arwa.cz

Životní prostředí a nakládání s odpady

Životní prostředí a nakládání s odpady

Životní prostředí a nakládání s odpady

Vítejte na naší stránce, která nabízí seznam nejčastějších povolání v sektoru životní prostředí a nakládání s odpady. Tento sektor hraje klíčovou roli při ochraně a udržitelném využívání našeho životního prostředí. Naše stránka poskytuje informace o různých povoláních a jejich požadavcích v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství. Naše stránka vám pomůže získat přehled o různých povoláních v sektoru životního prostředí a nakládání s odpady, abyste mohli vybrat tu správnou dráhu pro vaši profesní budoucnost. Doufáme, že naše informace a seznam povolání vám poskytnou užitečné zdroje a inspiraci, abyste dosáhli úspěchu ve své kariéře v oblasti ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství. Bez ohledu na to, zda se zajímáte o environmentální plánování, monitorování vlivů na životní prostředí, odpadového řízení nebo obnovitelné zdroje energie, naše stránka vám poskytne důležité informace a zdroje, které vám pomohou rozvíjet své dovednosti a dosáhnout vynikajících výsledků ve světě životního prostředí a nakládání s odpady.

Zde najdete seznam nejčastějších povolání v ČR, které do těchto kategorií patří:

0

minuty čtení

Hydrolog

Úvod do profese
Hydrolog se specializuje na monitorování množství a jakosti vody v přírodě a provádí dílčí technické a odborné práce v této oblasti.

Silné stránky
Schopnost práce v terénu, důkladnost, preciznost, analytické a matematické schopnosti, schopnost zpracování dat a grafů.

Zkušenosti
Znalost hydrologických metod a postupů, schopnost provádět terénní hydrologické práce, zpracování dat a výsledků měření, používání speciálních software a nástrojů, schopnost interpretovat výsledky a navrhnout řešení.

Pracovní doba
Záleží na specifických podmínkách a potřebách daného zaměstnavatele, nicméně běžné pracovní doby jsou od 8:00 do 16:00 s možností terénních prací mimo běžnou pracovní dobu.

Meteorolog

Úvod do profese
Meteorolog zajišťuje pozorování a zpracování meteorologických dat, přípravu podkladů pro odborné posudky a tvorbu map a podkladů.

Silné stránky

  • Zájem o meteorologii a počasí
  • Schopnost práce s meteorologickými nástroji a zařízeními
  • Znalost meteorologických a klimatologických procesů
  • Zkušenost s práci s daty a jejich zpracování
  • Komunikační schopnosti a schopnost práce v týmu

Zkušenosti

  • Zkušenost s prováděním meteorologických pozorování a prací
  • Dovednost práce s meteorologickými a klimatologickými nástroji a zařízeními
  • Znalost meteorologických a klimatologických procesů a základů fyziky
  • Dovednost práce s daty a znalost statistických metod
  • Schopnost tvorby a zpracování podkladů pro odborné posudky a tvorbu map a podkladů

Pracovní doba
Pracovní doba je v zásadě plánována podle potřeb meteorologické služby a obvykle se jedná o směny, včetně nočních a víkendových. Meteorologové mohou být také povoláni k povinné službě v případě výskytu extrémního počasí.

Pracovník odpadového hospodářství

Úvod do profese
Pracovník odpadového hospodářství se stará o skladování, shromažďování, třídění a likvidaci odpadů v souladu s předpisy a hygienickými standardy.

Silné stránky
Osoba vykonávající tuto práci by měla mít dobré organizační schopnosti a být pečlivá při manipulaci s odpady. Dále by měla být schopna pracovat v týmu a být fyzicky zdatná.

Zkušenosti
Zaměstnanec odpadového hospodářství musí mít znalosti o předpisech týkajících se likvidace odpadu a měl by být schopen identifikovat nebezpečné látky v kontejnerech. Dále by měl být zručný při manuálním a mechanickém třídění odpadu a měl by mít zkušenosti s práci s kontejnery na odpad.

Pracovní doba
Pracovní doba může být různá v závislosti na potřebách pracoviště. Běžně se pracuje ve směnném provozu, včetně nočních a víkendových směn.

Průvodce přírodou

Úvod do profese
Průvodce přírodou je zaměstnání, které zahrnuje průvodcovskou činnost a interpretaci přírody v chráněných územích a národních parcích. Tato činnost zahrnuje poskytování odborných informací a praktickou interpretaci přírodních jevů pro různé návštěvníky a zajišťování specializovaných služeb jako horolezectví, jeskyňářství a plavby lodí.

