měl mít přesnost a pečlivost při práci, schopnost číst a interpretovat technické výkresy, dobré ruční zručnosti a koordinaci pohybu. Důležitá je také schopnost pracovat s různými svařovacími metodami a technikami a být schopen efektivně vyřešit problémy, které mohou při práci nastat.

Zkušenosti
Kvalifikovaný svářeč kovů by měl mít zkušenosti s různými svařovacími metodami, jako jsou například MIG/MAG, TIG nebo elektroda. Důležité je také znát vlastnosti různých kovů a umět je správně vybrat a spojit. Dále je nutné mít dobré znalosti technické dokumentace, včetně čtení technických výkresů a evidence dat o svařovacích procesech.

Pracovní doba
Směny a pracovní doba mohou být různé a závisí na potřebách daného zaměstnavatele. Obvykle se jedná o práci na plný úvazek v rámci běžné pracovní doby, ale může se také jednat o práci ve vícesměnném provozu, případně v nočních směnách.

Svářeč kyslíkových paliv

Úvod do profese

Svářeč kyslíkových paliv se specializuje na svařování kovů pomocí kyslíkového paliva. Tato profese je potřebná v různých oblastech jako strojírenství, automobilový průmysl, stavba lodí a další.

Silné stránky
Pro tuto profesi je klíčová způsobilost a osvědčení o úspěšném složení kvalifikačních zkoušek. Důležité jsou také manuální zručnosti, schopnost plánování a přípravy svařování, výběru správného svařovacího zařízení, materiálů a nástrojů. Svářeč kyslíkových paliv by měl být schopen kontrolovat a testovat svařovací zařízení a mít znalosti výběru substrátu a svařovací technologie.

Zkušenosti
Svářeč kyslíkových paliv by měl mít zkušenosti s plánováním a přípravou svařování, výběrem svařovacího zařízení a materiálů. Měl by být schopen kontrolovat a testovat svařovací zařízení a provádět svařování jednotlivých komponentů. Svářeč kyslíkových paliv musí mít také znalosti výběru substrátu, vyrovnání plochy a následného svařování, a mít schopnost provést úpravu a kontrolu kvality svařených dílů.

Pracovní doba
Směnnost a pracovní doba se mohou lišit v závislosti na konkrétní pracovní pozici a potřebách klienta. Obecně však může být tato profese vykonávána v různých směnných režimech a v různých časech, v závislosti na potřebách klienta a pracovních podmínkách.

Nabídky práce

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu jen v několika krocích.Jako Operátor CNC budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v

Zjistit víc »

Nevadí ti pracovat ve dvousměnném provozu? Hledáš jednoduchou práci kde tě náležitě ocení? Máš zkušenosti s prací ve výrobě? Pak si právě našel! Budeš provádět

Zjistit víc »

Hledáme spolehlivé lidi na obsluhu výrobních strojů do třísměnného provozu. Nepožadujeme zkušenosti , ani vzdělání v oboru. Nemusíš se ničeho bát, jelikož tě všemu naučíme.

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s opravou výrobních strojů na 12-ti hodinové směny ( krátký / dlouhý )? Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti

Zjistit víc »

Chceš pracovat v příjemném kolektivu, kde tě náležitě odmění a budou si tě vážit? Tak hledáme právě TEBE! Hledáme pracovité zaměstnance pro lehkou manuální práci

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s autoklempířinou? Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti mzdu od 25.000 do 50.000 Kč. Budeš

Zjistit víc »

Novinky z blogu