arwa.cz
Obsah

Zálohy každý týden: co obnáší týdenní zálohy

Obsah

Věděli jste, že to, s jakou personální agenturou budete spolupracovat, může mít také velký vliv na vaši výplatu? Důležitou součástí vaší výplaty jsou například týdenní zálohy. Pokud hledáte při svém zaměstnání menší finanční podporu, zaměstnanecké týdenní zálohy jsou pro vás jako stvořené! Naše personální agentura tento benefit poskytuje a není to jediný benefit, je jich ještě o mnohem více. Zajímá vás, jak to celé funguje, a co obnáší týdenní zálohy? Pokračujte ve čtení.

Co jsou personální agentury?

Personální agentury se vydaly novým směrem, kterým chtějí zaujmout zájemce o práci, a také firmy, kterým chtějí být plnohodnotným partnerem na pracovním trhu. Jejich potřeba za posledních pár let výrazně vzrostla a většina společností deleguje proces hledání vhodných kandidátů na konkrétní volnou pozici ve své organizaci pouze na personální agenturu. Ve zkratce fungují jako most mezi uchazeči o zaměstnání a firmami, které spolupracují s personálními agenturami. Poté, co konkrétní kandidát získá práci, pomáhají mu také s vyjednáváním podmínek a dohod, a také přicházejí, pokud mezi vybraným kandidátem a společností dojde k nějaké kontroverzi ohledně odměňování, kompenzací nebo pracovních výhod. Pomohly již mnoha talentovaným uchazečům o zaměstnání najít vhodné uplatnění, a tak snížit míru nezaměstnanosti ve společnostech. Pomohli také snížit počet nekvalifikovaných zaměstnanců na trhu, protože procházejí přísným výběrovým řízením, aby vybrali ty správné poctivé uchazeče. Je známo, že jsou v tomto efektivní a jejich jedinečnou vlastností je, že to dělají co nejrychleji a za rozumné ceny. Díky tomu získávají kvalifikované a šikovné kandidáty pro firmy v krátkém čase, a také firmám šetří náklady na inzerci.

Spolupráce mezi firmami a personální agenturou

Když se personální agentura dohodne na společnosti, se kterou bude spolupracovat, důkladně prohledá svou databázi, aby našla nejvhodnější kandidáty, kteří odpovídají pracovní náplni. Pokud ve své databázi nenajdou kvalifikovaného kandidáta, obrátí se na své spolupracovníky, aby zkontrolovali své sítě a marketingový dosah. Agentury následně sestaví seznam vhodných kandidátů, tyto kandidáty podrobně vyhodnotí a následně osloví vybrané kandidáty, aby si dohodli termín pohovoru. Většina personálních agentur nabízí tři kola výběru, aby bylo zajištěno, že práci získá nejvhodnější kandidát. Provedená studie zjistila, že většina zaměstnavatelů souhlasí s přísnějším výběrovým procesem namísto zkrácení dvou pohovorů, protože jim to také dává příležitost důkladně prověřit kandidáty a vybrat si správnou osobu pro danou práci. Vzdálenost zde není překážkou, protože většina agentur používá platformu pro videokonference Zoom nebo jiné platformy pro videokonference k uskutečnění pohovoru, když jsou někteří kandidáti daleko. To nesnižuje kvalitu rozhovoru, ani to neovlivňuje výsledek rozhovoru, protože platformy pro videokonference se používají na celém světě pro vzdělávací účely a dokonce i mezi prezidenty různých zemí pro důležitá jednání. Během prvního pohovoru jsou kandidáti stručně obeznámeni s firemní kulturou, potřebami, pracovní morálkou, přesvědčením a vizí společnosti. Následně se vyberou kandidáti a agentura spolupracuje se společností a kontaktuje vybraného kandidáta, jehož zájmy, přesvědčení a pracovní etika jsou v souladu s vlastními zájmy společnosti nebo jsou v nejlepším zájmu společnosti. Jedná se o důležitý krok na pohovoru, protože uchazeči, kteří nesdílejí přesvědčení společnosti nebo mají pocit, že by bylo obtížné splnit firemní zásady nebo pracovní očekávání, jsou okamžitě vyloučeni z pohovoru a nemohou postoupit do druhého kola pohovoru.

