arwa.cz

Zdravotnictví a farmacie

Zdravotnictví a farmacie

Zdravotnictví a farmacie

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru zdravotnictví a farmacie. Tento sektor je klíčový pro udržování a zlepšování lidského zdraví a pohody. Naše stránka vám poskytne informace o různých povoláních a jejich požadavcích v oblasti zdravotnictví a farmacie. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru zdravotnictví a farmacie, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře v oblasti zdravotnických a farmaceutických profesí. Bez ohledu na to, zda se zajímáte o diagnostiku a léčbu nemocí, péči o pacienty, vývoj léků a farmaceutického výzkumu nebo rehabilitaci a prevenci zdravotních problémů, naše stránka vám poskytne důležité informace a zdroje, které vám pomohou rozvíjet své dovednosti a dosáhnout vynikajících výsledků ve světě zdravotnictví a farmacie.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minut čtení

Asistent sociální péče

Úvod do profese
Asistent sociální péče poskytuje podporu geriatrickým specialistům v péči o seniory. Je zodpovědný za osobní hygienu seniorů, kontrolu užívání léků, příjem potravin a tvorbu volnočasových aktivit. Po absolvování speciální zkoušky a tréningu má šanci postoupit na pozici geriatrické sestry. Asistent sociální péče může po několika letech praxe postoupit na pozice specialisty na sociální a zdravotní služby, vedoucí sociální instituce.

Silné stránky
Silné stránky, které by měl člověk přinést do příslušné profese zahrnují odolnost vůči fyzické i psychické zátěži, schopnost a ochota ke spolupráci v týmu, lidskost, poctivost, odpovědnost a komunikativnost, vlastní aktivitu a tvořivý přístup.

Zkušenosti
Zkušenosti, dovednosti a znalosti v dané profesi zahrnují osobní hygienu seniorů, výživu seniorů, úklid osobního prostoru, doprovod k lékaři a dalším úřadům, poskytování první pomoci a podporu mobility seniorů. Asistent sociální péče může pracovat v domovech pro seniory, rehabilitačních klinikách, poradenských centrech pro seniory, službách ambulantní péče a soukromých domácnostech.

Pracovní doba
Směnnost a pracovní doba se mohou lišit v závislosti na konkrétní pracovní pozici a místě zaměstnání. Obvykle však mohou zahrnovat ranní, odpolední a noční směny, víkendové směny a svátky.

Ergoterapeut

Úvod do profese

Ergoterapeuti se specializují na poskytování terapeutické pomoci pro osoby s omezenou schopností samostatnosti v důsledku nemoci nebo postižení. Cílem ergoterapie je zlepšit funkčnost a kvalitu života těchto osob.

Silné stránky, které by měl člověk přinést do příslušné profese: Ergoterapeut by měl být empatický a vstřícný ke klientům a jejich rodinám. Je důležité mít vysokou míru trpělivosti a soustředění, schopnost poskytovat podporu a vést klienty v nácviku běžných denních činností. Důležitou vlastností je také schopnost týmové spolupráce a komunikace s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Silné stránky
Ergoterapeut by měl být empatický a vstřícný ke klientům a jejich rodinám. Je důležité mít vysokou míru trpělivosti a soustředění, schopnost poskytovat podporu a vést klienty v nácviku běžných denních činností. Důležitou vlastností je také schopnost týmové spolupráce a komunikace s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Zkušenosti
Ergoterapeuti by měli mít vzdělání v oboru ergoterapie a zkušenosti s práci s lidmi s různými typy postižení. Důležité dovednosti zahrnují schopnost hodnotit funkčnost klienta, stanovovat cíle terapie a vytvářet individuální terapeutické plány. Ergoterapeuti by měli být obeznámeni s moderními terapeutickými metodami a technikami a umět je aplikovat v praxi. Důležitou součástí práce je také dokumentace a monitorování průběhu terapie.

Pracovní doba
Ergoterapeuti mohou pracovat v různých zdravotnických zařízeních jako jsou rehabilitační centra, denní stacionáře, služby domácí péče a osobní asistence, ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení. Pracovní doba a směnnost se mohou lišit v závislosti na konkrétním pracovišti a požadavcích klientů.