Silné stránky
Průvodce přírodou by měl mít hluboké znalosti přírodních věd a zájem o ochranu přírody. Důležité jsou také schopnosti komunikace a výborná znalost minimálně jednoho světového jazyka. Důležitá je také schopnost přizpůsobit se potřebám a zájmům různých návštěvníků a být schopen pracovat v terénu i v kanceláři.

Zkušenosti
Průvodce přírodou by měl mít zkušenosti s vedením exkurzí a interpretací přírodních jevů pro různé skupiny návštěvníků. Důležité jsou také znalosti přírodních věd, geografie a ochrany přírody. Průvodce přírodou by měl mít také zkušenosti s prováděním specializovaných služeb jako horolezectví, jeskyňářství a plavby lodí a schopnost zajišťovat přežití v terénu.

Pracovní doba
Průvodce přírodou pracuje obvykle v terénu, včetně vícedenních pobytů v přírodě. Pracovní doba může být pružná, v závislosti na potřebách a zájmech návštěvníků. V některých případech může být nutné pracovat i o víkendech a svátcích, při sezónním náporu.

Technik zařízení pro ochranu ovzduší

Úvod do profese
Technik zařízení pro ochranu ovzduší se zabývá zajištěním a kontrolou bezpečného a správného provozu zařízení pro ochranu ovzduší v průmyslových podnicích. Jeho hlavním cílem je dodržování právních předpisů a zabezpečení kvality ovzduší v okolí podniku.

Silné stránky
echnik zařízení pro ochranu ovzduší by měl být precizní a detailní, mít dobré organizační schopnosti a být schopen pracovat pod tlakem. Důležité jsou také schopnosti v komunikaci s ostatními zaměstnanci, schopnost pracovat samostatně, ale také v týmu.

Zkušenosti
Technik zařízení pro ochranu ovzduší by měl mít odborné znalosti z oblasti chemie a fyziky, včetně znalosti základů ochrany ovzduší a environmentálního managementu. Důležité jsou také zkušenosti s provozem a údržbou zařízení pro ochranu ovzduší, měření emisí a interpretace výsledků měření. Dále je nutné mít znalosti o právních předpisech v oblasti ochrany ovzduší a schopnost je aplikovat v praxi.

Pracovní doba
Pracovní doba je obvykle standardní, 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Nicméně, vzhledem k potřebě kontroly zařízení mohou být nutné i noční a víkendové směny.

Technik zařízení pro ochranu vod

Úvod do profese
Technik zařízení pro ochranu vod ve výrobních podnicích se specializuje na kontrolu a zajištění bezpečného a správného provozu zařízení pro ochranu vod v souladu s právními a provozními předpisy. Dále zajišťuje organizaci údržby zařízení a spolupracuje na přípravě technologických vod pro výrobu.

Silné stránky
Kvalitní technik zařízení pro ochranu vod by měl být schopen komunikovat s různými typy pracovníků, být schopen pracovat pod tlakem, být schopen samostatné práce a měl by mít dobré organizační schopnosti. Dále by měl mít dobré technické a analytické schopnosti a být schopen se rychle učit.

Zkušenosti
Technik zařízení pro ochranu vod by měl mít zkušenosti s provozem vodohospodářských zařízení, znalost technických podmínek a provozních postupů v oblasti vodohospodářství, schopnost plánovat a organizovat údržbu a měl by mít základní znalosti v oblasti environmentálního managementu.

Pracovní doba
Pracovní doba technika zařízení pro ochranu vod může být ovlivněna provozními podmínkami daného podniku, ale většinou se jedná o standardní pracovní dobu s možností práce v terénu a přesčasových hodinách v případě potřeby.

Nabídky práce

Jsi manuálně zručný a máš zkušenosti svýrobou či montáží? Pak hledáme právě TEBE! Můžeme ti nabídnout za tvoje zkušenosti startovací mzdu od 21 000,- Kč.

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí v oblasti automobilového průmyslu pracovní poměr orientovaný na budoucnost. Naše společnost byla oceněna a certifikována různými sponzory a institucemi, což dokazuje

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu jen v několika krocích. Jako Dělník ve výrobě budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu. Jako Montážní Dělník budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka v Sokolově. Pracovní doba:

Zjistit víc »

Máme pro tebe nabídku práce v přátelském kolektivu za atraktivní mzdu. Jsi-li manuálně zručný a máš chuť k práci, tak je tato nabídka určená právě

Zjistit víc »

ARWA Personaldienstleistungen s.r.o. nabízí to správné zaměstnání ve vašem regionu. Jako Pracovníka ve výrobě budete v budoucnu důležitou součástí společnosti našeho zákazníka vSokolově. Pracovní doba:

Zjistit víc »

Novinky z blogu