Nábor nových zaměstnanců s personální agenturou

Studie ukázaly, že pouze 2 % uchazečů na pohovorech vedených náborovými pracovníky absolvují závěrečný pohovor. Agentura následně předloží seznam kandidátů společnosti, která má zájem dočasně zaměstnat vybrané kandidáty. Společnost tedy obdrží od personální agentury seznam úspěšných kandidátů, kteří se dostali do fáze závěrečného pohovoru, a poté pokračuje přípravou závěrečného pohovoru pro vybrané kandidáty. Zákazník vede závěrečný pohovor za účasti personální agentury, která má pouze poradní funkci, pokud o to společnost výslovně požádá. Firma následně prověří kandidáty vlastními metodami a vybere nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici. Společnosti mají různé způsoby konečného výběru kandidáta a dělají to, jak chtějí. Proces se může lišit od společnosti ke společnosti. Když společnost vybere vhodného kandidáta, personální agentura následně se společností dohodne podmínky:

  • datum nástupu
  • úvodní školení
  • jistotu zaměstnání

To vybranému kandidátovi vysvětlí všechny podrobnosti o pozici a výhodách spojených s pozicí.

Benefit při nástupu do nové práce

Personální agentura ARWA nabízí mnoho benefitů pro všechny zaměstnance, takže si opravdu každý najde to své!

Nabídky práce s ubytováním

Někteří kandidáti získají práci, která přichází s výhodami, jako je:

  • Bydlení,
  • auto,
  • týdenní zálohy,
  • počítač a další.

Některé společnosti se domnívají, že jde o zlepšení efektivnosti jejich práce. Bydlení je důležitou součástí lidského života a někdy může ovlivnit vztah člověka ke společnosti a práci. Některé společnosti nabízejí svým zaměstnancům ubytování v těsné blízkosti pracoviště. Jiné nabízejí také interní hosting. Pracovní nabídky s ubytováním jako benefit se každým dnem zvyšuje, jelikož nabídka tohoto benefitu pro zaměstnance představuje nejlepší možné pracovní podmínky. Pandemie covidu dokonce společnosti dohnala k tomu, aby pochopily, že je potřeba zajistit ubytování svým zaměstnancům, protože někteří zaměstnanci museli pracovat z domova na extrémně vzdálených místech, což ovlivnilo jejich efektivitu a jejich pracovní výkon. Tento trend je tak populární, že některé špičkové personální agentury nabírají kandidáty pouze na pracovní nabídky s výhodami ubytování. V některých případech, kdy je kandidátovi nabídnuta práce v cizí zemi, tito kandidáti někdy zdůrazňují, že je třeba zajistit jim slušné ubytování, a pokud by jim ubytování nebylo nabídnuto, práci by nepřijali. Nabídka práce s výhodami ubytování je skutečně atraktivní nabídkou a někdy závisí na společnosti, míře odbornosti a důležitosti kandidáta pro společnost a konkrétní personální agentuře, která funguje jako prostředník mezi společností a uchazečem o zaměstnání. Během procesu vyjednávání je nový zaměstnanec informován o některých měnových politikách společnosti, pokud jde o zálohy, půjčky, podmínky pro zvýšení platu a další zvýhodnění, které ovlivňují zaměstnance.

Zálohy

Picture of ARWA Personaldienstleistungen s.r.o
ARWA Personaldienstleistungen s.r.o

ucházejte se za 60 sekund

Jméno, Telefon, E-mailová adresa.

Více článků

Vzor životopisu

Úvod Životopis, často známý jako CV (z latinského “curriculum vitae”), je klíčový dokument v profesním světě. Tento písemný přehled vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a

SLEDUJTE HNED

Zálohy každý týden: co obnáší týdenní zálohy