Fyzioterapeut

Úvod do profese
Fyzioterapeut se specializuje na poskytování péče a terapie pro obnovení, udržení a zlepšení pohyblivosti a dalších tělesných funkcí pacientů. Tato profese se využívá při prevenci, rehabilitaci, diagnostice a paliativní péči.

Silné stránky
Fyzioterapeut by měl mít silné komunikační a interpersonální schopnosti, schopnost motivovat pacienty a poskytovat jim potřebnou péči. Důležité jsou také znalosti anatomie a fyziologie, schopnost vytvářet individuální terapeutické plány a schopnost pracovat v týmu s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky.

Zkušenosti
Pro výkon této profese je nutné vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie a často se vyžaduje také předchozí praxe v oboru. Fyzioterapeut by měl být obeznámen s různými fyzioterapeutickými metodami, masážemi, elektroléčbou a chiropraktikou. Důležitá je schopnost vytvářet individuální terapeutické plány, vést terapii a motivovat pacienty k aktivnímu zapojení do léčby.

Pracovní doba
Fyzioterapeuti pracují převážně v ordinacích, nemocnicích, rehabilitačních zařízeních, geriatrických zařízeních nebo ordinacích lékařů. Pracovní doba je obvykle během klasické pracovní doby a může být rozdělena do směn v závislosti na potřebách pacientů.

Chemický/Farmaceutický Laborant

Úvod do profese
Chemický/Farmaceutický laborant se zabývá prováděním chemických testů, analýzou látek a směsí látek a výrobou chemických látek a vzorků biologického materiálu. Hledá se osoba, která má zájem o práci v laboratoři a disponuje chemickým přehledem a znalostmi.

Silné stránky
Pro tuto pozici je klíčová pečlivost, přesnost a schopnost pracovat s chemikáliemi a laboratorní technikou. Důležitou vlastností je také schopnost plánovat si práci, řešit problémy a spolupracovat v týmu.

Zkušenosti
Pro tuto pozici je nutná středoškolská nebo vysokoškolská chemická nebo farmaceutická vzdělání. Dále je potřeba mít zkušenosti s práci v laboratoři, znalost chemických látek, přístrojů a metodik. Důležité jsou také schopnosti matematického a statistického vyhodnocení výsledků.

Pracovní doba
Pracovní doba může být rozdělena do směn a vzhledem k povaze práce může být vyžadována i práce o víkendech a svátcích.

Lékař

Úvod do profese
Lékař je zdravotnický pracovník, který se specializuje na poskytování základní zdravotní péče pacientům a prevenci onemocnění. Jedná se o prvního kontaktovatelného zdravotnického pracovníka v případě zdravotních problémů pacientů, včetně naléhavých případů. Lékař se současně věnuje praktické i rodinné medicíně a sleduje zdravotní stav svých pacientů, případně je odesílá ke specialistům pro další diagnostiku a léčbu.

Silné stránky
Lékař by měl být pečlivý, detailní a důkladný při poskytování zdravotní péče a diagnóze pacientů. Důležitou vlastností je empatie a schopnost poslouchat a porozumět potřebám pacientů. Zároveň by měl být lékař flexibilní a schopen pracovat v různých situacích, včetně naléhavých případů.

Zkušenosti
Lékař by měl mít vysokoškolské vzdělání v oboru medicíny a být držitelem lékařské licence. Důležité jsou i zkušenosti a praxe v oboru, včetně znalosti moderních diagnostických a terapeutických postupů. Lékař by měl mít vynikající komunikační schopnosti a být schopen pracovat v týmu s dalšími zdravotnickými pracovníky.

Pracovní doba
Lékaři pracují většinou na plný úvazek, ale pracovní doba se může lišit v závislosti na místě a typu pracovního zařazení. Pracovní doba lékaře může být rozdělena do směn, které mohou zahrnovat i noční a víkendové služby. V případě pracovního zařazení v nemocnicích a pohotovostních službách je také běžné pracovat v režimu nepřetržitého provozu.

Lékařský sekretář

Úvod do profese
Lékařský sekretář je důležitou součástí lékařského týmu a zajišťuje efektivní fungování lékařské ordinace nebo zdravotnického zařízení.

Silné stránky
Lékařský sekretář by měl být pečlivý, spolehlivý a komunikativní. Dále by měl mít schopnost pracovat v týmu, být flexibilní a umět se vypořádat s vysokým pracovním tempem.

Zkušenosti
Lékařský sekretář by měl mít zkušenosti s administrativní a organizační prací, být schopen pracovat s počítačem a být obeznámen s lékařskou terminologií. Dále by měl mít dobré komunikační schopnosti a být schopen koordinovat a organizovat procesy v lékařské ordinaci.

Pracovní doba
Pracovní doba lékařského sekretáře se obvykle řídí otevírací dobou lékařské ordinace nebo zdravotnického zařízení. Může se jednat o směnnou práci, včetně víkendů a svátků, v závislosti na provozu daného zařízení.

Nutriční terapeut

Úvod do profese

Nutriční terapeut s odbornou způsobilostí je zdravotnický profesionál specializující se na výživu a stravování. Jeho hlavním cílem je pomáhat pacientům dosáhnout a udržovat zdravou výživu prostřednictvím vhodného stravovacího plánu a doporučení týkajících se stravovacích návyků. Nutriční terapeut pracuje s různými skupinami lidí, včetně jedinců s různými zdravotními podmínkami, sportovců a lidí, kteří chtějí zlepšit své stravovací návyky.

Silné stránky

 • Znalosti o výživě a stravování: Nutriční terapeut by měl mít hluboké znalosti o výživě, včetně živin, potravin, metabolismu a vlivu stravy na lidské tělo. Měl by být obeznámen s různými dietními přístupy a mít schopnost upravit stravovací plán na míru jednotlivým potřebám pacientů.
 • Komunikace a vztahy s pacienty: Nutriční terapeut by měl být schopen efektivně komunikovat s pacienty, naslouchat jejich potřebám a cílům a navázat s nimi důvěrný a respektující vztah. Empatie a motivace jsou důležité pro podporu pacientů při dosahování jejich výživových cílů.
 • Analytické a diagnostické schopnosti: Nutriční terapeut by měl být schopen provádět důkladné hodnocení stravovacích návyků pacientů, analyzovat jejich potravinový denníček a identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení. Diagnostické schopnosti mu umožňují stanovit vhodné doporučení a navrhnout individuální stravovací plán.
 • Vzdělávání a poradenství: Nutriční terapeut by měl být schopen vzdělávat pacienty o správném stravování a výživě, vysvětlovat jim výhody a důležitost zdravé stravy a dávat praktické rady a doporučení týkající se stravovacích změn.
 • Aktualizované znalosti: V oblasti výživy a stravování se neustále objevují nové výzkumné poznatky a trendy. Nutriční terapeut by měl mít schopnost udržovat své znalosti a dovednosti aktuální a sledovat nové informace v oboru.

Zkušenosti

 • Absolvování vysokoškolského studia v oboru výživy nebo příbuzného oboru.
 • Získání odborné způsobilosti, která vyžaduje splnění příslušných podmínek a zkoušek.
 • Praxe v oblasti výživy a stravování, ideálně pod dohledem zkušeného nutričního terapeuta.
 • Schopnost hodnotit stravovací návyky pacientů a navrhovat individuální stravovací plány.
 • Schopnost poskytovat vzdělávání a poradenství pacientům ohledně správného stravování a výživy.
 • Schopnost vést detailní záznamy o pacientech a jejich stravovacích plánech.
 • Schopnost komunikovat efektivně a empaticky s pacienty.

Pracovní doba
Pracovní doba nutričního terapeuta s odbornou způsobilostí se obvykle řídí pracovními hodinami kliniky nebo zdravotnického zařízení, ve kterém pracuje. To zahrnuje standardní pracovní dobu během pracovních dnů. Někteří nutriční terapeuti mohou pracovat i večer nebo o víkendech, aby vyhověli potřebám svých pacientů. Pracovní doba se může lišit v závislosti na pracovním místě a dohodě mezi nutričním terapeutem a zaměstnavatelem.

Optik

Úvod do profese

Optik se zabývá výrobou a montáží optických komponent, jako jsou čočky, optické hranoly, filtry, zrcadla a další, ze skla nebo jiných materiálů. Je zodpovědný za zajištění technologického procesu opracování optických skel a testování parametrů produktů.

Silné stránky
Optik by měl mít vynikající manuální zručnost, preciznost a schopnost pracovat s detaily. Důležitou vlastností je také pečlivost a pozornost při práci s optickými komponenty. Optik by měl být schopen pracovat v týmu, mít komunikační dovednosti a být schopen plánovat a organizovat svou práci.

Zkušenosti
Optik by měl mít zkušenosti s výrobou a montáží optických komponent, včetně povlakování, broušení, leštění a seřizování. Měl by být obeznámen s technickými výkresy a umět pracovat s obráběcími stroji. Důležitou znalostí je také ochrana očí a manipulace s chemikáliemi při antireflexní úpravě brýlových čoček.

Pracovní doba
Pracovní doba optika může být různá v závislosti na potřebách firmy a zákazníků. Může zahrnovat práci v ranních, odpoledních a nočních směnách, včetně víkendů a svátků.

Psycholog

Úvod do profese

Psycholog je odborník v oblasti lidského chování, emocí, myšlení a mentálního zdraví. Jeho hlavním posláním je poskytovat psychologickou pomoc a podporu jednotlivcům, rodinám, skupinám nebo organizacím. Psychologové se zabývají diagnostikou, terapií, výzkumem a poradenstvím, přičemž jejich práce může zahrnovat různé oblasti, jako je klinická psychologie, školní psychologie, pracovní psychologie nebo poradenská psychologie.

Silné stránky

 • Empatické a komunikační schopnosti: Psycholog by měl být schopen naslouchat a porozumět emocionálním potřebám a problémům klientů. Empatie a schopnost efektivně komunikovat jsou klíčové pro budování důvěry a rozvoj terapeutického vztahu.
 • Analytické a diagnostické schopnosti: Psycholog by měl být schopen provádět diagnostiku a hodnocení psychických stavů a poruch. Schopnost analyzovat a interpretovat informace je nezbytná pro správnou identifikaci problémů a návrh vhodných intervencí.
 • Terapeutické dovednosti: Psycholog by měl mít schopnosti a techniky terapeutické práce. Musí být obeznámen s různými terapeutickými přístupy a metodami a umět je aplikovat v praxi.
 • Etické a profesionální zásady: Psycholog by měl dodržovat etické a profesionální standardy při práci s klienty. Důvěrnost, respekt a dodržování zásad spravedlnosti jsou základními hodnotami této profese.

Zkušenosti

 • Absolvování vysokoškolského studia psychologie je nezbytné pro získání potřebných znalostí v oboru.
 • Praxe a zkušenosti v různých psychologických oblastech jsou velmi cenné. To může zahrnovat stáže, dobrovolnickou práci nebo profesionální praxi v různých terapeutických prostředích.
 • Důkladné znalosti psychologických teorií, terapeutických přístupů a metod jsou klíčové pro úspěšnou praxi.
 • Registrace nebo povolení ke zkouškám v souladu s příslušnými právními předpisy a etickými směrnicemi jsou v mnoha zemích vyžadovány.

Pracovní doba
Pracovní doba psychologa se může lišit v závislosti na pracovním prostředí a zaměstnavateli. Někteří psychologové pracují na plný úvazek ve zdravotnických zařízeních, vzdělávacích institucích nebo soukromé praxi. Mohou také pracovat ve večerních hodinách nebo o víkendech, aby vyhověli potřebám klientů. Flexibilita a přizpůsobivost jsou často vyžadovány, zejména v klinické praxi.

Řidič zdravotnické dopravní služby

Úvod do profese

Řidič zdravotnické dopravní služby se specializuje na přepravu osob, které vyžadují zdravotnickou péči, do různých zdravotnických zařízení. Jejich hlavním úkolem je zajistit bezpečnou a komfortní přepravu pacientů a jejich přepravu sanitním vozem.

Silné stránky
Řidič zdravotnické dopravní služby by měl být empatický, ohleduplný a trpělivý. Musí být schopen komunikovat s pacienty a zvládat stresové situace, které mohou v průběhu práce vzniknout. Také by měl mít dobré organizační schopnosti a být pečlivý při vedení dokumentace.

Zkušenosti
Pro tuto pozici je nezbytné mít řidičský průkaz skupiny B a zkušenosti s řízením vozidla. Dále je třeba znalost základů první pomoci a hygienických opatření. Řidič zdravotnické dopravní služby by také měl být obeznámen s legislativou týkající se přepravy pacientů a biologického materiálu.

Pracovní doba
Pracovní doba může být různá a závisí na potřebách daného zdravotnického zařízení. Většinou se jedná o práci v rámci směn, včetně nočních a víkendových směn.

Specialista klinické dokumentace

Úvod do profese

Specialista klinické dokumentace má klíčovou roli v zdravotnických zařízeních a farmacii. Jeho úkolem je zajistit přesnou evidenci klinických údajů pacientů a poskytnout lékařům důležité informace pro stanovení správné léčby.

Silné stránky
Tato práce vyžaduje smysl pro detail a schopnost rychle vyhodnocovat a zpracovávat informace. Důležitou vlastností je také přesnost a spolehlivost, protože přesné záznamy jsou nezbytné pro správnou diagnostiku a léčbu pacientů. Komunikační schopnosti jsou také důležité, protože specialista klinické dokumentace musí spolupracovat s dalšími zdravotnickými pracovníky.

Zkušenosti
Specialista klinické dokumentace by měl mít zkušenosti s práci s databázemi a být obeznámen s lékárenskými systémy. Důležité jsou také znalosti z oblasti klinické medicíny a zákonných požadavků na zpracování a uchování zdravotních dat. Dobrá znalost práce s počítačem a softwaru je nezbytná, stejně jako schopnost řídit dokumentaci a zpracovávat statistické údaje.

Pracovní doba
Pracovní doba se může lišit podle konkrétního pracovního zařízení, ale obvykle bývá standardní pracovní doba. Může být ale zapotřebí práce ve víkendech nebo na nočních směnách v případě nutnosti zpracování urgentních případů.

Všeobecná sestra

Úvod do profese

Všeobecná sestra se stará o péči a ošetřování nemocných osob všech věkových skupin. Spolupracuje s lékařem na preventivní a diagnostické péči a uspokojuje základní biologické potřeby pacientů.

Silné stránky
Všeobecná sestra by měla být vstřícná, empatická a trpělivá. Důležitou vlastností je také zodpovědnost a schopnost pracovat v týmu.

Zkušenosti
Všeobecná sestra musí mít ukončené vzdělání s dosaženou kvalifikací všeobecné zdravotní sestry. Důležité je také mít znalost anatomie, fyziologie a farmakologie. Mezi důležité dovednosti patří schopnost provádět pravidelné lékařské úkony, poradenství pacientům a jejich příbuzným a dokonale ovládat dokumentaci postupů ošetřování.

Pracovní doba
Pracovní doba může být různá v závislosti na místě výkonu práce a potřebách pacientů. Často se jedná o práci v turnusech, včetně nočních a víkendových směn.

Zdravotnický asistent

Úvod do profese

Zdravotnický asistent pomáhá s ošetřováním pacientů v různých zdravotnických zařízeních. Je zodpovědný za monitorování a evidenci zdravotního stavu postižených osob.

Silné stránky
Zdravotnický asistent by měl mít zájem o péči o lidi a mít empatii k pacientům. Důležitou vlastností je také zodpovědnost a pečlivost.

Zkušenosti
Minimální požadavky na vzdělání jsou maturity na zdravotnické škole a zdravotní způsobilost k výkonu práce. Zdravotnický asistent by měl být schopen provádět základní ošetřovatelské úkony, měřit pulz a teplotu pacientů, asistovat při léčbě a sledovat denní režim pacientů. Důležitou dovedností je také správná dokumentace zdravotního stavu a denních aktivit pacientů.

Pracovní doba
Pracovní doba a směnnost se liší podle konkrétního pracoviště.

Zdravotnický záchranář

Úvod do profese

Zdravotnický záchranář poskytuje rychlou a odbornou péči v případech akutních zdravotních stavů a nehod. Jedná se o klíčovou profesi, která může zachránit lidské životy.

Silné stránky
Kromě odborného vzdělání v oboru zdravotnického záchranářství by záchranář měl být empatický, psychicky odolný a fyzicky zdatný pro práci s pacienty v různých situacích. Také je důležité, aby měl schopnost rychle rozhodovat v nouzových situacích a zůstávat klidný v stresových situacích.

Zkušenosti
Zdravotnický záchranář musí mít odborné znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci a akutní péče. Musí být schopen rychle posoudit zdravotní stav pacienta a podle toho přijmout vhodná opatření. Dále musí být schopen používat zdravotnické přístroje a zařízení, jako jsou nosítka nebo defibrilátor. Kromě toho by měl být schopen správně komunikovat s ostatními zdravotnickými pracovníky a koordinovat péči o pacienta.

Pracovní doba
Zdravotnický záchranář pracuje většinou ve směnách a musí být připraven pracovat i v nočních hodinách, o víkendech a svátcích. Pracovní doba může být velmi variabilní a závisí na poptávce po záchranářských službách v daném regionu.

Zubní lékař s odbornou způsobilostí

Úvod do profese

Zubní lékař s odbornou způsobilostí je zdravotnický profesionál specializující se na diagnózu, léčbu a prevenci onemocnění a poruch souvisejících se zuby, ústy a ústní dutinou. Jejich hlavním cílem je udržovat a zlepšovat zdraví ústní dutiny svých pacientů a pomáhat jim dosáhnout dobrého dentálního stavu a ústní hygieny.

Silné stránky

 • Odbornost a znalosti: Zubní lékař by měl mít pevné základy v oblasti stomatologie, ortodoncie, endodoncie, chirurgie a dalších relevantních oblastech. Musí být seznámen s nejnovějšími postupy, technologiemi a léčebnými metodami v oboru stomatologie.
 • Komunikace a empatie: Komunikace s pacienty je klíčová. Zubní lékař by měl mít schopnost naslouchat pacientům, vysvětlovat jim jejich diagnózy, léčebné plány a postupy s ohledem na jejich potřeby a obavy. Empatie a schopnost uklidnit a podporovat pacienty jsou důležité pro budování důvěry a dobrého vztahu mezi zubním lékařem a pacientem.
 • Manuální zručnost: Práce v ústech pacientů vyžaduje jemné a precizní manipulace. Zubní lékař by měl mít vynikající manuální zručnost a jemný dotek pro provádění různých zákroků, jako je například ošetřování zubů, vyplňování kazů, vyjímání zubů a dalších stomatologických procedur.
 • Důkladnost a detailní práce: Zubní lékař by měl mít oční pro detaily a schopnost pracovat s vysokou přesností. Jejich práce vyžaduje pečlivé vyšetřování, diagnostiku a provádění léčby s důrazem na kvalitu výsledků.
 • Etika a profesionalita: Zubní lékař by měl dodržovat nejvyšší standardy etiky a profesionality. Respekt k pacientům, ochrana jejich soukromí a dodržování všech zákonných a etických předpisů jsou zásadní.

Zkušenosti

 • Vysokoškolské vzdělání: Zubní lékař musí absolvovat zubní fakultu na univerzitě a získat magisterský titul v oboru stomatologie nebo zubního lékařství.
 • Praxe a stáže: Po absolvování vysokoškolského studia je zkušenost v praxi nezbytná pro získání dovedností a znalostí v reálném zubním prostředí. Stáže a praxe u zkušených zubních lékařů jsou běžným krokem pro rozvoj klinických schopností.
 • Specializace a další vzdělávání: Někteří zubní lékaři se rozhodnou specializovat se na konkrétní oblasti, jako je ortodoncie, parodontologie, endodoncie nebo chirurgie. Další vzdělávání a kurzy jsou důležité pro udržování se v průběhu neustále se rozvíjejícího oboru stomatologie.

Pracovní doba
Pracovní doba zubního lékaře s odbornou způsobilostí se obvykle řídí pracovními hodinami ordinace nebo kliniky, ve které pracují. To může zahrnovat standardní pracovní dobu během pracovních dnů, případně i přesčasy nebo víkendovou pracovní rotaci, aby byla zajištěna dostupnost péče pro pacienty. Pracovní doba může být individuálně stanovena v závislosti na pracovním místě a dohodě mezi zubním lékařem a zaměstnavatelem.

Zubní technik

Úvod do profese

Zubní technik s odbornou způsobilostí je specialistou ve výrobě zubních protéz, náhrad zubů a dalších dentálních pomůcek. Jeho práce přispívá k obnově a zachování zdraví zubů pacientů. Zubní technik spolupracuje s dentálním lékařem a přímo se podílí na tvorbě a výrobě protéz a dalších zubních přístrojů podle individuálních potřeb pacientů.

Silné stránky

 • Manuální zručnost a preciznost: Zubní technik by měl mít vynikající manuální dovednosti a být schopen pracovat s malými a citlivými materiály a nástroji. Musí mít precizní a detailní přístup k práci.
 • Kreativita a umělecké nadání: Výroba zubních protéz vyžaduje kreativitu a estetické cítění. Zubní technik by měl být schopen vytvářet protézy, které jsou nejen funkční, ale také přirozeně vypadají a odpovídají individuálním potřebám pacientů.
 • Znalost materiálů a technik: Zubní technik by měl mít hluboké znalosti o dentálních materiálech, technikách a postupech používaných při výrobě zubních protéz. Měl by být seznámen s různými typy protetických řešení a jejich aplikací.
 • Komunikační schopnosti: Zubní technik často spolupracuje s dentálními lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Dobrá komunikace a schopnost porozumět potřebám pacientů a zdravotnického týmu jsou klíčové pro úspěch v této profesi.

Zkušenosti

 • Odborná kvalifikace v oboru zubní techniky a odborná způsobilost.
 • Praxe ve výrobě zubních protéz a dalších dentálních přístrojů.
 • Znalost materiálů a technik používaných při výrobě zubních protéz.
 • Schopnost číst a interpretovat stomatologické plány a předlohy.
 • Zkušenosti s odléváním, modelováním, barvením a finálním zpracováním zubních protéz.

Pracovní doba
Pracovní doba zubního technika se obvykle řídí pracovními hodinami zubní laboratoře nebo stomatologického pracoviště, kde pracuje. Pracovní doba může být převážně denní, ale v některých případech se může vyskytnout i noční nebo víkendová práce, zejména pokud je třeba splnit závazky vůči pacientům nebo pracovat na urgentních případech. Flexibilita v pracovní době může být klíčová, aby se zubní technik mohl přizpůsobit potřebám a termínům lékařského týmu a pacientů.

Nabídky práce

Hledáš práci? Nevadí ti 12 – ti hodinové směny? Krátký dlouhý týden?Nebojíš se v práci ušpinit? Chceš si vydělat pěkné penízky?Tak to máme právě pro

Zjistit víc »

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti s výrobou či montáží?Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 21 000,- Kč.

Zjistit víc »

Máš alespoň minimální praxi s obráběním kovů a chceš pracovat v příjemném kolektivu, kde náležitě ocení tvoje zkušenosti? Tak hledáme právě TEBE! Hledáme pracovité a

Zjistit víc »

Hledáme zodpovědné lidi, kteří jsou schopni dodržet 100% docházku a pracovat na ranní/odpolední směnu. Nepotřebujeme ani výuční list, ani praxi, vše Vás rádi naučíme. Jde

Zjistit víc »

Máš alespoň minimální praxi s obráběním kovů a chceš pracovat v příjemném kolektivu, kde náležitě ocení tvoje zkušenosti? Tak hledáme právě TEBE! Hledáme pracovité a

Zjistit víc »

Hledáš jednoduchou práci, kde Tě náležitě ocení? Nevadí Ti pracovat ve dvousměnném až třísměnném provozu? Máš zkušenosti s prací ve výrobě? Pak si právě našel!

Zjistit víc »

Novinky z blogu